Brand Excellence Master ClassMMMC-Header

За да отговорят на новопоявилите се сложни маркетингови предизвикателства, маркетолози, бранд и продуктови мениджъри вече разглеждат проблематиките на по-малки части. Това доведе до тясна маркетинг специализация: само комуникация, само дигитален маркетинг, само управление на продукти и т.н. Като резултат, тази специализация отдалечава компаниите от холистичния, интегриран маркетинг подход. Целта на Brand Excellence Master Class е да направи връзката между всички ключови елементи от маркетинга мениджмънта, като изследва как промяната в един маркетинг елемент влияе върху други стратегически и оперативни променливи.

Създаден на принципа на „учене чрез правене и учене чрез преживяване“,  майсторският клас включва добре структурирано, всеобхватно съдържание с висока стойност. Работилниците, част от майсторския клас са силно практически ориентирани, базирани на реални казуси и примери от практиката, предназначени да предизвикат участниците да надградят своите умения, като интернализират и прилагат в собственото си професионално ежедневие основни концепции и практики.

Включените в майсторския клас бизнес симулации на Harvard Business Publishing и StratX (INSEAD) целят да позволят на участниците да експериментират без риск и да прилагат различни подходи и инструменти при вземане на маркетингови решения. В рамките на симулациите участниците ще проучат и интегрират основните маркетингови концепции, за да създадат единна маркетингова стратегия.

За кого?

 • Маркетинг мениджъри и специалисти, които имат за цел да надградят своите умения в областта на приложното управление на маркетинга чрез практически и интерактивен опит.
 • Професионалисти, които упражняват маркетингова роля, но им липсва формално маркетингово образование и се нуждаят от структура и практически инструменти за анализ, планиране и вземане на решения.
 • Предприемачи и собственици на компании, които се занимават с развитие на продукти и проекти за своя разрастващ се бизнес.

Brand Excellence Master Class започва на 3 ноември 2020 г. Програмата включва четири модула, всеки състоящ се от 3 до 6 сесии. Обучителните сесии се провеждат през седмицата от 17:00 до 20:30 ч., и в уикенд дните от 9:30 до 17:00 ч. в работното ателие на The Business Institute на ул. Фредерик Жолио-Кюри 23А.

При интерес или въпроси за майсторския клас, кликнете тук или се свържете с нас на: +359 88 2924710, office@thebusinessinstitute.eu.

Участници от десетки компании се включиха вече в маркетинг работилниците и майсторския клас: Загорка, Nova Broadcasting Group, Danone Bulgaria, Coca Cola HBC, UniCredit Bulbank, Sopharma, Захарни заводи, Carlsberg, Devin, Havas Worldwide Sofia, Каменица, Ноема, Cheque Dejeuner, Pharmastore, BILLA, Zebra paper, Bulstrad Vienna Insurance Group, Interpartners, Издателство "Просвета", Henkel Bulgaria, Сладкарници "Неделя" and many others.

Вижте какво казаха участниците за майсторския клас. 

HB and StratX - Copy

Ползи от Brand Excellence Master Class

 • „Учене чрез правене“, базирано на симулации на Harvard Business Publishing и StratX (INSEAD), предоставящи опит от световна класа.
 • Интерактивно и ангажиращо peer-to-peer обучение с опитни маркетингови практици – фасилитатори и гост-говорители.
 • Силни връзки с бизнес средата в България - практически дискусии и Q&A сесии с опитни специалисти.
 • Интегриран, холистичен подход - разбиране на това как стратегическите и маркетинговите решения влияят върху ефективността на компанията и нейната пазарната позиция и обратно.

Какво оразличава майсторския клас?

 • Помага на участниците да структурират практически подход от стратегическо планиране до тактическо изпълнение на маркетинговия план на компанията.
 • Предоставя палитра от подходи, инструменти и примери, приложими както за B2C, така и за B2B.
 • Разглежда казуси на участниците с цел приложение на наученето в практиката.
 • Игровизацията, постигната чрез бизнес симулациите, използвани в майсторския клас, пресъздава реална бизнес среда и дава възможност на участниците да тестват нови умения и знания, и да правят грешки  в безопасна среда.

Brand Excellence Master Class се състои от четири работилници от по три до шест сесии всяка. Обучителните сесии се провеждат през седмицата от 17:00 до 20:30 ч., и в уикенд дните от 9:30 до 17:00 ч. в работното ателие на The Business Institute на ул. Фредерик Жолио-Кюри 23А.

1
Brand Management: STP strategy

Сесии: 3, 6 и 10 ноември 2020 г. от 17:00 до 20:30 ч.

