Работилница по Финансово моделиранеrubiks_cube

Работилницата по Финансово моделиране ще ви помогне да научите и упражните как да подходите и как реално да изградите добре структуриран и интегриран финансов модел. Подходът е изцяло практичен и интерактивен – примери и задачи на MS Excel, споделяне на опит и добри практики, дискусии по казуси.

Умения на фокус:

Тази работилница ще помогнe на участниците да:

 • подобрят основните си познания и умения по финанси, необходими в ежедневната бизнес практика
 • се запознаят и упражнят различни подход и техники за структуриране и дизайн на даден бизнес модел в MS Excel,
 • научат как да изготвят финансов модел oт “бял лист” до завършен и интегриран модел, отразяващ спецификите на бизнеса на дадена компания,
 • упражнят изготвянето и анализа на финансов модел за различни цели – планиране, оценка на проект, оценка на компания.

За кого:

Работилницата е предназначенa за професионалисти и експерти в сферата на финансите, независимо от тяхното ниво в йерархията, чиято работа изисква изготвяне, анализ или работа с финансов модел при изготвяне на финансови прогнози и планиране, оценка на проекти или компания.
Работилницата е подходяща и за мениджъри и собственици на бизнес, които имат нужда или интерес да доусъвършенстват своите знания и умения в областта на приложните финанси.

Работилницата ще се проведе в четири работни сесии на 4, 7, 10, 14 декември 2020 г. от 17:00 до 20:30 ч., в работното ателие на The Business Institute на ул. Фредерик Жолио-Кюри 23А.

Ако имате интерес или въпроси за работилницата, кликнете тук или се свържете с нас на: +359 88 2924710, office@thebusinessinstitute.eu.

Работилницата ще даде възможност на участниците да получат добре балансиран микс между:

 • представяне на подход от практиката и споделяне на опит от фасилитатора,
 • примери, илюстрации и темплейти на MS Excel,
 • практически задания и работа в MS Excel,
 • дискусии, обсъждане на решенията, дебриф и обратна връзка по задачите.

Наред с работата по примери и задачи, работилницата включва и “паралелна обиколка” на ключовите в процеса на моделирането функционалности, техники, tips & tricks в MS Excel.

Участниците следва да бъдат предварително подготвени с въпроси за дискусия с фасилитатора и останалите участници. Затова, ще имат предварителен достъп между отделните сесии до различни темплейти и примерни модели и от тях ще се очаква предварително да се запознаят и “рaзиграят” съответни модели.

Основните теми в работилницата са представени в контекста на дискусии по различни илюстрации и работни задания в MS Excel:

 • Финансово моделиране: схема, принципи, елементи, илюстрации.
 • Моделиране на основната дейност (ниво Отчет за приходи и разходи) – илюстрация стъпка по стъпка.
 • Моделиране на: инвестиционен и амортизационен план, оборотен капитал, погасителен план по заемно финансиране – логика, подход и примери.
 • Моделиране на паричните потоци (ниво Баланс и Отчет за паричните потоци, интегриране на елементите) – илюстрация стъпка по стъпка.
 • “Връзване” и балансиране на модела.
 • Техники и подходи за анализ на рисковете и тестване на основните допускания свързани с финансовия модел.
 • Особености в моделирането за различни сектори – логика, подход и примери.
 • Често срещани грешки и затруднения при изготвянето на финансов модел – примери и дискусия.
Portret-Nikolay
Николай Марков

С повече от 10 години опит в сектора на финансовите консултации, Николай участва в и ръководи голям брой проекти, свързани с оценки, финансово моделиране, финансиране на проекти, корпоративно финансиране, преструктуриране, икономически анализи, надлежна проверка и M&A. Бил е директор в Ernst & Young. Опитът му в областта на корпоративните финанси обхваща различни сектори - от енергетиката и комуналните услуги, природния газ и петрола, инфраструктурата, тежката промишленост, строителството и недвижимите имоти до търговията на дребно, хранителни продукти и напитки, финансови институции, телекомуникации и медии.

Работилницата ще се проведе в четири работни сесии на 4, 7, 10, 14 декември 2020 г. от 17:00 до 20:30 ч., в работното ателие на The Business Institute на ул. Фредерик Жолио-Кюри 23А.

Early Bird до 20 ноември 2020 г.

410 лв.

Стандартна цена

460 лв.


Всички цени са без ДДС. Цената на един участник в работилницата “Финансово моделиране” включва и копия от ползваните по време на работилницата казуси и темплейти на MS Excel.

Възможни са отстъпки при ранно записване или при двама и повече участници от една компания. Отстъпка от стандартната цена получават всички участници в предишни работилници на The Business Institute и Института за предприемачи на Сиско.