Серия работилници по финанси



FS-visual_36333071_m

Серията от Работилници по финанси e цялостно практично преживяване в следните направления:

 • Финанси за нефинансови мениджъри
 • Финанси за финансови експерти и собственици на бизнес

С изцяло практичния си подход, нашите фасилитатори владеят изкуството да превърнат знанията и практиката си в разбираеми и всекидневно приложими умения в областта на финансите и финансовите измерители, отчетността и анализа на резултатите, управлението на парите и инвестициите. Сложният и често неразбираем език на финансите ще бъде подреден, преведен и структуриран за вас в лесни за изпълнение стъпки, интересни казуси, дискусии, съвети, примери от практиката, дигитално съдържание и готови темплейти за планиране, симулиране на сценарии и измерване на резултати, които да използвате в работата си.

За кого

 • Нефинансови мениджъри, чиято работа изисква финансови умения – имат нужда да структурират „голямата картина” за практично управление на финанси, активно участват в планиране, анализ и оценка на резултатите. За тях е работилницата Финанси за нефинансови мениджъри.
 • Мениджъри, търговци, маркетинг, HR или operations експерти – за нефинансови мениджъри, от които се очаква първо да анализират, смятат, сравняват и обосновават, преди да „харчат” или предлагат инвестиции. За тях е логичното продължение на направлението Финанси за нефинансови мениджъри - Business Case: анализ и оценка на проекти.
 • Мениджъри и собственици на бизнес, професионалисти и експерти в сферата на финансите, чиято работа изисква изготвяне, анализ или работа с финансов модел, финансово планиране, оценка на проекти. За тях е работилницата по Финансово моделиране.

Серия от работилници по финанси е съставена от логически последователни работилници с различна продължителност - от три до пет работни сесии, в зависимост от темата. Първата работилница от серията започва на 25 септември 2019 г., в работното ателие на The Business Institute на ул. Фредерик Жолио-Кюри 23А.

Ако имате интерес или въпроси как да се включите, кликнете тук или се свържете с нашите консултанти, за да изберете най-подходящите работилници за вас на +359 882 924 710 или office@thebusinessinstitute.eu.

Серията работилници по финанси ще ви помогне не само да разбирате цифрите, а да „схрускате на закуска” планирането, отчетите и анализите, да се включвате активно в разрешаването на бизнес казуси, да вниквате в разговорите и срещите с колегите ви от отдел финанси – да говорите на техния език. Уменията и самочувствието ви, че можете да разбирате и анализирате финансовите отчети, да представяте и защитавате по-добре бизнес идеите си, да планирате и контролирате резултатите ще бъдат вашата лична печалба след работилниците.

Участниците в съответната работилница, допълнително от присъствените сесии, получават бонус комплект от допълнителни материали:

 • Електронна книга – лесна за четене, от практици за практици, описва стъпка по стъпка дадената тема от работилницата.
 • Примери – добре представени и обяснени бизнес казуси, а когато е приложимо, и допълнителни MS Excel таблиците за самостоятелна работа.
 • MS Excel таблици, templates за изчисления на ROI – модели, в които може единствено да се променя и въвежда необходимата информация, като веднага стават видими анализа и оценката на проекта.
1
Финанси за нефинансови мениджъри: финансови отчети и анализи

Сесии: 25, 27 септември, 1, 3, 8 октомври 2019 г. от 17:00 до 20:30 ч.

Фасилитатор: Светлан Станоев. Повече информация ще намерите в таб Екип.

Днес всеки бизнес мери своята ефективност. И всяка ключова позиция в компанията е отговорна за управлението на финансите. С Финанси за нефинансови мениджъри: финансови отчети и анализи можете да положите основата за това – да усвоите сложните финансови термини и концепции по лесен и разбираем начин. Работилницата илюстрира и упражнява важните и практически приложими техники и подход за анализ, оценка и вземане на решения, свързани с финансите. Представени са ясно, лесно, практично, приложимо директно в ежедневието на мениджърите нефинансисти.

След успешното завършване на работилницата участниците ще могат да:

 • разбират и структурират „голямата картина” за практично управление на финанси.
 • планират, изпълняват, анализират и оценяват финансовите резултати, свързани с тяхната експертна дейност в компанията.
 • участват активно в разрешаването на работни казуси от тяхното ежедневие, свързани с финансови умения за нефинансисти.
2
Финансово моделиране

Сесии: 18, 20, 25, 27 ноември 2019 г. от 17:00 до 20:30 ч.