Фасилитатор: Ралица Станоева. Повече информация ще намерите в раздел Екип.

Работилницата представя опростен маркетинг подход, основан на внимателен анализ на целевата аудитория, който ще помогне на участниците да вземат подходящи решения за управление на марката, за да бъдат успешни техните стратегии. Участниците ще тестват нови концепции и инструменти, които ще им помогнат да интернализират и адаптират този подход към собствени нужди в професионалното си ежедневие. Основни теми са: бизнес и маркетингови цели, STP, 7 P’s.

Бизнес симулацията  на Harvard Business Publishing, част от работилницата, поставя участниците в позицията на бранд мениджъри за препарат за пране, натоварени да подобрят представянето на марката, като използват сложни аналитични техники, за да разберат актуалните проблеми и да определят най-добрата стратегия за растеж на марката. Участниците ще бъдат предизвикани да правят предположения за търсенето на пазара, да определят цената за дадени канали, да планират комуникационни и промоционални действия и да комуникират ефективно стратегията на своите мениджъри.

Работилницата е базирана на симулацията на Harvard Business Publishing ”Data Analytics Simulation: Strategic Decision Making".

logo 2

2
Digital Marketing for managers

Сесии: 12, 16, 18, 24 и 26 ноември 2020 г. от 17:00 до 20:30 ч.

Фасилитатор: Краси Енева. Повече информация ще намерите в раздел Екип.

В рамките на работилницата, базирана на бизнес симулацията DIGITAL MediaPRO, участниците ще тестват как съчетават пазарната с дигиталната стратегия, за да развият печелившо бизнеса си. Ще използват инструменти и платформи за социални медии, за да планират, управляват и оптимизират социални кампании, за да насърчат растежа и да позиционират своята марка на пазара и ще научат как да получат най-добрата информация за потребителите, за да повлияят на комуникационните съобщения и да постигнат комуникационните си цели за различни целеви сегменти. В контекста на казуса на симулацията участниците ще тестват световнопризнати методологии и инструменти, както и доказано работещи практики и бизнес прозрения от българския пазар, докато създават и оценяват цялостна дигитална стратегия.

Работилницата е базирана на онлайн симулацията на Stratx's "Digital MediaPro". Повече за симулацията можете да научите в това видео.
logos

3
Promotional Pricing for ROI

Сесии: 30 ноември, 2 и 7 декември 2020 г. от 17:00 до 20:30 ч.

Фасилитатор: Даниела Йорданова. Повече информация ще намерите в раздел Екип.

Цената е един от ключовите и най-бързо реагиращи елементи от търговския и маркетинг инструментариум. Едновременно влияе на печалбата и на пазарното позициониране на компаниите. А в условия на ценово чувствителен пазар, често се използва като "оръжие" за пазарен успех без да се осмисля напълно ефективността на нейното използване.

По време на работилницата участниците ще изследват и работят по основните концепции, свързани с ценообразуване и ценови промоции като стратегически и тактически инструмент за увеличение на продажбите и пазарния дял. Ще обсъждат и измерват прилагането на ценови промоции при активирането на марките и как това се отразява на приходите от продажби, възвръщаемостта и стойността на марката. Ще придобият умения за анализ и планиране на финансовото въздействие на ценовата промоция, използвайки различни KPIs. Ще работят по казуси и темплейт за анализ на критичната точка (BEP), в която се осигурява печалба за компанията при промоционални цени, които активират продажбите.

4
Brand Storytelling and Creative communication

Сесии: 14, 19 януари 2021 г. от 17:00 до 20:30 ч. и 23 януари 2021 г. (събота) от 9:30 до 17:00 ч. 

Фасилитатор: Владимир Василев. Повече информация ще намерите в раздел Екип.

В днешния пейзаж на търговските марки, предприемачи, търговци и отговорните за комуникацията на компанията (вътрешна и външна), дори изпълнителните директори чувстват необходимостта да поемат отговорността върху създаването на историите на марките и техните компании. Работилницата е създадено, за да задоволи това професионално търсене и да ускори развитието на необходимите умения.

Основни теми, на фокус: структуриране на творческия процес, умения за разказване на истории, създаване на психологически профил, емоционално въздействие върху публиката, познаване на принципите на дизайн в рекламата, инструменти за създаване на рекламни кампании и креативни концепции.

