Brand Excellence Master ClassMMMC-Header (1)

За да отговорят на новопоявилите се сложни маркетингови предизвикателства, маркетолози, бранд и продуктови мениджъри вече разглеждат проблематиките на по-малки части. Това доведе до тясна маркетинг специализация: само комуникация, само дигитален маркетинг, само управление на продукти и т.н. Като резултат, тази специализация отдалечава компаниите от холистичния, интегриран маркетинг подход. Целта на Brand Excellence Master Class е да направи връзката между всички ключови елементи от маркетинга мениджмънта, като изследва как промяната в един маркетинг елемент влияе върху други стратегически и оперативни променливи.

Създаден на принципа на „учене чрез правене и учене чрез преживяване“,  майсторският клас включва добре структурирано, всеобхватно съдържание с висока стойност. Работилниците, част от майсторския клас са силно практически ориентирани, базирани на реални казуси и примери от практиката, предназначени да предизвикат участниците да надградят своите умения, като интернализират и прилагат в собственото си професионално ежедневие основни концепции и практики.

Включените в майсторския клас бизнес симулации и адаптирано съдържание на Harvard Business Publishing и StratX (INSEAD), както и сериозни игри по методологията LEGO® SERIOUS PLAY® целят да позволят на участниците да експериментират без риск и да прилагат различни подходи и инструменти при вземане на маркетингови решения. В рамките на симулациите участниците ще проучат и интегрират основните маркетингови концепции, за да създадат единна маркетингова стратегия.

За кого?

 • Маркетинг мениджъри и специалисти, които имат за цел да надградят своите умения в областта на приложното управление на маркетинга чрез практически и интерактивен опит.
 • Професионалисти, които упражняват маркетингова роля, но им липсва формално маркетингово образование и се нуждаят от структура и практически инструменти за анализ, планиране и вземане на решения.
 • Предприемачи и собственици на компании, които се занимават с развитие на продукти и проекти за своя разрастващ се бизнес.

Brand Excellence Master Class започва на 26 ноември 2021 г. Програмата включва четири модула, всеки състоящ се от 3 до 5 сесии. Сесиите се провеждат онлайн, през седмицата от 17:00 до 20:30 ч., и в уикенд дните от 9:30 до 13:00 ч.

Сесиите се провеждат онлайн в реално време през платформа Zoom.us, като се запазва изцяло тематичния фокус и практическия елемент на присъствените работилници.

Участници от десетки компании се включиха вече в маркетинг работилниците и майсторския клас: Загорка, Nova Broadcasting Group, Danone Bulgaria, Coca Cola HBC, UniCredit Bulbank, Sopharma, Захарни заводи, Carlsberg, Devin, Havas Worldwide Sofia, Каменица, Ноема, Cheque Dejeuner, Pharmastore, BILLA, Zebra paper, Bulstrad Vienna Insurance Group, Interpartners, Издателство "Просвета", Henkel Bulgaria, Сладкарници "Неделя" and many others.

Вижте какво казаха участниците за майсторския клас. 

LEGO® Serious Play® (1)

Ползи от Brand Excellence Master Class

 • „Учене чрез правене“, базирано на сериозната игра LEGO® Serious Play® ибизнес симулацията DIGITAL MediaPRO на StratX (INSEAD), предоставящи опит от световна класа.
 • Интерактивно и ангажиращо peer-to-peer обучение с опитни маркетингови практици – фасилитатори и гост-говорители.
 • Силни връзки с бизнес средата в България - практически дискусии и Q&A сесии с опитни специалисти.
 • Интегриран, холистичен подход - разбиране на това как стратегическите и маркетинговите решения влияят върху ефективността на компанията и нейната пазарната позиция и обратно.

Какво оразличава майсторския клас?

 • Помага на участниците да структурират практически подход от стратегическо планиране до тактическо изпълнение на маркетинговия план на компанията.
 • Предоставя палитра от подходи, инструменти и примери, приложими както за B2C, така и за B2B.
 • Разглежда казуси на участниците с цел приложение на наученето в практиката.
 • Игровизацията, постигната чрез бизнес симулациите, използвани в майсторския клас, пресъздава реална бизнес среда и дава възможност на участниците да тестват нови умения и знания, и да правят грешки  в безопасна среда.

Brand Excellence Master Class започва на 26 ноември 2021 г. Програмата включва четири модула, всеки състоящ се от 3 до 5 сесии. Сесиите се провеждат онлайн, през седмицата от 17:00 до 20:30 ч., и в уикенд дните от 9:30 до 13:00 ч.

1
Promotional Pricing for ROI

Сесии: 26 ноември и 1,3 декември, от 17:00 до 20:30 ч. 

Фасилитатор: Даниела Йорданова. Повече информация за нея в раздел Екип.

