Серия работилници Мениджмънт инкубатор⚠️ Важна информация относно присъствените сесии

Във връзка с вирусната обстановка в страната, от 16.03 до 30.05 включително aдаптираме всички наши обучения за безопасно учене – изцяло онлайн в реално време. Смяната е единствено във формата на провеждане, като оставаме максимално верни на себе си и своите гени - практични, приложими, полезни в реалната работа и живот съдържание и дискусии.

Цената за онлайн провеждане на обученията е с 20% отстъпка!

MI-visual

Серията работилници Мениджмънт инкубатор създава стабилна основа от ключови знания и умения за управление на хора и екипи. В тази област ученето е истински „за цял живот” и точно по тази причина добрият фундамент е инвестиция „за цял живот”. Това е целта на Мениджмънт инкубатор.

Уменията за управление на хора и екипи също така не са просто набор от теории и модели. Те касаят нашето поведение във всеки момент от работното ни ежеднение. В ролята си на мениджър, освен към екипа си, имаме роля и към нашите мениджъри и компанията – да сме способни да представяме и „продаваме” идеите и проектите – свои и на екипа, да реализираме и управляваме промени, да открием естествената си идентичност като лидери. Този широк набор от умения изисква разбиране и най-вече практика и подкрепа в прилагането. Затова в Мениджмънт инкубатор залагаме на учене чрез преживяване и правене в среда и съмишленици и ценни партньори.

За тази цел Мениджмънт инкубатор съчетава добре подбрани практически модели с ролеви игри, разглеждане и разиграване на казуси, решаване на реални, живи казуси от компании опериращи на българския пазар, бизнес симулации, методологията LEGO® Serious Play®, както и инструменти за самооценка и развитие на индивидуалния капацитет на мениджъра.

За кого е Мениджмънт инкубатор?

 • Експерти, на които им предстои да поемат мениджърска позиция, да намерят естествената си лидерска идентичност и да управляват екип.
 • Новоназначени мениджъри, които целят да структурират ключовите си инструменти за успех в управлението на хора и управление на промяната.
 • Мениджъри, които до този момент са се справяли с „човешката” страна на своята работа по интуиция и желаят да структурират и допълнят своя опит в стабилен фундамент, въз основа на който да дадат нов тласък на развитието си като екипни лидери.

Първата работилница от серията започва на 17 юни 2020 г. Сесиите се провеждат в работното ателие на The Business Institute на ул. Фредерик Жолио-Кюри 23А.

Ако имате интерес или въпроси как да се включите, кликнете тук или се свържете с нашите консултанти, за да изберете най-подходящите работилници за вас на +359 882 924 710 или office@thebusinessinstitute.eu.

Какви са ползите от серията за участниците?

 • Структурирани и холистично свързани помежду си фундаментални знания за управление на хора и екипи.
 • Виждане как управлението и развитието на хора и екипи подкрепят развитието и постигането на резултати в общ бизнес контекст.
 • Практически опит за иницииране, реакция, модериране, напътстване на основните стъпки и действия при управлението на хора, екипи, промяна.
 • Обмяна на опит с експерти и мениджъри в различни индустрии, привлечени от обща цел – собственият им прогрес като мениджъри и лидери.
1
Лична ефективност

Сесии: 17, 21, 25, 28 юни 2020 г.

Основни теми:

 • Дефиниция за ефективност. Ключови мениджърски грешки и предизвикателства.
 • Ролята на парадигмите. Проактивност и фокус върху кръга на влияние.
 • Проактивен език. Визия и личен принос.
 • Управление на време и приоритизация. Баланс между личен и професионален живот.
2
Лидерство и управление на представянето

Сесии: 30 юни, 2, 8, 12, 14, 16 юли 2020 г.

Основни теми:

 • Организационна култура и роля на лидера.
 • Поведенческо профилиране на екипа и самопрофилиране.
 • Мотивация и ангажираност. Специфики на поведенческите профили и поколенията.
 • Нетрадиционно управление на представянето. Целеполагане.
 • Печеля-Печелиш споразумения. Критерии, ресурси и отчетност. Инструменти за проследяване при нови служители и служители с ниско представяне.
 • Умения за слушане. Емпатично слушане и изграждане на доверие. Работа със съпротиви.
 • Даване на обратна връзка. Конструктивна обратна връзка. Асертивност.
 • Развитие на потенциала на екипа. Синергия и иновации.
 • Екипни срещи.
3
Опознаване на лидерския потенциал

Сесии: 6 юли 2020 г.

Лидерският потенциал се намира там, където трябва - вътре в нас. Понякога хората, които се занимават с управление на екипи и процеси, имат съмнения дали това е най-доброто, което могат да дадат като лидери в настоящия момент и среда, и едновременно да бъдат себе си? Дали стилът лидерство, който практикуват, е естествен за личността им? Дали по инерция или целенасочено следват нечии примери? Тази работилница е микс между сериозната игра, базирана на методологията LEGO® SERIOUS PLAY®, и съвременните концепции за разбирането на лидерството. Работилницата предоставя висока доза прозрение по темата „Аз и лидерът в мен”. LSP методологията e катализатор за хора с висока саморефлексия и желание за растеж като личности и лидери в посока предприемане на конкретни стъпки за достигане на желания и автентично техен лидерски стил и среда.

4
Управление на промяната

Сесии: 19, 21, 23, 26 юли 2020 г.

Основни теми:

 • Организационната промяна в контекста на позиционирането на компанията и нейните стратегически приоритети.
 • Влиянието на промяната върху стратегическите аспекти в работата на всеки мениджър.
 • Практически стъпки за преминаване от настоящо към желано състояние.
 • Роля и комуникация на мениджъра - лидер при въвеждане, комуникиране и управление на промяната.
HHristozov
Христо Христозов

Асоцииран фасилитатор в The Business Institute. Бизнес трейнър по ефективна комуникация, емоционална интелигентност, управление на екипи, лидерство и лична ефективност. Бил е Специалист Learning & Development в Sitel. В портфолиото му фигурират  корпоративни клиенти като Siemens, Raiffeisenbank, Vivacom, Софийска вода и др.

Tz.-Teneva
Цветелина Тенева

Основател и старши фасилитатор в The Business Institute. Експерт в областите бизнес моделиране, пазарни стратегии, управление на марки и маркетинг комуникации. Била е експерт в Правителствената информационна служба, последователно ПР, Марком мениджър и Маркетинг директор в Орбител. Цвети е сертифициран фасилитатор за LEGO® Serious Play® Method в Билунд, Дания.

Фасилитира работилницата Опознаване на лидерския потенциал.

Серията Мениджмънт инкубатор е съставена от логически последователни работилници с различна продължителност - от три до шест работни сесии, в зависимост от темата. Първата работилница от серията започва на 17 юни 2020 г.

Работилница Дати
Лична ефективност 17, 21, 25, 28 юни 2020 г.
Лидерство и управление на представянето 30 юни, 2, 8, 12, 14, 16 юли 2020 г.
Опознаване на лидерския потенциал 6 юли 2020 г.
Управление на промяната 19, 21, 23, 26 юли 2020 г.
Early bird до 31 май 2020 г.

1580 лв.

 • Онлайн

1980 лв.

 • Присъствено

Стандартна цена

1760 лв.

 • Онлайн

2200 лв.

 • Присъствено


Всички цени са без ДДС.

Възможни са отстъпки при ранно записване или при двама и повече участници от една компания. Отстъпка от стандартната цена получават всички участници в предишни работилници на The Business Institute и Института за предприемачи на Сиско.