Разкодирай личните си финанси с Pariteni.bgDecode-your-personal-finance_The-Business-Institute-and-paritenibg

Pariteni.bg подкрепят своите читатели в управлението на личните финанси, като предоставя една стипендия от 50% и две стипендии от 20% за участие в работилница „Лични финанси: как да инвестираме по-добре“ на The Business Institute.

Целта на работилницата е да помогне на участниците да осмислят и разберат по-добре:

 • какъв е техният личен профил по отношение на управление на личните финанси,
 • какви възможности за инвестиции въобще има на пазара и за кои инвестиции, как да подходят,
 • кои са оптималните, лично за тях: подход, инвестиционни възможности и потенциал за по-добро управление на личните финанси,
 • какви конкретни практични стъпки може да предприемат, за да запазят състоянието си и какво конкретно да направят, за да може парите да заработят за тях.

Акцент в работилницата е споделянето на поуки от личен опит и дискутирането на успешни и неуспешни практики от управлението на лични инвестиции.

Стандартната цена за участие в работилницата “Лични финанси: как да инвестираме по-добре” е 350 лв. Конкурсът осигурява възможност за кандидатстване за 50% и 20% стипендия.

Цената за участие с 50% стипендия е 175 лв. Цената за участие с 20% стипендия е 280 лв.*

Работилницата “Лични финанси: как да инвестираме по-добре” ще се проведе на 6 декември (петък) от 17:00 до 20:30 ч. и 7 декември 2019 г. (събота) от 9:30 до 17:00 ч., в работното ателие на The Business Institute на ул. Фредерик Жолио-Кюри 23А

Pariteni.bg предоставят една стипендия от 50% и две стипендии от 20% за участие в работилница “Лични финанси: как да инвестираме по-добре” на The Business Institute.

Работилницата ще се проведе в три работни сесии, на 6 декември (петък) от 17:00 до 20:30 ч. и 7 декември 2019 г. (събота) от 9:30 до 17:00 ч., в работното ателие на The Business Institute на ул. Фредерик Жолио-Кюри 23А.

Крайният срок за заявяване на участие в конкурса е 22.11 2019 г. Кандидатствайте тук!

Цената за участие с 50% стипендия е 175 лв., цената за участие с 20% стипендия е 280 лв. (Стандартната цена е 350 лв.)

Конкурсът за стипендия включва следните етапи:

Етап 1
 • Попълнете тук формата за кандидатстване не по-късно от 22 ноември 2019 г.

Етап 2

Първа селекция – избор спрямо мотивацията на кандидатите. Втора селекция – интервюта с кандидатите. Организаторите следва да провеждат интервюта с кандидатите по телефон или на среща в работното ателие на The Business Institute.

Моля, разгледайте критериите в страницата по-долу.

Етап 3

На 27 ноември  ще бъде обявени победителите в конкурса за стипендия. Екипите на Pariteni.bg и The Business Institute ще се свържат с тях по телефон. Победителите ще бъдат обявени публично на уеб страниците на Pariteni.bg  и The Business Institute на 27 ноември.

Критерии

В настоящия конкурс организаторите целят да намерят кандидати, които освен извличане на максимална полза от обучението за своeто професионално и личностно развитие, ще могат да добавят и стойност с техния личен, бизнес опит и експертност по време на дискусиите с останалите участници в групата. Целта е да се включат такива участници, които пълноценно да участват в решаването на бизнес казусите и бизнес симулациите, да са екипни играчи, активно да участват в присъствените и извънаудиторийни задания.

Критерии за участие в конкурса:

   • Желание и ентусиазъм за себеразвитие
   • Ориентация към резултати,
   • Пазарно разбиране и аналитичност,
   • Мотивацията им за участие в работилницата “Лични финанси: как да инвестираме по-добре”,
   • Начинът, по който е подходено при описанието и отговорите на въпросите във формата за кандидатстване.

Общи условия на конкурса „Разкодирай личните финанси с Pariteni.bg

The Business Institute в рамките на осъществяването на работилница “Лични финанси: как да инвестираме по-добре”, в партньорство с Pariteni.bg (Организатори), организират отворен конкурс за една стипендия от 50% и две стипендии от 20% за участие в работилницата “Лични финанси: как да инвестираме по-добре”.

 1. Цел на конкурса

Оказване на подкрепа за посетителите на сайта pariteni.bg и насърчаване възможностите им за управление на личните финанси, посредством участие в обучителна работилница.

