Управление на проекти: Човешкият фактор44188559_s

Под "управление на проект" най-често разбираме отговорността за делегиране и координиране на отделни задачи и task-ове към един проект. Но, с това далеч не се изчерпва дейността на Мениджър на проекти. Управлениeто на проект налага наличието на съвкупност от много умения, a това, което отличава успешният Мениджър на проекти, е от една страна – умението да подкрепя екипа си, за да постигнат всички заедно крайната цел, и от друга – желанието и устрем към постоянно усъвършенстване проект след проект.

Управление на проекти: Човешият фактор съчетава работа с онлайн бизнес симулация на Harvard Business Publishing с концептуални и Q&A сесии с фасилитатора. Работилницата е изцяло практически насочена със силно застъпен консултативен елемент, за да даде възможност на участниците за реално бизнес преживяване, в което те ще могат да упражнят и демонстрират умения по следните теми:

 • Top-Down или Bottom-Up целеполагане, като фундаментална причина за напрежение в управлението на проекти – кога, защо, какъв подход.
 • Tрите основни лоста за управлението на проекти: обхват, ресурси и време.
 • Човешкият фактор в управлението на проекти: хора, екипи, политики, мотивация и ангажираност, производителност.
 • Причинно-следствени връзки и взаимно-заменяеми решения в управлението на проекти.
 • Прототипиране на интерактивни проектни процеси.
 • Начини на управление и оценяване на рисковете, свързани с несигурността около проекта.

Симулацията “Project Management Simulation: Scope, Resources, Schedule” е от портфолиото на Harvard Business Publishing и предоставя възможност на участниците за напълно реално и практично преживяване на процеса на управление на проекти. Участниците създават различни сценарии, въвеждат и променят параметри на проекта като веднага виждат ефектите от решенията си върху резултатите на проекта. Упражняват как трите основни лоста в управлението на проекти - обхват, ресурси и време, съчетани с динамиката на екипа и организацията на проекта могат да доведат до успех или провал. Преживяването в симулацията е на бързи обороти, точно както се случва и в бизнес всекидневието. В сравнение с реален проект, обаче е безрисково и достъпно упражнение, където може да си позволиш да експериментираш.

Работилницата е част от Серия работилници по управление на проекти и процеси.

Предстоящи сесии: 9, 13 и 15 май 2024 г. от 17:00 до 20:15 ч.

Сесиите се провеждат онлайн в реално време през платформа Zoom.us, като се запазва изцяло тематичния фокус и практическия елемент на присъствената работилница.

Работилницaтa се провежда при минимум 8 записани участници.

Vanya Stoyanova
Ваня Стоянова

Ваня е професионалист с богат опит в областите, управление на проекти, R&D, подобрения и оптимизация на процеси, оперативен мениджмънт, управление и развитие на хора и екипи, иновации и управление на промяната. Има сериозно портфолио като обучител на вътрешни и външни целеви групи. Понастоящем е Innovation Engagement Manager в Dundee Precious Metals Inc. Преди това е била старши мениджър "Технологични проекти" в Аурубис, където е заемала и позициите мениджър "Подобрения на процеси", Мениджър "Проучване и развитие", била е изследовател в Nanofab. Има докторска степен в областта на металургията от Университета в Тренто, Executive MBA от Шефилдския университет, магистърска степен от Техническия университет в София.

В тази симулация, участниците управляват проектен екип, отговорен за разработката на нов продукт. Те подбират екипа и управляват процесите в него за изпълнение на проекта. Неочаквани събития и предизвикателства заплашват успеха на проекта и изискват гъвкави решения, за да бъде представен продукта на пазара навреме – в рамките на бюджета и преди конкуренцията. Участниците имат възможност да използват инструменти на т.нар. “agile project management”.

Практични умения на фокус:

 • Изследване на варианти за компромиси между трите основни лоста за управлението на проекти: обхват, ресурси и време.
 • Разбиране как са взаимносвързани нивото на умения на екипа, сроковете и качеството на работата и как се влияят те от решенията на проектния мениджър.
 • Реакция на неочквани събития и управление в условия на несигурност.

Работните сесии включват:

 • Концептуална част– представяне от фасилитатора и дискусия с участниците на ключови концепции, методология и подход за решаване на съответните казуси.
 • Анализ и вземане на решения в група– работа в група по анализ на информацията и вземане на решения по съответните казуси от симулацията.
 • Дискутиране на решенията– представяне, защитаване и дискутиране на решенията с фасилитатора и останалите участници.
 • Дебриф и приложимост– дискусия по реалната приложимост на изведените основни изводи, поуки и заключения от съответните казуси.

Работата със симулацията, в контекста на концептуалните сисии с фасилитатора и материалите за подготовка, ще дадат възможност на участниците за реално бизнес преживяване, в което те ще могат да упражнят и демонстрират следните умения:

 • Как трите класически лостове в управлението на проекти – обхват, ресурси и време – могат да бъдат използвани за да подобрят резултатите на проекта и как те са взаимосвързани.
 • Как характеристиките на един проект – напр. крайни срокове, нива на уменията на екипа – могат да повлияят на мотивацията и качеството на работа в екипа.
 • Резултатите от решенията на мениджърите на проекти върху мотивацията и качеството на работа в екипа – например:
  • колко време да отделяме в коучинг или оперативни срещи,
  • до колко да разчитаме на overtime или outsourcing,
  • какви нива на умения са нужни в екипа,
  • кога да увеличим или намалим броя на екипа.
 • Как прототипирането и интерактивните проектни процеси могат да намалят изненадите от несигурността.
 • Ефектите от ниско-качествена работа върху резултатите на проекта.
 • Как неочакваните събития влияят върху резултатите на проекта.
 • Как да направим взаимно заменяеми решения между желаните проектни резултати в ситуации, в които не всички цели могат да бъдат постигнати.
 • Важността на залагането на реалистични проектни цели, минимизиране на промените в обхвата до колко е възможно и отчитането на нивото на несигурност свързана с проекта.

Предстоящи сесии: 9, 13 и 15 май 2024 г. от 17:00 до 20:15 ч.

Сесиите се провеждат онлайн в реално време през платформа Zoom.us, като се запазва изцяло тематичния фокус и практическия елемент на присъствената работилница.

Работилницaтa се провежда при минимум 8 записани участници.

Early bird до 25 април 2024 г.

585 лв.

Стандартна цена

650 лв.


Всички цени са без ДДС. Цената на един участник в симулацията “Управление на проекти: Човешкият фактор” включва и индивидуален лиценз за достъп до симулацията, валиден за срок от шест месеца.

Възможни са отстъпки при ранно записване или при двама и повече участници от една компания. Отстъпка от стандартната цена получават всички участници в предишни работилници на The Business Institute.

Моля, оставете контактите си. Нашите консултанти ще се свържат с вас. Ще получите детайлна информация и консултация (без ангажимент за записване) за това как конкретната работилница може да подкрепи вашите професионални и лични цели.