Бизнес работилница по преговори
Product-NE
 

Работилницата по Преговори ще ви помогне да научите и упражните структуриран подход за водене на делови преговори. Подходът е изцяло практичен и интерактивен – споделяне на опит и добри практики, дискусии по казуси.

Съдържанието в сесиите се основава на харвардския модел за водене на делови преговори. Той дава структуриран подход за преговори, който е препоръчителен между страни, които са или целят да изградят дългосрочни ползотворни взаимоотношения. Включва набор от практически инструменти, които систематизират подготовката, информацията и управлението на стратегията преди и по време на преговорите.

За кого

 • Работилницата е насочена към бизнес практици, които имат базови умения за водене на преговори и целят да ги усъвършенстват в практичен и реален бизнес контекст. Най-подходяща е за експерти и практици, на които ежедневната им бизнес практика налага да участват в преговори със значим за бизнеса ефект – продажби, покупки и доставки, придобиване на активи.
 • Работилницата е подходяща и за мениджъри и собственици на бизнес, които имат нужда или интерес да доусъвършенстват своите знания и умения в областта на преговорите.

Работилницата е включена в Серия работилници по продажби, която цели да въоръжи участниците с практични търговски подходи и инструменти. Разгледайте и другите работилници от серията тук.

Дати на предстоящите сесии:  15, 22, 27 и 30 май 2024 г. от 17:00 до 20:30 ч.

Сесиите се провеждат присъствено.

Работилницaтa се провежда при минимум 8 записани участници.

Тази работилница ще помогне на участниците да:

 • подобрят основните си познания и умения по преговори, необходими в ежедневната бизнес практика;
 • подобрят практичните си умения за изграждане на печеливша стратегия при преговори;
 • подобрят уменията си да използват различни тактики в преговорния процес;
 • научат как да се справят с психологическите аспекти на упражняването на сила и натиск в процеса на преговаряне;
 • развият уменията си да използват и „четат“ невербалните сигнали на участниците в преговорите;
 • разберат значението на “умните замени” в хода на преговорите;
 • упражнят уменията си за създаване и развитие на дългосрочни партньорски взаимоотношения;
 • научат различни подходи и техники за генериране на опции за баланс в интересите на страните;
 • упражнят различни подходи за справяне в трудни преговорни ситуации.

Основните теми в работилницата са представени в контекста на дискусии по различни илюстрации и работa по казуси в групи.

Стратегии на преговорите. Конкурентен и кооперативен стил на преговори

 • Видове преговори и стратегии за преговори, в зависимост от взаимоотношенията на страните.
 • Специфики на конкурентния и кооперативния стил на преговори.
 • Силни страни на кооперирането в преговорите.
 • Значението на развитие на взаимоотношенията в рамките на преговорите.
 • Баланс на интереси.

Интереси на страните, генериране на опции "печеля-печелиш" в интерес на развитие на взаимоотношенията

 • Разликата между позиции и интереси в преговорите.
 • Подход за събиране на информация с цел узнаване на интересите и мотивацията на другата страна.
 • Значението на “умните замени” както за изхода на преговорите, така и за изпълнението на ангажиментите и развитието на взаимоотношенията.
 • Генериране на опции за баланс на страните от типа “печеля – печелиш”.

Структурирана подготовка за преговори

 • Значението на подготовката в преговорите.
 • Структуриран подход за подготовка, динамикана подготовката при отделните стъпки на преговорите.

Ефективна комуникация в преговорите, развиване на взаимоотношенията

 • Основи на ефективната комуникация и употребата им в преговорите.
 • Структуриране на послания.
 • Аргументиране на предложения.
 • Въвличане на събеседника в конструктивно изграждане на общо решение. Преодоляване на пречки в комуникацията.

Справяне с конфликтни ситуации, развиване на взаимоотношенията

 • Теория на конфликтите.
 • Подходи при решаване на конфликти.
 • Влиянието на силните емоции върху конфликтната ситуация, личната продуктивност и продуктивността на другите.
 • Как комуникирам с партньора в преговорите в ситуации на напрежение?
 • Структурен модел на Аз-състоянията.
 • Намиране на оптимални решения в конфликтна ситуация.
 • Техники при провеждане на разговор за разрешаване на конфликт в преговорна ситуация.
h.kusovski
Христо Късовски

Христо има над 15 години опит в областта на продажбите и преговорите. Работил е като мениджър “Ключови клиенти” и “Продажби” в редица международни компании, сред които UPS, Radisson Blu hotels и др. Христо е обучаван като обучител по продажби в академията на Huthwaite International. Водил е редица обучения в областта на B2B продажби, умения за преговори, търговски коучинг и др.

Дати на предстоящите сесии: 15, 22, 27 и 30 май 2024 г. от 17:00 до 20:30 ч.

Сесиите се провеждат присъствено.

The Business Institute си запазва правото да променя часове и дати на провежданите работилници, като своевременно информира за това.

Работилницaтa се провежда при минимум 8 записани участници.

Early bird до 30 април 2024 г.

585 лв.

 • 1 участник

Стандартна цена

650 лв.

 • 1 участник


Всички цени са без ДДС.

Възможни са отстъпки при двама и повече участници от една организация.
Отстъпка от стандартната цена получават всички участници в предишни работилници на The Business Institute.

Моля, оставете контактите си. Нашите консултанти ще се свържат с вас. Ще получите детайлна информация и консултация (без ангажимент за записване) за това как конкретната работилница може да подкрепи вашите професионални и лични цели.