Серия работилници по финансиFS-visual_36333071_m

Серията от Работилници по финанси e цялостно практично преживяване в следните направления:

 • Финансова грамотност за мениджъри
 • Финанси за финансови експерти и собственици на бизнес

С изцяло практичния си подход, нашият фасилитатор владее изкуството да превърне знанията и практиката си в разбираеми и всекидневно приложими умения в областта на финансите и финансовите измерители, отчетността и анализа на резултатите, управлението на парите и инвестициите. Сложният и често неразбираем език на финансите ще бъде подреден, преведен и структуриран за вас в лесни за изпълнение стъпки, интересни казуси, дискусии, съвети, примери от практиката, дигитално съдържание и готови темплейти за планиране, симулиране на сценарии и измерване на резултати, които да използвате в работата си.

За кого

 • Нефинансови мениджъри, чиято работа изисква финансови умения – имат нужда да структурират „голямата картина” за практично управление на финанси, активно участват в планиране, анализ и оценка на резултатите. За тях е комбинираното обучениe Финансова грамотност за мениджъри.
 • Мениджъри, търговци, маркетинг, HR или operations експерти – за нефинансови мениджъри, от които се очаква първо да анализират, смятат, сравняват и обосновават, преди да „харчат” или предлагат инвестиции. За тях е логичното продължение на направлението Финансова грамотност за мениджъри - комбинираното обучение Business case - анализ и оценка на проект.
 • Мениджъри и собственици на бизнес, професионалисти и експерти в сферата на финансите, чиято работа изисква изготвяне, анализ или работа с финансов модел, финансово планиране, оценка на проекти. За тях е работилницата по Финансово моделиране.

Серия от работилници по финанси е съставена от три последователни работилници с различна продължителност - от три до четири работни сесии, в зависимост от темата.

Сесиите се провеждат присъствено или онлайн в реално време през платформа Zoom.us, като се запазва изцяло тематичния фокус и практическия елемент на присъствените работилници.

При интерес към серията от работилници, моля оставете контактите си след натискане на бутона "Запиши се" отдолу, за да получите повече подробности и дати на провеждане.

Серията работилници по финанси ще ви помогне да разбирате по-добре планирането, отчетите и анализите, да се включвате активно в разрешаването на бизнес казуси, да вниквате в разговорите и срещите с колегите ви от отдел финанси – да говорите на техния език. Да разбирате и анализирате финансовите отчети, да представяте и защитавате по-добре бизнес идеите си, да планирате и контролирате резултатите.

Участниците в съответната работилница, допълнително от присъствените сесии, получават бонус комплект от допълнителни материали:

 • Обучителни видеа и/или електронна книга – лесни за гледане и четене, от практици за практици, описват стъпка по стъпка дадената тема от работилницата.
 • Примери – добре представени и обяснени бизнес казуси, а когато е приложимо, и допълнителни MS Excel таблиците за самостоятелна работа.
 • MS Excel таблици, templates за изчисления на ROI – модели, в които може единствено да се променя и въвежда необходимата информация, като веднага стават видими анализа и оценката на проекта.

Работилниците се провеждат при минимум 8 записани участници.

1
Комбинирано обучение: Финансова грамотност за мениджъри

Сесии: 31 май, 12 и 19 юни 2024 г. от 17:00 до 20:00 ч.

Фасилитатор: Светлан Станоев. Повече информация за него в таб Фасилитатори.

Gross margin, accrual, EBITDA, Capex, Opex, оборотен капитал, парични потоци, NPV и много други термини са част от езика на мениджърите във вашата компания. Но вие все още не се чувствате комфортно с този език. В същото време, разбирането и прилагането на принципи и концепции от финансите се превръщат във важна предпоставка за да можете да анализирате, оцените и разработите нови стратегии за по-добри бизнес резултати.

Умения и ползи на фокус

 • Как да четем: Балансов отчет, Отчет за доходите (ОПР), Отчет за паричните потоци (Cash Flow)
 • Използване на финансовата информация за вземане на решения
 • Оперативен оборотен капитал – вземания, материални запаси, задължения и период на завъртане на парите

За формата "комбинирано обучение"

Обучението "Финансова грамотност за мениджъри" е в комбиниран формат (blended learning). Форматът съчетава видео-концепции и задачи за самостоятелно онлайн учене с виртуални фасилитирани сесии в реално време за пренос на наученото в работната реалност на участниците.

2
Комбинирано обучение: Business case - анализ и оценка на проект

Сесии: 8, 15 и 22 май 2024 г. от 17:30 до 19:30 ч.

Фасилитатор: Светлан Станоев.

Независимо дали става дума за малък или мащабен проект, независимо дали целим повишаване на приходите (commercial case), оптимизиране на разходи (operations case) или става дума за инвестиционен проект (investment case) – принципите и подходът на анализ и оценка са сходни. Работилницата "Business case" е логично продължение на онлайн комбинираното обучение Финансова грамотност за мениджъри. По време на сесиите се усъвършенстват и надграждат аналитичните умения на участниците. Тяхната финансова компетентност улеснява връзката и съвместната им работа с финансови експерти от компанията, прави решенията по-резултатно ориентирани и аргументирани.

