Серия работилници Мениджмънт инкубаторMI-visual

Серията работилници Мениджмънт инкубатор създава стабилна основа от ключови знания и умения за управление на хора и екипи. В тази област ученето е истински „за цял живот” и точно по тази причина добрият фундамент е инвестиция „за цял живот”. Това е целта на Мениджмънт инкубатор.

Уменията за управление на хора и екипи също така не са просто набор от теории и модели. Те касаят нашето поведение във всеки момент от работното ни ежеднение. В ролята си на мениджър, освен към екипа си, имаме роля и към нашите мениджъри и компанията – да сме способни да представяме и „продаваме” идеите и проектите – свои и на екипа, да реализираме и управляваме промени, да открием естествената си идентичност като лидери. Този широк набор от умения изисква разбиране и най-вече практика и подкрепа в прилагането. Затова в Мениджмънт инкубатор залагаме на учене чрез преживяване и правене в среда и съмишленици и ценни партньори.

За тази цел Мениджмънт инкубатор съчетава добре подбрани практически модели с ролеви игри, разглеждане и разиграване на казуси, решаване на реални, живи казуси от компании опериращи на българския пазар, бизнес симулации, методологията LEGO® Serious Play®, както и инструменти за самооценка и развитие на индивидуалния капацитет на мениджъра.

За кого е Мениджмънт инкубатор?

  • Експерти, на които им предстои да поемат мениджърска позиция, да намерят естествената си лидерска идентичност и да управляват екип.
  • Новоназначени мениджъри, които целят да структурират ключовите си инструменти за успех в управлението на хора и управление на промяната.
  • Мениджъри, които до този момент са се справяли с „човешката” страна на своята работа по интуиция и желаят да структурират и допълнят своя опит в стабилен фундамент, въз основа на който да дадат нов тласък на развитието си като екипни лидери.

Първата работилница от серията започва на 6 октомври 2019 г. Сесиите се провеждат в работното ателие на The Business Institute на ул. Фредерик Жолио-Кюри 23А.

Ако имате интерес или въпроси как да се включите, кликнете тук или се свържете с нашите консултанти, за да изберете най-подходящите работилници за вас на +359 882 924 710 или office@thebusinessinstitute.eu.

Какви са ползите от серията за участниците?

  • Структурирани и холистично свързани помежду си фундаментални знания за управление на хора и екипи.
  • Виждане как управлението и развитието на хора и екипи подкрепят развитието и постигането на резултати в общ бизнес контекст.
  • Практически опит за иницииране, реакция, модериране, напътстване на основните стъпки и действия при управлението на хора, екипи, промяна.
  • Обмяна на опит с експерти и мениджъри в различни индустрии, привлечени от обща цел – собственият им прогрес като мениджъри и лидери.

Преди започване на работилниците от серията Мениджмънт инкубатор, всеки от участнциите ще има възможността да се включи в „Екипно приключение” на 6 октомври 2019 г. (неделя) от 10:00 до 13:30 ч., където ще се запознае с останалите участници и ще се влее в динамиката на програмата.

1
Управление на хора

Сесии: 13, 17, 20, 24, 26 и 29 октомври 2019 г. - в делничните дни от 17:00 до 20:30 ч. и през уикендите от 10:00 до 13:30 ч.

Принципи в управлението на хора. Комуникация на мениджъра – специфики, значение, рискове. Поведенческо профилиране и самопрофилиране като инструмент за повишаване ефективността на комуникацията. Даване и получаване на обратна връзка – основа на управленската комуникация и постигане на резултати. Целеполагане. Напътстване, стимулиране, мотивиране и развиване на хората в процеса на постигане на целите. Лидер vs мениджър.

2
Управление на екипи

Сесии: 31 октомври, 4, 10, 14 и 17 ноември 2019 г. - в делничните дни от 17:00 до 20:30 ч. и през уикендите от 10:00 до 13:30 ч.

