Майсторски клас “Лидерство и екипност”LX-Image

В настоящата ситуация опитните лидери са изправени пред нуждата да преосмислят начините, по които са постигали резултати чрез хората. От тях се изисква да променят подхода, за да запазят и надградят ефективната динамика в екипа си.

Майсторският клас "Лидерство и екипност" е създаден с разбирането, че уменията за водене на хора и екипи е „учене през целия живот“. С поколенията образът и ролята на лидера еволюират и в днешно време хората следваме лидери поради желание и с вдъхновение, повече отколкото поради позиция и власт. А когато сме в ролята на лидери – следва да водим по този начин, за да извлечем максималната ефективност от екипите си, основана на тяхната синергия, мотивация и ангажираност.

Това очертава още една тенденция защо и как следва да се развиваме като лидери – значението на вътрешната мотивация в работна среда нараства за сметка на традиционните практики на „награди и наказания”. Как да влияем на вътрешната мотивация на хората, които управляваме? Какви са нашите инструменти, граници и критерии за успех?

За кого е майсторският клас?

 • За мениджъри, които имат структуриран подход към управлението на хора и целта им е да развият своя лидерски потенциал и своя екип по същия систематичен начин - с актуални инструменти.
 • За лидери, които водят екипите си чрез интуиция и имат потребност да „подредят” и допълнят натрупаното с нови практични подходи.
 • За мениджъри и лидери, които целят да надградят опита си и да бъдат в крачка с модерните тенденции във воденето и развиването на хора и екипи.

Майсторският клас започва на 17 ноември 2023 г. Програмата е съставена от три работилници от по две сесии.

Работилниците се провеждат присъствено.

HB-and-StratX-Copy1

С какво е различен майсторският клас "Лидерство и екипност"?

 • Съдържанието се основава на модерни и практически ориентирани теми, модели и инструменти – част от лидерски програми на най-добрите обучителни институции по света.
 • Подходът е силно ориентиран към „учене чрез преживяване”, защото лидерството е преди всичко присъствие и поведение.
 • Селекцията на участници гарантира ценността на peer-to-peer ученето, в което силно вярваме.

Ползи от участието в майсторския клас "Лидерство и екипност"

 • Систематизиране на опита и надграждане с актуални и приложими модели.
 • Структура от инструменти, които могат да бъдат директно приложени в практиката.
 • Получаване на директен опит от симулативните игри, дискусии, упражнения и обмен на информация между участниците и фасилитаторите.

Програмата е съставена от три работилници от по две сесии.

Сесиите се провеждат присъствено.

1
Екипност и лидерство в екстремни ситуации (бизнес симулация Еверест)

Сесии: 17 и 18 януари 2024 г. от 16:00 до 21:00 ч. 

Фасилитатор: Ралица Станоева. Повече информация за нея в таб Екип

Добрият лидер постига резултати чрез екипа си. В днешно време често екипите и техните лидери попадат в предизвикателни ситуации – поради клиентите, конкурентите, новите технологии, продукти, скоростта, с която се движи бизнесът. В такива ситуации освен основата, която сме поставили като лидери „в мирно време”, от нас се изискват и други подходи. Бест-селър бизнес симулацията от портфолиото на Harvard е платформа за тренировка, която поставя фокуса върху ключови измерения на екипната работа в предизвикателни условия.

 • Първото измерение е климатът на взаимоотношения.
 • Второ - обменът на информация.
 • Трето - екипната ориентация към резултати.
 • Четвъртият ключов аспект е ролята на лидера в този специфичен за трудни ситуации процес – като обединител, навигатор, координатор и ментор.

Работилницата е базирана на бизнес симулация за лидерство и управление на екипи „Еверест”, Harvard Business Publishing.

Работилницата се провежда присъствено при минимум 10 записани участници.

logo 2

2
Екипна работа за високи резултати

Сесии: 17 и 20 ноември 2023 г. от 16:00 до 21:00 ч. 

Фасилитатор: Ралица Станоева

1+1=4 е формула, която често описва силата на работа в екип. Тя е вярна на 100% за високоефективните екипи. Как ние като лидери да сме сигурни, че нашият екип е такъв? Или ако имаме яснота, че не е на 100%, то как да го придвижим до това ниво? Какво на практика означават важните за един лидер и екип, но за съжаление често клиширани думи като доверие, здравословни конфликти, ангажираност, отговорност, резултати. Концепцията, която представяме, разклаща клишетата и им придава неочаквани значения. Работилницата дава ясна структура, приложими насоки за лидера как да управлява процеса на трансформация на екипа си във високоефективен.

