Разкодирай личните си финансиPF-1200x628-Portmonenca

Колко точно спестени средства ще са ми нужни, за да постигна личните си дългосрочни финансови цели? Как да сметна тази сума? И по-важното – как да я постигна реално? The Business Intitute ти дава възможност да усвоиш нови знания и практични подходи за изграждане, запазване и увеличаване на финансовото ти състояние. Предоставяме стипендия от 50% за участие в нашата Серия от работилници „Лични финанси“.

Серия “Лични финанси” е съставена от три логически последователни работилници:

 • Работилница “Лични финанси: как да инвестираме по-добре” – 26.02.2021 г. (петък) от 17:00 до 20:30 ч. и 28.02.2021 г. (неделя) от 09:30 до 17:00 ч.
 • Работилница “Лични финанси: как да спестяваме по-добре” – сесии: 19.03.2021 г. (петък) от 17:00 до 20:30 ч. и 21.03.2021 г. (неделя) от 09:30 до 13:00 ч.
 • Работилница “Лични финанси: как да инвестираме в акции по-добре” – сесии: 9, 11, 13.04.2021 г. В делничните дни от 17:00 до 20:30 ч., в уикенд дните от 9:30 ч. до 13:00 ч.
 • Комбинирано онлайн обучение “Лични финанси: как да планирам по-добре”

Целта на работилниците е да помогне на участниците да осмислят и разберат по-добре:

 • какъв е техният личен профил по отношение на управление на личните финанси,
 • какви възможности за инвестиции въобще има на пазара и за кои инвестиции, как да подходят,
 • кои са оптималните, лично за тях: подход, инвестиционни възможности и потенциал за по-добро управление на личните финанси,
 • какви конкретни практични стъпки може да предприемат, за да запазят състоянието си и какво конкретно да направят, за да може парите да заработят за тях.

Акцент в работилниците е споделянето на поуки от личен опит и дискутирането на успешни и неуспешни практики от управлението на лични инвестиции.

Стандартната цена за участие в Серия от работилници Лични финанси е 790 лв. Конкурсът осигурява възможност за кандидатстване за 50% стипендия. Цената за участие с 50% стипендия е 395 лв.

The Business Institute предоставят една стипендия от 50% за участие в Серия от работилници “Лични финанси” на The Business Institute.

Серия от работилници Лични финанси е съставена от логически последователни работилници:

 • Работилница “Лични финанси: как да инвестираме по-добре” – 26.02.2021 г. (петък) от 17:00 до 20:30 ч. и 28.02.2021 г. (неделя) от 09:30 до 17:00 ч.
 • Работилница “Лични финанси: как да спестяваме по-добре” – сесии: 19.03.2021 г. (петък) от 17:00 до 20:30 ч. и 21.03.2021 г. (неделя) от 09:30 до 13:00 ч.
 • Работилница “Лични финанси: как да инвестираме в акции по-добре” – сесии: 9, 11, 13.04.2021 г. В делничните дни от 17:00 до 20:30 ч., в уикенд дните от 9:30 ч. до 13:00 ч.
 • Комбинирано онлайн обучение “Лични финанси: как да планирам по-добре”

Крайният срок за заявяване на участие в конкурса за стипендия е 7.02.2021 г. Кандидатствайте тук!

Цената за участие с 50% стипендия е 395 лв. Стипендията не може да се комбинира с други отстъпки и преференциални условия. 

Конкурсът за стипендия включва следните етапи:

Етап 1
 • Попълнете тук формата за кандидатстване не по-късно от 00:00 ч. на 7 февруари 2021 г.

Етап 2

Първа селекция – избор спрямо отговорите на въпросника за мотивацията на кандидатите. Втора селекция – интервюта с кандидатите. Организаторите следва да провеждат интервюта с кандидатите по телефон или на среща в работното ателие на The Business Institute.

Моля, разгледайте критериите в страницата по-долу.

Етап 3

На 15.02.2021 г. ще бъде обявен победителят в конкурса за стипендия. Екипът на The Business Institute ще се свърже с победителя по телефон.

Критерии

В настоящия конкурс организаторите целят да намерят кандидати, които освен извличане на максимална полза от обучението за своeто професионално и личностно развитие, ще могат да добавят и стойност с техния личен, бизнес опит и експертност по време на дискусиите с останалите участници в групата. Целта е да се включат такива участници, които пълноценно да участват в решаването на бизнес казусите и бизнес симулациите, да са екипни играчи, активно да участват в присъствените и извънаудиторийни задания.

Критерии за участие в конкурса:

   • Желание и ентусиазъм за себеразвитие
   • Ориентация към резултати
   • Пазарно разбиране и аналитичност
   • Мотивацията им за участие в серията от работилници
   • Начинът, по който е подходено при описанието и отговорите на въпросите във формата за кандидатстване.

