Серия работилници Мениджмънт инкубатор⚠️ Важна информация относно присъствените сесии

Във връзка с вирусната обстановка в страната, от 16.03 до 30.04 включително aдаптираме всички наши обучения за безопасно учене – изцяло онлайн в реално време. Смяната е единствено във формата на провеждане, като оставаме максимално верни на себе си и своите гени - практични, приложими, полезни в реалната работа и живот съдържание и дискусии.

Цената за онлайн провеждане на обученията е с 20% отстъпка!

MI-visual

Серията работилници Мениджмънт инкубатор създава стабилна основа от ключови знания и умения за управление на хора и екипи. В тази област ученето е истински „за цял живот” и точно по тази причина добрият фундамент е инвестиция „за цял живот”. Това е целта на Мениджмънт инкубатор.

Уменията за управление на хора и екипи също така не са просто набор от теории и модели. Те касаят нашето поведение във всеки момент от работното ни ежеднение. В ролята си на мениджър, освен към екипа си, имаме роля и към нашите мениджъри и компанията – да сме способни да представяме и „продаваме” идеите и проектите – свои и на екипа, да реализираме и управляваме промени, да открием естествената си идентичност като лидери. Този широк набор от умения изисква разбиране и най-вече практика и подкрепа в прилагането. Затова в Мениджмънт инкубатор залагаме на учене чрез преживяване и правене в среда и съмишленици и ценни партньори.

За тази цел Мениджмънт инкубатор съчетава добре подбрани практически модели с ролеви игри, разглеждане и разиграване на казуси, решаване на реални, живи казуси от компании опериращи на българския пазар, бизнес симулации, методологията LEGO® Serious Play®, както и инструменти за самооценка и развитие на индивидуалния капацитет на мениджъра.

За кого е Мениджмънт инкубатор?

 • Експерти, на които им предстои да поемат мениджърска позиция, да намерят естествената си лидерска идентичност и да управляват екип.
 • Новоназначени мениджъри, които целят да структурират ключовите си инструменти за успех в управлението на хора и управление на промяната.
 • Мениджъри, които до този момент са се справяли с „човешката” страна на своята работа по интуиция и желаят да структурират и допълнят своя опит в стабилен фундамент, въз основа на който да дадат нов тласък на развитието си като екипни лидери.

Първата работилница от серията започва на 7 април 2020 г. Сесиите се провеждат в работното ателие на The Business Institute на ул. Фредерик Жолио-Кюри 23А.

Ако имате интерес или въпроси как да се включите, кликнете тук или се свържете с нашите консултанти, за да изберете най-подходящите работилници за вас на +359 882 924 710 или office@thebusinessinstitute.eu.

Какви са ползите от серията за участниците?

 • Структурирани и холистично свързани помежду си фундаментални знания за управление на хора и екипи.
 • Виждане как управлението и развитието на хора и екипи подкрепят развитието и постигането на резултати в общ бизнес контекст.
 • Практически опит за иницииране, реакция, модериране, напътстване на основните стъпки и действия при управлението на хора, екипи, промяна.
 • Обмяна на опит с експерти и мениджъри в различни индустрии, привлечени от обща цел – собственият им прогрес като мениджъри и лидери.
1
Управление на промяната

Сесии: 7, 11, 15, 26, 28 април 2020 г. - в делничните дни от 17:00 до 20:30 ч. и през уикендите от 10:00 до 13:30 ч.

Организационната промяна в контекста на позиционирането на компанията и нейните стратегически приоритети. Влиянието на промяната върху стратегическите аспекти в работата на всеки мениджър. Kаскадиране на целите от върха към „редовия служител”. Практически стъпки за преминаване от настоящо към желано състояние. Роля и комуникация на на мениджъра - лидер при въвеждане, комуникиране и управление на промяната. „Виж – почувствай – промени” vs. „Анализирай – мисли - промени”. Стъпки за въвеждане на промяната.

2
Управление на хора

Сесии: 11, 17, 18, 22, 28 май 2020 г. - в делничните дни от 17:00 до 20:30 ч. и през уикендите от 10:00 до 13:30 ч.

