Учи аМВА с AVON и Майко Мила!TBI-aMBA-event-cover

"В крайна сметка, има една инвестиция, която е над всички останали: инвестирайте в себе си," споделя милиардерът Уорън Бъфет в интервю за сп. Forbes. "Никой не може да отнеме това, което носите вътре във вас, а всеки разполага с потенциал, който все още не е използвал."

А какво по-хубаво от това някой да подаде ръка и да инвестира в твоя потенциал? Някой, който застава зад мисията да подкрепя професионалната реализация и финансова независимост на жените. AVON и Майко Мила! разбират много добре мечтите на майките, които след майчинство искат да се върнат към активния живот в професионално отношение, и ги подкрепят със стипендия за aMBA.

Ние пък от The Business Institute от опит знаем, че няма умение, което жените не могат да придобият или идея, която не могат да развият - имаме си живи доказателства сред aMBA участничките, и не само. Стига да сте мотивирани, да си позволите да експериментирате и да сте готови да вложите усилия и търпение, с една дума - същото като при майчинството и отглеждането на хлапета 😉 Грабнете нашата червена летва за високи бизнес скокове и надскочете мечтите си - подкрепата, оставете на нас.

Alternative MBA (aMBA) следва подход на класическите MBA, но адаптиран към средата в България. Това е MBA без университет, защото е за професионалисти, за които практичните знания и умения са по-важни от "тежестта" на дипломата.

Програмата цели изграждане на комплексни бизнес и мениджмънт умения директно приложими в практиката. Съдържанието е адаптирано от подбрани български бизнес практици. Програмата е базирана на методологии и инструменти на Stanford University, Harvard University, Business Model Foundry, Thomas International и настоящи бизнес казуси от компании, опериращи в България. Казусоносител в предстоящата aMBA XI е мениджърският екип на AVON с казус "Как се печелят и ангажират милениъли?".

Прочететe за преживяването и опита с aMBA на Евгения Сарафова, майка на две деца, съосновател на Географ БГ и преподавател в СУ „Св. Климент Охридски”, алумни на aMBA V випуск, Снежина Симеонова-Хававела, майка, мениджър в Sutherland, алумни на aMBA IV випуск, Костадинка Димитрова - Дина, майка, предприемач, дизайнер, проектант, маркетинг консултант, алумни на aMBA VI випуск.

aMBA започва на 26 март 2019 г. Пролетният семестър се провежда в периода: март - юни 2019 г., а есенният: септември 2019 г. - февруари 2020 г. Програмата oт два семестъра включва 8 дисциплини.

AVON и Майко Мила! предоставят 90% стипендия за участие в двусеместриалната мениджмънт програма на The Business Institute.

На 26 март започва 11-ти випуск на aMBA, а платформата за кандидатстване вече е отворена.

Крайният срок за кандидатстване е 18 март 2019 г. Кандидатствайте тук!

Цената за участие с 90% стипендия е 420 лв. (Стандартната цена е 4200 лв.)

 

Конкурсът за 90% стипендия включва следните етапи:

Етап 1
 • Попълнете тук формата за кандидатстване не по-късно от 18 март 2019 г., като отговорите на няколко мотивационни въпроса.
 • Прикачете във формата Вашето CV.

 

Етап 2

Първа селекция – избор спрямо мотивацията на кандидатите. Втора селекция – интервюта с кандидатите. Организаторите следва да провеждат интервюта с кандидатите по телефон или на среща в работното ателие на The Business Institute.

Моля, разгледайте критериите в страницата по-долу.

Етап 3

На 20 март ще бъде обявена победителката в конкурса за 90% стипендия. Екипите на Майко Мила! и The Business Institute ще се свържат с нея по телефон. Победителката ще бъде обявена публично на уеб страниците на AVON, Майко, Мила! и The Business Institute на 20 март.

Критерии

В конкурса търсим дами, които освен извличане на максимална полза от обучението за своя бизнес и професионално развитие, ще могат да добавят и стойност с техния личен, бизнес опит и експертност по време на дискусиите с останалите участници в групата. Целта е да намерим такива участници, които пълноценно да участват в решаването на бизнес казусите и бизнес симулациите, да са екипни играчи, активно да участват в присъствените и извънаудиторийни задания.

