Серия работилници Лични финансиfinansi

В динамично  време се увеличава нуждата да сме подготвени финансово за различни сценарии и непредвидени ситуации, за да можем да посрещнем предизвикателствата и да уловим възможностите чрез добре структурирано и гъвкаво финансово планиране.

Серията от работилници „Лични финанси“ се състои от пет части: "Как да спестяваме още по-добре", "Как да инвестираме по-добре", "Дългосрочното финансово планиране", "Как да инвестираме в акции" и "Как да инвестираме в акции още по-добре".

Някой беше казал, че в личните финанси успехът се дължи на 80% поведение и 20% знание. Затова в рамките на работилниците се извежда и анализира личния профил на поведение на участниците, свързан с управлението на личните финанси. На базата на профилите обсъждаме план и тактики - как най-добре да се възползва всеки от силните страни на профила си с цел по-добро управление на парите си. Така работилниците предоставят „пътна карта” за вземане на решения относно личните финанси, въз основа на личните особености, житейска ситуация и цели на участника.

Темите, свързани с управление на инвестициите са представени в две части – в „Как да инвестираме по-добре" подробно разглеждаме различните „дежурни заподозрени“ инвестиции и техните предимства и недостатъци. Работилницата „Как да инвестираме в акции по-добре“ надгражда придобитите знания и умения, като се фокусира изцяло върху подходи за инвестиране в акции на щатската борса.

Акценти и в петте работилници е споделянето на поуки от личен опит и дискутирането на успешни и неуспешни практики от управлението на личните финанси.

Работилниците по лични финанси са насочени към активни и развиващи се хора, независимо от професионалното ниво, експертиза и житейска ситуация, които:

 • имат финансови затруднения или виждат неефективности в прилагания подход на управление на личните си финанси
 • търсят по-ефективен подход към управлението на разходите си и увеличаване на спестяванията си и доходите си – включително и доходи от инвестиции, но които отговарят на техния профил, техните умения и цели;
 • семейства и двойки, които поради различия в отношението към парите, изпитват затруднения в управлението на общия си бюджет;
 • разполагат с финансови средства и се интересуват как да ги управляват по-добре - как може “парите да заработят за тях”.

Серия от работилници Лични финанси е съставена от логически последователни работилници с различна продължителност - от две до три работни сесии, в зависимост от темата.

Сесиите се провеждат онлайн в реално време през платформа Zoom.us, като се запазва изцяло тематичния фокус и практическия елемент на присъствените работилници.

При интерес към серията от работилници, моля оставете контактите си след натискане на бутона "Запиши се" отдолу, за да получите повече подробности и дати на провеждане.

От морето с информация сме подбрали най-важното, практичното и приложимо за нефинансистите, които искат парите им да заработят за тях. В края на петте работилници участниците ще са разбрали:

 • Какви възможности за инвестиции въобще има на пазара и за кои инвестиции, как да подходят;
 • Кои са оптималните, лично за тях: подход към спестявания, инвестиционни възможности и потенциал за по-добро управление на личните финанси;

Работилниците се провеждат при минимум 8 записани участници.

1
Онлайн комбинирано обучение ``Лични финанси: как да спестяваме още по-добре``

Сесии: за повече информация, свържете се с нас.

Фасилитатор: Светлан Станоев. Повече информация за него таб Фасилитатор.

Вярваме, че няма изцяло еднозначно и универсално решение за управлението на личните финанси – затова подхождаме към темата лично и практично, като заимстваме от опита и аналогията с бизнеса:

 • какво ни учи управлението на финансите в бизнеса за управлението на личните финанси;
 • как да спестяваме по най-ефективния начин за нашия личен профил, умения и цели;
 • какво конкретно ще работи за мен, как да започна, какво да променя.

В началото на работилницата, заедно с участниците, извеждаме и анализираме техния личен профил на поведение спрямо управлението на парите. На базата на това обсъждаме план и тактики - как най-добре да използват профила си с цел по-добро управление на личните финанси. Работилницата предоставя и илюстрира приложението на различни методологии и инструменти за анализ, оценка и “пътна карта” за вземане на решения относно личните финанси, съобразени с личната ситуация и цели на всеки от участниците.

В резултат на работилницата участниците ще придобият по-добро разбиране за:

 • кои са оптималните, лично за тях, възможности и потенциал за по-добро управление на личните финанси – как да управляват разходите, как да останат с повече спестени пари;
 • как да изведат своя персонална стратегия за спестяване и управление на личните финанси.
2
Лични финанси: как да инвестираме по-добре

Сесии: за повече информация, свържете се с нас.

