Коучинг за личностно израстване75670542_s

Tехниките, които участниците практикуват и усвояват в тази работилница, допълват и надграждат уменията, придобити по време на работилницата Емоционална интелигентност. Традиционното и общоприето определение за коучинг е метод, чрез който помагаш на другите да развиват нови умения и постигат цели. А тази работилницата насърчава участниците да овладеят уменията на коуч, но като първо ги прилагат, и преживяват по един нетрадиционен начин – най-напред в собственото си личностно израстване, а след това и в работата им с другите.

Участниците ще научат как да използват коучинг техники, за да се справят по-успешно и ефективно в комплицирани ситуации на вземане на трудни решения и/или въвеждане на промени в личния си и професионален житейски път; как да комуникират с екипа си, като прилагат коучинг подход и техники. Една от тях е техниката за ненасилствена комуникация, която има силата да превръща потенциалните конфликти в мирни диалози. Създава взаимоотношения на емпатия, помага да бъдем съпричастни към другите и към себе си.

Всеки участник ще има възможност да упражни своите коучинг умения в група, както и ще получи обратна връзка от фасилитатора и другите участници как да усъвършенства уменията си.

За хора, които

  • се чувстват добре и успешни, но се стремят към усъвършенстване и искат да станат още по- успешни, отколкото са;
  • са готови да подобрят живота си в лично и професионално отношение с целенасочена саморефлексия и конкретни стъпки за действие;
  • усещат, че искат промяна, но все още не знаят каква точно и как да я реализират;
  • се борят с житейски или професионални предизвикателства и конфликти и търсят балансиран изход от трудните ситуации.

Каквато и да е вашето предизвикателство: лично или професионално, вече има перфектно решение за него и то се намира вътре във вас самите. По време на работилницата, фасилитаторът не цели да дава готови решения, а води участниците по пътя на това как сами да намерят или разработят собствените си персонални отговори и решения, да поемат отговорност за всички аспекти от живота си. Отделната личност е тази, която може да промени или подобри нещата в живота си. Никой друг не може да го направи вместо нас, защото силата и решенията са вече там. Единственото условие това да се случи е да се фокусираме навътре към себе си, а а не някъде навън. Ако успеем да променим себе си, то тогава неминуемо ще променим и ситуациите и хората около нас: "Ако искате да промените света, започнете със себе си." (Ганди).

Работилницата е включена и в Серията работилници за личностно израстване, където предоставяме възможността да разширите и надградите уменията си в областта на себепознанието, личния потенциал, взаимодействието с другите хора. Целта е да ви дадем практични стъпки и инструменти, които трайно и успешно да ви подпомогнат в този процес. Разгледайте и другите работилници от серията тук.

Ако имате интерес или въпроси за работилницата, кликнете тук или се свържете с нас на: +359 88 2924710, office@thebusinessinstitute.eu.

Връзката с житейската реалност на участниците и практическата приложимост на знанията и уменията от сесиите са целите на тази работилница.  Коучинг инструментите, които използваме могат да се прилагат в личен или професионален контекст. Участниците ще получат:

  • умения да анализират ключови житейски области, за да разберат за себе в кои от тях вече се чувстват и смятат за успешни и удовлетворени и къде е потенциалът за още подобрения и баланс на тези две области;
  • знания и умения да прилагат коучинг модели за вземане на решения, постигане на резултати и решаване на конфликти;
  • универсален коучинг подход, който могат да използват дори за представяне на годишната оценка на хора от техния екип, или по време на коучинг сесии с тях;
  • възможност да анализират критично уменията си да слушат с разбиране другите и да използват нови методи за тяхното подобрение;
  • практиктика по техники за ненасилствена комуникация, за да прилагат правилния комуникационен подход при конструктивното формиране на съответната житейска ситуация.
lisa-150x150
Елизабет Костадинов-Хубер

Асоцииран фасилитатор в The Business Institute. Бизнес трейнър и коуч в ефективната комуникация, лидерски умения, управление на хора и екипи, междукултурна комуникация. Говори български, английски и немски свободно. Серифициран коуч и трейнър “Rezonans Communication”. Елизабет има магистърска степен по икомоника и трейнър по икономика от Johannes Kepler Universität, Linz (Austria) със специализация човешки ресурси и експорт мениджмънт. Сега, Лиса е Маркетинг и Експорт Мениджър в Загрей (България). Фасилитира работилницата Коучинг за личностно израстване.

Стандартна цена

350 лв.

  • 1 участник


Възможни са отстъпки при ранно записване или при двама и повече участници от една компания. Отстъпка от стандартната цена получават всички участници в предишни работилници на The Business Institute и Института за предприемачи на Сиско.