По време на работилницата участниците ще бъдат включени в създаването, анализа и разработването на стратегии, които след това могат да използват като крайъгълен камък в професионалното си ежедневие. Използвайки канава за разказване на истории, участниците ще създадат цялостни автентични истории на марките в отговор на дадени нужди и казуси от страна на съответните целеви потребители.

ralitza stanoeva
Ралица Станоева

Професионалист и фасилитатор с богат опит в областите: пазарни стратегии, стратегически и маркетинг мениджмънт, продуктово развитие, продуктов мениджмънт, value proposition, маркетинг комуникация. Била е Мениджър “Маркетинг комуникации” в Mr. Bricolage (България, Сърбия, Македония), Изпълнителен Директор на агенция за дизайн на марки и опаковки - Design Board, Маркетинг мениджър за FIAT, Lancia и Alfa Romeo в Ауто Италия, Трейд маркетинг мениджър и Бранд мениджър в Danone.

Фасилитира работилницата Brand Management: STP strategy.

Daniela Yordanova
Даниела Йорданова

Асоцииран фасилитатор в The Business Institute. В момента Бранд мениджър в Nestlé Group за SEM регион, Даниела има богат опит в маркетинговия мениджмънт на бързообoртните стоки. Има предишен опит като маркетинг мениджър в Pobeda, координатор на маркетингови проекти в Coca-Cola HBC и Category&Channel Sales Development Beverages Manager в Nestlé. Притежава магистърска степен по икономика, професионален сертификат от Chartered Institute of Marketing, PhD в областта на маркетинговите изследвания.

 Фасилитира работилницата Promotional Pricing for ROI.

KrassiEneva
Краси Енева

Асоцииран фасилитатор в The Business Institute. Понастоящем, Аccount Manager в Sitecore и Преподавател-асистент в направленията "Дигитален Маркетинг" и "CRM и инструменти за анализ в дигиталния маркетинг" в СУ "Св. Климент Охридски". Притежава над осемгодишен опит в областите: стратегии за дигитален маркетинг, campaign management, имплементиране на различни проекти за дигитализация в Европа, Близкия Изток и Африка.

Фасилитира работилницата Digital Marketing for managers.

vladimir_vasilev
Владимир Василев

Асоцииран фасилитатор в The Business Institute, в момента на позиция Marketing Мanager в "Истински мед" (by Pollenity). Влади е също така Основател и Creative Director на студио “Shivachi”. Притежава солиден опит в създаването и управлението на визуална комуникация и креативни концепции, content marketing, управление на бранда.

Фасилитира работилницата Brand Storytelling and Creative Communication.

 

AYordanova
Антоанета Йорданова

Понастоящем Global Market Development Manager в Британски съвет (British Council) за портфолиото от B2B езикови услуги. Добавя стойност към работилницата като споделя казуси и добри практики под формата на Q&A сесия с участниците в oбластта на B2B ценови стратегии и промоции.

Гост-говорител в работилницата Promotional Pricing for ROI.

k.zlatanski
Калин Златански

В момента Digital Specialist в Noble Graphics с опит в работа по дигитална комуникация за: JDE, BMW, L’Oreal, Lactalis, Groupama, LGE, Tickey и други. Практик и експерт в областите: стратегии за дигитална комуникация;  медия планиране; мониторинг, анализ и оптимизиране на дигитални кампании за социалните мрежи, Google Adwords, Premium Display, Spotify и др.

Гост-говорител в работилницата Digital Marketinng for managers.

Brand Excellence Master Class започва на 3 ноември 2020 г. Програмата включва четири модула, всеки състоящ се от 3 до 6 сесии. Обучителните сесии се провеждат през седмицата от 17:00 до 20:30 ч., и в уикенд дните от 9:30 до 17:00 ч. в работното ателие на The Business Institute на ул. Фредерик Жолио-Кюри 23А.

Работилници Дати
Brand Management: STP strategy 3, 6 и 10 ноември 2020 г.
Digital Marketing for managers 12, 16, 18, 24 и 26 ноември 2020 г.
Promotional Pricing for ROI 30 ноември, 2 и 7 декември 2020 г.
Brand Storytelling and Creative Communication 14, 19 и 23 януари 2021 г.

Early bird до 9 октомври 2020 г.

1650 лв.

 • Всички работилници

Стандартна цена

1840 лв.

 • Всички работилници

Стандартна цена на работилница
 • 460 лв. за работилниците:
  - Brand Management: STP Strategy
  - Promotional Pricing for ROI
  - Storyteling and Creative Communication
 • 520 лв. за работилницата:
  - Digital Marketing for managers


Всички цени са без ДДС.

Възможни са отстъпки при ранно записване или при двама и повече участници от една компания. Отстъпка от стандартната цена получават всички участници в предишни работилници на The Business Institute и Института за предприемачи на Сиско.