Leadership Excellence Master ClassLX-Image

Leadership Excellence Master Class е създаден с разбирането, че уменията за водене на хора и екипи е „учене през целия живот“. С поколенията образът и ролята на лидера еволюират и в днешно време хората следваме лидери поради желание и с вдъхновение, повече отколко поради позиция и власт. А когато сме в ролята на лидери – следва да водим по този начин.

Това очертава още една тенденция защо и как следва да се развиваме като лидери – значението на вътрешната мотивация в работна среда нараства за сметка на традиционните практики на „награди и наказания”. Как да влияем на вътрешната мотивация на хората, които управляваме? Какви са нашите инструменти, граници и критерии за успех?

Хората във все по-голяма степен са критично важен актив на бизнесите в множество индустрии. От тях зависят резултатите на компаниите. А ние като лидери сме онези, които да извлечем максималната ефективност от екипите си, основана на тяхната синергия, мотивация и ангажираност.

За кого е Leadership Excellence Master Class?

 • За мениджъри, които имат структуриран подход към управлението на хора и целта им е да развият своя лидерски потенциал и своя екип по същия систематичен начин - с актуални инструменти.
 • За лидери, които водят екипите си чрез интуиция и имат потребност да „подредят” и допълнят натрупаното с нови практични подходи.
 • За мениджъри и лидери, които целят да надградят опита си и да бъдат в крачка с модерните тенденции във воденето и развиването на хора и екипи.

Leadership Excellence Master Class започва на 22 ноември 2019 г. Програмата е съставена от четири работилници от по две сесии и продължава четири седмици. Сесиите се провеждат два пъти седмично - в петък (от 16:00 до 21:00 ч.) и в събота (от 9:30 до 14:30 ч.), в работното ателие на The Business Institute на ул. Фредерик Жолио-Кюри 23А.

Ако имате интерес или въпроси за работилницата, кликнете тук или се свържете с нас на: +359 88 2924710, office@thebusinessinstitute.eu.

HB-and-StratX-Copy1

С какво е различен Leadership Excellence Master Class?

 • Съдържанието се основава на модерни и практически ориентирани теми, модели и инструменти – част от лидерски програми на най-добрите обучителни институции по света.
 • Подходът е силно ориентиран към „учене чрез преживяване”, защото лидерството е преди всичко присъствие и поведение.
 • Селекцията на участници гарантира ценността на peer-to-peer ученето, в което силно вярваме.

Ползи от участието в Leadership Excellence Master Class

 • Систематизиране на опита и надграждане с актуални и приложими модели.
 • Структура от инструменти, които могат да бъдат директно приложени в практиката.
 • Получаване на директен опит от симулативните игри, дискусии, упражнения и обмен на информация между участниците и фасилитаторите.

Програмата е съставена от четири работилници от по две сесии и продължава четири седмици. Сесиите се провеждат два пъти седмично - в петък (от 16:00 до 21:00 ч.) и в събота (от 9:30 до 14:30 ч.), в работното ателие на The Business Institute на ул. Фредерик Жолио-Кюри 23А.

1
Емоционална интелигентност: от личността към екипа

Сесии: 22 ноември 2019 г. (петък) от 16:00 до 21:00 ч. и 23 ноември 2019 г. (събота) от 9:30 до 14:30 ч.

Фасилитатор: Христо Христозов. Повече информация ще намерите в таб Екип

В днешно време лидерските умения, необходими за развитието и задържането на силни екипи, се променят. От добрите лидери се изисква не просто да бъдат силни експерти, да имат висока интелигентност (IQ), но да бъдат и силно емоционално интелигентни (EQ). Емоционалната интелигентност има все по-голямо значение за въздействието върху вътрешната мотивация на членовете на екипа, влияеща върху тяхната ангажираност и ефективност. Тази работилница пренася емоционалната интелигентност от нивото на личността до нивото на екипа чрез:

 • Структурирано разбиране за EQ на ниво личност, взаимодействие с другите и значението й за ролята на лидера.
 • Среда за преживяване, упражняване, изследване на личните аспекти и потенциал на емоционалната интелигентност.

Поставя концепцията в реалистични ситуации като конфликти, ниска ангажираност, спад в мотивацията и други.

2
Управление на екипната диманика за напреднали

Сесии: 29 ноември 2019 г.  (петък) от 16:00 до 21:00 ч. и 30 ноември 2019 г. (събота) от  9:30 до 14:30 ч.

