InnopreneurshipIMC_Header_1

INNOPRENEURSHIP = БИЗНЕС ИНОВАЦИИ + ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

В сърцето на работилницата Innopreneurship стои разбирането, че успехът в пред-приемането на нови инициативи – новаторски или предприемачески – зависи от сходни фактори, предпоставки и подход.

Въз основа на богатия си опит, екипът на The Business Institute формулира рецептата на „магическия микс” между бизнес иновациите и пред-приемането на нови бизнес проекти по следния начин:

 • ясна визия, идея – какво, защо и за кого правим (създаваме/иновираме);
 • систематичен и структуриран подход от какво зависи успехът и как да го осъществим;
 • енергия, нагласи и поведение, за да го случим – воля, гъвкавост, фокус, приемане на провалите като уроци, нагласа за намиране на ресурси и др.;
 • среда от съмишленици – подкрепа, източник на идеи и опит по пътя на това, което не прилича на нищо друго в бизнеса – пред-приемането.

Работилницата Innopreneurship представлява „интензивно хапче”, което съдържа ключовите теми, които да фокусират, отключат, дори предизвикат потенциала на участниците.

В работилницата са включени онлайн съдържание и фасилитирани обучителни сесии, сериознa бизнес игрa – симулация от портфолиото на Harvard Business Publishing, виртуални класни стаи за пренос на наученето към практиката.

ЗА КОГО

Работилницата Innopreneurship е ориентирана към мениджъри-собственици и професионалисти, които имат натрупан опит в бизнес среда и виждат развитие в посока на иновации и предприемачество в различните му форми.

 • Мениджъри-собственици на компании, които имат убеждението, че трябва да иновират, но въпросът „как точно” все още няма ясно приложим отговор.
 • Експерти или мениджъри в корпоративна среда, които виждат потенциал за иновации в тяхната работа или са отговорни за иновациите в компаниите, където са наети.
 • Професионалисти, мениджъри, които имат визия да започнат собствен бизнес въз основа на натрупаните знания, опит, контакти и потенциал.
 • Стартирали/-щи предприемачи, които имат потребност от систематичен подход, за да дадат тласък на своя бизнес към по-високо ниво на устойчивост.

Работилницaтa се провежда при минимум 8 записани участници.

При интерес към програмата, моля оставете контактите си след натискане на бутона “Запиши се” отдолу, за да получите повече подробности и дати на провеждане.

HB-and-StratX-Copy

Целта на работилницата Innopreneurship е да създаде гъвкава платформа от знания и умения, които да служат на участниците в различни ситуации на пред-приемане на нови бизнес инициативи, както и да ускори процеса по привеждането им в дейстивие.

 • Структуриране на типове иновации и приложението им в различни бизнеси.
 • Система и „пътна карта” от инструменти за действие при генериране и управление на иновации, и (ре)стартиране на бизнес.
 • Модерно и актуално знание и умения, заимствани от най-добрите международни програми по иновации и предприемачество.

И не на последно място – среда от съмишленици – които едни за други са източник на идеи, подкрепа, стимул, опит и според всички глобални проучвания са ключов фактор за успех.

Работилниците се провеждат при минимум 8 записани участници.

За повече информация, свържете се с нас.

1
Иновативни бизнес модели и иновационни стратегии

„Да правим нещо различно или да правим същото, но по различен начин.” – така накратко може да се представи идеята за иновативни бизнес модели. Този вид иновации са едни от най-сложните, защото обхващат множество дейности в една бизнес операция.

Работилницата включва следните теми на фокус:

 • Бизнес моделиране (методология и инструмент The Business Model Canvas)
 • Примери и подходи за създаване на иновативни бизнес модели
 • Бизнес симулация на Harvard Business Publishing, представяща 4-те основни подхода за иновиране (вътрешни и външни). Структурирани критерии в какви ситуации в бизнеса кой/кои от подходите са резултатни. Яснота за общия процес на иновиране и работещи варианти за използване на комбинация от 4-те подхода през различните етапи на този процес

logo 2
strategyzer_owler_20160301_014554_original - Copy

2
Развитие на иновативни продукти

„Лудост е да правиш едно и също нещо отново и отново, и да очакваш различни резултати.” – тази перифраза на популярна мисъл на Айнщайн ясно показва, че ако искаме да създадем продукт извън обичайната рамка на конкуренцията, ни трябват различни инструменти. Модулът включва запознаване и реална работа с набор от инструменти за развитие на иновативни продукти:

 • Популярният подход agile в контекста на гъвкаво развитие на продукти, паралелно на постоянна пазарна валидация
 • Методoлогия и инструмент Value Proposition Design, съчетана с подхода Lean Start-up (agile customer development) за пазарна валидация на иновативни продукти
 • Стратегия „Син океан” (Blue Ocean strategy) за създаване на пазарно пространство отвъд зоната на пряка конкуренция

strategyzer_owler_20160301_014554_original - Copy

Екипът в работилницата се състои от практици (лидери и предприемачи) с богат бизнес опит – мениджъри и предприемачи, които ежедневно работят в реална бизнес среда и пренасят научените уроци в програмата заедно с знания, инструменти и методологии на световни университети.

sstanoev
Светлан Станоев

Основател и старши фасилитатор в The Business Institute, управляващ партньор в мениджмънт консултантска компания-бутик Strategize! Експерт в областите финансов мениджмънт, финанси за нефинансисти, стратегическо управление, бизнес моделиране, бизнес развитие. Започва като консултант корпоративни финанси в KPMG, след това е финансов директор на Орбител, както и изпълнителен директор на инвестиционния фонд “Серес”.

