Управление на проектиСимулацията "Управление на проекти" е от портфолиото на HARVARD Business Publishing.

Тази бизнес симулация предоставя възможност на участниците за напълно реално и практично преживяване на процеса на управление на проекти. Преживяването в симулацията е на бързи обороти, точно както се случва и в бизнес всекидневието. В сравнение с реален проект, обаче, е безрисково и достъпно упражнение, където може да си позволиш да експериментираш.

Сложността в процеса на управление на проекти в симулацията е максимално реалистична. Участниците създават различни сценарии, въвеждат и променят параметри на проекта като веднага виждат ефектите от решенията си върху резултатите на проекта. Упражняват как трите основни лоста в управлението на проекти - обхват, ресурси и време, съчетани с динамиката на екипа и организацията на проекта могат да доведат до успех или провал.

Основните теми в обучителната бизнес игра са:

 • Top-Down или Bottom-Up целеполагане, като фундаментална причина за напрежение в управлението на проекти – кога, защо, какъв подход.
 • Tрите основни лоста за управлението на проекти: обхват, ресурси и време.
 • “Човешкият фактор” в управлението на проекти: хора, екипи, политики, мотивация и ангажираност, производителност.
 • Причинно-следствени връзки и взаимно-заменяеми решения в управлението на проекти.
 • Прототипиране на интерактивни проектни процеси.
 • Начини на управление и оценяване на рисковете свързани с несигурността около проекта.

Допълнително информация за бизнес симулацията, можете на намерите в брошурата на Harvard Business Publishing Project Management Simulation: Scope, Resources, Schedule.

Работилницата ще се проведе в четири работни сесии, на 15, 17, 22 и 29 май 2019 г.в работното ателие на The Business Institute на ул. Жолио Кюри 23А.

Ако имате интерес или въпроси как да се включите в работилницата, кликнете тук или се свържете с нас на: +359 88 2924710, office@thebusinessinstitute.eu.

Tsvetoslava-Kyoseva
Цветослава Кьосева

Фасилитатор и практик в областта на иновациите. Заема няколко последователни управленски длъжности в Мобилтел, включително като мениджър на Иновационния център на компанията, като в това си качество работи по проект “Иновационна лаборатория”, съвместно с Техническия Университет (ТУ) – София. Завършва с отличие MBA по иновации и предприемачество във Виенския университет. Едновременно с това е докторант в областта на комерсиализацията на технологичните иновации в ТУ- София. Тя е фасилитатор и в дисциплината “Управление на иновациите”.

В тази симулация, участниците управляват проектен екип, отговорен за разработката на нов продукт. Те подбират екипа, управляват процесите в него за изпълнение на проекта. Неочаквани събития и предизвикателства заплашват успеха на проекта и изискват гъвкави решения, за да бъде представен продукта на пазара навреме – в рамките на бюджета и преди конкуренцията. Участниците имат възможност да използват инструменти на т.нар. “agile project management”.

Практични умения на фокус:

 • Изследване на варианти за компромиси между трите основни лоста за управлението на проекти: обхват, ресурси и време.
 • Разбиране как са взаимносвързани нивото на умения на екипа, сроковете и качеството на работата и как се влияят те от решенията на проектния мениджър.
 • Реакция на неочквани събития и управление в условия на несигурност.

Работата със симулацията, в контекста на концептуалните сисии с фасилитатора и материалите за подготовка, ще дадат възможност на участниците за реално бизнес преживяване, в което те ще могат да упражнят и демонстрират следните умения:

 • Как трите класически лостове в управлението на проекти – обхват, ресурси и време – могат да бъдат използвани за да подобрят резултатите на проекта и как те са взаимосвързани.
 • Как характеристиките на един проект – напр. крайни срокове, нива на уменията на екипа – могат да повлияят на мотивацията и качеството на работа в екипа.
 • Резултатите от решенията на мениджърите на проекти върху мотивацията и качеството на работа в екипа – например:
  • колко време да отделяме в коучинг или оперативни срещи,
  • до колко да разчитаме на overtime или outsourcing,
  • какви нива на умения са нужни в екипа,
  • кога да увеличим или намалим броя на екипа.
 • Как прототипирането и интерактивните проектни процеси могат да намалят изненадите от несигурността.
 • Ефектите от ниско-качествена работа върху резултатите на проекта.
 • Как неочакваните събития влияят върху резултатите на проекта.
 • Как да направим взаимно заменяеми решения между желаните проектни резултати в ситуации, в които не всички цели могат да бъдат постигнати.
 • Важността на залагането на реалистични проектни цели, минимизиране на промените в обхвата до колко е възможно и отчитането на нивото на несигурност свързана с проекта.

Работните сесии включват:

 • Концептуална част – представяне от фасилитатора и дискусия с участниците на ключови концепции, методология и подход за решаване на съответните казуси.
 • Анализ и вземане на решения в група – работа в група по анализ на информацията и вземане на решения по съответните казуси от симулацията.
 • Дискутиране на решенията – представяне, защитаване и дискутиране на решенията с фасилитатора и останалите участници.
 • Дебриф и приложимост – дискусия по реалната приложимост на изведените основни изводи, поуки и заключения от съответните казуси.

Участниците следва да бъдат предварително подготвени с въпроси за дискусия с фасилитатора и останалите участници. Затова, ще имат предварителен достъп до симулацията преди сесиите и от тях ще се очаква предварително да се запознаят и тестват решаването на различните казуси и “сценарии”.

Работилницата ще се проведе в четири работни сесии, на 15, 17, 22 и 29 май 2019 г.в работното ателие на The Business Institute на ул. Жолио Кюри 23А.

Ранно записване

520 лв.

 • До 30 април 2019 г.
 • 1 участник

Стандартна цена

580 лв.

 • 1 участник


Цената на един участник в симулацията “Управление на проекти” включва и индивидуален лиценз за достъп до симулацията, валиден за срок от шест месеца. Възможни са отстъпки при ранно записване или при двама и повече участници от една компания. Отстъпка от стандартната цена получават всички участници в предишни работилници на The Business Institute и Института за предприемачи на Сиско.