Серия работилници Емоционална интелигентностКлючовите умения за управление на емоциите и за подобрение на взаимоотношенията с другите
feb17-15-157640301-850x478

В съвременния свят, на все повече хора им е трудно да изграждат и развиват взаимоотношения с другите. Важен фактор в нашите способности успешно да изграждаме и развиваме взаимоотношения е емоционалната интелигентност. Когато става дума за щастие и успех в нашите взаимоотношения, кариера, лични цели – емоционалната интелигентност (EQ) има значение, не по-малко от това на интелектуалните ни способности (IQ). Имаме нужда от емоционална интелигентност за да превърнем намерението в действие, за да правим информирани решения за важните неща, за да изграждаме и развиваме взаимоотношения с другите по по-продуктивен начин.

Серията включва две работилници - основи и надграждане - и е преживяване, което дава практични умения за управление на емоциите и за подобрение на взаимоотношенията с другите с цел постигане на високи лични и професионални резултати. Фокусът е: осъзнаване значението на емоционалната интелигентност и доразвиване на способностите за себеосъзнаване, самоконтрол, разпознаване и осъзнаване на другите, управление на взаимоотношенията. Именно тези умения ще ви помогнат да надградите вашата EQ и да подобрите способността си да управлявате емоциите си, да изграждатe и развиватe успешни взаимоотношения с другите.

Работилниците от серията "Емоционална интелигентност" са предназначени за:

 • Мениджъри и лидери, които търсят по-задълбочено разбиране и ефективно прилагане на успешни практики за изграждане и развиване на взаимоотношения със служителите.
 • Лидери на екипи, мениджъри, супервайзъри, HR професионалисти и мениджъри на проекти.
 • Всеки, който осъзнава, че способността да разпознава, използва и управлява собствените си емоции е част от успеха във взаимоотношенията, кариерата и постигането на личните цели.

Серия от работилници Емоционална интелигентност е съставена от две логически последователни работилници с еднаква продължителност - три работни сесии. Първата работилница от серията започва на 14 май 2020 г., в работното ателие на The Business Institute на ул. Фредерик Жолио-Кюри 23А.

Ако имате интерес или въпроси за работилницата, кликнете тук или се свържете с нас на: +359 88 2924710, office@thebusinessinstitute.eu.

1
Емоционална интелигентност

Сесии: 14 май (четвъртък) от 17:00 до 20:30 ч. и 17 май 2020 г. (неделя) от 9:30 до 17:00 ч.

Фасилитатор: Христо Христозов. Повече информация ще намерите в таб Фасилитатор.

В основата на работилницата е способността да разпознаваме, използваме и управляваме собствените си емоции по положителен начин, така че да намалим стреса, да комуникираме ефективно, да умеем “да влизаме в обувките на другите”, да преодоляваме по-лесно предизвикателствата и да се справяме с конфликтни ситуации.

Умения и ползи на фокус:

 • Самонаблюдение и осъзнаване как се държите към другите.
 • Как се “поставяте в обувките на другите” и приемате техните нужди и гледни точки.
 • Разпознаване как действията ви засягат другите, преди да предприемете тези действия.
 • Самооценка как реагирате в стресови ситуации.
 • Себеосъзнаване и самооценка – приемане на несъвършенствата и възползване от силните ви черти.
2
Емоционална интелигентност /надграждане/

Сесии: 4 юни (четвъртък) от 17:00 до 20:30 ч. и 7 юни 2020 г. (неделя) от 9:30 до 17:00 ч.

Фасилитатор: Христо Христозов. Повече информация ще намерите в таб Фасилитатор.

Очаквайте скоро повече информация за работилницата!

hristo hristozov
Христо Христозов

Асоцииран фасилитатор в The Business Institute. Бизнес трейнър по ефективна комуникация, емоционална интелигентност, управление на екипи, лидерство и лична ефективност. Бил е Специалист Learning & Development в Sitel. В портфолиото му фигурират  корпоративни клиенти като Siemens, Raiffeisenbank, Vivacom, Софийска вода и др.

Серия от работилници Емоционална интелигентност е съставена от две логически последователни работилници с еднаква продължителност и се провежда в работното ателие на The Business Institute на ул. Фредерик Жолио-Кюри 23А.

Работилница Дати
Емоционална интелигентност 14, 17 май 2020 г.
Емоционална интелигентност  4, 7 юни 2020 г.

Early bird

550 лв.

 • до 23 април 2020 г.
 • Всички работилници

Стандартна цена

620 лв.

 • Всички работилници

Цена на 1 работилница

390 лв.


Възможни са отстъпки при ранно записване или при двама и повече участници от една компания. Отстъпка от стандартната цена получават всички участници в предишни работилници на The Business Institute и Института за предприемачи на Сиско.