Съавтор на и основен фасилитатор е в Магистърската програма по иновации, предприемачество и финанси – съвместна програма на The Business Institute и университета ВУЗФ. Автор е на бизнес инструмента “Мандала на бизнес идеята” – модел за оценка на нови и иновативни бизнес идеи, инструмент, получил признание и приложение в редица старт-ъп и иновационни инкубатори, големи утвърдени компании в България и чужбина.

Tzvetelina Teneva
Цветелина Тенева

Основател, Старши консултант и фасилитатор в The Business Institute. Опитен практик в областите: предприемачество, бизнес иновации, пазарни стратегии, бизнес развитие. Методист и фасилитатор в Иновационната лаборатория на Мтел, Иновационната лаборатория на Samsung, Академия “Иновация в действие” на Solvay Sodi и Aurubis България, проектно участие в инициатива за иновации и предприемачество “Unbound” на Unicredit Bulbank, Магистърската програма по иновации, предприемачество и финанси, модул “Предприемачество” в Академията по продажби на Каменица АД, модул за иновативни бизнес модели за Девин АД.

Билa e мениджър “Маркетинг комуникации” и Маркетинг директор в Орбител. Магистър по връзка с обществеността и реклама. PhD кандидат по тема “Иновативни бизнес модели за социално предприемачество” по съвместна програма между ВУЗФ и Copenhagen Business School. Сертифициран фасилитатор по методологията LEGO® Serious Play®.

TzKyoseva_400x400
Цветослава Кьосева

Асоцииран фасилитатор в The Business Institute, Изпълнителен директор в Methodia. Има сериозен опит в областта на иновациите, продуктовото развитие и вътрешното предприемачество като мениджър на Иновационния център на Мтел (сега А1), отговорник за интегрирането на иновационните стратегии и бизнес стратегията на телекомуникационния оператор. В последните 3 години – за иновативно развитие и излизане на мебждународни пазари на Methodia.

Водещ фасилитатор в The Business Institute в областта на иновациите – продуктово развитие и иновации, управление на иновациите в Магистърската програма по иновации, предприемачество и финанси и серията работилници Innopreneurship. Завършила с отличие МВА по иновации и предприемачество във Виенския университет.

Участниците в Innopreneurship са бизнес практици, които ценят реално приложимите умения. Професионалисти, които са придобили немалка част от своите бизнес умения в процеса на работата, но имат нужда да ги структурират, допълнят и надградят. Мениджъри, собственици или експерти, които целят да разгърнат потенциала на бизнеса, за който отговарят до следващото по-високо ниво на развитие и устойчивост.

През нашите обучения по предприемачество и иновации са минали над 500 българи, които днес са успешни мениджъри и предприемачи, променящи бизнес и социалната среда в България. Участвали са в различни проекти с обучително съдържание: Innovation Lab за Mobiltel, Innovation Lab за Samsung,  „Innovation in Action” на Солвей Соди и Аурубис България, както и Магистратурата по Иновации, предприемачество и финанси, която реализираме от 2011 г. съвместно с ВУЗФ.

Те вече осъществяват прекрасни проекти: Иван Ненков, изпълнителен директор на SoftUni, Бойко Благоев – съосновател на Free Sofia Tour и Ръководител отдел „Информация и комуникация” към Европейската комисия в България,  Десислава Костова – дала идеята и управляваща бранда Thinkle Stars, Илиян Опрев, основател на ARTery, Георги Чипов – изобретател на Smart Hand и Arthesis Covers, с награда „30 под 30” от Forbes България,  Борис Колев – успешен предприемач, реализирал редица проекти, с награда „30 под 30” от Forbes България. И много други.

В програмата са се обучавали професионалисти, работещи в компании като Coca Cola, Telenor, Blizoo, Fibank, Белла, Аvendi, Заедно в час, Noema и др. А ето и някои от тях:

AAEAAQAAAAAAAAhYAAAAJGI3ZTEzZmYzLTQ3MzMtNDgyNC1hYWFlLWVjMzAzZTA1OWQ1Yg
Иван Ненков – Managing Director Software University (softuni.bg)

“Обучението ми помогна да доразвия значително своето бизнес мислене, което не беше трудно имайки предвид интерактивния практически подход на преподаване и средата от готини, млади хора ориентирани към кариерен растеж или изграждане и управление на свой собствен бизнес. Бих казал, че това е една от най-добрите инвестиции, които съм правил за себе си, тъй като придобитите знания и умения се материализират всеки ден в моята работа.”

AAEAAQAAAAAAAAgtAAAAJDgwMmYzOGM5LTFlNmQtNDcyZi1iYzViLTU3NmY1YjI1OGU3MQ
Милена Бояджиева – Мениджър проекти Регулаторна отчетност в Юробанк България

“Препоръчвам я на всеки, който иска да се учи от едни от най-добрите лектори, практици и успешни предприемачи и мениджъри у нас. Не се сещам за нещо от програмата, което да не може да се приложи на практика. Работата ми е повлияна по много начини от наученото. Много повече гледам на проблемите като на възможности отколкото като на нещо, което би следвало да ни спира и пречи.”

16a37e9
Георги Чипов – Изобретател, основател на Smart Hand и Arthesis Covers

“Препоръчвам програмата на всеки, който иска да се занимава с предприемачество. Дава основите и начина на мислене, как да се тестват идеите, как да анализираш, да се научиш да си задаваш правилните въпроси и много бизнес инструменти, чрез които можеш да видиш цялата картинка.”

Работилницaтa се провежда при минимум 8 записани участници.

За повече информация, свържете се с нас.

Моля, оставете контактите си. Нашите консултанти ще се свържат с вас. Ще получите детайлна информация и консултация (без ангажимент за записване) за това как конкретните работилници могат да подкрепят вашите професионални и лични цели.