Инвестирай в себе си. Това е аМВА.BI-aMBA-Facebook-Orange-01

'В крайна сметка, има една инвестиция, която е над всички останали: инвестирайте в себе си...Никой не може да отнеме това, което носите вътре във вас, а всеки разполага с потенциал, който все още не е използвал.'
Уорън Бъфет в интервю за сп. Forbes.

Алтернативно, професионално и развиващо преживяване, модерен практичен подход, предизвикателство, емоция, съмишленици. Това е alternative MBA:

  •  1 червена летва за високи бизнес скокове
  •  2 семестъра
  •  8 дисциплини
  •  11 випуска, всеки оставил своя отпечатък и принос
  •  над 140 алумни на програмата и връзка с други хиляди алумни на The Business Institute
  •  56 иновативни казус-решения за 30 компании, гласували ни доверие
  •  десетки гост-говорители, споделили опита си през годините
  •  общност от партньори и съмишленици в растящи и стартиращи бизнеси от всички браншове и индустрии...

Това, което ни обединява - обичаме АЛТЕРНАТИВНОТО. Това, което ни предизвиква да излезем от зоната си на комфорт, това, което ни кара да прескачаме границите, това, което ни дава нова перспектива и директно приложение в практиката. 

Стани част от 13-ия випуск на аМВА. Инвестирай в себе си, защото няма по-добър момент да развиеш потенциала си от днес. Грабни червената летва за високи бизнес скокове!

аМВА XIII започва на 24 март 2020 г.

От 15.12.2019 г. до 29.02.2020 г. са отворени кандидатствания с възможност за участие в конкурс за 35% стипендия за аМВА! 

От 01.03.2020 г. до 15.03.2020 г. са отворени кандидатстванията с възможност за участие в конкурс за 30% стипендия!

След тази дата, можете да кандидатствате за 30% стипендия до 29.02.2020 г.

Ако се колебаете дали аМВА е за вас, какви са ползите от програмата, дали и как можете да я съчетаете с професионалното и личното ви ежедневие, прочетете какво казват участници, преминали през аМВА.

Поставянето на всeки предмет oт аMBA в практичен контекст, през призмата на настоящи бизнес казуси, позиционира този подход като алтернативен за образователната система в България.

            • Реални казуси, реални български компании

Компании от различни индустрии предоставят свои предизвикателни ситуации за работа в програмата. Участниците са в пряк контакт с лидерите на организациите по време на работата. До сега казусо-носители в програмата са били:

caseowners2020
            • Изграждане на умения чрез преживяване

Бизнес казуси и симулации, които поставят участниците в реална среда на вземане и прилагане на решения.

            • Всяко бизнес решение в 360° холистична перспектива

В реалния бизнес един казус рядко касае само една функционална област. Затова прилагаме интердисциплинарен подход – как конкретните решения се отразяват на всички функции и обратно – как всяка функция влияе върху решенията за развитие на бизнеса.

            • Директно приложение във вашата професионална реалност

Съвременни бизнес инструменти, адаптирани за българския пазар, които скъсяват дистанцията между aMBA и вашето бизнес всекидневие.

            • Достъпна MBA програма

aMBA е вдъхновена от разговори с множество бизнес практици и експерти по човешки ресурси. Нейната достъпност е в два аспекта – заето време и балансирана такса. Гъвкавият подход на провеждане цели да бъде по-близо до спецификите на динамичния ден на хората в бизнеса. аMBA е за професионалисти, за които реално приложимите умения са по-ценни, от “тежестта” на дипломата.

Класически университет Класическa MBA aMBA
Задълбочени академични познания ••• ×
Учене чрез преживяване × •• •••
Практични бизнес инструменти × •••
Дискусии с гост-говорители •• •••
Работа по реални бизнес казуси ••• •••
Обмяна на опит, бизнес контакти ••• •••
Ценова достъпност ••• × ••
Пряка приложимост в бизнеса ••• •••
Тежест на дипломата ••• ×

Ако се чудите дали aMBA и този конкурс е за Вас или имате нужда от повече информация, свържете се с нас на: +359 882 924 710.

Стандартната цена за участие в aMBA е 4 400 лв. Конкурсът осигурява възможност за кандидатстване за 35% стипендия.

Цената за участие с 35% стипендия е 2 860 лв.*
Цената за участие с 30% стипендия е 3 080 лв.*

*Таксата за цялото обучение, с включена стипендия, е разсрочена на 2 вноски, които се изплащат в рамките на програмата.

Крайният срок за участие в конкурса за 35% стипендия е 29.02.2020 г.

Крайният срок за участие в конкурса за 30% стипендия е 15.03.2020 г.

Как да кандидатствате за 35% или 30% стипендия за аМВА?

Етап 1
  • Оставете вашите координати тук не по-късно от 15 март 2020 г. и ние ще Ви изпратим формуляр за кандидатстване в срок до 2 дни.

Етап 2

След заявяване на кандидатурата за стипендия и попълване на формуляр за кандидатстване в указания срок, до 5 работни дни кандидатите ще получат обратна връзка по заданието и покана за интервю.

Етап 3

Провеждане на интервюта. Интервютата ще се проведат след покана и в работното ателие на The Business Institute в гр. София, ул. “Фредерик Жолио-Кюри” 23А.

Етап 4

Екипът на The Business Institute ще се свърже по e-mail и телефон със стипендиантите.

Критерии

В програмата аМВА търсим хора, които освен извличане на максимална полза от обучението за своя бизнес и професионално развитие, ще могат да добавят и стойност с техния бизнес опит и експертност по време на дискусиите с останалите участници в групата. Целта е да намерим такива участници, които пълноценно да участват в решаването на бизнес казусите и бизнес симулациите, да са екипни играчи, активно да участват в присъствените и извънаудиторийни задания . Важен критерий при оценяването на участниците са и:

      • Желание за себеразвитие,
      • Ориентация към резултати,
      • Пазарно разбиране и аналитичност,
      • Мотивацията за участие в aMBA програмата,
      • Начинът, по който е подходено при описанието и отговорите на въпросите.

aMBA започва през втората половина на март 2020 г. Пролетният семестър се провежда в периода март 2020 г. – юни 2020 г., а есенният в периода септември 2020 г. – февруари 2021 г. Програмата oт два семестъра включва 8 дисциплини и е с обща продължителност от 156 тренинг часа.