За насThe Business Institute е катализатор на бизнес умения.

Ние предоставяме тренинг решения, основани на бизнес симулации, сериозни игри, бизнес работилници, бизнес коучинг.

В тях съчетаваме съвременни подходи за развитие на бизнес умения – прилагаме и локализираме методологии и инструменти на Stanford University, Cornell University, Harvard University, INSEAD, StratX Simulations, Business Model Foundry, Thomas International и др.

ПОДХОД
Екипът ни е доказано успешен да съдейства на бизнес организации и експерти в решаването на конвенционални и неконвенционално, но винаги – предизвикателни бизнес задачи.

Постигаме това с три основни принципа на работа:

 • Холистична перспектива – всяка задача се разглежда от 360° – как допринася за бизнес целите на организацията – за да сме сигурни, че добавяме стойност за конкретните резултати;
 • Силна практична приложимост – екипът ни се състои от практици, правим връзка с реалната практика, предоставяме непосредствено приложими решения;
 • Развиваме бизнес умения чрез практикуване и преживяване, затова всеки наш продукт е основан на конкретни бизнес казуси.

РЕШЕНИЯ ПО ПОРЪЧКА
Изграждаме решения по поръчка, в зависимост от конкретната бизнес цел на организацията. Ключови области на експертиза:

Управлявай себе си

 • Лична ефективност и управление на времето
 • Комуникационни умения
 • Презентационни умения

Управлявай другите

 • Управление на хора и екипи
 • Умения за преговори
 • Лидерство
 • Мениджмънт комуникация

Управлявай бизнеса

 • Стратегическо управление
 • Бизнес иновации
 • Бизнес моделиране
 • Управление на финансите
 • Управление на бизнес представянето
 • Маркетинг мениджмънт
 • Управление на продажбите
 • (Ре-) организация и бизнес процеси

Успешни проекти са реализирани с компании като Булбанк, Актавис, Софарма, Девин АД, Heineken-Zagorka, Solvay Sodi, Mtel, Globul, Cisco, Mondelez България, SAP Labs, Puratos, Chaos Group, Telelink, IBS България, Евробет и др.

БИЗНЕС СИМУЛАЦИИ

Сериозните игри са комбинирани с фасилитиран сесии на принципа “blended learning” – базирани на симулации Harvard Business Publishing и StratX Simulations в ключови области на бизнес мениджмънта:

BrandPRO (StratX Simulations)
Основни теми в сериозната игра са сегментиране и таргетиране, управление на продукти, позициониране, управление на комуникациите на портфолио от марки.

Управление на оборотния капитал (Harvard Business Publishing)
Обект на симулацията са възможности и подходящ избор на опции за финансиране на растежа, заедно с подобрения в паричните потоци на компанията.

Управление на промяната (Harvard Business Publishing)
Симулацията е фокусирана върху две основни теми: практическа подготовка за управление на организационната промяна през призмата на пазарната стратегия на компанията; развиване на лидерски умения за ефективно комуникиране и управление на промяната.

Markstrat (StratX Simulations)
Доказана в най-добрите световни университети и MBA програми симулация – сегментиране и таргетиране, управление на портфолио от марки, дистрибуционни и търговски канали, управление на производство и налочности, пазарно позициониране, управление на комуникациите на портфолио от продукти и марки.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОДУКТИ
Провеждане дългосрочни образователни и обучителни програма:

Alternative MBA
Самостоятелна дву-семестриална програма на The Business Institute – базирана на класическите принципи на MBA, добавени са палитра от бизнес инструменти, както и реални бизнес казуси от действащи български компании. Насочена е към професионалисти, за които практическите знания имат по-голяма тежест от дипломата.

Магистърска програма по иновации, предприемачество и финанси
Дву-семестриална програма, съвместен продукт с ВУЗФ – уникално съчетание между практично образование с акредитирана магистърска степен от единствения български университет, акредитиран от Британска сертификационна агенция (British Accreditation Council – BAC).

БИЗНЕС РАБОТИЛНИЦИ

Казусно-базирани практически обучения, включват “пътни карти” от методологии и инструменти в ключови области на бизнес мениджмънта:

Мениджмънт инкубатор
Основните теми в програмата са управление на хора и екипи, мениджмънт комуникация и лидерство, лична ефективност. Насочена е към експерти, които отскоро заема управленски позиции, както и мениджъри, които целят да систематизират и надградят своите умения.

Академия по финанси за нефинансови мениджъри
Изгражда практични финансови умения за функционални мениджъри и ключови експерти. Улеснява връзката между нефинансови и финансови експерти. “Въоръжава” с практични инструменти и реални казуси за отчитане, анализ и планиране. Насочена към измерване на ефективността на бизнеса.

Brand Management Factory
Марката е важен инструмент за развитие на бизнеса – добавя емоционална стойност и ангажира потребителите, гради лоялност. В същото време, от маркетинг дейностите се изисква да са все по-ориентирани към конкретни разултати и измеримост. Работилницата е практически ориентирана към решаване на конкретни казуси.

Академия по B2B продажби
Работилницата изгражда подход за за генериране на нови възможности за продажби, както и за трансформация на взаимоотношенията с компаниите – клиенти в дълготрайни и ползотворни бизнес партньорства. Насочена е към управители и собственици на бизнеси, както и експерти в областта на продажбите които търсят систематизация и надграждане на своите умения.

Растеж и развитие на бизнеса
Насоченa към собственици и мениджъри на компании във фаза на растеж или развитие, които искат да дадат нов тласък на своя бизнес. Включва теми като генериране на възможности за растеж, оценка на стратегически възможности за развитие, финансиране и управление на растежа.