Innopreneurship Master ClassИновативно предприемачество за напреднали

IMC_Header_1

Фокус на Innopreneurship Master Class (IMC) - Иновативно предприемачество за напреднали - са практичните умения за вземане на решения в българската бизнес среда. Целта на програмата не е теоретични знания, а подготовка на участниците за действие и приложение в реални проекти.

Подходът на програмата структурира и “подрежда елементите на пъзела” от ключови теми: стартиране на бизнес, бизнес иновации, развитие на нови продукти, предприемачество вътре в компанията.

В хода на майсторския клас участниците имат възможността да приложат веднага в тяхната бизнес реалност различни съвременни бизнес методологии и инструменти – подредени в “пътна карта” – за анализ и вземане на решения.

За кого

Бизнес иновации и предприемачество за напреднали е за хора с опит в бизнеса и в областите: бизнес иновации, развитие на нови продукти, маркетинг, стартиране на бизнес или вътрешно предприемачество (intrapreneurship). Прoфесионалисти, които са придобили немалка част от своите бизнес умения в реалната си практика, но имат нужда да ги структурират, допълнят и надградят:

 • Стартиращи или вече стартирали свой собствен бизнес. Те имат опит и експертиза в конкретната сфера на своя старт-ъп, но разбират, че без релевантни и практични бизнес умения техният път ще е с по-труден старт и по-рисков.
 • Мениджъри-собственици на бизнес във фаза на растеж и развитие. Тяхната основна цел е да катализират своите компетенции и потенциал, за да изведат до ново ниво своя бизнес.
 • Експерти с богат практически опит, на които предстои или вече са поели управлението на процеси или функции свързани с иновации и/или продуктово развитие. За тях практичните, непосредствено приложими умения са по-важни от дипломата в рамка.

При интерес и желание от Ваша страна, Майсторският клас по Иновативно предприемачество може да бъде признат като първи семестър в рамките на Магистърската програма по Иновации, предприемачество и финанси към Висше училище по застраховане и финанси. Свържете се с нас за допълнителна информация. 

Innopreneurship Master Class - Иновативно предприемачество за напреднали стартира през есен 2019 г.

Ако имате интерес или въпроси как да се включите, кликнете тук или се свържете с нас на +359 882 924 710 или office@thebusinessinstitute.eu

HB-and-StratX-Copy

 • Поставяне на теорията в изцяло практичен контекст – за нашите участници е важно как всяка концепция, модел, инструмент се прилагат на практика.
 • Реални упражнения върху идеи и проекти на участниците - предпоставка за техния успех.
 • Холистичен подход в помощ на участниците с цел улеснение на решаването на интердисциплинарни казуси: “пътна карта” за развитие и оценка на сценарии за решаване на предизивикателства в личните бизнес проекти.
 • Съвременни бизнес методологии, инструменти и симулации от водещи университети, които поставят участниците в реална, но безрискова среда на анализ, вземане и прилагане на бизнес решения.
 • Фасилитаторите предоставят адаптирано know-how към локалните специфики през работа по реални бизнес казуси.
 • Споделяне на опит и ценни дискусии  в среда от себеподобни -  предприемачи и мениджъри, както и с останалите участници в програмата.
 • Учене през преживяване и правене: генериране на идеи, анализ и оценка, прилагане на решенията на казусите, дискусия и обратна връзка за решенията от съмишленици: участниците, фасилитаторите и гост-говорителите.
 • Достъп до богата мрежа от контакти – The Business Institute предоставя възможност за включване в бързо-растящата alumni мрежа от бизнес практици, everlearner съмишленици: участници в различни майсторски класове и програми, гост-говорители, компании казусо-носители и техните екипи.

Програмата стартира през есен 2019 г. и се състои от 5 модула,  всеки от по между 2 и 4 сесии, които се провеждат през уикенд дни.

Присъствените сесии се провеждат в работното ателие на The Business Institute на ул. Жолио-Кюри 23А, София.

