Серия работилници Лични финанси85234402 - business, finance, savings, property ladder, mortgage loan concept : top view or flat lay of saving account passbook or financial statement, wood house model, and accessories on wooden background

Работилницата по Лични финанси се състои от две части: Как да спестяваме по-добре и логичното й продължение Как да инвестираме по-добре. Ако в първата част фокусът е върху това какво да правим, за да останем с повече пари, то във втората част от работилницата ще разберем какво да направим, за да може парите да заработят за нас.

Някой беше казал, че в личните финанси успехът се дължи на 80% поведение и 20% знание. Затова заедно с участниците, и като предварителна подготовка в първата работилница, се извежда и анализира техният личен профил на поведение, свързан с управлението на личните финанси. На базата на профилите обсъждаме план и тактики с участниците - как най-добре да се  възползват и/или да се „справят” с профила си – с цел по-добро управление на парите си. Затова работилниците предоставят и илюстрират приложението на различни подходи и инструменти за анализ, оценка и „пътна карта” за вземане на решения относно личните финанси, въз основа на личните особености, житейска ситуация и цели на участника.

Акценти и в двете части на работилницата е споделянето на поуки от личен опит и дискутирането на успешни и неуспешни практики от управлението на личните финанси.

Работилниците по лични финанси са насочени към активни и развиващи се хора, независимо от професионалното ниво, експертиза и житейска ситуация, които:

 • имат финансови затруднения или виждат неефективности в прилагания подход на управление на личните си финанси и търсят по-ефективен подход към управлението на разходите си и увеличаване на спестяванията си и доходите си – включително и доходи от инвестиции, които отговарят на техния профил, техните умения и цели;
 • семейства и двойки, които поради различия в отношението към парите, изпитват затруднения в управлението на общия си бюджет;
 • разполагат с финансови средства и се интересуват как да ги управляват по-добре - как може “парите да заработят за тях”.

Серия от работилници Лични финанси е съставена от две логически последователни работилници с различна продължителност - от една до три работни сесии, в зависимост от темата. Първата работилница от серията започва на 13 октомври 2019 г., в работното ателие на The Business Institute на ул. Фредерик Жолио-Кюри 23А.

Ако имате интерес или въпроси как да се включите, кликнете тук или се свържете с нашите консултанти, за да изберете най-подходящите работилници за вас на +359 882 924 710 или office@thebusinessinstitute.eu.

В края на двете работилници участниците ще са разбрали:

 • какъв е техният личен профил по отношение на управление на личните финанси – извеждане на персонална стратегия за спестяване и инвестиции;
 • какви възможности за инвестиции въобще има на пазара и за кои инвестиции, как да подходят;
 • кои са оптималните, лично за тях: подход към спестявания, инвестиционни възможности и потенциал за по-добро управление на личните финанси;
 • какви конкретни практични стъпки може да предприемат, за да запазят състоянието си и какво конкретно да направят, за да може парите да заработят за тях.
1
Лични финанси: как да спестяваме по-добре

Сесии: 13 октомври 2019 г. (неделя) от 09:30 до 17:00 ч.

Фасилитатор: Светлан Станоев. Повече информация ще намерите в таб Екип.

Защото вярваме, че няма изцяло еднозначно и универсално решение за управлението на личните финанси, затова подхождаме към темата персонално, но с опита от най-добрите в сферата - бизнеса. Какво ни учи управлението на финансите в бизнеса за управлението на личните финанси; как да спестяваме по най-ефективния начин за нашия личен профил, умения и цели.

По време на работилницата с участниците извеждаме и анализираме техния личен профил на поведение преди старта на работилницата. На базата на това обсъждаме план и тактики с участниците - как най-добре да използват и да се "справят" с профила си, с цел по-добро управление на парите си. Затова работилницата предоставя и илюстрира приложението на различни методологии и инструменти за анализ, оценка и “пътна карта” за вземане на решения относно личните финанси, но въз основа на личните особености и цели на участника.

В резултат на работилницата участниците ще осмислят и разберат по-добре:

 • какъв е техният личен профил по отношение на управление на личните финанси – и какъв подход към спестяване да предприемат;
 • кои са оптималните, лично за тях, възможности и потенциал за по-добро управление на личните финанси – как да управляват разходите, как да останат с повече спестени пари;
 • как да изведат своя персонална стратегия за спестяване и инвестиции.
2
Лични финанси: как да инвестираме по-добре

Сесии: 6 декември 2019 г. (петък) от 17:00 до 20:30 ч. и 7 декември 2019 г. (събота) от 9:30 до 17:00 ч.

Фасилитатор: Светлан Станоев. Повече информация ще намерите в таб Екип.

Ако в първата част фокусът е върху това какво да правим, за да останем с повече пари, то в тази работилница ще разберем какво да направим, за да може парите да заработят за нас.

Работилницата представя различни концепции, принципи и практични правила от професионалното управление на инвестиции, които могат, и е полезно, да се прилагат за по-ефективно управление на личните инвестиции. Ще бъдат подробно представени и дискутирани различни инвестиционни възможности от практиката – “от дежурните заподозрени” до “екзотиките” в инвестирането. Ще се търси сравнение и приложимост за различни цели и ситуации в управлението на личните финанси. Ще се илюстрират и упражнят някои важни в практиката сметки – изчисляване на възвръщаемост на инвестиция, ефективен разход на фонд мениджър и други.

Целта на работилницата е да помогне на участниците да разберат по-добре:

 • какви възможности за инвестиции въобще има на пазара и за кои инвестиции, как да подходят,
 • кои са оптималните, лично за тях: подход, инвестиционни възможности и потенциал за по-добро управление на личните финанси,
 • какви конкретни практични стъпки може да предприемат, за да запазят състоянието си и какво конкретно да направят, за да може парите да заработят за тях.
sstanoev-newphoto-1-149x150
Светлан Станоев

Основател и старши фасилитатор в The Business Institute. Ценен е заради доброто си умение за обяснява финанси на хора, които не са финансисти. Започва като консултант по преструктуриране на бизнеси в KPMG, след това е финансов директор на Орбител, както и изпълнителен директор на инвестиционния фонд “Серес”. Светлан е активен инвеститор  управлява портфейли активи (недвижими имоти, акции на щатската фондова борса), консултира клиенти за техни инвестиции, партнира с инвестиционни фондове за дялови инвестиции. 

Серия от работилници Лични финанси е съставена от две логически последователни работилници с различна продължителност - от една до три работни сесии, в зависимост от темата - и се провеждат в работното ателие на The Business Institute на ул. Фредерик Жолио-Кюри 23А.

Работилница Дати
Лични финанси: как да спестяваме по-добре  13 октомври 2019 г.
Лични финанси: как да инвестираме по-добре  6, 7 декември 2019 г.

Early bird

550 лв.

 • до 30 септември 2019 г.
 • Всички работилници

Стандартна цена

600 лв.

 • Всички работилници

Цена на 1 работилница
 • Лични финанси: как да спестяваме по-добре - 290 лв.
 • Лични финанси: как да инвестираме по-добре - 350 лв.


Възможни са отстъпки при ранно записване или при двама и повече участници от една компания. Отстъпка от стандартната цена получават всички участници в предишни работилници на The Business Institute и Института за предприемачи на Сиско.