Стани част от аМВА Випуск XVIIIaMBA-one program, many faces

Повече от всякога намирането и усвояването на експертни мнения, съвети и подходи е улеснено. Alternative MBA (aMBA) се основава на предпоставката, че съществува изобилие от експертни мнения. За сметка на това, намирането на безрискова среда за практикуване и интернализация на нови умения, е рядкост.

В аМВА се фокусираме върху експериментално упражняване на конкретни умения и тестване на различни решения. Това е една програма с много "лица", като в нейната основа е заложена идеята за колективното знание. Всъщност, силата на работата в група не е ефикасността, а възможността за мислене в диалог с други опитни професионалисти от различни индустрии и сфери на дейност - да обмениш идеи и опит с други бизнес практици, да разбереш как те се справят с предизвикателства, пред които самият ти си изправен.

Грабни летвата за високи бизнес скокове на The Business Institute и се включи в aMBA - една програма, която обединява:

 Силно мотивирани личности от различни сфери на дейност и индустрии, стремящи се към развитие и високи професионални цели - над 180 участници, преминали през програмата
Множество перспективи - десетки фасилитатори и гост-говорители - опитни бизнес практици, които предават своя опит
 Различни дисциплини, разглеждани холистично - 2 семестъра и 9 дисциплини, които дават 360-градусов поглед над бизнеса
 Разнообразни бизнес казуси и алтернативни решения - над 30 компании (стартиращи, растящи и лидери на пазара) подкрепящи участниците, като предоставят интересни реални бизнес казуса

18-тото издание на аМВА (випуск XVIIIзапочва на 24 март 2022 г. Участниците ще имат възможност да надградят знания и умения чрез обновено съдържание на програмата, отговарящо на настоящата бизнес реалност, интересни реални казуси, нови бизнес игри и симулации.

Нововъведение в програмата на випуск 17 (стартиращ март 2022 г.) е изборът на специализация във втори семестър на програмата.

Втори семестър се разделя на основни дисциплини и избираеми специализации.

Основни дисциплини са: Холистично управление на бизнеса и практични бизнес иновации.

Избираеми специализации са:

1. "Хора и екипи" - състои се от дисциплините: "Управление на хора", "Управление на екипи в трудни времена", "Управление на промяната в ситуация на несигурност".

2. "Проекти и процеси"- състои се от дисциплините:  "Управление на проекти: Холистичен подход" , "Управление на проекти: „Човешкият фактор”, "Process Innovation"

Друго нововъведение е включеното време за групова работа по казуса, което е предвидено в програмата на alternative MBA. 

Провеждането на сесиите се осъществява онлайн, поради епидемиологичната обстановка към момента, но при добри условия могат да се провеждат и присъствено.

Конкурс за стипендия 

Кандидатствай сега и участвай в конкурс за стипендия!

 • Конкурс за 30% - приемат се кандидатури до 10.03.2022 г.
BI-Portret-White-03

"Ако е човек, които иска да се развива, да се надгражда, да търси по-добро, да си обогати мирогледа, да срещне нови хора и нови ситуации; ако се чуди дали това, което прави е за него и иска да види други гледни точки, тоест ако иска да види “summary” на бизнеса и да опита да намери място за себе си; ако човек чете и се интересува как да стане по-добър в нещо… тогава аМВА е подходяща програма. Обаче, не е просто да дойдеш, трябва да имаш желание да се развиваш и готовност да потренираш допълнително. Трябва да има участие."Евгения Овчарова, Telenor - алумни на aMBA VII. Виж пълното интервю.

s.stankov

"Бях в един етап, в който достигнах определено ниво на развитие, убиваше ме рутината, имах нужда от нова и различна гледна точка. aMBA промени моята. Това беше един от големите плюсове за мен. Целият екип са уникални хора, много ми помогнаха. Точно, когато се чувствах така сякаш нещо съм изгубил, аз получих едно малко зрънце от всички тях и така успях да продължа напред. Благодарение на aМВА."Свилен Станков, Eco cards - алумни на aMBA V. Виж пълното интервю.

BI-Portret-Black-02

"Място, където можеш да се развиеш в спокойна среда и да надградиш знанията си, и да излезеш на пазара с доста практически знания. На първо място – приятелското отношение. Нямаше дистанция между участници и фасилитатори.  Това, че по време на сесиите теорията беше подплатена с практически ситуации, и така успявах много лесно да ги разбера и запомня. Също, това, че не бяхме заковани за стола, има разчупване – игри, влизаш в дискусии. " - Александър Първанов - алумни на аМВА IX. Виж пълното интервю.

j.sarafova

"Усещането е все едно си космонавт, който трябва да бъде изстрелян в космоса – спокоен и уверен в хората, които ще ти помогнат да излетиш. Най-хубавото образователно събитие, което ми се е случвало, съдейки по многото курсове и програми, които съм посещавала. Тотално хвърляне в студените води и нещо, което те кара да си друг човек."Евгения Сарафова, Географ.БГ - алумни на aMBA V. Виж пълното интервю.