1
Модул: Business Idea Genesis

Фасилитатор: Светлан Станоев

 • Анализ и оценка на потенциала на бизнес идеи с Business Idea Mandala (методология и бизнес инструмент на The Business Institute).
 • Анализ и оценка, дискусии и обратна връзка по бизнес идеи на участниците.
 • “Моделиране на потенциала” на бизнес идеята – какво и как може да променим за да подобрим шансовете за успех на бизнес идеята още в зародиш.
 • Бизнес симулация – The Start-Up Puzzle – игрофициран бизнес казус, базиран на методологията Business Idea Mandala.
2
Модул: Agile Product Development

Фасилитатор: Цветослава Кьосева

 • Събиране и анализ на пазарна информация за успешно продуктово развитие;
 • Подходи за генериране и оценка на идеи за развитие на продукти (методология и подход на Clayton Christensen, Harvard University);
 • Disruptive innovation (методология и подход на Clayton Christensen, Harvard University);
 • Пазарно въвеждане на продукта;
 • Управление на жизнения цикъл на продукта;
 • Бизнес игра и дебриф-дискусия на резултатите след играта – бизнес симулация на Clayton Christensen “Strategic Innovation Simulation: Black Bay Battery”, Harvard Business Publishing.

logo 2

3
Модул: Innovative Business Models

Фасилитатор: Цветелина Тенева

 • Описване, оценка и анализ на бизнес модел с Канава на бизнес модела (Business Model Canvas), методология и бизнес инструмент на Strategizer;
 • Иновативни бизнес модели – генезис и логика зад конкретната иновация, илюстрации, генериране на идеи, оценка и анализ;
 • Моделиране и оценка на сценарии за иновации в бизнес модела в контекста на различни пазарни тенденции;
 • Устойчиви практики в иновативните бизнес модели.
4
Модул: Value Proposition Design

Фасилитатор: Цветелина Тенева

 • Концепция на изграждане на продукти чрез Customer Development (методология и бизнес инструмент на Steve Blank, Stanford University);
 • Генериране на идеи за продуктово развитие въз основа на пазарни прозрения;
 • Изграждане на хипотеза за бизнес модел на продукта с инструмента Канава на предложението за стойност (Value proposition canvas), Канава на бизнес модела (методология и бизнес инструмент на Strategizer);
 • Тестване на хипотези за ключови елементи на бизнес модела;
 • Дефиниране на минимален жизнеспособен продукт.
5
Модул: Innovation Management

Фасилитатор: Цветослава Кьосева

 • Принципи на иновациите: какво са, видове (радикални и надграждащи; процесни, технологични, продуктови, в бизнес модела; иновации в пресечната точка);
 • Източници на иновации (вътрешни, външни). Организиране на иновациите: процеси, роли и участници (outside-in, inside-out), организационна структура на иновациите (затворена, отворена);
 • Реализиране на иновации: ценообразуване, определяне на ресурси, иновациите като повтаряем процес;
 • Онлайн бизнес симулация и дебриф-дискусия на резултатите след бизнес играта  – Innovation Simulation “Breaking News”, Harvard Business Publishing.

logo 2

След успешното завършване на програмата, участниците получават сертификат от The Business Institute.

При интерес и желание от Ваша страна, Майсторският клас по бизнес иновации и предприемачество може да бъде признат като първи семестър в рамките на Магистърската програма по Иновации, предприемачество и финанси към Висше училище по застраховане и финанси. Свържете се с наш представител за допълнителна информация: +359 882 924 710 или на office@thebusinessinstitute.eu

“Лектори” в програмата са практици (лидери и предприемачи) с богат бизнес опит – фасилитатори, гост-говорители и казусо-носители. Мениджъри и предприемачи, които ежедневно работят в реална бизнес среда и пренасят научените уроци в програмата заедно с знания, инструменти и методологии на световни университети.

sstanoev-newphoto
Светлан Станоев

Основател и старши фасилитатор в The Business Institute. Започва като консултант по преструктуриране на бизнеси в KPMG, по-късно заема поста финансов директор на “Орбител”, както и изпълнителен директор на инвестиционния фонд “Серес”. Автор е на бизнес инструмента “Мандала на бизнес идеята” – модел за оценка на нови и иновативни бизнес идеи, инструмент, получил признание и приложение в редица старт-ъп и иновационни инкубатори, големи утвърдени компании в България и чужбина.

