Серия работилници Лични финанси85234402 - business, finance, savings, property ladder, mortgage loan concept : top view or flat lay of saving account passbook or financial statement, wood house model, and accessories on wooden background

В динамично  време се увеличава нуждата да сме подготвени финансово за различни сценарии и непредвидени ситуации, за да можем да посрещнем предизвикателствата и да уловим възможностите чрез добре структурирано и гъвкаво финансово планиране.

Работилницата по Лични финанси се състои от две части: Как да спестяваме по-добре и Kак да инвестираме по-добре. Ако в първата част фокусът е върху това какво да правим, за да останем с повече пари, то във втората част от работилницата ще разберем какво да направим, за да може парите да заработят за нас.

Някой беше казал, че в личните финанси успехът се дължи на 80% поведение и 20% знание. Затова заедно с участниците, и като предварителна подготовка в първата работилница, се извежда и анализира техният личен профил на поведение, свързан с управлението на личните финанси. На базата на профилите обсъждаме план и тактики с участниците - как най-добре да се  възползват и/или да се „справят” с профила си – с цел по-добро управление на парите си. Затова работилниците предоставят и илюстрират приложението на различни подходи и инструменти за анализ, оценка и „пътна карта” за вземане на решения относно личните финанси, въз основа на личните особености, житейска ситуация и цели на участника.

Акценти и в двете части на работилницата е споделянето на поуки от личен опит и дискутирането на успешни и неуспешни практики от управлението на личните финанси.

Работилниците по лични финанси са насочени към активни и развиващи се хора, независимо от професионалното ниво, експертиза и житейска ситуация, които:

 • имат финансови затруднения или виждат неефективности в прилагания подход на управление на личните си финанси и търсят по-ефективен подход към управлението на разходите си и увеличаване на спестяванията си и доходите си – включително и доходи от инвестиции, които отговарят на техния профил, техните умения и цели;
 • семейства и двойки, които поради различия в отношението към парите, изпитват затруднения в управлението на общия си бюджет;
 • разполагат с финансови средства и се интересуват как да ги управляват по-добре - как може “парите да заработят за тях”.

Серия от работилници Лични финанси е съставена от две логически последователни работилници с различна продължителност - от една до три работни сесии, в зависимост от темата. Първата работилница от серията започва на 17 октомври 2020 г. Част от сесиите се провеждат онлайн, а други - присъствено в работното ателие на The Business Institute на ул. Фредерик Жолио-Кюри 23А.

Ако имате интерес или въпроси как да се включите, кликнете тук или се свържете с нашите консултанти, за да изберете най-подходящите работилници за вас на +359 882 924 710 или office@thebusinessinstitute.eu.

В края на двете работилници участниците ще са разбрали:

 • какъв е техният личен профил по отношение на управление на личните финанси – извеждане на персонална стратегия за спестяване и инвестиции;
 • какви възможности за инвестиции въобще има на пазара и за кои инвестиции, как да подходят;
 • кои са оптималните, лично за тях: подход към спестявания, инвестиционни възможности и потенциал за по-добро управление на личните финанси;
 • какви конкретни практични стъпки може да предприемат, за да запазят състоянието си и какво конкретно да направят, за да може парите да заработят за тях.
1
Лични финанси: как да спестяваме по-добре

Сесии: 17 октомври 2020 г. от 09:30 до 17:00 ч.

Фасилитатор: Светлан Станоев. Повече информация ще намерите в таб Екип.

Защото вярваме, че няма изцяло еднозначно и универсално решение за управлението на личните финанси, затова подхождаме към темата персонално, но с опита от най-добрите в сферата - бизнеса. Какво ни учи управлението на финансите в бизнеса за управлението на личните финанси; как да спестяваме по най-ефективния начин за нашия личен профил, умения и цели.

По време на работилницата с участниците извеждаме и анализираме техния личен профил на поведение преди старта на работилницата. На базата на това обсъждаме план и тактики с участниците - как най-добре да използват и да се "справят" с профила си, с цел по-добро управление на парите си. Затова работилницата предоставя и илюстрира приложението на различни методологии и инструменти за анализ, оценка и “пътна карта” за вземане на решения относно личните финанси, но въз основа на личните особености и цели на участника.

В резултат на работилницата участниците ще осмислят и разберат по-добре:

 • какъв е техният личен профил по отношение на управление на личните финанси – и какъв подход към спестяване да предприемат;
 • кои са оптималните, лично за тях, възможности и потенциал за по-добро управление на личните финанси – как да управляват разходите, как да останат с повече спестени пари;
 • как да изведат своя персонална стратегия за спестяване и инвестиции.
2
Лични финанси: как да инвестираме по-добре

Сесии: 13 и 14 ноември 2020 г. В петък от 17:00 до 20:30 ч (онлайн)., а събота от 09:30 до 17:00 ч. (присъствено)

Фасилитатор: Светлан Станоев. Повече информация ще намерите в таб Екип.