Умения и ползи на фокус

 • Извеждане на релевантните парични потоци, свързани с оценка на проекта, които отчитат страничните ефекти (потънали разходи, алтернативна цена, канибализирани приходи, синергийни ефекти).
 • Изчисляване, анализ и оценка на възвръщаемостта на проекта (ROI).
 • Прилагане на подходящите методи за оценка при различните проекти (break-even point, pay back period, discounted pay back period, NPV, IRR, profitability index).
 • Анализ на алтернативите, рисковете и допълнителните възможности, свързани с проекта.
 • По-добро представяне на бизнес необходимостта от проекта и свързване със стратегическите цели на компанията.

За формата "комбинирано обучение"

Обучението "Business case - анализ и оценка на проект" е в комбиниран формат (blended learning). Форматът съчетава видео-концепции и задачи за самостоятелно онлайн учене с виртуални фасилитирани сесии в реално време за пренос на наученото в работната реалност на участниците.

3
Финансово моделиране

Сесии: 30, 31 май, 3 и 4 юни 2024 г.  (присъствено) от 17:00 до 20:30 ч.

Фасилитатор: Пламена Нусторова. Повече информация за нея в таб Фасилитатори.

Работилницата по Финансово моделиране ще ви помогне да научите и упражните как да подходите и как реално да изградите добре структуриран и интегриран финансов модел. Подходът е изцяло практичен и интерактивен – примери и задачи на MS Excel, споделяне на опит и добри практики, дискусии по казуси.

 Умения и ползи на фокус:

 • Надграждане на познания и умения по финанси, необходими в ежедневната бизнес практика
 • Запознаване с и упражняване на различни подходи и техники за структуриране и дизайн на даден бизнес модел в MS Excel
 • Изготвяне на финансов модел - oт “бял лист” до завършен и интегриран модел, отразяващ спецификите на бизнеса на дадена компания
 • Упражняване изготвянето и анализа на финансов модел за различни цели – планиране, оценка на проект, оценка на компания.
sstanoev
Светлан Станоев

Светлан е основател и старши фасилитатор в The Business Institute. Опитен експерт в областите стратегическо управление, performance management, бизнес развитие и финансов мениджмънт. Започва като консултант по преструктуриране и корпоративни финанси в KPMG, след това е финансов директор на Орбител, както и изпълнителен директор на инвестиционния фонд “Серес“. Светлан е завършил магистърска степен по финанси. През периода 1999-2007 год. е преподавател по корпоративни финанси към University of Portsmouth. Към момента води редица работилници и обучения в областите стратегическо управление, бизнес моделиране и финансов мениджмънт. Водещ консултант в проекти свързани с въвеждане на системи от KPIs, Balanced Scorecards и ОKRs за измерване на корпоративните резултати.

 

plamena nustorova
Пламена Нусторова

Финансов експерт с над 25 годишен опит, по-голямата част придобит като ръководител на „Корпоративни финанси“ в PricewaterhouseCoopers, където консултира клиенти от целия спектър на сделките за придобиване и продажба на предприятия както в частния, така и в държавния сектор, управлява проекти за оценки, преструктуриране на дълг, привличане на проектно финансиране; води финансови курсове за нефинансови професионалисти, бизнес планиране, финансово моделиране. Пламена е магистър по управление на стопанската дейност, акредитиран експерт-счетоводител към Асоциацията на независимите експерт-счетоводители на Великобритания и Ирландия, независим оценител към Камарата на независимите оценители в България.

Серия от работилници по финанси е съставена от три последователни работилници с различна продължителност - от три до четири работни сесии, в зависимост от темата.

Работилница Дати
Финансова грамотност за мениджъри 31 май (присъствено), 12 юни (онлайн) и 19 юни (присъствено) 2024 г. от 17:00 до 20:00 ч.
Business case - анализ и оценка на проект 8, 15 и 22 май 2024 г. (онлайн) от 17:30 до 19:30 ч.
Финансово моделиране 30, 31 май, 3 и 4 юни 2024 г. (присъствено) от 17:00 до 20:30 ч.

The Business Institute си запазва правото да променя часове и дати на провежданите работилници, като своевременно информира за това.

 

Early bird

1030 лв.

 • 2 работилници по избор

Стандартна цена

1400 лв.

 • 2 работилници по избор

Стандартна цена на работилница

700 лв.

 • Финансова грамотност за мениджъри
 • Финансово моделиране
 • Business case - анализ и оценка на проект


Всички цени са без ДДС.

Възможни са отстъпки при ранно записване или при двама и повече участници от една компания. Отстъпка от стандартната цена получават всички участници в предишни работилници на The Business Institute.

Моля, оставете контактите си. Нашите консултанти ще се свържат с вас. Ще получите детайлна информация и консултация (без ангажимент за записване) за това как конкретните работилници могат да подкрепят вашите професионални и лични цели.