Финанси за нефинансови мениджъриFA-visual

Днес всеки бизнес мери своята ефективност. И всяка ключова позиция в компанията е отговорна за управлението на финансите. Работилницата Финанси за нефинансови мениджъри полага основата за това – обяснява сложните термини и концепции по лесен и разбираем начин, илюстрира и упражнява важните и практически приложими техники и подходи за анализ, оценка и вземане на решения, свързани с финансите. Представени са ясно, лесно, практично, приложимо директно в ежедневието на мениджърите нефинансисти.

Работилницата е разработена за:

 • Нефинансови мениджъри, чиято работа изисква финансови умения – планиране, анализ и оценка на резултатите;
 • Управители и мениджъри, които имат нужда да структурират “голямата картина” за практично управление на финанси;
 • Експерти в отдели, чиято работа изисква финансови умения – планиране, изпълнение, анализ и оценката на резултатите.

Работилницата Финанси за нефинансови мениджъри е част от аМВА програмата на The Business Institute, и като такава включва практическа работа по конкретен холистичен бизнес казус и дискусия за решението му.

Работилницата е включена в Серия работилници по финанси, която цели да въоръжи участниците с практични финансови подходи, конкретни стъпки и инструменти. Вижте и другите работилници от серията тук.

Работилницата ще се проведе в четири работни сесии на 18, 20, 25 и 27 януари 2022 г. от 17:00 до 20:30 ч. Сесиите се провеждат онлайн в реално време през платформа Zoom.us, като се запазва изцяло тематичния фокус и практическия елемент на присъствената работилница. Очаквайте информация за останалите дати на провеждане.

След успешното завършване на тази въвеждаща във Финанси за нефинасови мениджъри работилница, участниците ще могат да:

 • разбират и структурират „голямата картина” за практично управление на финанси;
 • планират, изпълняват, анализират и оценяват финансовите резултати, свързани с тяхната експертна дейност в компанията;
 • активно да участват в разрешаването на работни казуси от тяхното ежедневие, свързани с финансови умения за нефинансисти;
 • умеят да четат и анализират финансовите отчети, да представят и защитават по-добре бизнес идеите си от финансова гледна точка.

Участниците получават и бонус комплект от допълнителни материали:

 • примери – добре представени и обяснени бизнес казуси, а когато е приложимо - допълнителни MS Excel таблици за самостоятелна работа;
 • MS Excel таблици, templates за изчисления на ROI - модели, в които може единствено да се променя и въвежда необходимата информация, като веднага стават видими анализа и оценката на проекта.

Как да четем финансовата информация?

 • Логика, принципи и термини

Основните финансови отчети, илюстрация на логиката и основните принципи в счетоводството. Важните термини използвани от мениджъри и инвеститори: амортизация, accruals, разходи за бъдещи периоди, cost of goods sold, оборотен капитал, gross margin, contribution, EBITDA, SG&A и др.

 • Финансовите отчети

Финансовите отчети – илюстрация на логиката, структурата и тяхната интерпретация. Kак да интерпретираме и използваме финансовата информация.

Как да анализираме и вземаме решения?

 • Връзки и анализ на финансовите отчети

Изготвяне и интерпретиране на връзките между отчетите. Паричните потоци – концепции, теоретични основи срещу примери от практиката. Прилики и разлики между нетни приходи, нетна печалба и нетен паричен поток. Анализ на отчети.

 • Анализ на резултатите

Използвани показатели от мениджъри и инвеститори. Обръщаемост на материални запаси, събираемост на вземанията, ефективност, ликвидност, възвръщаемост, рентабилност – логика, интерпретация, сравнение и взаимовръзки.

Как да вземаме решения?

 • Създаване на финансова стойност и управление на резултатите

Подход и “пътеки” за създаване на финансова стойност за различните бизнеси.  Илюстрации и сравнение с различни бизнес сектори. Дискусии и упражнения по казуси.

 • Анализ и оценка на бизнес проект (business case)

Области на приложение на оценката на бизнес проекти (business case). Основни правила в оценката на проекти. Показатели и методи за оценка на инвестиционни проекти. Анализ, оценка и дискусия на инвестиционен проект. Илюстрации на анализ и оценка на бизнес казуси.

sstanoev-newphoto-1-149x150
Светлан Станоев

Основател и старши фасилитатор в The Business Institute. Ценен е заради доброто си умение да обяснява финанси на хора, които не са финансисти. Започва като консултант по преструктуриране на бизнеси в KPMG, след това е финансов директор на Орбител, както и изпълнителен директор на инвестиционния фонд “Серес”. Светлан е активен инвеститор  управлява портфейли активи (недвижими имоти, акции на щатската фондова борса), консултира клиенти за техни инвестиции, партнира с инвестиционни фондове за дялови инвестиции.

Работилницата ще се проведе в четири работни сесии на 18, 20, 25 и 27 януари 2022 г. от 17:00 до 20:30 ч. Сесиите се провеждат онлайн в реално време през платформа Zoom.us, като се запазва изцяло тематичния фокус и практическия елемент на присъствената работилница. Очаквайте информация за останалите дати на провеждане.

Early bird до 20 декември 2021 г.

470 лв.

 • 1 участник

Стандартна цена

520 лв.

 • 1 участник


Всички цени са без ДДС.

Възможни са отстъпки при ранно записване или при двама и повече участници от една компания. Отстъпка от стандартната цена получават всички участници в предишни работилници на The Business Institute и Института за предприемачи на Сиско.

Моля, оставете контактите си. Нашите консултанти ще се свържат с вас. Ще получите детайлна информация и консултация (без ангажимент за записване) за това как конкретната работилница може да подкрепи вашите професионални и лични цели.