BI-Portret-White-01_Lyudmila Labova

"аМВА отвори нови хоризонти и открих колко ми е полезно всичко. Важен елемент беше разнообразието – аз идвам от IT сферата с IT профил, но се оказа, че по-голяма част от участниците в програмата са от разнородни сфери. На първо място, запознаването и работата с участниците остави в мен много сериозен отпечатък за това колко са различните гледни точки и начини за справяне с проблеми."Людмила Лабова - алумни на аМВА III. Виж пълното интервю.

s.dimitrov

Започнах да мисля по различен начин. Започнах да наблягам повече на личностното си развитие, а не толкова на развитието на фирмата. Започнах да инвестирам в себе си, дойдоха ми и други идеи. Просто се пренастроих на друга честота. Създадох по-голям план за това как искам да развия себе си и съответно моя бизнес. - Светослав Димитров, Assist Property - алумни на aMBA V. Виж пълното интервю.

Стандартната цена за участие в aMBA е 4 600 лв. Конкурсът осигурява възможност за кандидатстване за 30% стипендия.

Цената за участие с 30% стипендия е 3 220 лв.*

*Таксата за цялото обучение, с включена стипендия, е разсрочена на 2 вноски, които се изплащат в рамките на програмата.

Крайният срок за участие в конкурса за 30% стипендия е 10.03.2022 г.

Как да кандидатствате за 30% стипендия за аМВА?

Етап 1

Попълнете формуляра за кандидатстване възможно най-рано тук и не по-късно от 10 март 2022 г. 


Етап 2

След заявяване на кандидатурата за стипендия и попълване на формуляр за кандидатстване в указания срок, до 5 работни дни кандидатите ще получат обратна връзка и покана за интервю.

Етап 3

Провеждане на интервюта. Интервютата се проведат онлайн или в работното ателие на The Business Institute в гр. София, ул. “Фредерик Жолио-Кюри” 23А.

Етап 4

Екипът на The Business Institute  се свързва по e-mail и телефон със стипендиантите.

Критерии

В програмата аМВА узастват хора, които освен извличане на максимална полза от обучението за своя бизнес и професионално развитие, могат да добавят и стойност с техния бизнес опит и експертност по време на дискусиите с останалите участници в групата. Целта е участниците пълноценно да участват в решаването на бизнес казусите и бизнес симулациите, да са екипни играчи, активно да участват в присъствените и извънаудиторийни задания. Важен критерий при оценяването на участниците са и:

   • Желание за себеразвитие,
   • Ориентация към резултати,
   • Пазарно разбиране и аналитичност,
   • Мотивацията за участие в aMBA програмата,
   • Начинът, по който е подходено при описанието и отговорите на въпросите.

aMBA 17 започва на 24 март 2022 г. Пролетният семестър се провежда в периода март 2022 г. – юни 2022 г., а есенният в периода октомври 2022 г. – февруари 2023 г. Програмата oт два семестъра включва 9 дисциплини.

Партньори - казусоносители в аМВА

maiko mila website image (461x349 px) (965 × 5550 px) (40 × 30 cm) (400 × 300 mm) (130 × 100 mm) (3402 × 1701 px)

Ако се чудите дали aMBA и този конкурс е за Вас или имате нужда от повече информация, свържете се с нас на: +359 882 924 710.

Програмата се състои oт два семестъра и включва 9 дисциплини.

 • Сесии в реално време (онлайн и присъствени)

Сесиите са силно интерактивни и ангажиращи с практическа насоченост. Програмата е базирана на реални казуси и примери от практиката, в някои от дисциплините са включени сериозни игри и бизнес симулации на Harvard Business Publishing, има и практически задачи за самостоятелна и екипна извънаудиторийна подготовка.

Присъствените сесии се провеждат в София в работното ателие на The Business Institute в удобно за работещи време – привечер и през уикендите. Онлайн провеждането наживо е достъпно от всяка точка, свързана с интернет.

 • Допълнителни дейности 

Извън задължителните тренинг часове допълнително се провеждат срещи с мениджърите от компаниите – казусоносители, консултации с менторите по казусите за реална работа.

1
Първи семестър

Дисциплина 1: Стратегия и пазарно позициониране

Aнализ на външната и пазарна среда – основни фактори и тенденции. Анализ и конструиране на бизнес модела на ключови конкуренти. Извеждане на очаквани стъпки на конкурентите и потенциални “слепи петна”. Идентифициране на ключови оразличители, пазарна позиция и подход на компанията спрямо конкурентите. Търсене на възможности за промяна и подобрение на бизнеса. Анализ и оценка на опции за различни бизнес модели и сценарии за пазарно позициониране. Kарта на стратегията – фокус върху описването на „пътя” как компанията създава стойност за клиента. Cъздаване на „стратегически теми” за изпълнение на стратегията – свързване на стратегическите цели с процесите по създаване на стойност за клиента.

