Форма – работилница “Management Incubator” (SocialEvo)