Емоционална интелигентност при присъствена и дистанционна работаКлючовите умения за управление на емоциите и за подобрение на взаимоотношенията с другите
feb17-15-157640301-850x478

В съвременния свят, на все повече хора им е трудно да изграждат и развиват взаимоотношения с другите. Важен фактор в нашите способности успешно да изграждаме и развиваме взаимоотношения е емоционалната интелигентност. Когато става дума за щастие и успех в нашите взаимоотношения, кариера, лични цели – емоционалната интелигентност (EQ) има значение, не по-малко от това на интелектуалните ни способности (IQ). Имаме нужда от емоционална интелигентност за да превърнем намерението в действие, за да правим информирани решения за важните неща, за да изграждаме и развиваме взаимоотношения с другите по по-продуктивен начин.

Работилницата се провежда в две части - основи и надграждане - и е преживяване, което дава практични умения за управление на емоциите и за подобрение на взаимоотношенията с другите с цел постигане на високи лични и професионални резултати. Фокусът е: осъзнаване значението на емоционалната интелигентност и доразвиване на способностите за себеосъзнаване, самоконтрол, разпознаване и осъзнаване на другите, управление на взаимоотношенията. Именно тези умения ще ви помогнат да надградите вашата EQ и да подобрите способността си да управлявате емоциите си, да изграждатe и развиватe успешни взаимоотношения с другите.

Работилницата "Емоционална интелигентност" е предназначена за:

 • Мениджъри и лидери, които търсят по-задълбочено разбиране и ефективно прилагане на успешни практики за изграждане и развиване на взаимоотношения със служителите.
 • Лидери на екипи, мениджъри, супервайзъри, HR професионалисти и мениджъри на проекти.
 • Всеки, който осъзнава, че способността да разпознава, използва и управлява собствените си емоции е част от успеха във взаимоотношенията, кариерата и постигането на личните цели.

Работилницата Емоционална интелигентност се провежда в шест работни сесии през октомври 2020 г., в работното ателие на The Business Institute на ул. Фредерик Жолио-Кюри 23А.

Ако имате интерес или въпроси за работилницата, кликнете тук или се свържете с нас на: +359 88 2924710, office@thebusinessinstitute.eu.

Част 1: Емоционална интелигентност: по-добро разбиране за себе си и другите

Сесии: очаквайте скоро!

В основата на работилницата е способността да разпознаваме, използваме и управляваме собствените си емоции по положителен начин, така че да намалим стреса, да комуникираме ефективно, да умеем “да влизаме в обувките на другите”, да преодоляваме по-лесно предизвикателствата и да се справяме с конфликтни ситуации.

Умения и ползи на фокус:

 • Как да разбираме по-добре емоционалните импулси.
 • Как да създаваме интелигентен баланс между разум и емоция и да не съжаляваме за действията си.
 • Как да бъдем проактивни в трудни и стресови моменти.
 • Как да разчитаме нуждите на другите и да им помагаме да ги изразят в конфликтна ситуация.
 • Как открито да заявяваме себе си.
Част 2: Емоционална интелигентност: управление на взаимоотношенията

Сесии: очаквайте скоро!

Втората работилницата има за цел да надгради и разшири ползите от първата работилница – тя се превръща в акселератор на уменията по емоционална интелигентност.

В рамките на сесиите, участниците ще могат да се върнат към казусите, поставени в първата работилница - лични или професионални, които ще бъдат дискутирани и анализирани в детайли, с фокус върху нивото на осмисляне и трансфер на усвоените знания и умения в реалността. Целенасочено ще се търси постигане на устойчивост в прилагането на практика на уменията по емоционална интелигентност.

Ползи на фокус:

 • Превръщане на вече придобитите знанията и уменията в ежедневна практика и начин на живот.
 • Изясняване на пречещи модели на мислене, поведенчески модели и капани, с които се самосаботираме.
 • Конкретен подход и умения свързани с прилагането на практика на самосъзнание, самоконтрол, емпатия и позитивно влияние.
 • Повишаване на доверието и изграждане на ефективни взаимоотношения с важните за вас хора. Доверие и взаимоотношения, които ще доведат до доведат до спокойствие, удовлетвореност и по-добри резултати във всички области на личния и професионалния живот.
hristo hristozov
Христо Христозов

Асоцииран фасилитатор в The Business Institute. Бизнес трейнър по ефективна комуникация, емоционална интелигентност, управление на екипи, лидерство и лична ефективност. Бил е Специалист Learning & Development в Sitel. В портфолиото му фигурират  корпоративни клиенти като Siemens, Raiffeisenbank, Vivacom, Софийска вода и др.

Работилницата Емоционална интелигентност се провежда в шест работни сесии през октомври 2020 г., в работното ателие на The Business Institute на ул. Фредерик Жолио-Кюри 23А.

Early bird

445 лв.

Стандартна цена

495 лв.

 


Всички цени са без ДДС.

Възможни са отстъпки при ранно записване или при двама и повече участници от една компания. Отстъпка от стандартната цена получават всички участници в предишни работилници на The Business Institute и Института за предприемачи на Сиско.