Управление на организационната промяна

Преди време, промяната беше събитие. Все по-ясно става, че (вече) е начин на живот!
Управлението на организационната промяна е ключово мениджмънт умение. Уместен е въпросът "Как се учим да управляваме промени без да рискуваме реалната среда на компанията?"

Затова служат бизнес симулациите, които - подобно на симулатори за обучение на пилоти и космонавти - създават реалистична, но безрискова среда.

Нивото на придобитите практични умения е несравнимо по-високо от класическото обучение. Участниците имат конкретни измерители на напредъка и резултатите, което води на несравнимо ниво на ангажираност в "сериозната игра".
Симулацията "Управление на организационната промяна" е от портфолиото на HARVARD Business Publishing.

В нея участниците влизат в роля на "двигател" на значима промяна в Spectrum Sunglass Company - средно или висше ниво мениджър. Основната им цел е да привлекат критична маса от съмишленици на промяната.

Във всеки момент имат ключови измерители на своя напредък - брой поддръжници, достигната фаза на организационна промяна, измерител на ефективността и ефикасността на постигнатото. Участниците имат на разположение видео-интервюта с колеги, от които да разберат повече за мотивацията им, свързана с промяната.

Целта на симулацита е да въоръжи участниците с практически умения за:
 • решаване на проблеми и управление на рисковете при въвеждане на промяната;
 • мотивиране и вдъхновяване на хората и екипите;
 • справяне с напрежението и стреса от промяната;
 • успешно ангажиране на екипа за реализиране на промяната.Повече информация за бизнес симулацията, можете на намерите в брошурата на Harvard Business Publishing Change Management Simulation.


  Огняна Мирчева

  Старши фасилитатор в The Business Institute. Организационен и клиничен психолог. С богат практически и треньорски опит в областта на управление на хора, екипи и лична ефективност. Била е мениджър “Обучения” в AIG Life и КД Живот, регионален ръководител “Продажби и обучение” в ДСК Гаранция.
  Светлан Станоев

  Основател и старши фасилитатор в The Business Institute. Експерт в областта на стратегическото управление, сертифициран експерт за Balance Score Card. Бил е консултант по преструктуриране в KPMG,  финансов директор на Орбител, изпълнителен директор на инвестиционния фонд “Серес”.
  Светла Несторова

  Изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на ЗАД “Булстрад живот Виена иншурънс груп” АД. Психолог по образование, дългогодишен треньор. Забележителен стратег и мениджър. Един от най-ценeните и желани гост-говорители в The Business Institute.


  Чавдар Ваклев

  Генерален директор на Cheque Dejeuner България. Експерт в множество области на корпоративния мениджмънт. Бил е изпълнителен директор на Nikas за България, Мениджър за България в Colgate Palmolive, експерт в Nestle и Danone. Един от най- мотивиращите гост-говорители на The Business Institute.  Бизнес симулацията "Управление на организационната промяна"ще се проведе в 4 работни сесии в работното ателие на The Business Institute на ул. “Жолио-Кюри” 23а.

  1
  Сесия 1


  • Въведение и ориентация в симулацията. Елементи, връзки и логика в онлaйн средата Change management.
  Организационната промяна в контекста на стратегическите приоритети на компанията. Нива на осъществяване на промяната. Фази на приемане на организационната промяна. Реактивна и проактивна промяна. Управление на промяната в ситуация на спешност и в ситуация на липса на спешност. Запознаване с характеристиките на 4-те типа сценарии в симулацията. Основни цели на участниците като „двигатели“ на значима промяна в Spectrum Sunglass Company. Видове лостове при управление на промяната и специфики на тяхното използване в симулацията. Ключови измерители на напредъка.

  Самостоятелна и екипна подготовка.

  Проиграване на сценарий 1 и анализ на резултатите на всеки отбор.  2
  Сесия 2


  • Организационна култура при управление на промяната
  Дефиниции и значение на организационната култура за постигане на бизнес целите. Функции на културата. Характеристики на видовете организационна култура.

  Самостоятелна и екипна подготовка.

  Проиграване на сценарий 2 и анализ на резултатите на всеки отбор.  3
  Сесия 3


  • Лидерът при въвеждане, комуникиране и управление на промяната.
  „Виж – почувствай – промени” vs „Анализирай – мисли - промени”. Стъпки при управление на промяната. Създаване на ръководен екип за управление на промяната.

  Самостоятелна и екипна подготовка.

  Проиграване на сценарий 3 и анализ на резултатите на всеки отбор.  4
  Сесия 4


  • Препятствия при управление на промяната.
  Управление на рисковете при въвеждане на промяната. Мотивиране и вдъхновяване на хората и екипите, справяне с напрежението и стреса от промяната, успешно ангажиране на себе си и другите в реализирането на промяната.

  Самостоятелна и екипна подготовка.

  Проиграване на сценарий 4. Анализ на резултатите по отбори от проиграването на всички сценарии. Обобщение на екипните стратегии за всеки от четирите сценария. Извличане на добри практики и изводи за успешно изпълнение на заложените цели.

  Обобщение и практични изводи: Ключови изводи и прозрения в следствие на участието в симулацията Change management. Практическо приложение в бизнес ежедневието. Обобщение, обратна връзка и връчване на сертификати.

  • Петя Векова, Senior Consultant, участник зимен сезон 2014
  За мен беше изненада комбинацията между самата симулация и работните сесии в група. В интерес на истината в началото се питах дали няма начин да си работим самостоятелно върху симулация. Разбира се, такава възможност има, но истинската добавена стойност от този формат е всъщност в групата, споделения опит и различни гледни точки. Отчитам като голямо предимство факта, че организаторите позволяват многократното проиграване на различните сценарии и им благодаря за това.

  Цялото интервю с Петя може да видите тук.

  • Участник зимен сезон 2014
  Успях да придобия различни гледни точки към процеса на организационната промяна. И тъй като тя се случва в момента успявам да припозная много от темите и казусите в симулацията в реалната ситуация.

  • Мариана Закова, директор на 137 СОУ, участник зимен сезон 2014
  Управлението на промяната в практически план е не само полезно, но и необходимо осъзнаване на ролята на един съвременен управляващ – без оглед на професия и област в обществото. Културата на този процес е необходима в нашето съвременно българско общество. Разказът на Чавдар Ваклев от първо лице беше едно от добрите попадения на гост-говорител в подобно обучение, в което има нужда да се погледне симулираната ситуация отстрани - откъм реалния живот тук и сега.