Серия работилници Мениджмънт инкубаторMI-visual

Серията работилници Мениджмънт инкубатор създава стабилна основа от ключови знания и умения за управление на хора и екипи. Особено подходяща за новоназначени или “самоформирани“ мениджъри, които желаят да имат стабилна основа от структурирани знания и практични умения.

Уменията за управление на хора и екипи не са просто набор от теории и модели. Те касаят нашето поведение във всеки момент от работното ни ежедневие - да мотивираме и менажираме ефективно хора и екипи, да реализираме и управляваме промени в несигурни времена, да открием естествената си идентичност като лидери. Този широк набор от умения изисква разбиране и най-вече практика и подкрепа в прилагането. Затова в Мениджмънт инкубатор залагаме на учене чрез преживяване и правене в среда и съмишленици и ценни партньори.

За тази цел Мениджмънт инкубатор съчетава добре подбрани практически модели с ролеви игри, разглеждане и разиграване на казуси, решаване на реални, живи казуси от компании опериращи на българския пазар, бизнес симулации, методологията LEGO® Serious Play®, както и инструменти за самооценка и развитие на индивидуалния капацитет на мениджъра.

За кого е Мениджмънт инкубатор?

 • Експерти, на които им предстои да поемат мениджърска позиция, да намерят естествената си лидерска идентичност и да управляват екип.
 • Новоназначени мениджъри, които целят да структурират ключовите си инструменти за успех в управлението на хора и управление на промяната.
 • Мениджъри, които до този момент са се справяли с „човешката” страна на своята работа по интуиция и желаят да структурират и допълнят своя опит в стабилен фундамент, въз основа на който да дадат нов тласък на развитието си като екипни лидери.

Първата работилница от серията започва през октомври 2020 г. Сесиите се провеждат в работното ателие на The Business Institute на ул. Фредерик Жолио-Кюри 23А.

Ако имате интерес или въпроси как да се включите, кликнете тук или се свържете с нашите консултанти, за да изберете най-подходящите работилници за вас на +359 882 924 710 или office@thebusinessinstitute.eu.

Какви са ползите от серията за участниците?

 • Структурирани и холистично свързани помежду си фундаментални знания за управление на хора и екипи.
 • Виждане как управлението и развитието на хора и екипи подкрепят развитието и постигането на резултати в общ бизнес контекст.
 • Практически опит за иницииране, реакция, модериране, напътстване на основните стъпки и действия при управлението на хора, екипи, промяна.
 • Обмяна на опит с експерти и мениджъри в различни индустрии, привлечени от обща цел – собственият им прогрес като мениджъри и лидери.
1
Лична ефективност: управлявай себе си, за да управляваш другите

Сесии: очаквайте скоро!

Основни теми:

 • Роли на мениджъра и на лидера. Проактивността като цялостна нагласа. Използване на кръга на влияние за справяне с трудности и идентифициране на потенциал.
 • Организационна визия и личен принос. Ключови фактори за ефективно целеполагане. Синхронизиране на всички ежедневни дейности с индивидуалните, екипните и организационните цели.
 • Управление на времето. Приоритизация и планиране.
 • Ефективна управленска комуникация. Поведенческите стилове (DISC) като инструмент за ефективна комуникация. Адаптивност към стиловете. Защитни поведения и справяне с напрежението в комуникацията.
2
Управление на хора и екипи в трудни времена

Сесии: очаквайте скоро!

Основни теми:

 • Цикъл на управление на представянето. Целеполагане, комуникация на очаквания и поставени цели. SMART vs CLEAR модели за формулиране и комуникация на целите. Целеполагането и връзка с мотивацията – възможности и бариери.
 • Ефективната обратна връзка като инструмент за развитие на служителите.
 • Делегиране – смисъл, цели, процес, предизвикателства.
 • Лидерство – основни лидерски стилове. Значение на работната ситуация за адаптация на лидерския стил.
 • Развитие на екипа - фази на развитие и класификация на екипните роли. Ролята на мениджъра в процеса на екипното развитие. Фактори за изграждане на екипи с високо представяне. Ролята на обратната връзка за управление в развитие на екипа.
 • Управление на конфликти в екипа. Причини за възникване на конфликти. Видове конфликти – афективни, контруктивни. Стилове на реакция в конфликти ситуации, връзка с поведенческите стилове. Поведение на мениджъра за трансформиране на афективни конфликти в конструктивни.
3
Управление на промяната в ситуации на несигурност

Сесии: очаквайте скоро!

