Мениджмънт инкубатор: Управление на хора и екипиMIbigger

Добрият мениджмънт е изкуство. Изисква талант, разбиране и тренировки!

Работилницата Management Incubator. People Management е първата част от програмата Management Incubator.

Тя е фокусирана върху изграждане, развитие и усъвършенстване на фундаментални умения за управление на хора. Нивото на уменията за ефективна комуникация със сътрудниците, за задаване на ясни цели и посока, за двустранна обратна връзка, за изграждане на високоефективна работна среда са ключови за успеха на добрия мениджър

Програмата е разработена за:

 • Предприемачи, които желаят да подобрят уменията си за управление на хора и екипи.
 • Експерти, които наскоро са промотирани на управленски позиции.
 • Мениджъри, които желаят да структурират своите "меки" умения.

Ако имате интерес или въпроси за работилницата, кликнете тук или се свържете с нас на: +359 88 2924710, office@thebusinessinstitute.eu.

Огняна Мирчева
Огняна Мирчева

Старши фасилитатор в The Business Institute. Организационен и клиничен психолог. С богат практически и треньорски опит в областта на управление на хора, екипи и лична ефективност. В момента Огняна заема длъжността Learning&Development Manager за България в Sensata Technologies. Била е мениджър “Обучения” в AIG Life и КД Живот, регионален ръководител “Продажби и обучение” в ДСК Гаранция.

Lecturer - Rumen Simeonov
Румен Симеонов

Организационен психолог с експертиза в областта на управлението на хора и екипи. Притежава задълбочен опит в прилагането на невро-лингвистичното програмиране в различни аспекти на бизнеса като търговски умения, водене на преговори, справяне със стреса и професионалното натоварване.

Lecturer - Tchavdar Vaklev
Чавдар Ваклев

Генерален директор на Cheque Dejeuner България. Експерт в множество области на корпоративния мениджмънт. Бил е изпълнителен директор на Nikas за България, Мениджър за България в Colgate Palmolive, експерт в Nestle и Danone. Един от най-мотивиращите гост-говорители на The Business Institute.

Програмата е разделена в четири теми. Продължава 2 седмици. Всяка сесия в модулите включва практическа работа по конкретен бизнес казус и дискусия за решението му.

 

  • Сесия 1: Ефективна комуникация за мениджъри

   • Препятствия пред успешната комуникация.
   • Инструменти за адаптиране към различни комуникативни подходи.
   • Преодоляване на напрежението в комуникацията със служители и колеги.
   • Изграждане на високоефективна работна среда.


  • Сесия 2: Умения за управление на хора

   • Комуникация на очаквания и поставени цели.
   • Даване на конструктивна обратна връзка за работното изпълнение.
   • Градивна критика и поощрение на служителите.
   • Оценка на представянето.


  • Сесия 3: Лидерски умения

   • Лидерски стилове и тяхното въздействие върху работното изпълнение, мотивацията на служителите и климата в екипа (отдела или организацията).
   • Динамично лидерство.


  • Сесия 4: Умения за управление на екипи

   • Организиране работата на екипа.
   • Фази в развитието на екипа.
   • Развиване на екипен дух.
   • Функционални и екипни роли.
   • Задаване на ясни роли и отговорности.
   • Определяне на лични и групови цели.


Ранно записване

430 лв.

   • 1 участник

Стандартна цена

480 лв.

   • 1 участник


Възможни са отстъпки при ранно записване или при двама и повече участници от една компания. Отстъпка от стандартната цена получават всички участници в предишни работилници на The Business Institute и Института за предприемачи на Сиско.