Управление на екипното представянеmanaging team 2 - Copy

Доброто екипно представяне изисква внимание и фокус върху задачите, взаимоотношенията и индивидуалните нужди на всеки в екипа. Мениджърите могат да бъдат най-ефективни, когато успяват да подпомогнат екипите си с фундаменталните елементи на високото екипно представяне: изграждане на доверие, насърчаване на здравословен конфликт, развитие на чувство на отговорност и отчетност към резултати.

Работилницата Управление на екипното представяне разглежда в дълбочина очакванията, процеса на отчетност и ключовите лидерски умения за успех на екипното представяне. Участниците ще анализират процеса на управление на екипното представяне и ще приложат коучинг умения, които ще помогнат в идентифицирането и постигането на желаните цели.

Управление на екипното представяне е процес, чрез който мениджъри и служители работят заедно да планират, следят и преразглеждат целите и цялостния принос за организацията – както на всеки служител, така и на екипа. Много повече от оценка на годишното представяне, управлението на екипното представяне е постоянният процес на целеполагане, оценка на прогреса и предоставяне на коучинг и обратна връзка, с който се цели служителите да постигат своите годишни и кариерни цели.

В серия от работилници, обединени под общото заглавие Управление на екипи, The Business Institute ви предоставя възможността да разширите и надградите уменията си в областта на управление на екипи. Вижте и другите работилници от серията.

За кого

Работилницата е предназначена за лидери на екипи, мениджъри, супервайзъри, HR професионалисти и мениджъри на проекти. Подходяща е за всеки, на когото му предстои поемане на лидерска и/или мениджърска роля в организацията. Програмата е разработена за:

 • Предприемачи, които желаят да подобрят уменията си за управление на хора и екипи.
 • Експерти, които наскоро са промотирани на управленски позиции.
 • Мениджъри, които желаят да структурират своите "меки" умения.

След успешното завършване на тази работилница участниците ще могат да:

 • Разпознават ключовите аспекти в процеса на управление на екипното представяне;
 • Анализират поведенчески очакания за представянето и техните измерители;
 • Прилагат модела на позитивна и развиваща обратна връзка;
 • Анализират приложимостта и стойността на развиващата обратна връзка за подобряване на представянето;
 • Разработят план за действие с цел да адресират конкретните предизвикателства пред целевото представяне на екипа.

Работилницата се провежда в две удължени работни сесии в работното ателие на The Business Institute на ул. Жолио Кюри 23А.

Ако имате интерес или въпроси за работилницата, кликнете тук или се свържете с нас на: +359 88 2924710, office@thebusinessinstitute.eu.

Огняна Мирчева
Огняна Мирчева

Старши фасилитатор в The Business Institute. Организационен и клиничен психолог. С богат практически и треньорски опит в областта на управление на хора, екипи и лична ефективност. Била е мениджър “Обучения” в AIG Life и КД Живот, регионален ръководител “Продажби и обучение” в ДСК Гаранция.

hristo hristozov
Христо Христозов

Асоцииран фасилитатор в The Business Institute. Бизнес трейнър по ефективна комуникация, емоционална интелигентност, управление на екипи, лидерство и лична ефективност. Бил е Специалист Learning & Development в Sitel. В портфолиото му фигурират  корпоративни клиенти като Siemens, Reiffeisenbank, Vivacom, Софийска вода и др.

Програмата е разделена в две сесии и продължава една седмица. Всяка сесия има за цел да упражни процеса на управление чрез поставяне на цели, оценка и обратна връзка на представянето на екипа. В серия от илюстрации, дискусии и ролеви игри ще бъдат упражнени уменията за поставяне на цели, комуникиране на целите, оценка на представянето и даване на обратна връзка.

 

  • Сесия 1: Наблюдение и анализ на представянето

 

   • Устойчивостта на екипното представяне - функция на доброто управление.
   • Основни принципи в управлението на служители.
   • Процес на управление на представянето – стъпки и елементи.
   • Умения на ръководителите да стимулират и подпомагат екипите си за постигане на устойчиви резултати чрез: анализ на резултатите и сегментиране на екипа; индивидуален подход за целеполагане; позитивна и развиваща обратна връзка, мотивация.

 

  • Сесия 2: Проследяване и развитие на служителите

 

   • Проследяване на представянето и коучинг.
   • Стратегии и инструменти за задържане на служителите.
   • Подобряване на комуникацията в екипа,  стимулиране, развиване и мобилизиране на екипните ресурси.
   • Съобразяване на корпоративните цели с екипните и индивидуалните цели.
   • Регулярно наблюдение, контрол и обратна връзка за изпълнението.
   • Непрекъснато повишаване качеството на работното изпълнение.
Early bird

410 лв.

 

   • 1 участник

Стандартна цена

460 лв.

 

   • 1 участник


Възможни са отстъпки при ранно записване или при двама и повече участници от една компания. Отстъпка от стандартната цена получават всички участници в предишни работилници на The Business Institute и Института за предприемачи на Сиско.