Управление на проекти44188559_s

Под "управление на проект" най-често разбираме отговорността за делегиране и координиране на отделни задачи и task-ове към един проект. Но, с това далеч не се изчерпва дейността на Мениджър на проекти. Управлениeто на проект налага наличието на съвкупност от много умения, a това, което отличава успешният Мениджър на проекти, е от една страна – умението да подкрепя екипа си, за да постигнат всички заедно крайната цел, и от друга – желанието и устрем към постоянно усъвършенстване проект след проект.

„Управление на проект“ съчетава работа с онлайн бизнес симулация на Harvard Business Publishing с концептуални и Q&A сесии с фасилитатора. Работилницата е изцяло практически насочена със силно застъпен консултативен елемент, за да даде възможност на участниците за реално бизнес преживяване, в което те ще могат да упражнят и демонстрират умения по следните теми:

 • Top-Down или Bottom-Up целеполагане, като фундаментална причина за напрежение в управлението на проекти – кога, защо, какъв подход.
 • Tрите основни лоста за управлението на проекти: обхват, ресурси и време.
 • “Човешкият фактор” в управлението на проекти: хора, екипи, политики, мотивация и ангажираност, производителност.
 • Причинно-следствени връзки и взаимно-заменяеми решения в управлението на проекти.
 • Прототипиране на интерактивни проектни процеси.
 • Начини на управление и оценяване на рисковете свързани с несигурността около проекта.

Симулацията “Project Management Simulation: Scope, Resources, Schedule” е от портфолиото на Harvard Business Publishing и предоставя възможност на участниците за напълно реално и практично преживяване на процеса на управление на проекти. Участниците създават различни сценарии, въвеждат и променят параметри на проекта като веднага виждат ефектите от решенията си върху резултатите на проекта. Упражняват как трите основни лоста в управлението на проекти - обхват, ресурси и време, съчетани с динамиката на екипа и организацията на проекта могат да доведат до успех или провал. Преживяването в симулацията е на бързи обороти, точно както се случва и в бизнес всекидневието. В сравнение с реален проект, обаче, е безрисково и достъпно упражнение, където може да си позволиш да експериментираш.

Работилницата ще се проведе в четири работни сесии на 30 ноември, 3, 8 и 10 декември 2020 г., от 17:00 до 20:30 ч. в работното ателие на The Business Institute на ул. Фредерик Жолио-Кюри 23А.

Ако имате интерес или въпроси как да се включите в работилницата, кликнете тук или се свържете с нас на: +359 88 2924710, office@thebusinessinstitute.eu.

TzKyoseva_400x400
Цветослава Кьосева

Фасилитатор и практик в областта на иновациите. В момента CEO на IT компанията Methodia. Преди това, заема няколко последователни управленски длъжности в Мобилтел, включително като мениджър на Иновационния център на компанията, като в това си качество работи по проект “Иновационна лаборатория”, съвместно с Техническия Университет (ТУ) – София. Завършва с отличие MBA по иновации и предприемачество във Виенския университет. Едновременно с това е докторант в областта на комерсиализацията на технологичните иновации в ТУ- София.

В тази симулация, участниците управляват проектен екип, отговорен за разработката на нов продукт. Те подбират екипа и управляват процесите в него за изпълнение на проекта. Неочаквани събития и предизвикателства заплашват успеха на проекта и изискват гъвкави решения, за да бъде представен продукта на пазара навреме – в рамките на бюджета и преди конкуренцията. Участниците имат възможност да използват инструменти на т.нар. “agile project management”.

Практични умения на фокус:

 • Изследване на варианти за компромиси между трите основни лоста за управлението на проекти: обхват, ресурси и време.
 • Разбиране как са взаимносвързани нивото на умения на екипа, сроковете и качеството на работата и как се влияят те от решенията на проектния мениджър.
 • Реакция на неочквани събития и управление в условия на несигурност.

Работните сесии включват:

 • Концептуална част– представяне от фасилитатора и дискусия с участниците на ключови концепции, методология и подход за решаване на съответните казуси.
 • Анализ и вземане на решения в група– работа в група по анализ на информацията и вземане на решения по съответните казуси от симулацията.
 • Дискутиране на решенията– представяне, защитаване и дискутиране на решенията с фасилитатора и останалите участници.
 • Дебриф и приложимост– дискусия по реалната приложимост на изведените основни изводи, поуки и заключения от съответните казуси.

Работата със симулацията, в контекста на концептуалните сисии с фасилитатора и материалите за подготовка, ще дадат възможност на участниците за реално бизнес преживяване, в което те ще могат да упражнят и демонстрират следните умения:

 • Как трите класически лостове в управлението на проекти – обхват, ресурси и време – могат да бъдат използвани за да подобрят резултатите на проекта и как те са взаимосвързани.
 • Как характеристиките на един проект – напр. крайни срокове, нива на уменията на екипа – могат да повлияят на мотивацията и качеството на работа в екипа.
 • Резултатите от решенията на мениджърите на проекти върху мотивацията и качеството на работа в екипа – например:
  • колко време да отделяме в коучинг или оперативни срещи,
  • до колко да разчитаме на overtime или outsourcing,
  • какви нива на умения са нужни в екипа,
  • кога да увеличим или намалим броя на екипа.
 • Как прототипирането и интерактивните проектни процеси могат да намалят изненадите от несигурността.
 • Ефектите от ниско-качествена работа върху резултатите на проекта.
 • Как неочакваните събития влияят върху резултатите на проекта.
 • Как да направим взаимно заменяеми решения между желаните проектни резултати в ситуации, в които не всички цели могат да бъдат постигнати.
 • Важността на залагането на реалистични проектни цели, минимизиране на промените в обхвата до колко е възможно и отчитането на нивото на несигурност свързана с проекта.

Работилницата ще се проведе в четири работни сесии на 30 ноември, 3, 8 и 10 декември 2020 г., от 17:00 до 20:30 ч. в работното ателие на The Business Institute на ул. Фредерик Жолио-Кюри 23А.

Ранно записване до 13 ноември 2020 г.

415 лв.

 • Онлайн

Стандартна цена

460 лв.

 • Онлайн


Всички цени са без ДДС. Цената на един участник в симулацията “Управление на проекти” включва и индивидуален лиценз за достъп до симулацията, валиден за срок от шест месеца.

Възможни са отстъпки при ранно записване или при двама и повече участници от една компания. Отстъпка от стандартната цена получават всички участници в предишни работилници на The Business Institute и Института за предприемачи на Сиско.