Цената е един от ключовите и най-бързо реагиращи елементи от търговския и маркетинг инструментариум. Едновременно влияе на печалбата и на пазарното позициониране на компаниите. А в условия на ценово чувствителен пазар, често се използва като "оръжие" за пазарен успех без да се осмисля напълно ефективността на нейното използване.

По време на работилницата участниците ще изследват и работят по основните концепции, свързани с ценообразуване и ценови промоции като стратегически и тактически инструмент за увеличение на продажбите и пазарния дял. Ще обсъждат и измерват прилагането на ценови промоции при активирането на марките и как това се отразява на приходите от продажби, възвръщаемостта и стойността на марката. Ще придобият умения за анализ и планиране на финансовото въздействие на ценовата промоция, използвайки различни KPIs. Ще работят по казуси и темплейт за анализ на критичната точка (BEP), в която се осигурява печалба за компанията при промоционални цени, които активират продажбите.

2
Brand Storytelling and Creative communication

Сесии: 6, 8, 11 декември, от 17:00 до 20:30 ч. в делничен ден и 9:30 до 17:00 почивен ден

Фасилитатор: Владимир Василев. Повече информация за него в раздел Екип.

В днешния пейзаж на търговските марки, предприемачи, търговци и отговорните за комуникацията на компанията (вътрешна и външна), дори изпълнителните директори чувстват необходимостта да поемат отговорността върху създаването на историите на марките и техните компании. Работилницата е създадено, за да задоволи това професионално търсене и да ускори развитието на необходимите умения.

Основни теми, на фокус: структуриране на творческия процес, умения за разказване на истории, създаване на психологически профил, емоционално въздействие върху публиката, познаване на принципите на дизайн в рекламата, инструменти за създаване на рекламни кампании и креативни концепции.

По време на работилницата участниците ще бъдат включени в създаването, анализа и разработването на стратегии, които след това могат да използват като крайъгълен камък в професионалното си ежедневие. Използвайки канава за разказване на истории, участниците ще създадат цялостни автентични истории на марките в отговор на дадени нужди и казуси от страна на съответните целеви потребители.

3
Brand Strategy: Customer experience

Сесии: 13, 15 и 16 декември, от 17:00 до 20:30 ч.

Фасилитатор: Ралица Станоева. Повече информация за нея в раздел Екип.

Работилницата се реализира чрез сериозна игра по методологията на LEGO® Serious Play®, която следва принципът на учене чрез преживяване.Чрез нея участниците ще влязат в обувките на клиента и ще се открият нови прозрения и идеи за бранда. Целта на работилницата е да даде практични принципи за дизайн и “ехаа!” транформация на клиентското преживяване и положителна среда, в която участниците да приложат прозренията си и идеите от това преживяване. Дизайнът на работилницата е базиран на сериозна игра, следва пътека на учене чрез преживяване и се основава на концепцията Job To Be Done.  Процесът на работа включва няколко етапа:

Етап 1: Кратко запознаване с концепцията за потребителско преживяване, функционални и емоционални точни на контакт, примери за потребителско/клиентско поведение и връзката с потребителското/клиентско преживяване, дискусии по темата.

Етап 2: Влизане в обувките на клиента, чрез строене на 3D LEGO модели на различни аспекти на потрябителското преживяване и споделяне на прозренията от него чрез похватите на сторителинга - практически упражнения и дискусии.

Етап 3: Влизане в ролята на агенти, отговорни за създаване на "ехаа" клиентско преживяване във вашата компания. Маркиране на принципи и конретни действия, отразяващи прозренията от работилницата.

Повече за методът LEGO® SERIOUS PLAY® научете тук.

4
Digital Marketing for managers

Сесии: 10, 15, 17, 22 и 24 февруари 2022 г. от 17:00 до 20:30 ч.

Фасилитатори: Краси Енева и Калин Златански. Повече информация за нея в раздел Екип.

В рамките на работилницата, базирана на бизнес симулацията DIGITAL MediaPRO, участниците ще тестват как съчетават пазарната с дигиталната стратегия, за да развият печелившо бизнеса си. Ще използват инструменти и платформи за социални медии, за да планират, управляват и оптимизират социални кампании, за да насърчат растежа и да позиционират своята марка на пазара и ще научат как да получат най-добрата информация за потребителите, за да повлияят на комуникационните съобщения и да постигнат комуникационните си цели за различни целеви сегменти. В контекста на казуса на симулацията участниците ще тестват световнопризнати методологии и инструменти, както и доказано работещи практики и бизнес прозрения от българския пазар, докато създават и оценяват цялостна дигитална стратегия.