Tzvetelina Teneva
Цветелина Тенева

Основател и старши фасилитатор в The Business Institute. Със сериозен опит в областите бизнес моделиране, управление на марки, пазарни стратегии, маркетинг комуникации. Има опит като Марком мениджър и Маркетинг директор в Орбител, а преди това - ПР експерт в Правителствената информационна служба. Лектор в Нов български университет и ВУЗФ. С над 10-годишен опит в обучението на практици.

TzKyoseva_400x400
Цветослава Кьосева

Практик в областта на иновациите от 2005 г.  В момента CEO на IT компанията Methodia. Преди това заема няколко управленски длъжности в Мобилтел, последната от които е мениджър на Иновационния център на компанията, като в това си качество работи по проект “Иновационна лаборатория”, съвместен с ТУ – София. Докторант е в областта на комерсиализацията на технологичните иновации в ТУ- София. Има завършена степен MBA по иновации и предприемачество във Виенския университет.

083c2c1
Виктор Францес

Виктор е сериен предприемач. В момента развива иновативен проект в областта на интернет услугите в Индия, базиран на ноу-хау от българския пазар на високоскоростен интернет. Основател и изпълнителен директор на Орбител, който беше успешно продаден на Мадяр телеком, част от групата на Дойче телеком. Признат специалист по привличането на международни капитали.

AAEAAQAAAAAAAAJDAAAAJDlmZTk1MzVlLWViYTctNGMzNC04NzQ2LTdiMmFmNzdhNThkMw
Румен Илиев

Партньор в Launchub и управлява процеса на кандидатстване, селекцията и отношенията с компаниите в портофолиото на Launchub. Преди това е бил собственик на консултантска компания, фокусирана върху разрешаването на бизнес проблеми и подкрепа на компаниите и техния мениджмънт да постигнат различни бизнес цели. В своята кариера Румен е бил на висш експертни позиции в някои от най-големите международни компании за utilities и застраховане в Централна и Източна Европа.

mila kusheva
Мила Кушева

С над 12-годишен опит в телекомуникациите и като част от маркетинг екипа на Telenor. Основната й дейност е с фокус върху end-to-end продуктовия дизайн, клиентското преживяване и пазарен подход и лансиране на нови продукти. След завършване на магистърската си степен по Международни отношения в УНСС, Мила започва професионалния си път като медиа планьор в агенция Zenith Optimedia. Сертифициран project manager по методологията SixSigma.

DSC_2157-mod - Copy
Ваня Стоянова

Инженер в областта на технология на материалите с международен опит в разработването на нови и модифицирани материали. В последните 12 години заема мениджърски позиции в различни сфери. В изследователски институт в Италия, занимаващ се с разработването на иновативни материали, а след завръщането си в България през 2010 създава и утвърждава R&D отдела на Aurubis в страната. Като част от международният екип за иновации на компанията, отговаря за тяхното управление в България. Има докторантура в областта на материалознанието защитена в Италия, както и ЕМВА от Университета в Шефилд, Великобритания.

Участниците в Innopreneurship Master Class за напреднали са бизнес практици, които ценят реално приложимите умения. Професионалисти, които са придобили немалка част от своите бизнес умения в процеса на работата, но имат нужда да ги структурират, допълнят и надградят. Мениджъри, собственици или експерти, които целят да разгърнат потенциала на бизнеса, за който отговарят до следващото по-високо ниво на развитие и устойчивост.

