Серия работилници по финансиFS-visual_36333071_m

Серията от Работилници по финанси e цялостно практично преживяване в следните направления:

 • Финанси за нефинансови мениджъри
 • Финанси за финансови експерти и собственици на бизнес

С изцяло практичния си подход, нашите фасилитатори владеят изкуството да превърнат знанията и практиката си в разбираеми и всекидневно приложими умения в областта на финансите и финансовите измерители, отчетността и анализа на резултатите, управлението на парите и инвестициите. Сложният и често неразбираем език на финансите ще бъде подреден, преведен и структуриран за вас в лесни за изпълнение стъпки, интересни казуси, дискусии, съвети, примери от практиката, дигитално съдържание и готови темплейти за планиране, симулиране на сценарии и измерване на резултати, които да използвате в работата си.

За кого

 • Нефинансови мениджъри, чиято работа изисква финансови умения – имат нужда да структурират „голямата картина” за практично управление на финанси, активно участват в планиране, анализ и оценка на резултатите. За тях е работилницата Финанси за нефинансови мениджъри и комбинираното обучения Финансова грамотност.
 • Мениджъри, търговци, маркетинг, HR или operations експерти – за нефинансови мениджъри, от които се очаква първо да анализират, смятат, сравняват и обосновават, преди да „харчат” или предлагат инвестиции. За тях е логичното продължение на направлението Финанси за нефинансови мениджъри - Business Case: анализ и оценка на проекти.
 • Мениджъри и собственици на бизнес, професионалисти и експерти в сферата на финансите, чиято работа изисква изготвяне, анализ или работа с финансов модел, финансово планиране, оценка на проекти. За тях е работилницата по Финансово моделиране.

Серия от работилници по финанси е съставена от пет последователни работилници с различна продължителност - от три до пет работни сесии, в зависимост от темата. Първата работилница от серията започва на 17 септември 2020 г., в работното ателие на The Business Institute на ул. Фредерик Жолио-Кюри 23А.

Ако имате интерес или въпроси как да се включите, кликнете тук или се свържете с нашите консултанти, за да изберете най-подходящите работилници за вас на +359 882 924 710 или office@thebusinessinstitute.eu.

Серията работилници по финанси ще ви помогне да разбирате по-добре планирането, отчетите и анализите, да се включвате активно в разрешаването на бизнес казуси, да вниквате в разговорите и срещите с колегите ви от отдел финанси – да говорите на техния език. Да разбирате и анализирате финансовите отчети, да представяте и защитавате по-добре бизнес идеите си, да планирате и контролирате резултатите.

Участниците в съответната работилница, допълнително от присъствените сесии, получават бонус комплект от допълнителни материали:

 • Електронна книга – лесна за четене, от практици за практици, описва стъпка по стъпка дадената тема от работилницата.
 • Примери – добре представени и обяснени бизнес казуси, а когато е приложимо, и допълнителни MS Excel таблиците за самостоятелна работа.
 • MS Excel таблици, templates за изчисления на ROI – модели, в които може единствено да се променя и въвежда необходимата информация, като веднага стават видими анализа и оценката на проекта.
1
Комбинирано обучение: Финансова грамотност

Сесии: 7, 14 и 21 октомври 2020 г. от 17:30 до 19:00 ч.

Фасилитатор: Светлан Станоев. Повече информация ще намерите в таб Екип.

НОВО! Gross margin, accrual, EBITDA, CapEx, OpEx, оборотен капитал, парични потоци, NPV и много други термини са част от езика на мениджърите във вашата компания. Но вие все още не се чувствате комфортно с този език. В същото време, разбирането и прилагането на принципи и концепции от финансите се превръщат във важна предпоставка за да можете да анализирате, оцените и разработите нови стратегии за по-добри бизнес резултати.

Умения и ползи на фокус

 • Как да четем: Балансов отчет, Отчет за доходите (ОПР), Отчет за паричните потоци (Cash Flow)
 • Използване на финансовата информация за вземане на решения
 • Оперативен оборотен капитал – вземания, материални запаси, задължения и период на завъртане на парите

НОВО! За формата "комбинирано обучение"

Обучението "Финансова грамотност" е в комбиниран формат (blended learning). Форматът съчетава видео-концепции и задачи за самостоятелно онлайн учене с виртуални фасилитирани сесии в реално време за пренос на наученото в работната реалност на участниците.

2
Business case: анализ и оценка на проект

Сесии: 22, 27 октомври и 5 ноември 2020 г. от 17:00 до 20:30 ч.
Фасилитатор: Светлан Станоев. Повече информация ще намерите в таб Екип.