Фасилитатор: Боряна Иванова. Повече информация ще намерите в таб Екип.

Работилницата по Финансово моделиране ще ви помогне да научите и упражните как да подходите и как реално да изградите добре структуриран и интегриран финансов модел. Подходът е изцяло практичен и интерактивен – примери и задачи на MS Excel, споделяне на опит и добри практики, дискусии по казуси.

Конкретно работилница ще ви помогнe да:

 • подобрите основните си знания и умения по финанси, необходими в ежедневната бизнес практика;
 • се запознаете и упражните различни подходи и техники за структуриране и дизайн на даден бизнес модел в MS Excel;
 • научите как да изготвяте финансов модел oт „бял лист” до завършен и интегриран модел, отразяващ спецификите на бизнеса на дадена компания;
 • упражните изготвянето и анализа на финансов модел за различни цели – планиране, оценка на проект, оценка на компания.
3
Business Case: анализ и оценка на проект

Сесии: 4, 9, 11 декември 2019 г. от 17:00 до 20:30 ч.

Фасилитатор: Светлан Станоев. Повече информация ще намерите в таб Екип.

Работилницата Business Case: анализ и оценка на проект е логично продължение на Финанси за нефинансови мениджъри.

Маркетинг кампания, търговска промоция, наемане срещу покупка на актив, инвестиция с цел подобряване на ефективността или мащабен инвестиционен проект. Независимо дали проектът е малък, голям или мащабен, независимо дали цели повишаване на приходите (commercial case), оптимизиране на разходи (operations case) или става дума за инвестиционен проект (investment case) – принципите и подходът на анализ и оценка са сходни. Това са принципите и подходът за анализ и оценка на проект, или накратко business case.

 Умения и ползи на фокус:

 • Работилницата усъвършенства и надгражда аналитичните умения на участниците и улеснява връзката между нефинансови и финансови експерти.
 • Участниците получават бонус материали за собствено ползване: практични инструменти, templates и реални казуси за представяне, анализ и оценка на проекти (business cases).
sstanoev-newphoto-1-149x150
Светлан Станоев

Основател и старши фасилитатор в The Business Institute. Ценен е заради доброто си умение за обяснява финанси на хора, които не са финансисти. Започва като консултант по преструктуриране на бизнеси в KPMG, след това е финансов директор на Орбител, както и изпълнителен директор на инвестиционния фонд “Серес”. Светлан е активен инвеститор  управлява портфейли активи (недвижими имоти, акции на щатската фондова борса), консултира клиенти за техни инвестиции, партнира с инвестиционни фондове за дялови инвестиции.

Фасилитира работилниците Финанси за нефинансови мениджъри и Business Case: анализ и оценка на проект.

 

Portret-Boryana
Боряна Иванова

Асоцииран фасилитатор в The Business Institute. Боряна има над 20 год. разнообразен опит във финансовия мениджмънт и управленското консултиране. Боряна е работила в Arthur Andersen, в asset management компания и в мениджмънт консултантската компания Andersen Capital. Множеството клиенти и проекти, по които е работила е правят безкрайно и ценна и полезна за участниците в работилниците на The Business Institute. Към момента Боряна управлява собствена консултантска компания в областта на корпоративните финанси.

Фасилитира работилницата по Финансово моделиране.

Серия от работилници по финанси е съставена от логически последователни работилници с различна продължителност - от три до пет работни сесии, в зависимост от темата - и се провеждат в работното ателие на The Business Institute на ул. Фредерик Жолио-Кюри 23А.

Работилница Дати
Финанси за нефинансови мениджъри: финансови отчети и анализи  25, 27 септември, 1, 3 и 8 октомври 2019 г.
Финансово моделиране  18, 20, 25, 27 ноември 2019 г.
Business Case: анализ и оценка на проект  4, 9, 11 декември 2019 г.

Early bird

1270 лв.

 • до 13 септември 2019 г.
 • Всички работилници
 • Възможност за разсрочено плащане

Стандартна цена

1500 лв.

 • Всички работилници
 • Възможност за разсрочено плащане

Стандартна цена на работилница
 • В зависимост от броя работни сесии в работилница, цените на отделните работилници са от 460 лв. до 630 лв.
 • За повече информация, моля свържете се с нас.


Възможни са отстъпки при ранно записване или при двама и повече участници от една компания. Отстъпка от стандартната цена получават всички участници в предишни работилници на The Business Institute и Института за предприемачи на Сиско.