Майсторски клас “Лидерство и екипност”LX-Image

В настоящата ситуация опитните лидери са изправени пред нуждата да преосмислят начините, по които са постигали резултати чрез хората. От тях се изисква да променят подхода, за да запазят и надградят ефективната динамика в екипа си.

Майсторският клас "Лидерство и екипност" е създаден с разбирането, че уменията за водене на хора и екипи е „учене през целия живот“. С поколенията образът и ролята на лидера еволюират и в днешно време хората следваме лидери поради желание и с вдъхновение, повече отколкото поради позиция и власт. А когато сме в ролята на лидери – следва да водим по този начин, за да извлечем максималната ефективност от екипите си, основана на тяхната синергия, мотивация и ангажираност.

Това очертава още една тенденция защо и как следва да се развиваме като лидери – значението на вътрешната мотивация в работна среда нараства за сметка на традиционните практики на „награди и наказания”. Как да влияем на вътрешната мотивация на хората, които управляваме? Какви са нашите инструменти, граници и критерии за успех?

За кого е майсторският клас?

 • За мениджъри, които имат структуриран подход към управлението на хора и целта им е да развият своя лидерски потенциал и своя екип по същия систематичен начин - с актуални инструменти.
 • За лидери, които водят екипите си чрез интуиция и имат потребност да „подредят” и допълнят натрупаното с нови практични подходи.
 • За мениджъри и лидери, които целят да надградят опита си и да бъдат в крачка с модерните тенденции във воденето и развиването на хора и екипи.

Майсторският клас започва на 22 април 2024 г. Програмата е съставена от три работилници от по две сесии.

Работилниците се провеждат присъствено.

При интерес към програмата, моля оставете контактите си след натискане на бутона "Запиши се" отдолу, за да получите повече подробности и дати на провеждане.

HB-and-StratX-Copy1

С какво е различен майсторският клас "Лидерство и екипност"?

 • Съдържанието се основава на модерни и практически ориентирани теми, модели и инструменти – част от лидерски програми на най-добрите обучителни институции по света.
 • Подходът е силно ориентиран към „учене чрез преживяване”, защото лидерството е преди всичко присъствие и поведение.
 • Селекцията на участници гарантира ценността на peer-to-peer ученето, в което силно вярваме.

Ползи от участието в майсторския клас "Лидерство и екипност"

 • Систематизиране на опита и надграждане с актуални и приложими модели.
 • Структура от инструменти, които могат да бъдат директно приложени в практиката.
 • Получаване на директен опит от симулативните игри, дискусии, упражнения и обмен на информация между участниците и фасилитаторите.

Програмата е съставена от три работилници от по две сесии.

Сесиите се провеждат присъствено.

1
Екипност и лидерство в екстремни ситуации (бизнес симулация Еверест)

Фасилитатор: Ралица Станоева. Повече информация за нея в таб Екип

Добрият лидер постига резултати чрез екипа си. В днешно време често екипите и техните лидери попадат в предизвикателни ситуации – поради клиентите, конкурентите, новите технологии, продукти, скоростта, с която се движи бизнесът. В такива ситуации освен основата, която сме поставили като лидери „в мирно време”, от нас се изискват и други подходи. Бест-селър бизнес симулацията от портфолиото на Harvard е платформа за тренировка, която поставя фокуса върху ключови измерения на екипната работа в предизвикателни условия.

 • Първото измерение е климатът на взаимоотношения.
 • Второ - обменът на информация.
 • Трето - екипната ориентация към резултати.
 • Четвъртият ключов аспект е ролята на лидера в този специфичен за трудни ситуации процес – като обединител, навигатор, координатор и ментор.

Работилницата е базирана на бизнес симулация за лидерство и управление на екипи „Еверест”, Harvard Business Publishing.

Работилницата се провежда присъствено при минимум 10 записани участници.

logo 2

2
Екипна работа за високи резултати

Фасилитатор: Ралица Станоева

1+1=4 е формула, която често описва силата на работа в екип. Тя е вярна на 100% за високоефективните екипи. Как ние като лидери да сме сигурни, че нашият екип е такъв? Или ако имаме яснота, че не е на 100%, то как да го придвижим до това ниво? Какво на практика означават важните за един лидер и екип, но за съжаление често клиширани думи като доверие, здравословни конфликти, ангажираност, отговорност, резултати. Концепцията, която представяме, разклаща клишетата и им придава неочаквани значения. Работилницата дава ясна структура, приложими насоки за лидера как да управлява процеса на трансформация на екипа си във високоефективен.

