Бизнес работилница по преговори
Product-NE
 

Работилницата по Преговори ще ви помогне да научите и упражните структуриран подход за водене на делови преговори. Подходът е изцяло практичен и интерактивен – споделяне на опит и добри практики, дискусии по казуси.

Съдържанието в сесиите се основава на харвардския модел за водене на делови преговори. Той дава структуриран подход за преговори, който е препоръчителен между страни, които са или целят да изградят дългосрочни ползотворни взаимоотношения. Включва набор от практически инструменти, които систематизират подготовката, информацията и управлението на стратегията преди и по време на преговорите.

Тази работилница надгражда “Академия по продажби”- една от най-търсените бизнес работилници на The Business Institute.

Умения на фокус
Тази работилница ще помогне на участниците да:

 • подобрят основните си познания и умения по преговори, необходими в ежедневната бизнес практика;
 • подобрят практичните си умения за изграждане на печеливша стратегия при преговори;
 • подобрят уменията си да използват различни тактики в преговорния процес;
 • научат как да се справят с психологическите аспекти на упражняването на сила и натиск в процеса на преговаряне;
 • развият уменията си да използват и „четат“ невербалните сигнали на участниците в преговорите;
 • разберат значението на “умните замени” в хода на преговорите;
 • упражнят уменията си за създаване и развитие на дългосрочни партньорски взаимоотношения;
 • научат различни подходи и техники за генериране на опции за баланс в интересите на страните;
 • упражнят различни подходи за справяне в трудни преговорни ситуации.

За кого

Работилницата е насочена към бизнес практици, които имат базови умения за водене на преговори и целят да ги усъвършенстват в практичен и реален бизнес контекст. Най-подходяща е за експерти и практици, на които ежедневната им бизнес практика налага да участват в преговори със значим за бизнеса ефект – продажби, покупки и доставки, придобиване на активи.

Работилницата е подходяща и за мениджъри и собственици на бизнес, които имат нужда или интерес да доусъвършенстват своите знания и умения в областта на преговорите.

Практичен и интерактивен подход

Работилницата ще даде възможност на участниците да получат добре балансиран микс между:

 • представяне на подход от практиката и споделяне на опит от фасилитатора
 • примери и илюстрации на успешни преговорни ситуации
 • практически задания и работа по реални казуси
 • дискусии, обсъждане на решенията, дебриф и обратна връзка по задачите.

Работилницата ще се проведе в 4 работни сесии, на 8, 11, 16 и 18 април 2019 г., от 17:00 до 20:30 ч., в работното ателие на The Business Institute на ул. Фредерик Жолио-Кюри 23А.

Ако имате интерес или въпроси как да се включите в работилницата, кликнете тук или се свържете с нас на: +359 88 2924710, office@thebusinessinstitute.eu.

Rumen Simeonov
Румен Симеонов

Организационен психолог с експертиза в областта на управлението на хора и екипи. Притежава задълбочен опит в прилагането на невро-лингвистичното програмиране в различни аспекти на бизнеса като търговски умения, водене на преговори, справяне със стреса и професионалното натоварване.

Огняна Мирчева
Огняна Мирчева

Старши фасилитатор в The Business Institute. Организационен и клиничен психолог. С богат практически и треньорски опит в областта на управление на хора и екипи, продажби и преговори. Била е мениджър “Обучения” в AIG Life и КД Живот, регионален ръководител “Продажби и обучение” в ДСК Гаранция.

Основните теми в работилницата са представени в контекста на дискусии по различни илюстрации и работa по казуси в групи.

Стратегии на преговорите. Конкурентен и кооперативен стил на преговори

 • Видове преговори и стратегии за преговори, в зависимост от взаимоотношенията на страните.
 • Специфики на конкурентния и кооперативния стил на преговори.
 • Силни страни на кооперирането в преговорите.
 • Значението на развитие на взаимоотношенията в рамките на преговорите.
 • Баланс на интереси.

Интереси на страните, генериране на опции "печеля-печелиш" в интерес на развитие на взаимоотношенията

 • Разликата между позиции и интереси в преговорите.
 • Подход за събиране на информация с цел узнаване на интересите и мотивацията на другата страна.
 • Значението на “умните замени” както за изхода на преговорите, така и за изпълнението на ангажиментите и развитието на взаимоотношенията.
 • Генериране на опции за баланс на страните от типа “печеля – печелиш”.

Структурирана подготовка за преговори

 • Значението на подготовката в преговорите.
 • Структуриран подход за подготовка, динамикана подготовката при отделните стъпки на преговорите.

Ефективна комуникация в преговорите, развиване на взаимоотношенията

 • Основи на ефективната комуникация и употребата им в преговорите.
 • Структуриране на послания.
 • Аргументиране на предложения.
 • Въвличане на събеседника в конструктивно изграждане на общо решение. Преодоляване на пречки в комуникацията.

Справяне с конфликтни ситуации, развиване на взаимоотношенията

 • Теория на конфликтите.
 • Подходи при решаване на конфликти.
 • Влиянието на силните емоции върху конфликтната ситуация, личната продуктивност и продуктивността на другите.
 • Как комуникирам с партньора в преговорите в ситуации на напрежение?
 • Структурен модел на Аз-състоянията.
 • Намиране на оптимални решения в конфликтна ситуация.
 • Техники при провеждане на разговор за разрешаване на конфликт в преговорна ситуация.

Работните сесии включват:

 • Концептуална част – представяне от фасилитатора и дискусия с участниците на ключови концепции, методология и подход за решаване на съответните казуси.
 • Работа по казуси в група – работа в група по различни казуси и задачи.
 • Дискутиране на решенията – представяне и дискутиране на решенията с фасилитатора и останалите участници.
 • Дeбриф и приложимост – дискусия по реалната приложимост на изведените основни изводи, поуки и заключения от съответните задачи и упражнения.

Работилницата ще се проведе в четири работни сесии, на 8, 11, 16 и 18 април 2019 г. , от 17:00 до 20:30 ч. , в работното ателие на The Business Institute на ул. Жолио Кюри 23А.

 

Early bird

520 лв.

 • до 22 март 2019 г.
 • 1 участник

Стандартна цена

580 лв.

 • 1 участник


Предвидени са отстъпки при ранно записване или при двама и повече участници от една организация.
Отстъпка от стандартната цена получават всички участници в предишни работилници на The Business Institute и Института за предприемачи на Сиско.