Работилница по Финансово моделиранеrubiks_cube

Работилницата по Финансово моделиране ще ви помогне да научите и упражните как да подходите и как реално да изградите добре структуриран и интегриран финансов модел. Подходът е изцяло практичен и интерактивен – примери и задачи на MS Excel, споделяне на опит и добри практики, дискусии по казуси.

Умения на фокус:

Тази работилница ще помогнe на участниците да:

 • подобрят основните си познания и умения по финанси, необходими в ежедневната бизнес практика
 • се запознаят и упражнят различни подход и техники за структуриране и дизайн на даден бизнес модел в MS Excel,
 • научат как да изготвят финансов модел oт “бял лист” до завършен и интегриран модел, отразяващ спецификите на бизнеса на дадена компания,
 • упражнят изготвянето и анализа на финансов модел за различни цели – планиране, оценка на проект, оценка на компания.

За кого:

Работилницата е предназначенa за професионалисти и експерти в сферата на финансите, независимо от тяхното ниво в йерархията, чиято работа изисква изготвяне, анализ или работа с финансов модел при изготвяне на финансови прогнози и планиране, оценка на проекти или компания.
Работилницата е подходяща и за мениджъри и собственици на бизнес, които имат нужда или интерес да доусъвършенстват своите знания и умения в областта на приложните финанси.

Сесиите се провеждат присъствено.

Работилницaтa се провежда при минимум 8 записани участници.

При интерес към работилницата, моля оставете контактите си след натискане на бутона "Запиши се" отдолу, за да получите повече подробности и дати на провеждане.

Работилницата ще даде възможност на участниците да получат добре балансиран микс между:

 • представяне на подход от практиката и споделяне на опит от фасилитатора,
 • примери, илюстрации и темплейти на MS Excel,
 • практически задания и работа в MS Excel,
 • дискусии, обсъждане на решенията, дебриф и обратна връзка по задачите.

Наред с работата по примери и задачи, работилницата включва и “паралелна обиколка” на ключовите в процеса на моделирането функционалности, техники, tips & tricks в MS Excel.

Участниците следва да бъдат предварително подготвени с въпроси за дискусия с фасилитатора и останалите участници. Затова ще имат предварителен достъп между отделните сесии до различни темплейти и примерни модели и от тях ще се очаква предварително да се запознаят и “рaзиграят” съответни модели.

Основните теми в работилницата са представени в контекста на дискусии по различни илюстрации и работни задания в MS Excel:

 • Финансово моделиране: схема, принципи, елементи, илюстрации.
 • Моделиране на основната дейност (ниво Отчет за приходи и разходи) – илюстрация стъпка по стъпка.
 • Моделиране на: инвестиционен и амортизационен план, оборотен капитал, погасителен план по заемно финансиране – логика, подход и примери.
 • Моделиране на паричните потоци (ниво Баланс и Отчет за паричните потоци, интегриране на елементите) – илюстрация стъпка по стъпка.
 • “Връзване” и балансиране на модела.
 • Техники и подходи за анализ на рисковете и тестване на основните допускания свързани с финансовия модел.
 • Особености в моделирането за различни сектори – логика, подход и примери.
 • Често срещани грешки и затруднения при изготвянето на финансов модел – примери и дискусия.
plamena nustorova
Пламена Нусторова

Финансов експерт с над 25 годишен опит, по-голямата част придобит като ръководител на „Корпоративни финанси“ в PricewaterhouseCoopers, където консултира клиенти от целия спектър на сделките за придобиване и продажба на предприятия както в частния, така и в държавния сектор, управлява проекти за оценки, преструктуриране на дълг, привличане на проектно финансиране; води финансови курсове за нефинансови професионалисти, бизнес планиране, финансово моделиране. Пламена е магистър по управление на стопанската дейност, акредитиран експерт-счетоводител към Асоциацията на независимите експерт-счетоводители на Великобритания и Ирландия, независим оценител към Камарата на независимите оценители в България.

Работилницaтa се провежда при минимум 8 записани участници.

За повече информация, свържете се с нас.

Early Bird

630 лв.

 • 1 участник

Стандартна цена

700 лв.

 • 1 участник


Всички цени са без ДДС. Цената на един участник в работилницата “Финансово моделиране” включва и копия от ползваните по време на работилницата казуси и темплейти на MS Excel.

Възможни са отстъпки при ранно записване или при двама и повече участници от една компания. Отстъпка от стандартната цена получават всички участници в предишни работилници на The Business Institute.

Моля, оставете контактите си. Нашите консултанти ще се свържат с вас. Ще получите детайлна информация и консултация (без ангажимент за записване) за това как конкретната работилница може да подкрепи вашите професионални и лични цели.