 • В началото работим с инструмент за диагностика на екипа по 5-те екипни слабости и идентифициране на силните страни и областите за подобрение.
 • Следват ключови индикатори за развитието на екипа в процеса на преодоляване на всяка от слабостите, ясни лидерски поведения, критерии и действия за „извеждане” на екипа до висока екипна ефективност и устойчив висок стандарт.

Програмата включва разиграване на инструменти и работа по упражнения, които лидерите могат да приложат директно в собствената си практика със своите екипи.

Работилницата е базирана на модела „Преодоляване на петте екипни слабости” на Патрик Ленсиони.

Работилницата се провежда присъствено.

3
Емоционална интелигентност: от личността към екипа

Сесии: 1 декември 2023 г. от 16:00 ч. до 21:00 ч. и 2 декември от 10:00 ч. до 15:00 ч.

Фасилитатор: Христо Христозов. Повече информация за него в таб Екип

В днешно време лидерските умения, необходими за развитието и задържането на силни екипи, се променят. От добрите лидери се изисква не просто да бъдат силни експерти, да имат висока интелигентност (IQ), но да бъдат и силно емоционално интелигентни (EQ). Емоционалната интелигентност има все по-голямо значение за въздействието върху вътрешната мотивация на членовете на екипа, влияеща върху тяхната ангажираност и ефективност. Тази работилница пренася емоционалната интелигентност от нивото на личността до нивото на екипа чрез:

 • Структурирано разбиране за EQ на ниво личност, взаимодействие с другите и значението й за ролята на лидера.
 • Среда за преживяване, упражняване, изследване на личните аспекти и потенциал на емоционалната интелигентност.

Поставя концепцията в реалистични ситуации като конфликти, ниска ангажираност, спад в мотивацията и други.

Работилницата се провежда присъствено.

Фасилитатори в програмата са практици с богат бизнес опит. Мениджъри, които ежедневно работят в реална бизнес среда и пренасят научените уроци в програмата заедно с знания, инструменти и методологии на световни университети.

hristo hristozov
Христо Христозов

Асоцииран фасилитатор в The Business Institute. Бизнес трейнър по ефективна комуникация, емоционална интелигентност, управление на екипи, лидерство и лична ефективност. Бил е Специалист Learning & Development в Sitel. В портфолиото му фигурират корпоративни клиенти като Siemens, Raiffeisenbank, Vivacom, Софийска вода и др.

Фасилитира работилницата Емоционална интелигентност: от личността към екипа.

Tz.-Teneva
Цветелина Тенева

Основател и старши фасилитатор в The Business Institute. Ekcnepm в областите: бизнес моделиране, иновации, пазарни стратегии, маркетинг комуникации, вътрешно и външно предприемачество. Има onum kamo Mapkом мениджър и Маркетинг директор в Орбител, а преди това - ПP ekcnepm В Правителствената информационна служба. Фасилитира обучения и бизнес симулации за професионалисти от 2002 г., като използва Participatory Leadership методи. Цветелина Тенева е и сертифициран фасилитатор за методологията LEGO® SERIOUS PLAY®. 

ralitza stanoeva
Ралица Станоева

Старши фасилитатор в The Business Institute. Практик в областите: пазарни стратегии, външни и вътрешни комуникации, управление на хора и екипно взаимодействие. Експерт в дейностите по дизайн и предоставяне на високо-адаптирани бизнес работилници и симулации за корпоративни клиенти като Vivacom, Sopharma Trading, Actavis, Quadrant Beverages (Pepsi Co.) и др. Била е изпълнителен директор на Design Board, МарКом мениджър в Mr. Bricolage, Маркетинг мениджър в Ауто Италия и др.

Фасилитира работилниците Управление на екипната динамика за напреднали.

Майсторският клас започва на 17 ноември 2023 г. Програмата е съставена от три работилници от по две сесии.

Работилници Дати
Екипна работа за високи резултати 17 и 20 ноември 2023 г. (присъствено)
Емоционална интелигентност: от личността към екипа 1 и 2 декември 2023 г. (присъствено)
Екипност и лидерство в екстремни ситуации" (бизнес симулация "Еверест") 17 и 18 януари 2024 г. (присъствено)

Early bird до 28 април 2023 г.

1530 лв.

 • Всички работилници

Стандартна цена

1700 лв.

 • Всички работилници

Стандартна цена на работилница

650 лв.

 • Екипност и лидерство
 • Екипна работа за високи резултати

550 лв.

 • Емоционална интелигентност


Всички цени са без ДДС.

Възможни са отстъпки при ранно записване или при двама и повече участници от една компания. Отстъпка от стандартната цена получават всички участници в предишни работилници на The Business Institute.

Моля, оставете контактите си. Нашите консултанти ще се свържат с вас. Ще получите детайлна информация и консултация (без ангажимент за записване) за това как конкретните работилници могат да подкрепят вашите професионални и лични цели.