Това е конкурс с кауза и цели да подкрепи и насърчи майки да развиват своите предприемачески и бизнес умения. В конкурса могат да се включат майки на деца до 18 години или такива, които са в очакване на дете.

Критерии за участие в конкурса:

   • Желание и ентусиазъм за себеразвитие
   • Ориентация към резултати,
   • Пазарно разбиране и аналитичност,
   • Мотивацията им за участие в aMBA програмата,
   • Начинът, по който е подходено при описанието и отговорите на въпросите във формата за кандидатстване.

 

aMBA започва на 26 март 2019 г. Пролетният семестър се провежда в периода: март – юни 2019 г., а есенният: септември 2019 г. – февруари 2020 г. Програмата oт два семестъра включва 8 дисциплини, срещи с казусо-носителите, консултации с ментори по казусите и общо 155 тренинг часа.
Сесиите се провеждат един път в работната седмица от 17:00 до 20:30 и в събота или неделя (не всяка) от 10:00 до 13:30 или 10:00 до 17:30.

aMBA e подходяща за:

 • Експерти и мениджъри с практически опит, на които им предстои или вече са поели бизнес управлението на нова структура и/или екип;
 • Мениджъри-собственици на компании, предприемачи, които са придобили своите бизнес умения в реалната си практика, но имат нужда да ги структурират и осъвременят.

Поставянето на всeки предмет oт аMBA в практичен контекст, през призмата на настоящи бизнес казуси, позиционира този подход като алтернативен за образователната система в България.

      • Реални казуси, реални български компании

Компании от различни индустрии предоставят свои предизвикателни ситуации за работа в програмата. Участниците са в пряк контакт с лидерите на организациите по време на работата. До сега казусо-носители в програмата са били:

caseowners_amba1
      • Изграждане на умения чрез преживяване

Бизнес казуси и симулации, които поставят участниците в реална среда на вземане и прилагане на решения.

      • Всяко бизнес решение в 360° холистична перспектива

В реалния бизнес един казус рядко касае само една функционална област. Затова прилагаме интердисциплинарен подход – как конкретните решения се отразяват на всички функции и обратно – как всяка функция влияе върху решенията за развитие на бизнеса.

      • Директно приложение във вашата професионална реалност

Съвременни бизнес инструменти, адаптирани за българския пазар, които скъсяват дистанцията между aMBA и вашето бизнес всекидневие.

      • Достъпна MBA програма

aMBA е вдъхновена от разговори с множество бизнес практици и експерти по човешки ресурси. Нейната достъпност е в два аспекта – заето време и балансирана такса. Гъвкавият подход на провеждане цели да бъде по-близо до спецификите на динамичния ден на хората в бизнеса. аMBA е за професионалисти, за които реално приложимите умения са по-ценни, от “тежестта” на дипломата.

Класически университет Класическa MBA aMBA
Задълбочени академични познания ••• ×
Учене чрез преживяване × •• •••
Практични бизнес инструменти × •••
Дискусии с гост-говорители •• •••
Работа по реални бизнес казуси ••• •••
Обмяна на опит, бизнес контакти ••• •••
Ценова достъпност ••• × ••
Пряка приложимост в бизнеса ••• •••
Тежест на дипломата ••• ×

Ако се чудите дали aMBA и този конкурс е за Вас или имате нужда от повече информация, свържете се с нас на: +359 882 924 710.

Общи условия на конкурса „Учи aMBA с Майко Мила! и The Business Institute

The Business Institute в рамките на осъществяването на мениджмънт програмата alternative MBA (aMBA), в партньорство с Майко Мила! (Организатори) организират отворен конкурс за 90% стипендия за участие в мениджмънт програмата aMBA.

 

 1. Цел на конкурса

Оказване на подкрепа за жени-майки и насърчаване възможностите им за бизнес и мениджмънт развитие, посредством участие в обучителна мениджмънт програма.

 

 1. Стипендия

2.1. Размер на стипендията

 • В настоящия конкурс организаторите предоставят 90% стипендия за участие в мениджмънт програмата
 • Сума за заплащане от страна на стипендиант
 • Стандартната цена за участие в aMBA е в размер на 4200 лв. Сумата, която следва да заплати победителя в конкурса, е в размер на 420 лв.
 • Стипендията от 90% се покрива от Организаторите.

2.2. Начин и срок на плащане

 • Сумата , която се заплаща от победителя в конкурса, може да бъде разсрочена на две вноски.
 • Първата вноска следва да бъде платена не по-късно от 25.03.2019 г.