Основни принципи в управлението на екипи. Организиране работата на екипа. Фази в развитието на екипа. Функционални и екипни роли. Задаване на ясни роли и отговорности. Определяне на стандарти на изпълнението. Развиване на екипен дух. Инструменти за развиване на екипните способности. Стилове на поведение и тяхното въздействие върху работното изпълнение, мотивацията на служителите и климата в екипа (отдела или организацията). Реализация на корпоративните бизнес цели чрез поставяне на цели, съответстващи на ролите в екипа. Регулярно наблюдение, контрол и обратна връзка за изпълнението. Делегирането като мотивираща сила за по-добро представяне.

3
Управление на промяната

Сесии: 24, 28 ноември и 1 декември 2019 г. - в делничните дни от 17:00 до 20:30 ч. и през уикендите от 10:00 до 17:30 ч.

Организационната промяна в контекста на позиционирането на компанията и нейните стратегически приоритети. Влиянието на промяната върху стратегическите аспекти в работата на всеки мениджър. Kаскадиране на целите от върха към „редовия служител”. Практически стъпки за преминаване от настоящо към желано състояние. Роля и комуникация на на мениджъра - лидер при въвеждане, комуникиране и управление на промяната. „Виж – почувствай – промени” vs. „Анализирай – мисли - промени”. Стъпки за въвеждане на промяната.

4
Опознаване на лидерския потенциал

Сесии: 1 февруари 2020 г. (събота) от 9:30 до 19:00 ч.

Лидерският потенциал се намира там, където трябва - вътре в нас. Понякога хората, които се занимават с управление на екипи и процеси, имат съмнения дали това е най-доброто, което могат да дадат като лидери в настоящия момент и среда и едновременно да бъдат себе си? Дали стилът лидерство, който практикуват е естествен за личността им, дали по инерция или целенасочено следват нечии примери? Тази работилница е микс между сериозната игра, базирана на методологията LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP), и съвременните концепции за разбирането на лидерството. Заключителната работилница от поредицата Мениджмънт Инкубатор предоставя висока доза прозрение по темата „Аз и лидерът в мен”. LSP методологията e катализатор за хора с висока саморефлексия и желание за растеж като личности и лидери в посока предприемане на конкретни стъпки за достигане на желания и автентично техен лидерски стил и среда.

Огняна Мирчева
Огняна Мирчева

Организационен и клиничен психолог. С богат практически и треньорски опит в областта на умения за търговска комуникация, презентационни умения, управление на личната ефективност. В момента Огняна заема длъжността Learning&Development Manager за България в Sensata Technologies. Била е регионален ръководител “Продажби и обучение” в ДСК Гаранция, мениджър в областта на търговските обучения в AIG Life и КД Живот.

Rumen Simeonov
Румен Симеонова

Организационен психолог с експертиза в областта на управлението на хора и екипи. Притежава задълбочен опит в прилагането на невро-лингвистичното програмиране в различни аспекти на бизнеса като търговски умения, водене на преговори, справяне със стреса и професионалното натоварване.

Tz.-Teneva
Цветелина Тенева

Основател и старши фасилитатор в The Business Institute. Експерт в областите бизнес моделиране, пазарни стратегии, управление на марки и маркетинг комуникации. Била е експерт в Правителствената информационна служба, последователно ПР, Марком мениджър и Маркетинг директор в Орбител. Цвети е сертифициран фасилитатор за LEGO® Serious Play® Method в Билунд, Дания.

Фасилитира работилницата Опознаване на лидерския потенциал.

Серията Мениджмънт инкубатор е съставена от логически последователни работилници с различна продължителност - от три до шест работни сесии, в зависимост от темата.

Работилница Дати
Екипно приключение  6 октомври 2019 г.
Управление на хора  13, 17, 20, 24, 26 и 29 октомври 2019 г.
Управление на екипи  31 октомври, 4, 10, 14 и 17 ноември 2019 г.
Управление на промяната  24, 28 ноември и 1 декември 2019 г.
Как да продаваме себе си и идеите си  16, 18 декември 2019 г., 22, 26 и 31 януари 2020 г.
Опознаване на лидерския потенциал  1 февруари 2019

Early bird

1870 лв.

  • до 13 септември 2019 г.
  • 1 участник

Стандартна цена

2200 лв.

  • 1 участник


Възможни са отстъпки при ранно записване или при двама и повече участници от една компания. Отстъпка от стандартната цена получават всички участници в предишни работилници на The Business Institute и Института за предприемачи на Сиско.