Coaching for Leadershipcoaching visual 4 - Copy

Ангажираността на служителите и управлението на тяхното представяне са сред важните предпоставки за организационна ефективност. А лидерите, които постоянно развиват и усъвършенстват своите коучинг и комуникационни умения са в добрата позиция трайно да подобряват ангажираността и представянето на служителите.

Тази работилница насърчава участниците – настоящи и бъдещи лидери – да заемат ролята на коуч, като прилагат и преживяват един по-нетрадиционен  подход в развитието им като лидери. Участниците ще научат как да комуникират с екипа си, като прилагат коучинг подход и техники. Всеки участник ще има възможност да упражни своите коучинг умения в група, както и ще получи обратна връзка от фасилитатора и другите участници как да доусъвършенства уменията си.

В серия от работилници, обединени под общото заглавие Управление на екипи, The Business Institute ви предоставя възможността да разширите и надградите уменията си в областта на управление на екипи. Вижте и другите работилници от серията.

За кого

Работилницата е полезна за мениджъри и лидери, които търсят по-задълбочено разбиране и прилагане на успешни практики за повишаване на ангажираността на служителите, подобряване на комуникацията и управлението на екипното представяне. Предназначена е за лидери на екипи, мениджъри, супервайзъри, HR професионалисти и мениджъри на проекти. Подходяща е за всеки, който е на лидерска и/или мениджърска роля в организацията или му предстои поемане на такава.

След успешното завършване на тази работилница участниците ще могат да:

 • Разпознават ключовите елементи на коучинг културата с цел нейното ефективно въвеждане и налагане в една организация;
 • Прилагат правилния комуникационен подход в съответната ситуация за по-добро представяне на екипа;
 • Анализират критично уменията си да слушат другите и да използват нови методи за тяхното подобрение;
 • Повишат ангажираността и резултатите на другите чрез прилагане на ефективна комуникация с цел повишаване на енергията, фокуса и продуктивността на екипа.

Работилницата ще се проведе в три работни сесии на 12 април, петък, 17:00 - 20:30 ч. и 13 април, събота, 9:30 - 17:00 ч., в работното ателие на The Business Institute на ул. Жолио Кюри 23А.

Ако имате интерес или въпроси за работилницата, кликнете тук или се свържете с нас на: +359 88 2924710, office@thebusinessinstitute.eu.

lisa
Елизабет Костадинов-Хубер

Асоцииран фасилитатор в The Business Institute. Бизнес трейнър и коуч в ефективната комуникация, лидерски умения, управление на хора и екипи, междукултурна комуникация. Говори български, английски и немски свободно. Серифициран коуч и трейнър “Rezonans Communication”. Елизабет има магистърска степен по икомоника и трейнър по икономика от Johannes Kepler Universität, Linz (Austria) със специализация човешки ресурси и експорт мениджмънт. Сега, Лиса е Маркетинг и Експорт Мениджър в Загрей (България).

Огняна Мирчева
Огняна Мирчева

Старши фасилитатор в The Business Institute. Организационен и клиничен психолог. С богат практически и треньорски опит в областта на управление на хора, екипи и лична ефективност.  В момента заема длъжността Learning&Development Manager за България в Sensata Technologies. Била е мениджър “Обучения” в AIG Life и КД Живот, регионален ръководител “Продажби и обучение” в ДСК Гаранция.

Програмата е разделена на две части. Всяка сесия в модулите включва практически упражнения и работа по конкретен бизнес казус с дискусия за решението му.

 

  • Част 1: Коучинг подход и коучинг умения за лидери

 

   • Коучинг подход – Какво е коучинг? Какво не е коучинг? Къде, за какво и за кого се използва коучинг при управление на хора и екипи? Как се прави коучинг в контекста на управление на представянето на служителите? Коучинг процес за повишаване на ангажираността на екипа - стъпки; Качествата на добрия коуч.
   • Основни коучинг умения: умения за създаване на доверие, умения за слушане на дълбоко ниво, умения за задаване на въздействащи въпроси, утвърждаване и овластяване на другите, присъствие и автентичност, умения за създаване и развитие на партньорските взаимоотношения и др.

 

  • Част 2: Коучинг инструменти и модели

 

   • GROW модел, I-GROW моделът като инструмент за взимане на решения и постигане на резултати.
   • Колелото на живота (Wheel of Life) и различни негови разновидности – като инструмент за диагностика на ситуацията и за приоритизиране.
   • Коучинг кръговете (Coaching Circles) – като ефективен инструмент за подобряване на представянето.
   • Осъзнаване, използване и разгръщане на уникалния творчески ресурс и потенциал, заложен у участниците посредством учене чрез осъзнаване.
   • Подобряване на резултатите от взаимодействието и комуникацията си с хората от своите екипи и с хора от различни нива в организацията.
   • Усъвършенстване на мениджърските и лидерските умения.
   • Повишаване на ангажираността и постигане на устойчиви бизнес резултати.

Работилницата ще се проведе в три работни сесии на 12 април, петък, 17:00 - 20:30 ч. и 13 април, събота, 9:30 - 17:00 ч., в работното ателие на The Business Institute на ул. Жолио Кюри 23А.

Early bird

360 лв.

 

   • До 28 март 2019 г.
   • 1 участник

Стандартна цена

390 лв.

 

   • 1 участник


Възможни са отстъпки при ранно записване или при двама и повече участници от една компания. Отстъпка от стандартната цена получават всички участници в предишни работилници на The Business Institute и Института за предприемачи на Сиско.