Принципи в управлението на хора. Комуникация на мениджъра – специфики, значение, рискове. Поведенческо профилиране и самопрофилиране като инструмент за повишаване ефективността на комуникацията. Даване и получаване на обратна връзка – основа на управленската комуникация и постигане на резултати. Целеполагане. Напътстване, стимулиране, мотивиране и развиване на хората в процеса на постигане на целите. Лидер vs мениджър.

3
Управление на екипи

Сесии: 1, 7, 10 юни 2020 г. - в делничните дни от 17:00 до 20:30 ч. и през уикендите от 10:00 до 17:30 ч.

Основни принципи в управлението на екипи. Организиране работата на екипа. Фази в развитието на екипа. Функционални и екипни роли. Задаване на ясни роли и отговорности. Определяне на стандарти на изпълнението. Развиване на екипен дух. Инструменти за развиване на екипните способности. Стилове на поведение и тяхното въздействие върху работното изпълнение, мотивацията на служителите и климата в екипа (отдела или организацията). Реализация на корпоративните бизнес цели чрез поставяне на цели, съответстващи на ролите в екипа. Регулярно наблюдение, контрол и обратна връзка за изпълнението. Делегирането като мотивираща сила за по-добро представяне.

4
Опознаване на лидерския потенциал

Сесии: 14 юни 2020 г. (неделя) от 9:30 до 19:00 ч.

Лидерският потенциал се намира там, където трябва - вътре в нас. Понякога хората, които се занимават с управление на екипи и процеси, имат съмнения дали това е най-доброто, което могат да дадат като лидери в настоящия момент и среда и едновременно да бъдат себе си? Дали стилът лидерство, който практикуват е естествен за личността им, дали по инерция или целенасочено следват нечии примери? Тази работилница е микс между сериозната игра, базирана на методологията LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP), и съвременните концепции за разбирането на лидерството. Заключителната работилница от поредицата Мениджмънт Инкубатор предоставя висока доза прозрение по темата „Аз и лидерът в мен”. LSP методологията e катализатор за хора с висока саморефлексия и желание за растеж като личности и лидери в посока предприемане на конкретни стъпки за достигане на желания и автентично техен лидерски стил и среда.

Огняна Мирчева
Огняна Мирчева

Организационен и клиничен психолог. С богат практически и треньорски опит в областта на умения за търговска комуникация, презентационни умения, управление на личната ефективност. В момента Огняна заема длъжността Learning&Development Manager за България в Sensata Technologies. Била е регионален ръководител “Продажби и обучение” в ДСК Гаранция, мениджър в областта на търговските обучения в AIG Life и КД Живот.

Rumen Simeonov
Румен Симеонова

Организационен психолог с експертиза в областта на управлението на хора и екипи. Притежава задълбочен опит в прилагането на невро-лингвистичното програмиране в различни аспекти на бизнеса като търговски умения, водене на преговори, справяне със стреса и професионалното натоварване.

Tz.-Teneva
Цветелина Тенева

Основател и старши фасилитатор в The Business Institute. Експерт в областите бизнес моделиране, пазарни стратегии, управление на марки и маркетинг комуникации. Била е експерт в Правителствената информационна служба, последователно ПР, Марком мениджър и Маркетинг директор в Орбител. Цвети е сертифициран фасилитатор за LEGO® Serious Play® Method в Билунд, Дания.

Фасилитира работилницата Опознаване на лидерския потенциал.

Серията Мениджмънт инкубатор е съставена от логически последователни работилници с различна продължителност - от три до шест работни сесии, в зависимост от темата.

Работилница Дати
Управление на промяната 7, 11, 15, 26, 28 април 2020 г.
Управление на хора 11, 17, 18, 22, 28 май 2020 г.
Управление на екипи 1, 7, 10 юни 2020 г
Опознаване на лидерския потенциал 14 юни 2020 г.

Early bird до 13 март 2020 г.

1580 лв.

 • Онлайн

1980 лв.

 • Присъствено

Стандартна цена

1760 лв.

 • Онлайн

2200 лв.

 • Присъствено


Възможни са отстъпки при ранно записване или при двама и повече участници от една компания. Отстъпка от стандартната цена получават всички участници в предишни работилници на The Business Institute и Института за предприемачи на Сиско.