 • В началото работим с инструмент за диагностика на екипа по 5-те екипни слабости и идентифициране на силните страни и областите за подобрение.
 • Следват ключови индикатори за развитието на екипа в процеса на преодоляване на всяка от слабостите, ясни лидерски поведения, критерии и действия за „извеждане” на екипа до висока екипна ефективност и устойчив висок стандарт.

Програмата включва разиграване на инструменти и работа по упражнения, които лидерите могат да приложат директно в собствената си практика със своите екипи.

Работилницата е базирана на модела „Преодоляване на петте екипни слабости” на Патрик Ленсиони.

Работилницата се провежда присъствено при минимум 8 записани участници.

3
Емоционална интелигентност: от личността към екипа

Фасилитатор: Христо Христозов. Повече информация за него в таб Екип

В днешно време лидерските умения, необходими за развитието и задържането на силни екипи, се променят. От добрите лидери се изисква не просто да бъдат силни експерти, да имат висока интелигентност (IQ), но да бъдат и силно емоционално интелигентни (EQ). Емоционалната интелигентност има все по-голямо значение за въздействието върху вътрешната мотивация на членовете на екипа, влияеща върху тяхната ангажираност и ефективност. Тази работилница пренася емоционалната интелигентност от нивото на личността до нивото на екипа чрез:

 • Структурирано разбиране за EQ на ниво личност, взаимодействие с другите и значението й за ролята на лидера.
 • Среда за преживяване, упражняване, изследване на личните аспекти и потенциал на емоционалната интелигентност.

Поставя концепцията в реалистични ситуации като конфликти, ниска ангажираност, спад в мотивацията и други.

Работилницата се провежда присъствено при минимум 8 записани участници.

Фасилитатори в програмата са практици с богат бизнес опит. Мениджъри, които ежедневно работят в реална бизнес среда и пренасят научените уроци в програмата заедно с знания, инструменти и методологии на световни университети.

hristo hristozov
Христо Христозов

Асоцииран фасилитатор в The Business Institute. Бизнес трейнър по ефективна комуникация, емоционална интелигентност, управление на екипи, лидерство и лична ефективност. Бил е Специалист Learning & Development в Sitel. В портфолиото му фигурират корпоративни клиенти като Siemens, Raiffeisenbank, Vivacom, Софийска вода и др.

Фасилитира работилницата Емоционална интелигентност: от личността към екипа.

Tz.-Teneva
Цветелина Тенева

Основател и старши фасилитатор в The Business Institute. Ekcnepm в областите: бизнес моделиране, иновации, пазарни стратегии, маркетинг комуникации, вътрешно и външно предприемачество. Има onum kamo Mapkом мениджър и Маркетинг директор в Орбител, а преди това - ПP ekcnepm В Правителствената информационна служба. Фасилитира обучения и бизнес симулации за професионалисти от 2002 г., като използва Participatory Leadership методи. Цветелина Тенева е и сертифициран фасилитатор за методологията LEGO® SERIOUS PLAY®. 

ralitza stanoeva
Ралица Станоева

Старши фасилитатор в The Business Institute. Практик в областите: пазарни стратегии, външни и вътрешни комуникации, управление на хора и екипно взаимодействие. Експерт в дейностите по дизайн и предоставяне на високо-адаптирани бизнес работилници и симулации за корпоративни клиенти като Vivacom, Sopharma Trading, Actavis, Quadrant Beverages (Pepsi Co.) и др. Била е изпълнителен директор на Design Board, МарКом мениджър в Mr. Bricolage, Маркетинг мениджър в Ауто Италия и др.

Фасилитира работилниците Управление на екипната динамика за напреднали.

Майсторският клас ще започне ноември 2024 г. Програмата е съставена от три работилници от по две сесии.

Работилници Дати
Екипност и лидерство в екстремни ситуации (бизнес симулация Еверест)  очаквайте нови дати
Емоционална интелигентност: от личността към екипа  очаквайте нови дати
Екипна работа за високи резултати  очаквайте нови дати

The Business Institute си запазва правото да променя часове и дати на провежданите работилници, като своевременно информира за това.

Early bird

1530 лв.

 • Всички работилници

Стандартна цена

1700 лв.

 • Всички работилници

Стандартна цена на работилница

650 лв.

 • Екипност и лидерство
 • Екипна работа за високи резултати

550 лв.

 • Емоционална интелигентност


Всички цени са без ДДС.

Възможни са отстъпки при ранно записване или при двама и повече участници от една компания. Отстъпка от стандартната цена получават всички участници в предишни работилници на The Business Institute.

Моля, оставете контактите си. Нашите консултанти ще се свържат с вас. Ще получите детайлна информация и консултация (без ангажимент за записване) за това как конкретните работилници могат да подкрепят вашите професионални и лични цели.