Дисциплина 2: Маркетинг мениджмънт

Kакви са основните «структурни единици» в маркетинг процеса и какво прави всяка от тях. Kое и как обединява всички «части» на маркетинг функцията така, че да са в унисон помежду си и със стратегията на компанията. STP модел. Практичен поглед към маркетинг проучванията. Адекватен избор на техники и подходи в зависимост от целите и наличния ресурс. Структуриране на устойчиви практики на пазарни проучвания в компаниите. Профилиране на целевите потребители. Как да открием и анализираме потребителската мотивация? Нужди, ползи и стойност за потребителя и очакван резултат. Как да изберем целевите потребители? Позициониране и кохерентност на маркетинговия микс. Kак да изградим марка въз основа на продукта? Как да развиваме и управляваме марката и взаимоотношенията с потребителите? Как да установим подходящи канали, по които да достигнем до потребителите? Комуникационни и маркетингови цели. Маркетинг в дигиталния свят - ZMOT. Дигитални канали и инструменти за наблюдение, анализ, откриване на прозрения и измерване на резултати.

Дисциплина 3: Финансови отчети и анализи

Как да интерпретираме и използваме финансовата информация: основни финансови отчети, илюстрация на логиката и основните принципи в счетоводството. Основни термини: амортизация, accruals, разходи за бъдещи периоди, cost of goods sold, оборотен капитал, gross margin, contribution, EBITDA, SG&A и др. Финансовите отчети – илюстрация на логиката, структурата и тяхната интерпретация. Aнализ на резултатите – използвани показатели, логика, интерпретация и сравнение, взаимовръзки, недостатъци и проблеми.

Дисциплина 4: Убедително представяне на проект

Силни и слаби страни на личния стил на презентиране. Моделът „Структуриране, Интегриране, Задълбочаване, Разнообразие и Фокус“ – вербална и невербална комуникация на презентатора. Съдържание на убедителна презентация: предизвикателства и цели на заинтересованите страни; презентиране на себе си; нужди на аудиторията; критерии за "идеалния" партньор; предимства на препоръчваните решения. Стилове на презентиране: често срещани грешки; послания; техники за справяне с "трудна" публика. Подготовка и планиране на презентация: избор на убедително съдържание; планиране на правилната последователност и структура на презентацията; включване на подходящи убедителни анализи, изчисления, акценти и др.; варианти как да подредим съдържанието – предимства и недостатъци. Представяне на проект (business case) – анализ на заинтересованите страни, избор на стратегия и подход, подготовка и представяне по групи – дискусия и обратна връзка.

2
Втори семестър

Дисциплина 5: Холистично управление на бизнеса

Онлайн дигитална симулация на Harvard Business Publishing - холистичен казус. Разбиране за клиентите и динамиката на пазара: сегментиране и позициониране, управление на жизнения цикъл на продукта и на продуктовия микс. Проектиране и внедряване на стратегия, анализ на пазарни резултати, решение за следващи инвестиции в силно конкурентна среда. Интегриране на бизнес резултати устойчиво. Адаптиране на бизнеса към ситуации на несигурност и мажорни промени.

Дисциплина 6: Практични бизнес иновации

Какво е иновация, разлики между откритие и иновация. Типове иновации според предмета и нивото на иновиране. Връзка между стратегията и компанията и нейната иновационна стратегия. Плюсове и минуси на различните иновационни стратегии. Типове предизвикателства и структурирани подходи за генериране на иновации в бизнеса за тяхното решаване. Клиентско - ориентирани подходи за генериране на иновации (Design Thinking, Value Proposition Design). Подходи за ценообразуване на иновации.

Дисциплина 7: Управление на хора

Принципи в управлението на хора. Комуникация на мениджъра – специфики, значение, рискове. Поведенческо профилиране и самопрофилиране като инструмент за повишаване ефективността на комуникацията. Даване и получаване на обратна връзка – основа на управленската комуникация и постигане на резултати. Целеполагане. Напътстване, стимулиране, мотивиране и развиване на хората в процеса на постигане на целите. Лидер vs мениджър.

Дисциплина 8: Управление на екипи в трудни времена

Основни принципи в управлението на екипи. Организиране работата на екипа. Фази в развитието на екипа. Функционални и екипни роли. Задаване на ясни роли и отговорности. Определяне на стандарти на изпълнението. Развиване на екипен дух. Инструменти за развиване на екипните способности. Стилове на поведение и тяхното въздействие върху работното изпълнение, мотивацията на служителите и климата в екипа (отдела или организацията). Реализация на корпоративните бизнес цели чрез поставяне на цели, съответстващи на ролите в екипа. Регулярно наблюдение, контрол и обратна връзка за изпълнението. Делегирането като мотивираща сила за по-добро представяне.

Дисциплина 9: Управление на промяната в ситуации на несигурност

Oписание на стратегията – каскадиране на целите от върха към „редовия служител”. Извеждане на план за привеждане на стратегията в действие – по проекти, инициативи, отговорници и цели. Организационната промяна в контекста на позиционирането на компанията и нейните стратегически приоритети. Влиянието на промяната върху стратегическите аспекти в работата на всеки мениджър. Лидерът при въвеждане, комуникиране и управление на промяната. „Виж – почувствай – промени” vs. „Анализирай – мисли - промени”. Стъпки за въвеждане на промяната.