Фасилитатор: Светлан Станоев. Повече информация за него в таб Фасилитатор.

Работилницата полага основите на задълбоченото осмисляне и първите стъпки за това как да запазим вече заделеното състояние и как парите да заработят за нас – тоест, как да изградим, увеличим финансовото си състояние.

Работилницата се основава на учене чрез правене, използвайки сериозна бизнес игра – инвестиционна симулация, която представя ангажиращо, състезателно и предизвикателно преживяване. Потопени в играта участниците ще упражнят различни концепции, принципи и практични правила от професионалното управление на инвестиции, ефективни и при управление на личните инвестиции.

Ще бъдат подробно представени и дискутирани различни инвестиционни възможности от практиката – “от дежурните заподозрени” до “екзотиките” в инвестирането. А, в инвестиционната симулация ще се упражни управление на портфейл от инвестиции в злато, различни недвижими имоти и дялове на инвестиционен фонд. Ще се търси сравнение и приложимост за различни цели и ситуации в управлението на личните финанси. Ще се илюстрират и упражнят някои важни в практиката изчисления: възвръщаемост на инвестиция, ефективен разход на фонд мениджър и други.

Целта на работилницата е да помогне на участниците да разберат по-добре:

 • какви възможности за инвестиции въобще има на пазара и за кои инвестиции, как да подходят;
 • кои са оптималните, лично за тях: подход, инвестиционни възможности и потенциал за по-добро управление на личните финанси;
 • какви конкретни практични стъпки може да предприемат, за да запазят състоянието си и какво конкретно да направят, за да може парите да заработят за тях.
3
Онлайн комбинирано обучение ``Лични финанси: дългосрочното финансово планиране``

Сесии: за повече информация, свържете се с нас.

Фасилитатор: Светлан Станоев. Повече информация за него в таб Фасилитатор.

Колко точно спестени средства ще са ми нужни, за за да постигна личните си дългосрочни финансови цели? Как да сметна тази сума? И по-важното – как да я постигна реално? За повечето хора тази задача е непосилна. Но при добро дългосрочно финансово планиране, самодисциплина, търпение и последователност в изпълнението на правилния план, “невъзможните” финансови цели се постигат.

"Лични финанси: дългосрочното финансово планиране" е комбинирано онлайн обучение:

 • участниците първо преминават самостоятелно през онлайн материали – казус, самоподготовка, въпроси, отговори и саморефлексия;
 • след което участват в групови онлайн сесии с фасилитатор за консултация, обратна връзка по задачите и насоки.

Онлайн съдържанието представя структуриран и систематичен подход как да бъдат постигнати “невъзможните” финансови цели, като разглежда реален житейски казус. Участниците ще анализират и преминат през поредица от въпроси, които ще ги водят през възможните сценарии и калкулации за решаване на казуса. Ще бъдат изведени важни изводи, свързани с дългосрочното финансово планиране, които лесно могат да бъдат приложени за различни дългосрочни цели.

4
Лични финанси: как да инвестираме в акции

Сесии: за повече информация, свържете се с нас.

Фасилитатор: Светлан Станоев. Повече информация за него в таб Фасилитатор.

Работилницата е насочена към всеки, който активно вече е предприел конкретни стъпки да управлява своето финансово състояние (независимо колко малко или голямо е то). Всеки, решил да каже „не“ на мързеливите си пари и да бъде активен в управлението им. Защото, когато парите заработят за теб, ти ще може да работиш по-малко за тях.

Работилницата „Как да инвестираме в акции“ надгражда придобитите практични знания и умения от „Как да инвестираме по-добре“. Фокусът в тази работилница е изцяло върху инвестиции в акции на щатската борса и управление на личен портфейл от акции. Както и в предходните работилници, фасилитаторът ще представи сложните термини и концепции от финансите по опростен, разбираем и практично приложим начин. Подходите ще бъдат илюстрирани с релевантни примери, така че участниците да могат директно да ги приложат в своята ситуация.

Основната полза от работилницата са препоръките и експертните насоки за избор на конкретни акции и подход за успешен старт в инвестирането в акции на щатската борса.

