Бизнес иновации и предприемачествоIMC_Header_1

В сърцето на този майсторски клас е убеждението, че успехът в пред-приемането на нови инициативи – иноваторски или предприемачески – зависи от сходни фактори.

От богатия си опит сме формулирали рецепта на „магическия сос” така:

 • ясна визия/идея какво и защо правим (създаваме/ иновираме);
 • систематичен и структуриран подход от какво зависи успеха и как да го осъществим;
 • енергия, нагласи и поведение, за да го случим – воля, гъвкавост, фокус, приемане на провалите като уроци, нагласа за намиране на ресурси и др.;
 • среда от съмишленици – подкрепа, източник на идеи и опит по пътя на това, което не прилича на нищо друго в бизнеса – пред-приемането.

Майсторският клас Бизнес иновации и предприемачество е „интензивно хапче”, което съдържа ключовите теми и предизвикателства, които да фокусират, отключат, дори предизвикат потенциала на участниците.

За кого:

Майсторският клас е ориентиран към професионалисти, които имат натрупан опит в бизнес среда и виждат развитие в посока на иновации и предприемачество в различните му форми.

 • Експерти или мениджъри в корпоративна среда, които виждат потенциал за иновации в тяхната работа или са отговорни за иновациите, в компаниите, където са наети.
 • Компании, в които има убеждение, че трябва да иновират, но въпросът „как точно” все още няма ясно приложим отговор.
 • Експерти или мениджъри, които имат визия да започнат собствен бизнес - комерсиален или социален, въз основа на натрупаните знания, опит, контакти и потенциал.
 • Стартирали предприемачи, които имат потребност от систематичен подход, за да дадат тласък на своя бизнес към по-високо ниво на устойчивост.

В майсторския клас са включени онлайн съдържание, присъствени сесии, трансферни сесии във виртуална класна стая, организирани визити в компании, гост-говорители.

Майсторския клас по бизнес иновации и предприемачество може да бъде и първа крачка към диплома за Магистратура по Бизнес иновации и предприемачество към Висше училище по финанси и застраховане (ВУЗФ). Свържете се с нас при интерес.

Ако имате интерес или въпроси как да се включите, кликнете тук или се свържете с нас на +359 882 924 710 или office@thebusinessinstitute.eu

HB-and-StratX-Copy

Целта на майсторския клас Бизнес иновации и предприемачество е да създаде гъвкава платформа от знания и умения, които да служат на участниците в различни ситуации на пред-приемане и да ускори процеса.

 • Структуриране на типове иновации и приложението им в различни бизнеси.
 • Система и „пътна карта” от инструменти за действие при генериране и управление на иновации, и стартиране на бизнес.
 • Модерно и актуално знание и умения, включено в най-добрите международни програми по иновации и предприемачество.
 • Осъзнаване на личностния потенциал и области за развитие с цел реализация на иновации и/или стартиране на бизнес.

И не на последно място – среда от съмишленици – които едни за други са източник на идеи, подкрепа, стимул, опит и според всички глобални проучвания са ключов фактор за успех.

1
Оценка на бизнес идеи

Иноваторите и предприемачите не страдат от липса на идеи, напротив често имат множество идеи, комбинация от идеи или множество варианти как да осъществят дадена идея. Тази работилница идва на помощ, за да фокусира тяхната енергия и да даде рамка за селекция и моделиране на идеи и извеждането им към успех:

 • Анализ и оценка на потенциала на бизнес идеи с Business Idea Mandala (методология и бизнес инструмент на The Business Institute).
 • Анализ и оценка, дискусии и обратна връзка по бизнес идеи на участниците.
 • „Моделиране на потенциала” на бизнес идеята – какво и как може да променим за да подобрим шансовете за успех на бизнес идеята още в зародиш.
 • Бизнес симулация – The Start-Up Puzzle – игрофициран бизнес казус, базиран на методологията Business Idea Mandala.
2
Развитие на иновативни продукти

„Лудост е да правиш едно и също нещо отново и отново, и да очакваш различни резултати.”- тази перифраза на популярна мисъл на Айнщан ясно показва, че ако искаме да създадем продукт извън обичайната рамка на конкуренцията, ни трябват инструменти извън нея. Тази работилница включва запознаване и реална работа с набор от инструменти за развитие на иновативни продукти:

 • методoлогия и инструмент Value Proposition Design, съчетана с подхода Lean Start-up (agile customer development) за пазарна валидация на иновативни продукти;
 • стратегия  „Син океан” (Blue Ocean strategy) за създаване на пазарно пространство отвъд зоната на пряка конкуренция;
 • Бизнес симулация на Harvard Business Publishing, основана на концепция  „Crossing the Chasm”, който дава ясни насоки за масовизиране на иновативен продукт. Дава ясни насоки и стъпки за практическа реализация по пазарно развитие и растеж на иновативни продукти, с една дума - масовизиране на иновтивен продукт.
 • популярният подход agile product development за гъвкаво развитие на продукти, паралелно на постоянна пазарна валидация.

logo 2
strategyzer_owler_20160301_014554_original - Copy

3
Иновативни бизнес модели и иновационни стратегии

„Да сме различни с това какво правим или да правим същото, но да сме различни с това как го правим?” – така накратко може да се представи идеята за иновативни бизнес модели. Този вид иновации са едни от най-сложните, защото обхващат множество дейности в цялата организация. В същото време иновациите в една бизнес организация не са „сами по себе си” – напротив, те следва да са пряко свързани със стартегията на компанията, да бъдат обект на ясни цели и ключови измерители.

