Управление на промянатаПреди време, промяната беше събитие. Все по-ясно става, че (вече) е начин на живот!
Управлението на организационната промяна е ключово мениджмънт умение. Уместен е въпросът "Как се учим да управляваме промени без да рискуваме реалната среда на компанията?"

Затова служат бизнес симулациите, които - подобно на симулатори за обучение на пилоти и космонавти - създават реалистична, но безрискова среда.

Нивото на придобитите практични умения е несравнимо по-високо от класическото обучение. Участниците имат конкретни измерители на напредъка и резултатите, което води на несравнимо ниво на ангажираност в "сериозната игра".
Симулацията "Управление на организационната промяна" е от портфолиото на HARVARD Business Publishing.

В нея участниците влизат в роля на "двигател" на значима промяна в Spectrum Sunglass Company - средно или висше ниво мениджър. Основната им цел е да привлекат критична маса от съмишленици на промяната.

Във всеки момент имат ключови измерители на своя напредък - брой поддръжници, достигната фаза на организационна промяна, измерител на ефективността и ефикасността на постигнатото.

Участниците имат на разположение видео-интервюта с колеги, от които да разберат повече за мотивацията им, свързана с промяната.

Целта на симулацита е да въоръжи участниците с практически умения за:

  • решаване на проблеми и управление на рисковете при въвеждане на промяната;
  • мотивиране и вдъхновяване на хората и екипите;
  • справяне с напрежението и стреса от промяната;
  • успешно ангажиране на екипа за реализиране на промяната.Повече информация за бизнес симулацията, можете на намерите в брошурата на Harvard Business Publishing Change Management Simulation.

Предстоящи дати на провеждане: 30 май, 3 и 11 юни 2024 г. от 17:00 до 20:30 ч. (присъствено)

Бизнес симулацията "Управление на промяната" се провежда в три работни сесии в работното ателие на The Business Institute на ул. “Фредерик Жолио-Кюри” 23А.

Работилницaтa се провежда при минимум 8 записани участници.

Ако имате интерес или въпроси за работилницата, кликнете тук или се свържете с нас на: +359 88 2924710, office@thebusinessinstitute.eu.

ralitza stanoeva
Ралица Станоева

Старши фасилитатор в The Business Institute. Била е Мениджър “Маркетинг комуникации” в Mr. Bricolage (България, Сърбия, Македония), Изпълнителен Директор на агенция за дизайн на марки и опаковки - Design Board, Маркетинг мениджър за FIAT, Lancia и Alfa Romeo в Ауто Италия, Трейд маркетинг мениджър и Бранд мениджър в Danone. Експерт по пазарни стратегии, управление на марки и търговски маркетинг на бързооборотни стоки. Ралица е сертифициран фасилитатор за LEGO® Serious Play® Method и приложението Real Time Change - Readiness в Билунд, Дания.

Работилниците се провеждат при минимум 8 записани участници.

1
Сесия 1

  • Въведение и ориентация в симулацията. Елементи, връзки и логика в онлaйн средата Change management.
Организационната промяна в контекста на стратегическите приоритети на компанията. Нива на осъществяване на промяната. Фази на приемане на организационната промяна. Реактивна и проактивна промяна. Управление на промяната в ситуация на спешност и в ситуация на липса на спешност. Запознаване с характеристиките на 4-те типа сценарии в симулацията. Основни цели на участниците като „двигатели“ на значима промяна в Spectrum Sunglass Company. Видове лостове при управление на промяната и специфики на тяхното използване в симулацията. Ключови измерители на напредъка.

Самостоятелна и екипна подготовка.

Проиграване на сценарий 1 и анализ на резултатите на всеки отбор.


2
Сесия 2

  • Организационна култура при управление на промяната
Дефиниции и значение на организационната култура за постигане на бизнес целите. Функции на културата. Характеристики на видовете организационна култура.

Самостоятелна и екипна подготовка.

Проиграване на сценарий 2 и анализ на резултатите на всеки отбор.


3
Сесия 3

  • Лидерът при въвеждане, комуникиране и управление на промяната.
„Виж – почувствай – промени” vs „Анализирай – мисли - промени”. Стъпки при управление на промяната. Създаване на ръководен екип за управление на промяната.

Самостоятелна и екипна подготовка.

Проиграване на сценарий 3 и анализ на резултатите на всеки отбор.


Проиграване на сценарий 1 и анализ на резултатите на всеки отбор.[/quote]

4
Сесия 4

  • Препятствия при управление на промяната.
Управление на рисковете при въвеждане на промяната. Мотивиране и вдъхновяване на хората и екипите, справяне с напрежението и стреса от промяната, успешно ангажиране на себе си и другите в реализирането на промяната.

Самостоятелна и екипна подготовка.

Проиграване на сценарий 4. Анализ на резултатите по отбори от проиграването на всички сценарии. Обобщение на екипните стратегии за всеки от четирите сценария. Извличане на добри практики и изводи за успешно изпълнение на заложените цели.

Обобщение и практични изводи: Ключови изводи и прозрения в следствие на участието в симулацията Change management. Практическо приложение в бизнес ежедневието. Обобщение, обратна връзка и връчване на сертификати.


Предстоящи дати на провеждане: 30 май, 3 и 11 юни 2024 г. от 17:00 до 20:30 ч. (присъствено)

The Business Institute си запазва правото да променя часове и дати на провежданите работилници, като своевременно информира за това.

Работилницaтa се провежда при минимум 8 записани участници.

Early Bird до 15 май 2024 г.

620 лв.

  • 1 участник

Стандартна цена

690 лв.

  • 1 участник


Всички цени са без ДДС.

Възможни са отстъпки при ранно записване или при двама и повече участници от една компания. Отстъпка от стандартната цена получават всички участници в предишни работилници на The Business Institute.

За мен беше изненада комбинацията между самата симулация и работните сесии в група. В интерес на истината в началото се питах дали няма начин да си работим самостоятелно върху симулация. Разбира се, такава възможност има, но истинската добавена стойност от този формат е всъщност в групата, споделения опит и различни гледни точки. Отчитам като голямо предимство факта, че организаторите позволяват многократното проиграване на различните сценарии и им благодаря за това.
Петя Векова, Senior Consultant

Успях да придобия различни гледни точки към процеса на организационната промяна. И тъй като тя се случва в момента успявам да припозная много от темите и казусите в симулацията в реалната ситуация.
Участник

Управлението на промяната в практически план е не само полезно, но и необходимо осъзнаване на ролята на един съвременен управляващ – без оглед на професия и област в обществото. Културата на този процес е необходима в нашето съвременно българско общество. Разказът на Чавдар Ваклев от първо лице беше едно от добрите попадения на гост-говорител в подобно обучение, в което има нужда да се погледне симулираната ситуация отстрани - откъм реалния живот тук и сега.
Мариана Закова, директор на 137 СОУ