Коучинг за личностно израстване75670542_s

Традиционното и общоприето определение за коучинг е метод, чрез който помагаш на другите да развиват нови умения и постигат цели.

В този смисъл работилницата насърчава участниците да овладеят уменията на коуч, но като първо ги прилагат, и преживяват по един по-нетрадиционен  подход, в собственото си личностно израстване, а след това и в работата им с другите. Участниците ще научат как да използват коучинг техники, за да се справят по-успешно и ефективно в комплицирани ситуации на вземане на трудни решения и/или въвеждане на промени в личния си и професионален житейски път; как да комуникират с екипа си, като прилагат коучинг подход и техники. Всеки участник ще има възможност да упражни своите коучинг умения в група, както и ще получи обратна връзка от фасилитатора и другите участници как да доусъвършенства уменията си.

За кого

 • Работилницата е полезна за всеки, който се стреми целенасочено към саморефлексия и самоусъвършенстване;
 • За мениджъри и лидери, които търсят по-задълбочено разбиране и прилагане на успешни практики за повишаване на ангажираността на служителите, подобряване на комуникацията и управлението на екипното представяне;
 • За супервайзъри, HR професионалисти и мениджъри на проекти.

Работилницата е включена и в "Серията работилници за личностно израстване", където предоставяме възможността да разширите и надградите уменията си в областта на себепознанието, развитието на личния потенциал, взаимодействието с другите хора и с материалния свят. Целта е да ви дадем практични стъпки и инструменти, които трайно и успешно да ви подпомогнат в този процес. Вижте и другите работилници от серията тук >>

Работилницата ще се проведе в три работни сесии, на 12 април 2019 от 17:00 до 20:30ч. и на 13 април 2019 г., от 09:30 до 17:00 ч., в работното ателие на The Business Institute на ул. Фредерик Жолио-Кюри 23А.

Ако имате интерес или въпроси за работилницата, кликнете тук или се свържете с нас на: +359 88 2924710, office@thebusinessinstitute.eu.

След успешното завършване на тази работилница участниците ще могат да:

 • разпознават ключови елементи на коучинг културата, с цел нейното ефективно въвеждане и прилагане за себе си;
 • прилагат правилния комуникационен подход при конструктивното формиране на съответната ситуация;
 • анализират критично и използват нови методи за подобрение на уменията си да слушат с разбиране другите.

Работилницата ще се проведе в три работни сесии, на 12 април от 17:00 до 20:30 ч. и на 13 април 2019 г., от 09:30 до 17:00 ч., в работното ателие на The Business Institute на ул. Жолио Кюри 23А.

Early bird

350 лв.

 • до 5 април 2019 г.
 • 1 участник

Стандартна цена

390 лв.

 • 1 участник


Възможни са отстъпки при ранно записване или при двама и повече участници от една компания. Отстъпка от стандартната цена получават всички участници в предишни работилници на The Business Institute и Института за предприемачи на Сиско.

Всяка тема включва практически упражнения и работа по конкретен казус с дискусия за решението му:

 • Коучинг подход и коучинг умения - процес за повишаване на личностното осъзнаване и личната ефективност  в практически стъпки.
 • Коучинг инструменти и модели за:
  • диагностика на ситуацията и за приоритизиране;
  • вземане на решения и постигане на резултати;
  • подобряване на представянето, резултатите от взаимодействието и комуникацията си в личен и професионален аспект;
  • учене чрез осъзнаване и разгръщане на потенциала;
  • системен подход при решаване на конфликти.
lisa-150x150
Елизабет Костадинов-Хубер

Асоцииран фасилитатор в The Business Institute. Бизнес трейнър и коуч в ефективната комуникация, лидерски умения, управление на хора и екипи, междукултурна комуникация. Говори български, английски и немски свободно. Серифициран коуч и трейнър “Rezonans Communication”. Елизабет има магистърска степен по икомоника и трейнър по икономика от Johannes Kepler Universität, Linz (Austria) със специализация човешки ресурси и експорт мениджмънт. Сега, Лиса е Маркетинг и Експорт Мениджър в Загрей (България). Фасилитира работилницата Коучинг за личностно израстване.