 

 1. Условия за участие в конкурса

3.1. В конкурса могат да се включат:

 • Български граждани над 18 години, които са майки, с деца до 18 години или жени, които са в очакване на дете.

3.2. Географски условия за участие в конкурса:

 • В конкурса се приемат кандидатури от всички региони на Република България.
 • The Business Institute прави уточнението, че присъствените сесии на мениджмънт програмата aMBA се провеждат единствено в работното ателие на The Business Institute, което се намира в гр. София, на ул. Жолио Кюри 23 А, два пъти седмично – един път в работната седмица от 17:00 до 20:30 и в събота или неделя (не всяка) от 10:00 до 13:30 или 10:00 до 17:30.
 • По смисъла на гореизложената информация кандидатите е нужно да съобразят възможността си за участие в програмата, съобразно локацията на работното ателие на The Business Institute и времето, в което се провеждат присъствените сесии.
 • Организаторите не поемат разноски по пътуване и престой на победителя в конкурса.

3.3. В конкурса не могат да участват:

 • Представители и семейства на Майко Мила!, AVON и The Business Institute.

 

 1. Критерии за оценка на кандидатите
 • В настоящия конкурс организаторите целят да намерят кандидати, които освен извличане на максимална полза от обучението за своя бизнес и професионално развитие, ще могат да добавят и стойност с техния личен, бизнес опит и експертност по време на дискусиите с останалите участници в групата. Целта е да се включат такива участници, които пълноценно да участват в решаването на бизнес казусите и бизнес симулациите, да са екипни играчи, активно да участват в присъствените и извънаудиторийни задания.
 • Критерии за участие в конкурса:
  • Желание и ентусиазъм за себеразвитие
  • Ориентация към резултати,
  • Пазарно разбиране и аналитичност,
  • Мотивацията им за участие в aMBA програмата,
  • Начинът, по който е подходено при описанието и отговорите на въпросите във формата за кандидатстване.

 

 1. Кандидатстване и подбор на кандидатите

5.1. Кандидатстване:

 • За да кандидатства, всеки участник трябва да попълни формата за кандидатстване, следвайки линка от раздел “Кандидатствайте тук!“ на сайта на The Business Institute: http://www.thebusinessinstitute.eu/bg/maiko-mila-and-avon-amba-scolarship/#apply. Формата за кандидатстване трябва да бъде попълнена на български език.
 • Формата за кандидатстване трябва да бъде попълнена в посочения срок (виж. т. 7).
 • Участниците в конкурса автоматично получават съобщение за регистриране на формата за кандидатстване.
 • Организаторите не носят отговорност и не приемат жалби, свързани с комуникационни проблеми с интернет.

5.2. Подбор на кандидатите:

 • Определянето и изборът на победителя представлява процес в 3 етапа. Във вземането на решения участват: служители на The Business Institute и представители на Майко Мила! и AVON.

– Първи етап:  Разглеждане на кандидатурите

– Втори етап : Първа селекция – избор спрямо мотивацията на кандидатите, въз основа отговорите на въпросите и критериите от т.4

– Трети етап: Втора селекция – интервюта с кандидатите. Организаторите следва да провеждат интервюта по телефон или на среща в работното ателие на The Business Institute с подбраните от Втори етап кандидати.

– Четвърти етап: Избор и обявяване на стипендиант на конкурса.

 

 1. Стипендиант/победител в конкурса
 • В конкурса ще бъде избран един победител – стипендиант на конкурса.
 • Стипендиантът участва в мениджмънт програмата aMBA със стипендия от 90%.
 • Стипендията е финансово подкрепена от Организаторите.
 • Стипендиантът следва да заплати сумата от 420 лв. за участие в мениджмънт програмата Размерът на стандартната цена на програмата е описан в т.2.2.

 

 1. Етапи и срокове за провеждане на конкурса
 • Старт на кандидатстване/ отваряне на платформата за кандидатстване: 02.2019 г.
 • Край на кандидатстване/ затваряне на платформата за кандидатстване : до 23:59 ч. на 18.03.2019 г.
 • Обявяване на победител: 20.3.2019 г.
 • Публикуване на видео интервю с победител

8. Организаторите си запазват правото да променят или допълват настоящите общи условия.