Конкретни практични знания и умения от работилницата:

 • Как да започна да инвестирам в акции на щатската борса – какво, къде, как да открия сметка за да започна – какво трябва да зная, от какво да се пазя, какво да направя
 • Когато започна да избирам различни акции – какво точно гледам, как сравнявам, как избирам
 • Профили акции в зависимост от това как се представят на борсата – кои от тях, кога, защо и за кой биха били подходящи
 • Важните финансови изчисления и метрики, без които няма да сме успешни
 • Какво и как анализирам – кога и защо купувам, кога и защо продавам, какво да следя и какво ако пропускам няма да е проблем
 • Как подхождам когато структурирам портфейл от акции – кои акции отговарят,  „пасват“ на моя профил, на моите цели
5
Лични финанси: как да инвестираме в акции още по-добре

Сесии: за повече информация, свържете се с нас.

Фасилитатор: Светлан Станоев. Повече информация за него в таб Фасилитатор.

Идеи, идеи, идеи
Споделяне на личен опит – „какво и защо работи за мен“, дискусии по реални портфолиа. Илюстрации и упражнения по акциите на над 40 компании – находки.

Практично и приложимо – за мен!
Упражняваме различни стратегии и тактики, но поставяме акцент, дискутираме и всеки участник избира „кое и защо е моят подход в инвестирането“.

Return on investment
Участниците прилагат наученото и реално успяват да намалят загубите си и/или да увеличат печалбите си. За тях е „работилницата с най-висока ROI“.

Темите на фокус:

 • Анализ и избор на позиция – какво гледаме, какво анализираме, логика и подход
 • Отваряме нова позиция – какво може още по-добре когато купуваме, как започваме с позицията; кога, как я увеличаваме;
 • Закриваме позиция – защо, кога, как намаляваме/закриваме позиция
 • Подход за изграждане на портфейл – „защитни“ и „нападателни“ портфейли; кога, как подхождаме към дизайна на портфейла, кога и защо го променяме
 • Страттегии и тактики за пасивно и активно управление – как подхождаме, когато избираме акции, как структурираме портфейла си, какво кога да променим
sstanoev
Светлан Станоев

Основател и старши фасилитатор в The Business Institute. Ценен е заради доброто си умение да обяснява финанси на хора, които не са финансисти. Започва като консултант по преструктуриране на бизнеси в KPMG, след това е финансов директор на Орбител, както и изпълнителен директор на инвестиционния фонд “Серес”. Светлан е активен инвеститор  управлява портфейли активи (недвижими имоти, акции на щатската фондова борса), консултира клиенти за техни инвестиции, партнира с инвестиционни фондове за дялови инвестиции. 

Серия от работилници Лични финанси е съставена от пет логически последователни работилници с различна продължителност - от две до три работни сесии, в зависимост от темата. Сесиите се провеждат онлайн в реално време през платформа Zoom.us, като се запазва изцяло тематичния фокус и практическия елемент на присъствените работилници.

Работилница Дати
Лични финанси: как да спестяваме още по-добре + Лични финанси: дългосрочното финансово планиране За повече информация, свържете се с нас.
Лични финанси: как да инвестираме по-добре За повече информация, свържете се с нас.
Лични финанси: как да инвестираме в акции За повече информация, свържете се с нас.
Лични финанси: как да инвестираме в акции още по-добре За повече информация, свържете се с нас.

 

Early bird

1450 лв.

 • Всички работилници

Стандартна цена

1600 лв.

 • Всички работилници
 • Допълнителни пакетни предложения:
 • Как да инвестираме по-добре + Как да инвестираме в акции - 1000 лв.
 • Как да инвестираме в акции + Как да инвестираме в акции още по-добре - 1000 лв.

Цена на отделна работилница или пакет
 •  "Лични финанси: как да спестяваме още по-добре" + "Лични финанси: дългосрочното финансово планиране" + дигитално съдържание - 600 лв.
 • Работилница "Лични финанси: как да инвестираме по-добре"
  - 580 лв.
 • Работилница "Лични финанси: как да инвестираме в акции"
  - 580 лв.
 • Работилница "Лични финанси: как да инвестираме в акции още по-добре"
  - 580 лв.


Всички цени са без ДДС.

Възможни са отстъпки при ранно записване или при двама и повече участници от една компания. Отстъпка от стандартната цена получават всички участници в предишни работилници на The Business Institute.

Моля, оставете контактите си. Нашите консултанти ще се свържат с вас. Ще получите детайлна информация и консултация (без ангажимент за записване) за това как конкретните работилници могат да подкрепят вашите професионални и лични цели.