Бизнес работилница по преговори
Product-NE
 

Работилницата по Преговори ще ви помогне да научите и упражните структуриран подход за водене на делови преговори. Подходът е изцяло практичен и интерактивен – споделяне на опит и добри практики, дискусии по казуси.

Съдържанието в сесиите се основава на методиката “Кръг на стойността” (Harvard Business Publishing). Тя дава структуриран подход за преговори, който е препоръчителен между страни, които са или целят да изградят дългосрочни ползотворни взаимоотношения. Включва набор от практически инструменти, които систематизират подготовката, информацията и управлението на стратегията преди и по време на преговорите.

Тази работилница надгражда “Академия по продажби”- една от най-търсените бизнес работилници на The Business Institute.

Умения на фокус
Тази работилница ще помогнe на участниците да:

 • подобрят основните си познания и умения по преговори, необходими в ежедневната бизнес практика;
 • се запознаят и упражнят методиката „Кръг на стойността“ на Harvard Business Publishing;
 • подобрят практичните си умения за изграждане на печеливша стратегия при преговори;
 • разберат значението на “умните замени” в хода на преговорите;
 • упражнят уменията си за създаване и развитие на дългосрочни партньорски взаимоотношения;
 • научат различни подходи и техники за генериране на опции за баланс в интересите на страните;
 • упражнят различни подходи за справяне в трудни преговорни ситуации.

За кого

Работилницата е насочена към бизнес практици, които имат базови умения за водене на преговори и целят да ги усъвършенстват в практичен и реален бизнес контекст. Най-подходяща е за експерти и практици, на които ежедневната им бизнес практика налага да участват в преговори със значим за бизнеса ефект – продажби, покупки и доставки, придобиване на активи.

Работилницата е подходяща и за мениджъри и собственици на бизнес, които имат нужда или интерес да доусъвършенстват своите знания и умения в областта на преговорите.

Практичен и интерактивен подход

Работилницата ще даде възможност на участниците да получат добре балансиран микс между:

 • представяне на подход от практиката и споделяне на опит от фасилитатора
 • примери и илюстрации на успешни преговорни ситуации
 • практически задания и работа по реални казуси
 • дискусии, обсъждане на решенията, дебриф и обратна връзка по задачите.

Работилницата ще се проведе в 4 работни сесии, на 16, 18, 23 и 25 октомври 2018 г., от 17:00 до 20:30 ч.  Ако имате интерес или въпроси как да се включите в работилницата, кликнете тук или се свържете с нас на: +359 88 2924710, office@thebusinessinstitute.eu.

Tzvetelina Teneva
Цветелина Тенева

Основател и старши фасилитатор в The Business Institute. Експерт в областите бизнес моделиране, пазарни стратегии, управление на марки и маркетинг комуникации. Била е експерт в Правителствената информационна служба, последователно ПР, Марком мениджър и Маркетинг директор в Орбител.

Огняна Мирчева
Огняна Мирчева

Старши фасилитатор в The Business Institute. Организационен и клиничен психолог. С богат практически и треньорски опит в областта на управление на хора и екипи, продажби и преговори. Била е мениджър “Обучения” в AIG Life и КД Живот, регионален ръководител “Продажби и обучение” в ДСК Гаранция.

AAEAAQAAAAAAAA0cAAAAJGZjZTM5ZDdjLWZmZjYtNGZiZi1iNGU0LWQ4ZTBhOWQyMzg5ZQ
Мария Симеонова

Асоцииран фасилитатор в The Business Institute. Мария има повече от 12 години корпоративен опит. Сертифициран експерт по методологията PROSCI Change management practitioner, има сертификат за психометричен анализ Thomas International и сертифициран коуч от Erickson College, по програмата „The Art and Science of Coaching”. Има опит като експерт и мениджър “Продажби”, оперативен мениджър в компанията с разпръсната регионална структура, експерт “Човешки ресурси”и обучител в Теленор. Последната й позиция в компанията е Мениджър “Корпоративно управление на промяната”.

Основните теми в работилницата са представени в контекста на дискусии по различни илюстрации и работa по казуси в групи.

Стратегии на преговорите. Конкурентен и кооперативен стил на преговори

 • Видове преговори и стратегии за преговори, в зависимост от взаимоотношенията на страните.
 • Специфики на конкурентния и кооперативния стил на преговори.
 • Силни страни на кооперирането в преговорите.
 • Значението на развитие на взаимоотношенията в рамките на преговорите.
 • Баланс на интереси.

Интереси на страните, генериране на опции "печеля-печелиш" в интерес на развитие на взаимоотношенията

 • Разликата между позиции и интереси в преговорите.
 • Подход за събиране на информация с цел узнаване на интересите и мотивацията на другата страна.
 • Значението на “умните замени” както за изхода на преговорите, така и за изпълнението на ангажиментите и развитието на взаимоотношенията.
 • Генериране на опции за баланс на страните от типа “печеля – печелиш”.

Структурирана подготовка за преговори

 • Значението на подготовката в преговорите.
 • Структуриран подход за подготовка, динамикана подготовката при отделните стъпки на преговорите.

Ефективна комуникация в преговорите, развиване на взаимоотношенията

 • Основи на ефективната комуникация и употребата им в преговорите.
 • Структуриране на послания.
 • Аргументиране на предложения.
 • Въвличане на събеседника в конструктивно изграждане на общо решение. Преодоляване на пречки в комуникацията.

Справяне с конфликтни ситуации, развиване на взаимоотношенията

 • Теория на конфликтите.
 • Подходи при решаване на конфликти.
 • Влиянието на силните емоции върху конфликтната ситуация, личната продуктивност и продуктивността на другите.
 • Как комуникирам с партньора в преговорите в ситуации на напрежение?
 • Структурен модел на Аз-състоянията.
 • Намиране на оптимални решения в конфликтна ситуация.
 • Техники при провеждане на разговор за разрешаване на конфликт в преговорна ситуация.

Работните сесии включват:

 • Концептуална част – представяне от фасилитатора и дискусия с участниците на ключови концепции, методология и подход за решаване на съответните казуси.
 • Работа по казуси в група – работа в група по различни казуси и задачи.
 • Дискутиране на решенията – представяне и дискутиране на решенията с фасилитатора и останалите участници.
 • Дeбриф и приложимост – дискусия по реалната приложимост на изведените основни изводи, поуки и заключения от съответните задачи и упражнения.

Работилницата ще се проведе в четири работни сесии, на 16, 18, 23 и 25 октомври 2018 г. , от 17:00 до 20:30 ч. , в работното ателие на The Business Institute на ул. Жолио Кюри 23А.

 

Early bird

520 лв.

 • до 28 септември 2018 г.
 • 1 участник

Стандартна цена

580 лв.

 • 1 участник


Предвидени са отстъпки при ранно записване или при двама и повече участници от една организация.
Отстъпка от стандартната цена получават всички участници в предишни работилници на The Business Institute и Института за предприемачи на Сиско.