Работилницата включва тези аспекти:

 • Бизнес моделиране (методология и инструмент The Business Model Canvas)
 • Примери и подходи за създаване на иновативни бизнес модели
 • Иновационни стратегии, връзката им със стратегията на компанията и структуриране на ключови измерители за представяне (KPIs) на иновационния процес
 • Бизнес симулация, основана на концепцията „Дилемата на иноватора”, Harvard Business Publishing, която адресира различния подход между опериране на основния бизнес и създаването на революционни иновации.

logo 2
strategyzer_owler_20160301_014554_original - Copy

4
Иновативно и предприемчиво мислене

Тази работилница е изцяло фокусирана върху личността на всеки от участниците и разгръщане на нейния потенциал в областта на иновирането и пред-приемането. Основните елементи в нея са:

 • самоопознаване и саморефлексия – въз основа на комплекс от тестове за самопрофилиране в различни аспекти на поведение, характер и нагласи, които имат отношение към качествата на иноватора и предприемача;
 • вдъхновение от примери – организирани визити в компании и срещи с иноватори и предприемачи, които ще провокират обичайните практики и граници;
 • преживявания в нестандартна среда – включване и предприемане на дейности, които са извън стандартната зона на комфорт, където е неразкрития потенциал на личността.

„Лектори” в програмата са практици (лидери и предприемачи) с богат бизнес опит – фасилитатори, гост-говорители и казусо-носители. Мениджъри и предприемачи, които ежедневно работят в реална бизнес среда и пренасят научените уроци в програмата заедно с знания, инструменти и методологии на световни университети.

sstanoev-newphoto
Светлан Станоев

Основател и старши фасилитатор в The Business Institute. Започва като консултант по преструктуриране на бизнеси в KPMG, по-късно заема поста финансов директор на “Орбител”, както и изпълнителен директор на инвестиционния фонд “Серес”. Автор е на бизнес инструмента “Мандала на бизнес идеята” – модел за оценка на нови и иновативни бизнес идеи, инструмент, получил признание и приложение в редица старт-ъп и иновационни инкубатори, големи утвърдени компании в България и чужбина.

Tzvetelina Teneva
Цветелина Тенева

Основател и старши фасилитатор в The Business Institute. Експерт в областите: бизнес моделиране, иновации, пазарни стратегии, маркетинг комуникации, вътрешно и външно предприемачество. Има опит като Марком мениджър и Маркетинг директор в Орбител, а преди това - ПР експерт в Правителствената информационна служба. Фасилитира обучения и бизнес симулации за професионалисти от 2002 г., като използва Participatory Leadership методи. Цветелина Тенева е и сертифициран фасилитатор за методологията LEGO® SERIOUS PLAY®.

TzKyoseva_400x400
Цветослава Кьосева

Практик в областта на иновациите от 2005 г.  В момента CEO на IT компанията Methodia. Преди това заема няколко управленски длъжности в Мобилтел, последната от които е мениджър на Иновационния център на компанията, като в това си качество работи по проект “Иновационна лаборатория”, съвместен с ТУ – София. Докторант е в областта на комерсиализацията на технологичните иновации в ТУ- София. Има завършена степен MBA по иновации и предприемачество във Виенския университет.

083c2c1
Виктор Францес

Виктор е сериен предприемач. В момента развива иновативен проект в областта на интернет услугите в Индия, базиран на ноу-хау от българския пазар на високоскоростен интернет. Основател и изпълнителен директор на Орбител, който беше успешно продаден на Мадяр телеком, част от групата на Дойче телеком. Признат специалист по привличането на международни капитали.

AAEAAQAAAAAAAAJDAAAAJDlmZTk1MzVlLWViYTctNGMzNC04NzQ2LTdiMmFmNzdhNThkMw
Румен Илиев

Партньор в Launchub и управлява процеса на кандидатстване, селекцията и отношенията с компаниите в портофолиото на Launchub. Преди това е бил собственик на консултантска компания, фокусирана върху разрешаването на бизнес проблеми и подкрепа на компаниите и техния мениджмънт да постигнат различни бизнес цели. В своята кариера Румен е бил на висш експертни позиции в някои от най-големите международни компании за utilities и застраховане в Централна и Източна Европа.

mila kusheva
Мила Кушева

С над 12-годишен опит в телекомуникациите и като част от маркетинг екипа на Telenor. Основната й дейност е с фокус върху end-to-end продуктовия дизайн, клиентското преживяване и пазарен подход и лансиране на нови продукти. След завършване на магистърската си степен по Международни отношения в УНСС, Мила започва професионалния си път като медиа планьор в агенция Zenith Optimedia. Сертифициран project manager по методологията SixSigma.