Общи условия на конкурса „Разкодирай личните финанси

The Business Institute (Организатор) провежда отворен конкурс за една стипендия от 50% за участие в Серия от работилница “Лични финанси”.

 1. Цел на конкурса

Оказване на подкрепа и насърчаване възможностите на участниците за управление на личните финанси, посредством участие в обучителни работилници.

 1. Стипендия

2.1. Размер на стипендията

 • В настоящия конкурс организаторът предоставят една стипендия от 50%
 • Сума за заплащане от страна на стипендиант
 • Стандартната цена за участие в Серия от работилница “Лични финанси” е в размер на 790 лв. Цената, която следва да заплати стипендиантът с 50% стипендия е 395 лв.
 • Стипендията се покрива от Организаторът.

2.2. Начин и срок на плащане

 • Сумата, която се заплаща от победителите в конкурса, следва да бъде платена не по-късно от 26.02.2021 г.
 1. Условия за участие в конкурса

3.1. В конкурса могат да се включат:

 • Български граждани над 18 години.

3.2. Географски условия за участие в конкурса:

 • В конкурса се приемат кандидатури от всички региони на Република България.
 • Сесиите се провеждат онлайн в реално време през платформа Zoom.us, като се запазва изцяло тематичния фокус и практическия елемент на присъствените работилници. Датите и часовете на провеждане са предварително фиксирани и упоменати в раздел “Повече за конкурса”. По смисъла на гореизложената информация кандидатите е нужно да съобразят възможността си за участие в работилницата, съобразно начина и периода на провеждане на обучителните сесии.
 • Организаторите не поемат разноски по пътуване и престой на победителите в конкурса.

3.3. В конкурса не могат да участват:

 • Представители и семейства на The Business Institute.
 1. Критерии за оценка на кандидатите
 • В настоящия конкурс организаторите целят да намерят кандидати, които освен извличане на максимална полза от обучението за своeто професионално и личностно развитие, ще могат да добавят и стойност с техния личен, бизнес опит и експертност по време на дискусиите с останалите участници в групата. Целта е да се включат такива участници, които пълноценно да участват в решаването на бизнес казусите и бизнес симулациите, да са екипни играчи, активно да участват в присъствените и извънаудиторийни задания.
 • Критерии за участие в конкурса:
  • Желание и ентусиазъм за себеразвитие
  • Ориентация към резултати
  • Финансово разбиране и аналитичност
  • Мотивацията им за участие в Серия от работилници “Лични финанси”
  • Начинът, по който е подходено при описанието и отговорите на въпросите във формата за кандидатстване.
 1. Кандидатстване и подбор на кандидатите

5.1. Кандидатстване:

 • За да кандидатства, всеки участник трябва да попълни формуляр за кандидатстване, следвайки линка от раздел “Кандидатствайте тук!“ на сайта на The Business Institutе.
 • Формулярът за кандидатстване трябва да бъде попълнен на български език.
 • Формулярът за кандидатстване трябва да бъде попълнен в посочения срок (виж. т. 7).
 • Участниците в конкурса автоматично получават съобщение за регистриране на формуляр за кандидатстване.
 • Организаторите не носят отговорност и не приемат жалби, свързани с комуникационни проблеми с интернет.

5.2. Подбор на кандидатите:

 • Определянето и изборът на победителя представлява процес в 3 етапа. Във вземането на решения участват: служители на The Business Institute.

– Първи етап:  Разглеждане на кандидатурите

– Втори етап : Първа селекция – избор спрямо мотивацията на кандидатите, въз основа отговорите на въпросите и критериите от т.4

– Трети етап: Втора селекция – телефонно интервюта с кандидатите с подбраните от Втори етап кандидати.

– Четвърти етап: Избор и обявяване на стипендиантите на конкурса.

 1. Стипендианти/победители в конкурса
 • В конкурса ще бъде избран един победител – стипендиант.
 • Стипендиантът участва в Серия от работилници “Лични финанси” със стипендия от 50%
 • Стипендията е финансово подкрепена от Организаторът.
 • Стипендиантът с 50% стипендия следва да заплати 395 лв. Размерът на стандартната цена на програмата е описан в т.2.2.
 1. Етапи и срокове за провеждане на конкурса
 • Старт на кандидатстване/ отваряне на платформата за кандидатстване: 28.01.2021 г.
 • Край на кандидатстване/ затваряне на платформата за кандидатстване : до 00:00 ч. на 7.02/2021 г.
 • Обявяване на победителя: 15.02.2021 г.

8. Организаторите си запазват правото да променят или допълват настоящите общи условия.