Лидерство за екипна ефективностcover photo

LEGO® работилница, базирана на практическата концепция на Патрик Ленсиони за развиване на сплотени екипи - “Петте екипни слабости”.

Какво на практика означават важните за един лидер и екип, но за съжаление, често клиширани думи като доверие,  здравословни конфликти, ангажираност, отговорност, резултати. Концепцията, която представяме разклаща клишетата, като дава и неочаквания значения, които приковават ума и уцелват сърцето.

С помощта на фасилитаторите участниците ще се запознаят с концепцията на Ленсиони за изграждане на сплотени екипи. След това ще се фокусират върху основополагащия етаж от пирамидата –“Доверие”!

През игровизация с LEGO® блокчета ще преживеят и пренесат към собствената си практика приложими подходи на лидера за повишаване на нивото на доверие в екипа. Целта при използването на блокчетата е максимализиране на практическия резултат от всяко упражнение чрез многомерно мислене “през ръцете”, което отключва скрития потенциал на всеки човек. Над това се надгражда обмяна на опит, идеи и план за реални действия в рамките на техните екипи и организация.

За кого?

Работилницата е предназначена за лидери на екипи, мениджъри, супервайзъри, HR професионалисти и мениджъри на проекти, които вярват, че игрите изграждат знания и умения чрез опит и са готови да предизвикат себе си с едно необичайно занимание.

Подходяща е за всеки:

 • Който осъзнава важността на лидерската си роля и има нужда да надгради опита си с приложими инструменти за лидерство в екипа; да получи знание как да открива знаците за нефункциониращо екипно взаимодействие и какъв подход да използва за подобряването на ефективността в екипа.
 • На когото му предстои поемане на лидерска и/или мениджърска роля в организацията и изпитва потребността от практични умения за прилагане на ключови лидерски похвати за изграждане на сплотен екип: от доверието до постигането на резултати.

Работилницата се провежда в две работни сесии в работното ателие на The Business Institute на ул. Жолио Кюри 23А.

Ако имате интерес или въпроси за работилницата, кликнете тук или се свържете с нас на: +359 88 2924710, office@thebusinessinstitute.eu.

Този формат стъпва върху конкретна концепция, свързана с темата сплотени екипи на Патрик Ленсиони. Тя е със със силна практическа насоченост и адекватна на съвременните бизнес тенденции. LEGO® кубчетата са важна част от формата, чрез която се постига елемента на игровизация. Учененето чрез игра е част от по-голямата област "Учене чрез преживяване", която е най-ефективният начин за изграждане на нови знания и умения.

При него се постига 75% пренос към реалната практика. От друга страна, LEGO® кубчетата има способността да пренася човешкия мозък от двумерното мислене, в което пребиваваме обичайно в работна среда в многомерно - което повишава значимо нашата способност да приемаме знания и умения, да създаваме модели на мислене и поведение, както и да променя тези, които притежаваме.

IMG-1094  IMG-1117  IMG-1130

 

IMG-1093  Lego workshops_hands_bricks

Имате възможност да откриете нова, мощна и едновременно приложима гледна точка към изграждане на управление на сплотен екип. Да преживеете и да бъдете готови да пренесете в собствената си практика конкретни действия, които изграждат доверие в екипите.

 • Ще изследваме това през опита с игра с LEGO®.
 • Ще ви екипираме с практично приложими инструменти и подход за преодоляване на екипните дисфункции и привеждане на екипа ви в завидна сплотена форма.
 • Ще даваме и търсим обратна връзка, за да изградим споделено знание, опит и умения.
Огняна Мирчева
Огняна Мирчева

Старши фасилитатор в The Business Institute. Организационен и клиничен психолог. С богат практически и треньорски опит в области като лидерство, управление на хора и екипи, лична ефективност. Участвала е като консултант и бизнес треньор в редица програми за обучение и развитие на новосъздадени и/или вече съществуващи мениджмънт екипи от различни индустрии с фокус върху максимизиране на екипното взаимодействие и повишаване на екипните резултати. Била е мениджър “Обучения” в AIG Life и КД Живот, мениджър на екип в AIG Life, регионален ръководител “Продажби и обучение” в ДСК Гаранция.

Early bird

520 лв.

 

   • 1 участник

Стандартна цена

580 лв.

 

   • 1 участник


Възможни са отстъпки при ранно записване или при двама и повече участници от една компания. Отстъпка от стандартната цена получават всички участници в предишни работилници на The Business Institute и Института за предприемачи на Сиско.