Фасилитатори: Ралица Станоева и Огняна Мирчева. Повече информация ще намерите в таб Екип

Добрият лидер постига резултати чрез екипа си. В днешно време често екипите и техните лидери попадат в предизвикателни ситуации – поради клиентите, конкурентите, новите технологии, продукти, скоростта, с която се движи бизнесът. В такива ситуации освен основата, която сме поставили като лидери „в мирно време”, от нас се изискват и други подходи. Бест-селър бизнес симулацията от портфолиото на Harvard е платформа за тренировка, която поставя фокуса върху три ключови измерения на екипната работа в предизвикателни условия.

 • Първото измерение е климатът на взаимоотношения.
 • Второ - обменът на информация.
 • Трето - екипната ориентация към резултати.
 • Четвъртият ключов аспект е ролята на лидера в този специфичен за трудни ситуации процес – като обединител, навигатор, координатор и ментор.

Работилницата е базирана на бизнес симулация за лидерство и управление на екипи „Еверест”, Harvard Business Publishing.

logo 2

3
Лидерство за екипна ефективност

Сесии: 6 декември 2019 г. (петък) от 16:00 до 21:00 ч. и 7 декември 2019 г. (събота) от 9:30 до 14:30 ч.

Фасилитатори: Цветелина Тенева и Огняна Мирчева. Повече информация ще намерите в таб Екип

1+1=4 е формула, която често описва силата на работа в екип. Тя е вярна на 100% за високоефективните екипи. Как ние като лидери да сме сигурни, че нашият екип е такъв? Или ако имаме яснота, че не е на 100%, то как да го придвижим до това ниво? Какво на практика означават важните за един лидер и екип, но за съжаление често клиширани думи като доверие, здравословни конфликти, ангажираност, отговорност, резултати. Концепцията, която представяме, разклаща клишетата и им придава неочаквани значения. Работилницата дава ясна структура, приложими насоки за лидера как да управлява процеса на трансформация на екипа си във високоефективен.

 • В началото работим с инструмент за диагностика на екипа по 5-те екипни слабости и идентифициране на силните страни и областите за подобрение.
 • Следват ключови индикатори за развитието на екипа в процеса на преодоляване на всяка от слабостите, ясни лидерски поведения, критерии и действия за „извеждане” на екипа до висока екипна ефективност и устойчив висок стандарт.

Програмата включва разиграване на инструменти и работа по упражнения, които лидерите могат да приложат директно в собствената си практика със своите екипи.

Работилницата е базирана на модела „Преодоляване на петте екипни слабости” на Патрик Ленсиони.

4
Коучинг за лидерско израстване

Сесии: 13 декември 2019 г. (петък) от 16:00 до 21:00 ч. и 14 декември 2019 г. (събота) от 9:30 до 14:30 ч.

Фасилитатор: Елизабет Костадинов-Хубер. Повече информация ще намерите в таб Екип.

С промяната в поколенията на работното място нараства значението на вътрешната мотивация на хората, които управляваме. За по-младите поколения образът на лидера се измества от „водач” към „ментор”. Това изисква от днешните лидери да изградят гъвкавост в поведението си, за да адаптират подходите си между поколенията. Коучингът е обхватен инструмент, който създава поле за работа с вътрешната мотивация на хората в екипа, за адаптация и едновременно с това – ефективност на постигнатите резултати. Тази работилница насърчава участниците – настоящи лидери – да заемат ролята на коуч, като прилагат и преживяват този  подход за комуникация с екипа си. Всеки участник ще има възможност да упражни своите коучинг умения в група, както и ще получи обратна връзка от фасилитатора и другите участници как да доусъвършенства уменията си. В края на работилницата ще са постигнали:

 • ясна структура на коучинг подходи с техните специфики и силни страни;
 • приложими насоки за коучинг комуникация с цел по-добро представяне на отделните хора и екипа като цяло;
 • структурирани ключови умения за прилагане на коучинг подхода, насоки за саморазвитие и самоусъвършенстване в тази област.

Фасилитатори в програмата са практици с богат бизнес опит. Мениджъри, които ежедневно работят в реална бизнес среда и пренасят научените уроци в програмата заедно с знания, инструменти и методологии на световни университети.