Основни теми:

 • Oписание на стратегията – каскадиране на целите от върха към „редовия служител”. Извеждане на план за привеждане на стратегията в действие – по проекти, инициативи, отговорници и цели.
 • Организационната промяна в контекста на позиционирането на компанията и нейните стратегически приоритети. Влиянието на промяната върху стратегическите аспекти в работата на всеки мениджър.
 • Лидерът при въвеждане, комуникиране и управление на промяната. „Виж – почувствай – промени” vs. „Анализирай – мисли - промени”. Стъпки за въвеждане на промяната.
4
Опознаване на лидерския потенциал

Сесии: очаквайте скоро!

Лидерският потенциал се намира там, където трябва - вътре в нас. Понякога хората, които се занимават с управление на екипи и процеси, имат съмнения дали това е най-доброто, което могат да дадат като лидери в настоящия момент и среда, и едновременно да бъдат себе си? Дали стилът лидерство, който практикуват, е естествен за личността им? Дали по инерция или целенасочено следват нечии примери? Тази работилница е микс между сериозната игра, базирана на методологията LEGO® SERIOUS PLAY®, и съвременните концепции за разбирането на лидерството. Работилницата предоставя висока доза прозрение по темата „Аз и лидерът в мен”. LSP методологията e катализатор за хора с висока саморефлексия и желание за растеж като личности и лидери в посока предприемане на конкретни стъпки за достигане на желания и автентично техен лидерски стил и среда.

Огняна Мирчева
Огняна Мирчева

Старши фасилитатор в The Business Institute. Организационен и клиничен психолог. С богат практически и треньорски опит в областта на умения за търговска комуникация, презентационни умения, управление на личната ефективност. В момента Огняна заема длъжността Learning&Development Manager за България в Sensata Technologies. Била е регионален ръководител “Продажби и обучение” в ДСК Гаранция, мениджър в областта на търговските обучения в AIG Life и КД Живот.

Фасилитира работилниците Лична ефективност: управлявай себе си, за да управляваш другите, Управление на хора и екипи, Управление на промяната в ситуации на несигурност.

Rumen Simeonov
Румен Симеонов

Организационен психолог с експертиза в областта на управлението на хора и екипи. Притежава задълбочен опит в прилагането на невро-лингвистичното програмиране в различни аспекти на бизнеса като търговски умения, водене на преговори, справяне със стреса и професионалното натоварване.

Фасилитира работилниците Лична ефективност: управлявай себе си, за да управляваш другите, Управление на хора и екипи, Управление на промяната в ситуации на несигурност.

Tz.-Teneva
Цветелина Тенева

Основател и старши фасилитатор в The Business Institute. Експерт в областите бизнес моделиране, пазарни стратегии, управление на марки и маркетинг комуникации. Била е експерт в Правителствената информационна служба, последователно ПР, Марком мениджър и Маркетинг директор в Орбител. Цвети е сертифициран фасилитатор за LEGO® Serious Play® Method в Билунд, Дания.

Фасилитира работилницата Опознаване на лидерския потенциал.

Серията Мениджмънт инкубатор е съставена от логически последователни работилници с различна продължителност - от три до шест работни сесии, в зависимост от темата. Първата работилница от серията започва през октомври 2020 г.

Работилница Дати
Лична ефективност: управлявай себе си, за да управляваш другите
Управление на хора и екипи в трудни времена
Опознаване на лидерския потенциал
Управление на промяната в ситуации на несигурност
Early bird

1580 лв.

 • Онлайн

Стандартна цена

1760 лв.

 • Онлайн


Всички цени са без ДДС.

Възможни са отстъпки при ранно записване или при двама и повече участници от една компания. Отстъпка от стандартната цена получават всички участници в предишни работилници на The Business Institute и Института за предприемачи на Сиско.