През нашите обучения по предприемачество и иновации са минали над 500 българи, които днес са успешни мениджъри и предприемачи, променящи бизнес и социалната среда в България. Участвали са в различни проекти с обучително съдържание: Innovation Lab за Mobiltel, Innovation Lab за Samsung,  "Innovation in Action" на Солвей Соди и Аурубис България, както и Магистратурата по Иновации, предприемачество и финанси, която реализираме от 2011 г. съвместно с ВУЗФ.

Те вече осъществяват прекрасни проекти: Иван Ненков, изпълнителен директор на SoftUni, Бойко Благоев – съосновател на Free Sofia Tour и Ръководител отдел "Информация и комуникация" към Европейската комисия в България,  Десислава Костова – дала идеята и управляваща бранда Thinkle Stars, Илиян Опрев, основател на ARTery, Георги Чипов – изобретател на Smart Hand и Arthesis Covers, с награда “30 под 30” от Forbes България,  Борис Колев – успешен предприемач, реализирал редица проекти, с награда “30 под 30” от Forbes България. И много други.

В програмата са се обучавали професионалисти, работещи в компании като Coca Cola, Telenor, Blizoo, Fibank, Белла, Аvendi, Заедно в час, Noema и др. А ето и някои от тях:

AAEAAQAAAAAAAAhYAAAAJGI3ZTEzZmYzLTQ3MzMtNDgyNC1hYWFlLWVjMzAzZTA1OWQ1Yg
Иван Ненков - Managing Director Software University (softuni.bg)

"Обучението ми помогна да доразвия значително своето бизнес мислене, което не беше трудно имайки предвид интерактивния практически подход на преподаване и средата от готини, млади хора ориентирани към кариерен растеж или изграждане и управление на свой собствен бизнес. Бих казал, че това е една от най-добрите инвестиции, които съм правил за себе си, тъй като придобитите знания и умения се материализират всеки ден в моята работа."

AAEAAQAAAAAAAAgtAAAAJDgwMmYzOGM5LTFlNmQtNDcyZi1iYzViLTU3NmY1YjI1OGU3MQ
Милена Бояджиева - Мениджър проекти Регулаторна отчетност в Юробанк България

"Препоръчвам я на всеки, който иска да се учи от едни от най-добрите лектори, практици и успешни предприемачи и мениджъри у нас. Не се сещам за нещо от програмата, което да не може да се приложи на практика. Работата ми е повлияна по много начини от наученото. Много повече гледам на проблемите като на възможности отколкото като на нещо, което би следвало да ни спира и пречи."

16a37e9
Георги Чипов - Изобретател, основател на Smart Hand и Arthesis Covers

"Препоръчвам програмата на всеки, който иска да се занимава с предприемачество. Дава основите и начина на мислене, как да се тестват идеите, как да анализираш, да се научиш да си задаваш правилните въпроси и много бизнес инструменти, чрез които можеш да видиш цялата картинка."

AAEAAQAAAAAAAA0dAAAAJDJkODFmMzczLWVhNmItNDYzYi1iOGE1LWZjZGFiNzhlZjYxMg
Маргарит Ралев - Основател на ADVIFI. Основател и арт директор в студио за графичен дизайн Ralev.com

"По думите му е научил много нови неща, които могат да са му полезни във всичко, с което се занимава и особено в уеб стартъпите, с които се е захванал в последно време. Като най-интересно преживяване Маргарит определя гостуването на български мениджъри и предприемачи, които споделят своя опит с участниците, а като най-полезно – дисциплината Стартиране на бизнес."

Innopreneurship Master Class - Иновативно предприемачество за напреднали започва през есен 2019 г.

Early bird -20% отстъпка

1200 лв.

 •    

Стандартна такса

1500 лв.

 • Цената е за трите настоящи модула.
  Възможно е разсрочено плащане

Цена на модул

580 лв.

 • Цена за 1 модул.
    

 

 

 

 

 

 

 

Възможност за ексклузивни условия за участие при повече от двама участници от една компания или при ранно записване и заплащане, можете да обсъдите с нас на тел:+359 882 924 710 или office@thebusinessinstitute.eu