Избери каква да е твоята стипендия за aMBA!
Стани част от 8-ми випуск!aMBA-995x250

Класическите MBA програми са създадени за бизнес практици, които желаят да структурират своя опит и да надградят своите знания.

Alternative MBA (aMBA) следва този подход, но адаптиран към средата в България.
Това е MBA без университет, защото е за професионалисти, за които практичните знания и умения са по-важни от “тежестта” на дипломата. Подходяща за:

 • Експерти и мениджъри с практически опит, на които им предстои или вече са поели бизнес управлението на определена структура и/или екип;
 • Мениджъри-собственици на компании, които са придобили своите бизнес умения в реалната си практика, но имат нужда да ги допълнят и осъвременят.

Програмата цели изграждане на комплексни бизнес и мениджмънт умения. Съдържанието е адаптирано от подбрани български бизнес практици. Програмата е базирана на методологии и инструменти на Stanford University, Harvard University, Business Model Foundry, Thomas International и настоящи бизнес казуси от компании, опериращи в България.

aMBA започва на 31 октомври 2017 г.

Поставянето на всeки предмет oт аMBA в практичен контекст, през призмата на настоящи бизнес казуси, позиционира този подход като алтернативен за образователната система в България.

      • Реални казуси, реални български компании

Компании от различни индустрии предоставят свои предизвикателни ситуации за работа в програмата. Участниците са в пряк контакт с лидерите на организациите по време на работата. До сега казусо-носители в програмата са били:

      • Изграждане на умения чрез преживяване

Бизнес казуси и симулации, които поставят участниците в реална среда на вземане и прилагане на решения.

      • Всяко бизнес решение в 360° холистична перспектива

В реалния бизнес един казус рядко касае само една функционална област. Затова прилагаме интердисциплинарен подход – как конкретните решения се отразяват на всички функции и обратно – как всяка функция влияе върху решенията за развитие на бизнеса.

      • Директно приложение във вашата професионална реалност

Съвременни бизнес инструменти, адаптирани за българския пазар, които скъсяват дистанцията между aMBA и вашето бизнес всекидневие.

      • Достъпна MBA програма

aMBA е вдъхновена от разговори с множество бизнес практици и експерти по човешки ресурси. Нейната достъпност е в два аспекта – заето време и балансирана такса. Гъвкавият подход на провеждане цели да бъде по-близо до спецификите на динамичния ден на хората в бизнеса. аMBA е за професионалисти, за които реално приложимите умения са по-ценни, от “тежестта” на дипломата.

table
Ключови модули в програмата са:
 • Управление на промяната
 • Маркетинг мениджмънт
 • Практични бизнес иновации
 • Лидерство и мениджмънт умения
 • Управление на екипи
 • Стратегия и пазарно позициониране
 • Търговски умения
 • Финансови отчети и анализ.

 

Свържете се с нас за повече информация за участие в конкурса и програмата alternative MBA на: +359 882 924 710.

“Избери каква да е твоята стипендия за aMBA”, защото:

Лятото е периодът, в който отлагаме всичко – почивка, повече време за себе си, планове за лично и/или професионално развитие. И тъй като алтернативата е възможност и избор, нашата програма предоставя на своите кандидати възможност за планиране и решение за участие в alternative MBA. Ранното решение ще осигури на кандидата по-висока стипендия. А успешното справяне със заданието за описание на устойчив бизнес модел – по-предна позиция в реда за съответната стипендия – виж Етап 2 по-долу.

Стандартната цена за участие в aMBA е 4200 лв. Конкурсът осигурява възможности за кандидатстване в различни срокове, спрямо които се повлияват и размерите на стипендиите, които кандидатите могат да спечелят, а именно:

   30%   20%

 

*Таксата за цялото обучение, с включена стипендия, е разсрочена на 2 вноски, които се изплащат в рамките на програмата.

 

В aMBA избираш кога и как да участваш. Конкурсът за стипендия включва следните етапи:

Етап 1
 • Попълни тук формата за кандидатстване.
 • Прикачи във формата своето CV.

 

Етап 2

След заявяване на кандидатурата за стипендия и изпращане на CV в указания срок, до 2 работни дни екипът на The Business Institute ще изпрати до участниците e-mail с кратко задание: “Опишете устойчив бизнес модел на компания, оперираща в България. Защо според вас този бизнес модел ще е устойчив и след 2018 г.?”

До 5 работни дни кандидатите ще получат обратна връзка по заданието и покана за интервю.

Етап 3

Провеждане на интервюта. Интервютата ще се проведат след покана и в работното ателие на The Business Institute в гр. София, “Жолио Кюри” 23А.

Етап 4

Екипът на The Business Institute ще се свърже по e-mail и телефон със стипендиантите.

Критерии

В конкурса търсим хора, които освен извличане на максимална полза от обучението за своя бизнес и професионално развитие, ще могат да добавят и стойност с техния бизнес опит и експертност по време на дискусиите с останалите участници в групата. Целта е да намерим такива участници, които пълноценно да участват в решаването на бизнес казусите и бизнес симулациите, да са екипни играчи, активно да участват в присъствените и извънаудиторийни задания . Важен критерий при оценяването на участниците са и:

   • Желание за себеразвитие,
   • Ориентация към резултати,
   • Пазарно разбиране и аналитичност,
   • Мотивацията им за участие в aMBA програмата,
   • Начинът, по който е подходено при описанието и отговорите на въпросите.

 

aMBA VIII-ми випуск започва на 31 октомври 2017 г. Есенният семестър се провежда в периода октомври 2017 г./февруари 2018 г.,  а пролетният – март/юни 2017 г. Програмата oт два семестъра включва 8 дисциплини и е с обща продължителност от 156 тренинг часа.
Сесиите се провеждат един път в работната седмица от 17:00 до 20:30 и в събота (не всяка) от 10:00 до 13:30 или 10:00 до 17:30.