Иновации и промянаInno template header (1280 x 720 px) (1280 x 520 px) (1)

Майсторският клас изгражда систематична рамка за генериране и управление на бизнес иновации, въвеждане, и управление на промени. Създава пресечна точа между индивидуалната и организационна перспектива с фокус върху синергията помежду им.Живеем в турбулентни времена, такава е и бизнес средата. Иновациите все повече са необходимoст, не просто "тренди" стратегия. И за компаниите, и за техните екипи адаптация и гъвкавост са ключови предпоставки за успех. В същото време активацията и управлението на иновационни дейности често е предизвикателство.

Ползи:
Майсторският клас "Иновации и промяна" изгражда синергия между капацитета на хората и целите на компаниите, за да се получи управляем и проследяем принос на иновациите към бизнес резултатите. Той съчетава:
• Откриването на потенциала за иновиране в личностите и екипите
• Гъвкава системна рамка на иновиране в организациите
• Лидерски подходи за генериране и провеждане на промени

За кого е подходящ:
Майсторският клас "Иновации и промяна" ще добави стойност за:
• За лидери с нагласа към новости и позитивни промени
• За експерти и мениджъри с формална роля в бизнес иновациите
• За всеки, които има мотивация и амбиции да иновира

Използвани методи:
• Бизнес симулации (Harvard Business Publishing)
• LEGO® SERIOUS PLAY®
• Бизнес работилници

Програмата стартира на 5 октомври 2024 г.

Работните сесии се провеждат комбинирано - частично присъствено, частично онлайн в реално време (Zoom).

Работилниците се провеждат при минимум 8 записани участници.

Въображение и иновации

(работилница, базирана на LEGO Serious Play)

• Какво е иновация, типове иновации

• Изследване на индивидуалния тип въображение

• Стратегическо въображение и връзка с иновациите

• Изследване на индивидуалния иновационен потенциал

Фасилитатор: Цветелина Тенева. Повече информация за нея в таб Екип

Управление на иновации в организацията

(бизнес работилница и симулация, Harvard Business Publishing)

• Типове бизнес нужди за генериране на иновации

• Иновационни подходи и инициативи спрямо типовете нужди

• Стратегически баланс между инвестициите в настоящи и иновативни продукти

• Иновационни стратегии и ценообразуване на иновациите

Фасилитатори: Цветослава Кьосева и Цветелина Тенева. Повече информация за тях в таб Екип

Управление на промяната в организацията

(бизнес работилница и симулация, Harvard Business Publishing)

• Лидерство при въвеждане на промени

• ADKAR – модел, за анализ и управление на промяната на индивидуално, екипно и организационно ниво

• Организационна мобилизация при промени

• Подпомагане на индивидуалното справяне с промяната

Фасилитатор: Ралица Станоева. Повече информация за нея в таб Екип

Индивидуална готовност за промяна

(работилница, базирана на LEGO Serious Play)

• Изследване на възприятията за промяна и потенциала им за положителна нагласа към нея

• Значението на индивидуалната и екипна готовност за промяна

• Влиянието на ролевите модели в процеса на промяна

• Изследване на ресурсите на индивида като агент на промяната

Фасилитатор: Ралица Станоева. Повече информация за нея в таб Екип

Екипът фасилитатори има сериозен практически опит, подплътен с образование и обучение в тематичните области на програмата.

TzKyoseva_400x400
Цветослава Кьосева

Фасилитатор и практик в областта на иновациите. В момента CEO на IT компанията Methodia. Преди това, заема няколко последователни управленски длъжности в Мобилтел, включително като мениджър на Иновационния център на компанията, като в това си качество работи по проект “Иновационна лаборатория”, съвместно с Техническия Университет (ТУ) – София. Завършва с отличие MBA по иновации и предприемачество във Виенския университет. Едновременно с това е докторант в областта на комерсиализацията на технологичните иновации в ТУ- София.

Фасилитира работилницата "Управление на иновации в организацията".

BMF-Lecturer-Tzvetelina-Teneva-e1465284681387
Цветелина Тенева

Основател и старши фасилитатор в The Business Institute. Експерт в областите бизнес моделиране, пазарни стратегии, маркетинг комуникации. Има опит като Марком мениджър и Маркетинг директор в Орбител, а преди това - ПР експерт в Правителствената информационна служба. С над 10-годишен опит в обучението на практици. Цвети е сертифициран фасилитатор за LEGO® Serious Play® Method в Билунд, Дания.

Фасилитира работилниците "Въображение и иновации" и "Управление на иновации в организацията".

ralitza stanoeva
Ралица Станоева

Старши фасилитатор в The Business Institute. Била е Мениджър “Маркетинг комуникации” в Mr. Bricolage (България, Сърбия, Македония), Изпълнителен Директор на агенция за дизайн на марки и опаковки - Design Board, Маркетинг мениджър за FIAT, Lancia и Alfa Romeo в Ауто Италия, Трейд маркетинг мениджър и Бранд мениджър в Danone. Експерт по пазарни стратегии, управление на марки и търговски маркетинг на бързооборотни стоки. Ралица е сертифициран фасилитатор за LEGO® Serious Play® Method и приложението Real Time Change - Readiness в Билунд, Дания.

Фасилитира работилниците "Управление на промяната в организацията" и "Индивидуална готовност за промяна".

Early Bird

1500 лв.

Стандартна цена

2300 лв.

Стандартна цена на работилница

350 лв.

  • Въображение и иновации
  • Индивидуална готовност за промяна

990 лв.

  • Управление на иновации в организацията

690 лв.

  • Управление на промяната в организацията


Всички цени са без ДДС.

Възможни са отстъпки при ранно записване или при двама и повече участници от една компания. Отстъпка от стандартната цена получават всички участници в предишни работилници на The Business Institute.

Моля, оставете контактите си. Нашите  консултанти ще се свържат с Вас. Ще получите детайлна информация за програмата и консултация (без ангажимент за записване) за това как "Иновации и промяна" може да подкрепи вашите професионални и лични цели.

Ако не успявате да заредите формата от първото зареждане на страницата, моля заредете отново страницата (рефрешнете URL адреса).

The Business Institute си запазва правото да променя часове и дати на провежданите работилници, като своевременно информира за това.