Личен бизнес модел80690240_1

В тази работилница ще продължим да правим пряката връзка между личността и потенциала за професионално развитие подобно на работилницата “Синхрон между личността и професионалното развитие”, но този път през значението и елементите на личния бизнес модел. “Аз като бизнес” - как създавам и доставям стойност за себе си и за другите; как да максимализирам потенциала си от знания, умения, опит и контакти, как да се възползвам от заобикалящите ме възможности? Накратко -  стъпвайки на силните си страни, ще търсим как те могат да се превърнат в добавена стойност на пазара на труда, която на свой ред да капитализираме.

Всеки от нас – в ролята си на профeсионалист – има свой бизнес модел: създаваме някому добавена стойност, срещу което получаваме възнаграждение под финансова и/или друга форма. Ако това твърдение ви изненадва (надяваме се, приятно :-), вече имате първа причина да се включите в тази работилница.

Тя може да ви e полезна, ако търсите резултатен и иновативен начин да погледнете на своята кариера и професионално развитие. За да планирате и максимализирате стойността за вас от собствения ви капацитет от знания, умения, опит и контакти. Това е втора причина да бъдете с нас.

С натрупването на професионален опит, често решенията за професионални завои (по-малки или по-мащабни) стават комплексни, многомерни и нееднозначни. Ако сте в тази ситуация, то имате още една (трета) причина да прекарате 1 ден в работа върху вашия личен бизнес модел.

Работилницата е създадена, за да бъде полезна на професионалисти, които:

 • искат да погледнат на настоящата си работна ситуация под нов ъгъл;
 • търсят прозрения за потенциал, който все още не са развили в професиоален план;
 • имат интерес към идеи и насоки за експертното и кариерното си израстване.

Работилницата е включена и в Серията работилници за личностно израстване, където предоставяме възможността да разширите и надградите уменията си в областта на себепознанието, личния потенциал, взаимодействието с другите хора. Целта е да ви дадем практични стъпки и инструменти, които трайно и успешно да ви подпомогнат в този процес. Разгледайте и другите работилници от серията тук.

Работилницата ще се проведе на 16 ноември 2019 г. (събота), от 9:00 до 18:00 ч., в работното ателие на The Business Institute на ул. Фредерик Жолио-Кюри 23А.

Ако имате интерес или въпроси за работилницата, кликнете тук или се свържете с нас на: +359 88 2924710, office@thebusinessinstitute.eu.

Подобно на компаниите ние не можем да променим външната среда, в която работим. Това, което може (и реално трябва) да се промени в самите компании, за да останат конкуретноспособни, е техният бизнес модел. Подобно е и при хората.

Хората не са компании, разбира се, но ние, както много компании, сме повлияни (дори засегнати) от различни пазарни, икономически фактори извън нашия контрол. Външната среда винаги ще поставя предизвикателства пред нас – как да балансираме между успеха и удовлетвореността? Ще изследваме отговора на този въпрос през логичен и структуриран подход, участвайки в забавна (заради LEGO® блокчетата ), но в същото време сериозна бизнес игра (заради важността на резултата от играта). Това ще помогне да (пре)открием как работи моделът “аз като бизнес” и как можем да се адаптираме към постоянно променящия се свят.

За тази цел стъпваме върху вашите “активи” – знания, умения, опит, контакти, и върху вашите таланти, цели, желания. С инструментите на сериозните игри, популярния и утвърден Business Model Canvas и LEGO® SERIOUS PLAY®  заедно ще:

 • конструираме на вашия личен бизнес модел – такъв, какъвто го виждате в момента;
 • изследваме външната гледна точка към него;
 • изведем потенциали за надграждане и развитие на личния бизнес модел;
 • крачки към идеи за ре-дизайн на личния бизнес модел, който да подхожда на вашето развитие като професионалист и като личност.

Работилницата се основава на комбинация между инструмент – адаптация на популярния и утвърден Business Model Canvas, и методологията LEGO® SERIOUS PLAY®.

LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP) действа като катализатор на хора с висока саморефлексия и желание за растеж като личности, професионалисти и лидери в посока предприемане на конкретни стъпки за достигане на желаните им цели. Работилницата е в групов, бутиков формат и предоставя висока доза преживяване и прозрения. Това е възможно, защото LSP има способността да пренася човешкия мозък от двумерното мислене, в което пребиваваме обичайно в работна среда, в многомерно - което повишава значимо нашата способност да създаваме и приемаме знания, модели на мислене и поведение, както и да променяме тези, които притежаваме.

LSP има способността да опростява дискусиите по сложни проблеми и подтиква към прозрения, откритост, трайни положителни промени и конкретни действия. В The Business Institute използваме методологията и в контекст на компании, за да решаваме заедно с екипите им комплексни проблеми. LEGO® SERIOUS PLAY® е радикална, иновативна, базирана на игровизация методология за професионални цели. Прилага се в следните ключови направления:

 • решаване на бизнес задачи
 • развитие на екипи
 • иновации
 • личностно израстване

LEGO® SERIOUS PLAY® е роден от търсенията на The Lego Company на методология за стратегическо планиране, стимулиране на промени и иновации. Основава се на задълбочени изследвания в теорията на обучението и психологията на знанието. Развита е в партньорство с професорите Йохан Руус и Виктор Барт. Основана е на множество научни концепции и емпирични изследвания. В развитие е повече от 20 години, като в последните 10 набира популярност със своите приложения в бизнеса.

Инструментът, който е съчетан с LSP методологията в работилницата, е адаптация на популярния и утвърден Business Model Canvas - основа на множество програми за бизнес мениджмънт и иновации в The Business Institute. Участниците ще усвоят, анализират и приложат деветте градивни елемента на Канавата на Бизнес модела в перспектива на личностното израстване и силните си страни, кариерното развитие и промяна, както и чисто експертната си стойност и капацитет за развитие.

Работилницата включва въвеждаща част с цел овладяване на основните инструменти и правила за работа с Business Model Canvas и LEGO® SERIOUS PLAY®. Продължава с поредица от задания и въпроси, чрез който се навлиза в дълбочина в елементите на Бизнес модела. Начинът, по който участниците отговарят на тези задания и въпроси, е като строят 3D модели от LEGO®  и разказват смисъла, вплетен в тях. Този подход полага основа за оформянето на план за редизайн на личния бизнес модел - "аз като бизнес". За целта се използват специални комплекти LEGO®, пригодени за методиката LEGO® SERIOUS PLAY®, и различни от познатите комлекти за деца.

За използването на LEGO® SERIOUS PLAY® материалите и методологията се изисква специална сертификация на фасилитатора от някоя от оторизираните за целта организации. Ако имате въпроси и нужда да разберете повече за методологията, свържете се с нас.

Работилницата ще се проведе на 16 ноември 2019 г. (събота), от 9:00 до 18:00 ч., в работното ателие на The Business Institute на ул. Фредерик Жолио-Кюри 23А.

Early bird

315 лв.

 • до 31 октомври 2019 г.
 • 1 участник

Стандартна цена

350 лв.

 • 1 участник


Възможни са отстъпки при ранно записване или при двама и повече участници от една компания. Отстъпка от стандартната цена получават всички участници в предишни работилници на The Business Institute и Института за предприемачи на Сиско.

Tz.-Teneva
Цветелина Тенева

Основател и старши фасилитатор в The Business Institute. Експерт в областите бизнес моделиране, пазарни стратегии, управление на марки и маркетинг комуникации. Била е експерт в Правителствената информационна служба, последователно ПР, Марком мениджър и Маркетинг директор в Орбител. Цвети е сертифициран фасилитатор за LEGO® Serious Play® Method в Билунд, Дания.

Tz. Teneva_Lego_certificate