Ако в първата част фокусът е върху това какво да правим, за да останем с повече пари, то в тази работилница ще разберем какво да направим, за да може парите да заработят за нас.

Работилницата представя различни концепции, принципи и практични правила от професионалното управление на инвестиции, които могат, и е полезно, да се прилагат за по-ефективно управление на личните инвестиции. Ще бъдат подробно представени и дискутирани различни инвестиционни възможности от практиката – “от дежурните заподозрени” до “екзотиките” в инвестирането. Ще се търси сравнение и приложимост за различни цели и ситуации в управлението на личните финанси. Ще се илюстрират и упражнят някои важни в практиката сметки – изчисляване на възвръщаемост на инвестиция, ефективен разход на фонд мениджър и други.

Целта на работилницата е да помогне на участниците да разберат по-добре:

 • какви възможности за инвестиции въобще има на пазара и за кои инвестиции, как да подходят,
 • кои са оптималните, лично за тях: подход, инвестиционни възможности и потенциал за по-добро управление на личните финанси,
 • какви конкретни практични стъпки може да предприемат, за да запазят състоянието си и какво конкретно да направят, за да може парите да заработят за тях.
3
Онлайн казус ``Лични финанси: как да управляваме парите си дългосрочно``

НОВО! Фасилитатор: Светлан Станоев. Повече информация ще намерите в таб Екип.

НОВО! Колко точно натрупани средства ще са ми нужни за да спра да работя и да живея живота, за който мечтая? Как да сметна тази сума? И по-важното – как да я постигна реално? За повечето хора “да натрупат тази сума пари” е непосилно. Но при добро дългосрочно финансово планиране, самодисциплина, търпение и последователност в изпълнението на правилния план, “невъзможните” финансови цели се постигат.

Онлайн съдържанието представя структуриран и систематичен подход как да бъдат постигнати “невъзможните” финансови цели като разглежда реален житейски казус. Участниците ще анализират и преминат през поредица от въпроси, които ще ги водят през възможните сценарии и калкулации за решаване на казуса. Ще бъдат изведени важни изводи, свързани с дългосрочното финансово планиране, които лесно могат да бъдат приложени за различни дългосрочни цели.

След преминаване на онлайн казуса, участниците ще имат по-добро разбиране за това:

 • Как да “хакнат” профила си, според отношението им към парите
 • Как се гради финансово състояние
 • Какво е здравословно ниво на кредитна задлъжнялост
 • Как да изчисляват доходност от инвестиция и как да подходят при вземане на решение за инвестиция дългосрочно финансово планиране
 • Какви са ключовите предпоставки за успех на плана и какво може да се обърка – анализ на рисковете зад дългосрочния план и как може да минимизират тези потенциални рискове
 • Как да изведат опции, които да анализират и на база анализа - да вземат решения
sstanoev-newphoto-1-149x150
Светлан Станоев

Основател и старши фасилитатор в The Business Institute. Ценен е заради доброто си умение за обяснява финанси на хора, които не са финансисти. Започва като консултант по преструктуриране на бизнеси в KPMG, след това е финансов директор на Орбител, както и изпълнителен директор на инвестиционния фонд “Серес”. Светлан е активен инвеститор  управлява портфейли активи (недвижими имоти, акции на щатската фондова борса), консултира клиенти за техни инвестиции, партнира с инвестиционни фондове за дялови инвестиции. 

Серия от работилници Лични финанси е съставена от две логически последователни работилници с различна продължителност - от една до три работни сесии, в зависимост от темата. Част от сесиите се провеждат онлайн, а други - присъствено в работното ателие на The Business Institute на ул. Фредерик Жолио-Кюри 23А.

Работилница Дати
Лични финанси: как да спестяваме по-добре  17 октомври 2020 г.
Лични финанси: как да инвестираме по-добре  13 и 14 ноември 2020 г.

Early bird до 2 октомври 2020 г.

500 лв.

 • Всички работилници

Стандартна цена

560 лв.

 • Всички работилници
 • Онлайн

Цена на 1 работилница
 • Лични финанси: как да спестяваме по-добре
  - 250 лв.
 • Лични финанси: как да инвестираме по-добре
  - 310 лв.
 • Онлайн казус "Лични финанси: колко трябва да спестя, за да се пенсионирам" - 95 лв.


Всички цени са без ДДС.

Възможни са отстъпки при ранно записване или при двама и повече участници от една компания. Отстъпка от стандартната цена получават всички участници в предишни работилници на The Business Institute и Института за предприемачи на Сиско.