Lecturer - Ognyana Mircheva
Огняна Мирчева

Старши фасилитатор в The Business Institute. Организационен и клиничен психолог. С богат практически и треньорски опит в областта на умения за търговска комуникация, презентационни умения, управление на личната ефективност. В момента Огняна заема длъжността Learning&Development Manager за България в Sensata Technologies. Била е регионален ръководител “Продажби и обучение” в ДСК Гаранция, мениджър в областта на търговските обучения в AIG Life и КД Живот.

hristo hristozov
Христо Христозов

Асоцииран фасилитатор в The Business Institute. Бизнес трейнър по ефективна комуникация, емоционална интелигентност, управление на екипи, лидерство и лична ефективност. Бил е Специалист Learning & Development в Sitel. В портфолиото му фигурират корпоративни клиенти като Siemens, Raiffeisenbank, Vivacom, Софийска вода и др.

Tz.-Teneva
Цветелина Тенева

Основател и старши фасилитатор в The Business Institute. Ekcnepm в областите: бизнес моделиране, иновации, пазарни стратегии, маркетинг комуникации, вътрешно и външно предприемачество. Има onum kamo Mapkом мениджър и Маркетинг директор в Орбител, а преди това - ПP ekcnepm В Правителствената информационна служба. Фасилитира обучения и бизнес симулации за професионалисти от 2002 г., като използва Participatory Leadership методи. Цветелина Тенева е и сертифициран фасилитатор за методологията LEGO® SERIOUS PLAY®. 

ralitza stanoeva
Ралица Станоева

Старши фасилитатор в The Business Institute. Практик в областите: пазарни стратегии, външни и вътрешни комуникации, управление на хора и екипно взаимодействие. Експерт в дейностите по дизайн и предоставяне на високо-адаптирани бизнес работилници и симулации за корпоративни клиенти като Vivacom, Sopharma Trading, Actavis, Quadrant Beverages (Pepsi Co.) и др. Била е изпълнителен директор на Design Board, МарКом мениджър в Mr. Bricolage, Маркетинг мениджър в Ауто Италия и др.

ralitza stanoeva
Ралица Станоева

Старши фасилитатор в The Business Institute. Практик в областите: пазарни стратегии, външни и вътрешни комуникации, управление на хора и екипно взаимодействие. Експерт в дейностите по дизайн и предоставяне на високо-адaптирани бизнес работилници и симулации за корпоративни клиенти катоVivacom, Sopharma Trading, Actavis, Quadrant Beverages и др. Била е изпълнителен директор на Design Board, МарКом мениджър в Mr Bricolage,маркетинг мениджър в Ауто Италия и др.

lisa
Елизабет Костадинов-Хубер

Асоцииран фасилитатор в The Business Institute. Бизнес трейнър и коуч в ефективната комуникация, лидерски умения, управление на хора и екипи, междукултурна комуникация. Говори български, английски и немски свободно. Серифициран коуч и трейнър “Rezonans Communication”. Елизабет има магистърска степен по икомоника и трейнър по икономика от Johannes Kepler Universität, Linz (Austria) със специализация човешки ресурси и експорт мениджмънт. Сега, Лиса е Маркетинг и Експорт Мениджър в Загрей (България). Фасилитира работилницата Коучинг за личностно израстване.

Leadership Excellence Master Class започва на 22 ноември 2019 г. Програмата е съставена от четири работилници от по две сесии и продължава четири седмици. Сесиите се провеждат два пъти седмично - в петък (от 16:00 до 21:00 ч.) и в събота (от 9:30 до 14:30 ч.), в работното ателие на The Business Institute на ул. Фредерик Жолио-Кюри 23А.

Работилница Dates
Емоционална интелигентност: от личността към екипа 22, 23 ноември 2019 г.
Управление на екипната диманика за напреднали 29, 30 ноември 2019 г.
Лидерство за екипна ефективност 6, 7 декември 2019 г.
Коучинг за лидерско израстване 13, 14 декември 2019 г.

Early bird

1780 лв.

 • до 1 ноември 2019 г.
 • Всички работилници
 • Възможност за разсрочено плащане

Стандартна цена

2100 лв.

 • Всички работилници
 • Възможност за разсрочено плащане

Стандартна цена на работилница

580 лв.

 • 1 работилница


Възможни са отстъпки при ранно записване или при двама и повече участници от една компания. Отстъпка от стандартната цена получават всички участници в предишни работилници на The Business Institute и Института за предприемачи на Сиско.