Работилницата е базирана на онлайн симулацията на StratX "Digital MediaPro". Повече за симулацията можете да научите в това видео.
logos

ralitza stanoeva
Ралица Станоева

Професионалист и фасилитатор с богат опит в областите: пазарни стратегии, стратегически и маркетинг мениджмънт, продуктово развитие, продуктов мениджмънт, value proposition, маркетинг комуникация. Била е Мениджър “Маркетинг комуникации” в Mr. Bricolage (България, Сърбия, Македония), Изпълнителен Директор на агенция за дизайн на марки и опаковки - Design Board, Маркетинг мениджър за FIAT, Lancia и Alfa Romeo в Ауто Италия, Трейд маркетинг мениджър и Бранд мениджър в Danone. Ралица е сертифициран фасилитатор за LEGO® Serious Play® Method в Билунд, Дания.

Фасилитира работилницата Brand Management: STP strategy.

Daniela Yordanova
Даниела Йорданова

Асоцииран фасилитатор в The Business Institute. В момента Бранд мениджър в Nestlé Group за SEM регион, Даниела има богат опит в маркетинговия мениджмънт на бързообoртните стоки. Има предишен опит като маркетинг мениджър в Pobeda, координатор на маркетингови проекти в Coca-Cola HBC и Category&Channel Sales Development Beverages Manager в Nestlé. Притежава магистърска степен по икономика, професионален сертификат от Chartered Institute of Marketing, PhD в областта на маркетинговите изследвания.

 Фасилитира работилницата Promotional Pricing for ROI.

KrassiEneva
Краси Енева

Асоцииран фасилитатор в The Business Institute. Понастоящем, Аccount Manager в Sitecore и Преподавател-асистент в направленията "Дигитален Маркетинг" и "CRM и инструменти за анализ в дигиталния маркетинг" в СУ "Св. Климент Охридски". Притежава над осемгодишен опит в областите: стратегии за дигитален маркетинг, campaign management, имплементиране на различни проекти за дигитализация в Европа, Близкия Изток и Африка.

Фасилитира работилницата Digital Marketing for managers.

20210814-_EVB1236
Владимир Василев

Асоцииран фасилитатор в The Business Institute, в момента на позиция Marketing & Sales Мanager в "Истински мед" (by Pollenity). Влади е предпримач с опит в създаването на дигитални продукти в различни индустрии. В периода 2015-2018 е и Creative Director на рекламно студио “Shivachi”. Притежава солиден опит в продуктово развитие, създаването и управлението на брандове, креативни концепции и content marketing.  

Фасилитира работилницата Brand Storytelling and Creative Communication.

 

AYordanova
Антоанета Йорданова

Понастоящем Global Market Development Manager в Британски съвет (British Council) за портфолиото от B2B езикови услуги. Добавя стойност към работилницата като споделя казуси и добри практики под формата на Q&A сесия с участниците в oбластта на B2B ценови стратегии и промоции.

Гост-говорител в работилницата Promotional Pricing for ROI.

k.zlatanski
Калин Златански

В момента Digital Specialist в Noble Graphics с опит в работа по дигитална комуникация за: JDE, BMW, L’Oreal, Lactalis, Groupama, LGE, Tickey и други. Практик и експерт в областите: стратегии за дигитална комуникация;  медия планиране; мониторинг, анализ и оптимизиране на дигитални кампании за социалните мрежи, Google Adwords, Premium Display, Spotify и др.

Гост-говорител в работилницата Digital Marketinng for managers.

Brand Excellence Master Class започва на 16 ноември 2021 г. Програмата включва четири модула, всеки състоящ се от 3 до 5 сесии. Сесиите се провеждат онлайн, през седмицата от 17:00 до 20:30 ч., и в уикенд дните от 9:30 до 13:00 ч.

Работилници Дати
 Promotional Pricing for ROI 26 ноември и 1,3 декември 2021 г.
Brand Storytelling and Creative Communication 6, 8, 11 декември 2021 г.
Brand Strategy: Customer experience 13, 15 и 16 декември 2021 г.
Digital Marketing for managers 10, 15, 17, 22 и 24 февруари 2022 г.

Early bird до 13 октомври 2021 г.

1890 лв.

 • Всички работилници

Стандартна цена

2100 лв.

 • Всички работилници

Стандартна цена на работилница
 • 550 лв. за работилниците:
  - Brand Strategy: Customer experience
  - Promotional Pricing for ROI
  - Storyteling and Creative Communication
 • 620 лв. за работилницата:
  - Digital Marketing for managers


Всички цени са без ДДС.

Възможни са отстъпки при ранно записване или при двама и повече участници от една компания. Отстъпка от стандартната цена получават всички участници в предишни работилници на The Business Institute и Института за предприемачи на Сиско.

Моля, оставете контактите си. Нашите консултанти ще се свържат с вас. Ще получите детайлна информация и консултация (без ангажимент за записване) за това как конкретните работилници могат да подкрепят вашите професионални и лични цели.