Мениджмънт инкубатор. Как реализираме и управляваме промени, хора и екипи.Включи се в програмата! Кандидатствай за 30% и 25% стипендия за есен 2021!

MI

Програмата Мениджмънт инкубатор създава стабилна основа от ключови знания и умения за управление на хора и екипи. Особено подходяща за новоназначени или “самоформирани“ мениджъри, които желаят да имат стабилна основа от структурирани знания и практични умения.

Уменията за управление на хора и екипи не са просто набор от теории и модели. Те касаят нашето поведение във всеки момент от работното ни ежедневие – да мотивираме и менажираме ефективно хора и екипи, да реализираме и управляваме промени в несигурни времена, да открием естествената си идентичност като лидери. Този широк набор от умения изисква разбиране и най-вече практика и подкрепа в прилагането. Затова в Мениджмънт инкубатор залагаме на учене чрез преживяване и правене в среда и съмишленици и ценни партньори.

За тази цел Мениджмънт инкубатор съчетава добре подбрани практически модели с ролеви игри, разглеждане и разиграване на казуси, решаване на реални, живи казуси от компании опериращи на българския пазар, бизнес симулации, методологията LEGO® Serious Play®, както и инструменти за самооценка и развитие на индивидуалния капацитет на мениджъра.

За кого е Мениджмънт инкубатор?

 • Експерти, на които им предстои да поемат мениджърска позиция, да намерят естествената си лидерска идентичност и да управляват екип.
 • Новоназначени мениджъри, които целят да структурират ключовите си инструменти за успех в управлението на хора и управление на промяната.
 • Мениджъри, които до този момент са се справяли с „човешката” страна на своята работа по интуиция и желаят да структурират и допълнят своя опит в стабилен фундамент, въз основа на който да дадат нов тласък на развитието си като екипни лидери.

Мениджмънт инкубатор започва на 16 октомври 2021 г. 

Конкурс за стипендия 

Кандидатствай сега и участвай в конкурс за стипендия. Повече информация за условията за кандидатстване и подбора на кандидати тук.

 • Конкурс за 30% – приемат се кандидатури от 16.07 до 15.08.2021 г.
 • Конкурс за 25% – приемат се кандидатури от 16.08 до 30.09.2021 г.

Стандартната цена за участие в програмата Мениджмънт инкубатор е 2 100 лв. Конкурсът осигурява възможност за кандидатстване за 30% и 25% стипендия.

Цената за участие с 30% стипендия е 1 470 лв.*
Цената за участие с 25% стипендия е 1 575 лв.*

 

Крайният срок за участие в конкурса за 30% стипендия е 15.08.2021 г.

Крайният срок за участие в конкурса за 25% стипендия е 30.09.2021 г.

Как да кандидатствате за 30% или 25% стипендия за Мениджмънт инкубатор?

Етап 1

Оставете вашите координати тук не по-късно от 15 август 2021 г. и ние ще Ви изпратим формуляр за кандидатстване в срок до 2 дни.


Етап 2

След заявяване на кандидатурата за стипендия и попълване на формуляр за кандидатстване в указания срок, до 5 работни дни кандидатите ще получат обратна връзка и покана за интервю.

Етап 3

Провеждане на интервюта. Интервютата ще се проведат след покана онлайн или в работното ателие на The Business Institute в гр. София, ул. “Фредерик Жолио-Кюри” 23А.

Етап 4

Екипът на The Business Institute ще се свърже по e-mail и телефон със стипендиантите.

Критерии

Важни критерии при оценяването на участниците са:

   • Желание за себеразвитие в областта на управление на хора и екипи
   • Осъзнатост за промени и необходимост от надграждане на умения за управлението им
   • Желание за опознаване на естествената си лидерска идентичност и потенциал
   • Ориентация към екипни резултати
   • Мотивация за участие в Мениджмънт инкубатор
   • Начинът, по който е подходено при описанието и отговорите на въпросите.

