Въображение и иновации: моят потенциалLEGO® SERIOUS PLAY® methodology за разширяване на професионалния потенциал на личността
LSP Imagination&Inno_930x400px.png

По натура, всеки човек има въображение, с което конструира бъдеща реалност, към която да се стреми. В бизнес организациите, колективното въображение създава иновациите, които са нужни за успеха. Някои от тези иновации са радикални, други – надграждащи, трети – “иновации в пресечната точка”.

В тази работилница ще погледнем през нова призма потенциалa за въображение,  които всеки от участниците носи и връзката със способността за генериране на различни видове иновации. Така стъпвайки на естествените активи на личността, ще търсим как те могат да се превърнат в целенасочен потенциал за иновиране.

Работилницата е създадена, за да бъде полезна на професионалисти, които:

 • искат да погледнат на способността си да мислят и действат “извън кутията”;
 • търсят прозрения за своя потенциал за иновиране, който целят да развият или надградят;
 • имат интерес към идеи и насоки за експертно развитие, което включва създаване на нова добавена стойност.

Сесията се провежда присъствено от 10:00 до 17:30 ч.

Работилницaтa се провежда при минимум 8 записани участници.

Темата за иновациите и иновативността става все по-популярна, важна и ценена. На ниво компании, в бизнес новините попадат тези, които чупят статуквото с впечатляващи стъпки, но за тях често въпросът е дали не са изпреварили времето си. Други пък променят постоянно, с малки стъпки, без да правят революция и за тях въпросът е доколко това е видимо, и признато от пазара.

Така е и с хората – някой “раждат идеи на лягане и ставане”, а други търсят увереността “дали изобщо са иновативни”. Въображението е дадено на всеки, но то не е едно и също. Различните типове въображение са полезни при различни видове иновации и процеса на тяхното случване. Така всеки човек, със собственото си въображение допринася по различен начин при създаването на нещо ново.

Опознаванетo на собственото ви въображение ще ви даде яснота какви типове иновации и къде в процеса на иновиране е вашата естествена сила. И ще ви доведе до насоки как можете да я развивате целенасочено.

За тази цел стъпваме върху вашите “активи” и с инструментите на сериозната игра, заедно ще:

 • изясним (уж ясното) понятие за иновации и структурираме различните типове иновации
 • конструираме вашия естествен тип въображение и изследваме външна и вътрешна гледна точка към него;
 • “преведем” вашия тип въображение на езика на типовете иновации и потенциала да развивате такива;
 • формулираме посоки които да подхождат на вашето развитие в областта на създаване на нова добавена стойност (радикална, надграждаща или в “пресечната точка”.

LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP) действа като катализатор на хора с висока саморефлексия и желание за растеж като личности, професионалисти и лидери в посока предприемане на конкретни стъпки за достигане на желаните им цели. Работилницата е в групов, бутиков формат и предоставя висока доза преживяване и прозрения. Това е възможно, защото LSP има способността да пренася човешкия мозък от двумерното мислене, в което пребиваваме обичайно в работна среда, в многомерно - което повишава значимо нашата способност да създаваме и приемаме знания, модели на мислене и поведение, както и да променяме тези, които притежаваме.

LSP има способността да опростява дискусиите по сложни проблеми и подтиква към прозрения, откритост, трайни положителни промени и конкретни действия. В The Business Institute използваме методологията и в контекст на компании, за да решаваме заедно с екипите им комплексни проблеми. LEGO® SERIOUS PLAY® е радикална, иновативна, базирана на игровизация методология за професионални цели. Прилага се в следните ключови направления:

 • решаване на бизнес задачи
 • развитие на екипи
 • иновации
 • личностно израстване
 • управление на промяната

LEGO® SERIOUS PLAY® е роден от търсенията на The Lego Company на методология за стратегическо планиране, стимулиране на промени и иновации. Основава се на задълбочени изследвания в теорията на обучението и психологията на знанието. Развита е в партньорство с професорите Йохан Руус и Виктор Барт. Основана е на множество научни концепции и емпирични изследвания. В развитие е повече от 20 години, като в последните 10 набира популярност със своите приложения в бизнеса.

За използването на LEGO® SERIOUS PLAY® материалите и методологията се изисква специална сертификация на фасилитатора от някоя от оторизираните за целта организации. Ако имате въпроси и нужда да разберете повече за методологията, свържете се с нас.

Tz.-Teneva
Цветелина Тенева

Съосновател и старши фасилитатор в The Business Institute. Професионалист и фасилитатор с богат опит в областите: маркетинг стратегии, бизнес иновации, иновативни бизнес модели, вътрешно и външно предприемачество, value proposition design; развиване на екипи и лидерство, използвайки Participatory Leadership техники. Била е експерт в Правителствената информационна служба, последователно ПР, Марком мениджър и Маркетинг директор в Орбител. Цветелина е сертифициран фасилитатор за LEGO® Serious Play® Method в Билунд, Дания.

Tz. Teneva_Lego_certificate

Предстояща сесия: очаквайте нова дата!

Сесията се провежда присъствено от 10:00 до 17:30 ч.

The Business Institute си запазва правото да променя часове и дати на провежданите работилници, като своевременно информира за това.

Работилницaтa се провежда при минимум 8 записани участници.

Стандартна цена

350 лв.

 • 1 участник


Цената е без ДДС.

Възможни са отстъпки при ранно записване или при двама и повече участници от една компания. Отстъпка от стандартната цена получават всички участници в предишни работилници на The Business Institute.