DSC_2157-mod - Copy
Ваня Стоянова

Инженер в областта на технология на материалите с международен опит в разработването на нови и модифицирани материали. В последните 12 години заема мениджърски позиции в различни сфери. В изследователски институт в Италия, занимаващ се с разработването на иновативни материали, а след завръщането си в България през 2010 създава и утвърждава R&D отдела на Aurubis в страната. Като част от международният екип за иновации на компанията, отговаря за тяхното управление в България. Има докторантура в областта на материалознанието защитена в Италия, както и ЕМВА от Университета в Шефилд, Великобритания.

Участниците в майсторския клас Бизнес иновации и предприемачество са бизнес практици, които ценят реално приложимите умения. Професионалисти, които са придобили немалка част от своите бизнес умения в процеса на работата, но имат нужда да ги структурират, допълнят и надградят. Мениджъри, собственици или експерти, които целят да разгърнат потенциала на бизнеса, за който отговарят до следващото по-високо ниво на развитие и устойчивост.

През нашите обучения по предприемачество и иновации са минали над 500 българи, които днес са успешни мениджъри и предприемачи, променящи бизнес и социалната среда в България. Участвали са в различни проекти с обучително съдържание: Innovation Lab за Mobiltel, Innovation Lab за Samsung,  „Innovation in Action" на Солвей Соди и Аурубис България, както и Магистратурата по Иновации, предприемачество и финанси, която реализираме от 2011 г. съвместно с ВУЗФ.

Те вече осъществяват прекрасни проекти: Иван Ненков, изпълнителен директор на SoftUni, Бойко Благоев – съосновател на Free Sofia Tour и Ръководител отдел „Информация и комуникация" към Европейската комисия в България,  Десислава Костова – дала идеята и управляваща бранда Thinkle Stars, Илиян Опрев, основател на ARTery, Георги Чипов – изобретател на Smart Hand и Arthesis Covers, с награда „30 под 30” от Forbes България,  Борис Колев – успешен предприемач, реализирал редица проекти, с награда „30 под 30” от Forbes България. И много други.

В програмата са се обучавали професионалисти, работещи в компании като Coca Cola, Telenor, Blizoo, Fibank, Белла, Аvendi, Заедно в час, Noema и др. А ето и някои от тях:

AAEAAQAAAAAAAAhYAAAAJGI3ZTEzZmYzLTQ3MzMtNDgyNC1hYWFlLWVjMzAzZTA1OWQ1Yg
Иван Ненков - Managing Director Software University (softuni.bg)

"Обучението ми помогна да доразвия значително своето бизнес мислене, което не беше трудно имайки предвид интерактивния практически подход на преподаване и средата от готини, млади хора ориентирани към кариерен растеж или изграждане и управление на свой собствен бизнес. Бих казал, че това е една от най-добрите инвестиции, които съм правил за себе си, тъй като придобитите знания и умения се материализират всеки ден в моята работа."

AAEAAQAAAAAAAAgtAAAAJDgwMmYzOGM5LTFlNmQtNDcyZi1iYzViLTU3NmY1YjI1OGU3MQ
Милена Бояджиева - Мениджър проекти Регулаторна отчетност в Юробанк България

"Препоръчвам я на всеки, който иска да се учи от едни от най-добрите лектори, практици и успешни предприемачи и мениджъри у нас. Не се сещам за нещо от програмата, което да не може да се приложи на практика. Работата ми е повлияна по много начини от наученото. Много повече гледам на проблемите като на възможности отколкото като на нещо, което би следвало да ни спира и пречи."

16a37e9
Георги Чипов - Изобретател, основател на Smart Hand и Arthesis Covers

"Препоръчвам програмата на всеки, който иска да се занимава с предприемачество. Дава основите и начина на мислене, как да се тестват идеите, как да анализираш, да се научиш да си задаваш правилните въпроси и много бизнес инструменти, чрез които можеш да видиш цялата картинка."

AAEAAQAAAAAAAA0dAAAAJDJkODFmMzczLWVhNmItNDYzYi1iOGE1LWZjZGFiNzhlZjYxMg
Маргарит Ралев - Основател на ADVIFI. Основател и арт директор в студио за графичен дизайн Ralev.com

"По думите му е научил много нови неща, които могат да са му полезни във всичко, с което се занимава и особено в уеб стартъпите, с които се е захванал в последно време. Като най-интересно преживяване Маргарит определя гостуването на български мениджъри и предприемачи, които споделят своя опит с участниците, а като най-полезно – дисциплината Стартиране на бизнес."

Стандартна цена

2100 лв.

 • Всички работилници
 • Възможност за разсрочено плащане

Стандартна цена на работилница

580 лв.

 • 1 работилница


Всички цени са без ДДС.

Възможни са отстъпки при ранно записване или при двама и повече участници от една компания. Отстъпка от стандартната цена получават всички участници в предишни работилници на The Business Institute и Института за предприемачи на Сиско.