Мениджмънт инкубатор започва на 16 октомври 2021 г. 

Какви са ползите от серията за участниците?

 • Структурирани и холистично свързани помежду си фундаментални знания за управление на хора и екипи.
 • Виждане как управлението и развитието на хора и екипи подкрепят развитието и постигането на резултати в общ бизнес контекст.
 • Практически опит за иницииране, реакция, модериране, напътстване на основните стъпки и действия при управлението на хора, екипи, промяна.
 • Обмяна на опит с експерти и мениджъри в различни индустрии, привлечени от обща цел – собственият им прогрес като мениджъри и лидери.

Програмата “Мениджмънт инкубатор” е съставена от логически последователни работилници с различна продължителност – от две до пет работни сесии, в зависимост от темата.

1
Екипно приключение

Сесия: 16 октомври 2021 г.

Първата работилница от серията цели запознанство и сплотеност на участниците в Мениджмънт инкубатор.

2
Управление на хора

Сесии: Очаквайте информация за дати на провеждане.

 • Принципи в управлението на хора. Комуникация на мениджъра – специфики, значение, рискове.
 • Поведенческо профилиране и самопрофилиране като инструмент за повишаване ефективността на комуникацията.
 • Даване и получаване на обратна връзка – основа на управленската комуникация и постигане на резултати.
 • Целеполагане. Напътстване, стимулиране, мотивиране и развиване на хората в процеса на постигане на целите.
 • Лидер vs мениджър

3
Управление на екипи в трудни времена

Сесии: Очаквайте информация за дати на провеждане.

Основни теми:

 • Основни принципи в управлението на екипи.
 • Организиране работата на екипа. Фази в развитието на екипа. Функционални и екипни роли. Задаване на ясни роли и отговорности. Определяне на стандарти на изпълнението.
 • Развиване на екипен дух. Инструменти за развиване на екипните способности.
 • Стилове на поведение и тяхното въздействие върху работното изпълнение, мотивацията на служителите и климата в екипа (отдела или организацията).
 • Реализация на корпоративните бизнес цели чрез поставяне на цели, съответстващи на ролите в екипа.
 • Регулярно наблюдение, контрол и обратна връзка за изпълнението.
 • Делегирането като мотивираща сила за по-добро представяне.

4
Управление на промяната в ситуации на несигурност

Сесии: Очаквайте информация за дати на провеждане.

Основни теми:

 • Oписание на стратегията – каскадиране на целите от върха към „редовия служител”. Извеждане на план за привеждане на стратегията в действие – по проекти, инициативи, отговорници и цели.
 • Организационната промяна в контекста на позиционирането на компанията и нейните стратегически приоритети. Влиянието на промяната върху стратегическите аспекти в работата на всеки мениджър.
 • Лидерът при въвеждане, комуникиране и управление на промяната. „Виж – почувствай – промени” vs. „Анализирай – мисли – промени”. Стъпки за въвеждане на промяната.

5
Опознаване на лидерския потенциал

Сесии: 11 декември 2021 г. (събота) от 9:30 до 19:30 ч.

Лидерският потенциал се намира там, където трябва – вътре в нас. Понякога хората, които се занимават с управление на екипи и процеси, имат съмнения дали това е най-доброто, което могат да дадат като лидери в настоящия момент и среда, и едновременно да бъдат себе си? Дали стилът лидерство, който практикуват, е естествен за личността им? Дали по инерция или целенасочено следват нечии примери? Тази работилница е микс между сериозната игра, базирана на методологията LEGO® SERIOUS PLAY®, и съвременните концепции за разбирането на лидерството. Работилницата предоставя висока доза прозрение по темата „Аз и лидерът в мен”. LSP методологията e катализатор за хора с висока саморефлексия и желание за растеж като личности и лидери в посока предприемане на конкретни стъпки за достигане на желания и автентично техен лидерски стил и среда.