 1. Стипендия

2.1. Размер на стипендията

 • В настоящия конкурс организаторите предоставят една стипендия от 50% и две стипендии от 20% за участие в работилницата
 • Сума за заплащане от страна на стипендиант
 • Стандартната цена за участие в работилницата “Лични финанси: как да инвестираме по-добре” е в размер на 350 лв. Цената, която следва да заплати стипендиянтът с 50% стипендия е 175 лв. Цената, която следва да заплатят стипендиянтите с 20% стипендия е 280 лв.
 • Трите стипендии се покриват от Организаторите.

2.2. Начин и срок на плащане

 • Сумата, която се заплаща от победителите в конкурса, следва да бъде платена не по-късно от 06.12.2019 г.
 1. Условия за участие в конкурса

3.1. В конкурса могат да се включат:

 • Български граждани над 18 години, читатели на сайта Pariteni.bg.

3.2. Географски условия за участие в конкурса:

 • В конкурса се приемат кандидатури от всички региони на Република България.
 • The Business Institute прави уточнението, че присъствените сесии на работилницата “Лични финанси: как да инвестираме по-добре” ще се проведат единствено в работното ателие на The Business Institute, което се намира в гр. София, на ул. Жолио Кюри 23 А, на 6 декември (петък) от 17:00 до 20:30 ч. и 7 декември 2019 г. (събота) от 9:30 до 17:00 ч.
 • По смисъла на гореизложената информация кандидатите е нужно да съобразят възможността си за участие в работилницата, съобразно локацията на работното ателие на The Business Institute и времето, в което се провеждат присъствените сесии.
 • Организаторите не поемат разноски по пътуване и престой на победителите в конкурса.

3.3. В конкурса не могат да участват:

 • Представители и семейства на Pariteni.bg и The Business Institute.
 1. Критерии за оценка на кандидатите
 • В настоящия конкурс организаторите целят да намерят кандидати, които освен извличане на максимална полза от обучението за своeто професионално и личностно развитие, ще могат да добавят и стойност с техния личен, бизнес опит и експертност по време на дискусиите с останалите участници в групата. Целта е да се включат такива участници, които пълноценно да участват в решаването на бизнес казусите и бизнес симулациите, да са екипни играчи, активно да участват в присъствените и извънаудиторийни задания.
 • Критерии за участие в конкурса:
  • Желание и ентусиазъм за себеразвитие
  • Ориентация към резултати
  • Финансово разбиране и аналитичност
  • Мотивацията им за участие в работилницата “Лични финанси: как да инвестираме по-добре”
  • Начинът, по който е подходено при описанието и отговорите на въпросите във формата за кандидатстване.
 1. Кандидатстване и подбор на кандидатите

5.1. Кандидатстване:

 • За да кандидатства, всеки участник трябва да попълни формуляр за кандидатстване, следвайки линка от раздел “Кандидатствайте тук!“ на сайта на The Business Institutе.
 • Формулярът за кандидатстване трябва да бъде попълнен на български език.
 • Формулярът за кандидатстване трябва да бъде попълнен в посочения срок (виж. т. 7).
 • Участниците в конкурса автоматично получават съобщение за регистриране на формуляр за кандидатстване.
 • Организаторите не носят отговорност и не приемат жалби, свързани с комуникационни проблеми с интернет.

5.2. Подбор на кандидатите:

 • Определянето и изборът на победителя представлява процес в 3 етапа. Във вземането на решения участват: служители на The Business Institute и представители на Pariteni.bg.

– Първи етап:  Разглеждане на кандидатурите

– Втори етап : Първа селекция – избор спрямо мотивацията на кандидатите, въз основа отговорите на въпросите и критериите от т.4

– Трети етап: Втора селекция – телефонно интервюта с кандидатите с подбраните от Втори етап кандидати.

– Четвърти етап: Избор и обявяване на стипендиантите на конкурса.

 1. Стипендианти/победители в конкурса
 • В конкурса ще бъде избрани трима победители – стипендианти.
 • Стипендиантите участват в работилницата “Лични финанси: как да инвестираме по-добре” със стипендия от 50% или 20%.
 • Стипендиите са финансово подкрепени от Организаторите.
 • Стипендиантът с 50% стипендия следва да заплати 175 лв. Стипендиянтите с 20% стипендия следва да заплатят 280 лв. Размерът на стандартната цена на програмата е описан в т.2.2.
 1. Етапи и срокове за провеждане на конкурса
 • Старт на кандидатстване/ отваряне на платформата за кандидатстване: 08.11.2019 г.
 • Край на кандидатстване/ затваряне на платформата за кандидатстване : до 23:59 ч. на 22.11.2019 г.
 • Обявяване на победители: 27.11.2019 г.

8. Организаторите си запазват правото да променят или допълват настоящите общи условия.