Независимо дали става дума за малък или мащабен проект, независимо дали целим повишаване на приходите (commercial case), оптимизиране на разходи (operations case) или става дума за инвестиционен проект (investment case) – принципите и подходът на анализ и оценка са сходни. Работилницата "Business case" е логично продължение на работилницата Финанси за нефинансови мениджъри. По време на сесиите се усъвършенстват и надграждат аналитичните умения на участниците. Тяхната финансова компетентност улеснява връзката и съвместната им работа с финансови експерти от компанията, прави решенията по-резултатно ориентирани и аргументирани.

Умения и ползи на фокус

 • Извеждане на релевантните парични потоци, свързани с оценка на проекта, които отчитат страничните ефекти (потънали разходи, алтернативна цена, канибализирани приходи, синергийни ефекти).
 • Изчисляване, анализ и оценка на възвръщаемостта на проекта (ROI).
 • Прилагане на подходящите методи за оценка при различните проекти (break-even point, pay back period, discounted pay back period, NPV, IRR, profitability index).
 • Анализ на алтернативите, рисковете и допълнителните възможности, свързани с проекта.
 • По-добро представяне на бизнес необходимостта от проекта и свързване със стратегическите цели на компанията.
3
Финансово моделиране

Сесии: 4, 7, 10, 14 декември 2020 г. от 17:00 до 20:30 ч.
Фасилитатор: Николай Марков. Повече информация ще намерите в таб Екип.

Работилницата по Финансово моделиране ще ви помогне да научите и упражните как да подходите и как реално да изградите добре структуриран и интегриран финансов модел. Подходът е изцяло практичен и интерактивен – примери и задачи на MS Excel, споделяне на опит и добри практики, дискусии по казуси.

 Умения и ползи на фокус:

 • Надграждане на познания и умения по финанси, необходими в ежедневната бизнес практика
 • Запознаване с и упражняване на различни подходи и техники за структуриране и дизайн на даден бизнес модел в MS Excel
 • Изготвяне на финансов модел - oт “бял лист” до завършен и интегриран модел, отразяващ спецификите на бизнеса на дадена компания
 • Упражняване изготвянето и анализа на финансов модел за различни цели – планиране, оценка на проект, оценка на компания.
sstanoev-newphoto-1-149x150
Светлан Станоев

Основател и старши фасилитатор в The Business Institute. Ценен е заради доброто си умение за обяснява финанси на хора, които не са финансисти. Започва като консултант по преструктуриране на бизнеси в KPMG, след това е финансов директор на Орбител, както и изпълнителен директор на инвестиционния фонд “Серес”. Светлан е активен инвеститор  управлява портфейли активи (недвижими имоти, акции на щатската фондова борса), консултира клиенти за техни инвестиции, партнира с инвестиционни фондове за дялови инвестиции.

Фасилитира работилниците Финанси за нефинансови мениджъри и Business Case: анализ и оценка на проект.

 

Portret-Nikolay
Николай Марков

С повече от 10 години опит в сектора на финансовите консултации, Николай участва в и ръководи голям брой проекти, свързани с оценки, финансово моделиране, финансиране на проекти, корпоративно финансиране, преструктуриране, икономически анализи, надлежна проверка и M&A. Бил е директор в Ernst & Young. Опитът му в областта на корпоративните финанси обхваща различни сектори - от енергетиката и комуналните услуги, природния газ и петрола, инфраструктурата, тежката промишленост, строителството и недвижимите имоти до търговията на дребно, хранителни продукти и напитки, финансови институции, телекомуникации и медии.

Фасилитира работилницата Финансово моделиране.

Серия от работилници по финанси е съставена от логически последователни работилници с различна продължителност - от три до пет работни сесии, в зависимост от темата - и се провежда в работното ателие на The Business Institute на ул. Фредерик Жолио-Кюри 23А.

Работилница Дати
Финансова грамотност 7, 14 и 21 октомври 2020 г.
Business Case: анализ и оценка на проект 22, 27 октомври и 5 ноември 2020 г.
Финансово моделиране 4, 7, 10, 14 декември 2020 г.

Early bird до 30 септември 2020 г.

950 лв.

 • 3 работилници

Стандартна цена

1050 лв.

 • 3 работилници

Стандартна цена на работилница
 • В зависимост от броя работни сесии в работилница, цените на отделните работилници са от 320 лв. до 415 лв.
 • За повече информация, моля свържете се с нас.


Всички цени са без ДДС.

Възможни са отстъпки при ранно записване или при двама и повече участници от една компания. Отстъпка от стандартната цена получават всички участници в предишни работилници на The Business Institute и Института за предприемачи на Сиско.