Operations Excellence Master ClassOSMMC-Header

Време е за оптимизация! Не става дума за “рязане на разходи”, а за умен подход с фокус върху процесите, които добавят стойност, за сметка на тези, които създават ненужен излишък.

Постоянната пазарна динамика, натиск от конкуренти и/или клиенти поставят сериозно изискване, критично важен фактор за успеха – вече не е достатъчно само „въвеждането на добри практики” в оперативния мениджмънт, изискват се постоянни подобрения в ефективността на оперативните процеси. Затова и бизнесът вече говори за operations excellence – как да бъдем най-добрите в това, което правим.

Независимo дали един бизнес е в сферата на производството или в услугите, темата operations excellence e, и ще става, все по-важна. Въпреки, че използваните терминология и метрики може да са различни в различните бизнес сектори, логиката, целите и подходът са сходни – всички се стремят към operations excellence.

За кого е подходящ Operations Excellence Master Class?

 • Operations мениджъри, мениджъри на екипи, мениджъри на проекти, мениджъри поръчки и закупуване, мениджъри управление на веригата на доставки – всички те, които имат за цел да надградят своя опит и да усъвършенстват добрите практики в областта на приложния operations management.
 • Мениджъри, експерти в други области – продажби, финанси, разработване и управление на продукти или общо управление, които искат (трябва) да работят (още) по-ефективно с поверените им ресурси.
 • Мениджъри, които управляват дейности, процеси, екипи, но им липсват „парчета от пъзела” – подход за анализ, структуриране и реално постигане на постоянни подобрения.
 • Предприемачи и мениджъри-собственици на бизнеси, които имат нужда да структурират, подобряват, и по-добре управляват операциите на често променящия се бизнес.

Operations Excellence Master Class започва на 14 май 2022 г. Програмата е съставена от две работилници от по две сесии. Сесиите се провеждат онлайн два пъти седмично - в петък (от 16:00 до 21:00 ч.) и в събота и неделя (от 9:30 до 14:30 ч.).

Сесиите се провеждат онлайн в реално време през платформа Zoom.us, като се запазва изцяло тематичния фокус и практическия елемент на присъствените работилници.

HB-and-StratX-Copy

С какво е различен Operations Excellence Master Class?

 • Цялостното преживяване по време на майсторския клас е силно интерактивно с ясен фокус върху приложимостта.
 • Ученето чрез преживяване на базата на сериозни бизнес игри - бизнес симулации на Harvard Business Publishing - предоставят безрискова, но високо реалистична среда за изследване и тестване на причинно-следствени връзки, действия и решения.
 • Използвайки симулации с LEGO® се създава положителна нагласа и гъвкавост, свързани с чести промени в работата и процесите и тяхното приемане като възможност, а не заплаха. Влияе върху готовността и отвореното съзнание за търсене и увереност при изследване на нови възможности за подобрения.

Ползи от участието в Operations Excellence Master Class

 • Извеждане на ключови подходи и стъпки за практическа реализация и приложимост за конкретния бизнес на участниците.
 • Логиката и приложената пътна карта в майсторския клас помагат на участниците да получат цялостен холистичен подход към постигане на operations excellence – да разберат как стратегическите решения и позиционирането на компанията влияят на оперативните решения и постиганите резултати и обратното.
 • Възможност участниците сами да тестват и оценят уменията си, използвайки бизнес симулации и да надградят подготовката си за предизвикателствата в реалната бизнес среда.

Работилниците се провеждат при минимум 6 записани участници.

2
Process Innovations

Сесии: 14 и 15 май  2022 г. 

Фасилитатор: Мила Кушева. Повече информация за нея в таб Екип

Пазарните възможности генерират обем на бизнеса, а оптималните процеси са тези, които го правят печеливш! „Обект“ на тази работилница е подобряването на процеси чрез подхода на чести, малки подобрения (keizen), стъпвайки върху основните принципи на lean/agile методологиите. Чрез сериозна бизнес игра ще разкрием какво може да мотивира участниците да търсят и прилагат постоянни малки промени като ефективно средство за постигане на устойчива цялостна промяна.

 • Дефинират се критерии за качествен и количествен резултат (output) от всяка стъпка на процеса, търси се коя стъпка произвежда най-незадоволителен резултат.
 • След всяка фаза на играта се търси кои са най-бавните, най-неефективните стъпки от процеса и съответно какво влияе върху продължителността на целия процес.
 • На всяка стъпка от всеки подпроцес се идентифицират съществените причинно-следствени зависимости за иновиране на конкретната стъпка и нейното подобряване.
1
Supply Chain Management

Сесии: 27 и 28 май 2022 г.

Фасилитатор: Емил Лечев. Повече информация за него в таб Екип

Целта на управлението на веригата на доставки е ефективно да достави продуктите или услугите до клиентите, където и когато те са нужни. Правилното управление на веригата на доставки повишава конкурентоспособността на компанията и подобрява потребителското преживяване. Затова и силната верига на доставки е тази, която търси сътрудничество със своите клиенти (и вътрешни и външни). Правилното разбиране, (пре)дефиниране и управление на веригата на доставки е предпоставка за постигане на operations excellence във всяка компания.

Тази разботилница се основава на онлайн симулацията на Harvard Business Publishing „Global Supply Chain Management Simulation” и на материали на Harvard Business School Core Curriculum Operations Management Reading „Supply Chain Management”.

logo 2

Фасилитатори в програмата са практици с богат бизнес опит, които ежедневно работят в реална бизнес среда и пренасят научените уроци в програмата заедно с знания, инструменти и методологии на световни университети.

TzKyoseva_400x400
Цветослава Кьосева

Фасилитатор и практик в областта на иновациите. В момента CEO на IT компанията Methodia. Преди това, заема няколко последователни управленски длъжности в Мобилтел, включително като мениджър на Иновационния център на компанията, като в това си качество работи по проект “Иновационна лаборатория”, съвместно с Техническия Университет (ТУ) – София. Завършва с отличие MBA по иновации и предприемачество във Виенския университет. Едновременно с това е докторант в областта на комерсиализацията на технологичните иновации в ТУ- София.

Фасилитира работилниците Process Analysis и Designing, Managing & Improving Operations.

Emil-Lechev
Емил Лечев

Емил Лечев има богат опит в областта на поръчките, логистиката и управлението на операции. В момента Procurement Services Manager в Heineken. Бил е Technical and Services Buyer в Danone; Logistics and Professional Services Buyer в Heineken Zagorka; GPCO Transition Manager в Heineken. Особено интересен елемент от неговия ценен опит като фасилитатор е практическата илюстрация на различни методологии, подходи и инструменти за анализ на поръчките и за вземане на решения.

Фасилитира работилницата Supply Chain Management.

IMG_5108_Mila Kusheva_website
Мила Кушева

Мила Кушева има повече от 12 години опит в телекомуникациите, като към момента е Маркетинг директор в Теленор. За последните 5 години в Теленор Мила поема една от водещите роли, свързани с въвеждане на различни подобрения в процесите, създаване, лансиране и управление на продукти и услуги. Нейната основна роля е свързана с цялостното разработване на продукти, подобряване на потребителското преживяване, доставяне на продукта до крайния потребител или до корпоративни клиенти. Мила завършва Магистратура по Международни отношения в УНСС.

Фасилитира работилницата Process Innovations.

AAEAAQAAAAAAAALfAAAAJDIyNzgwN2U5LTg0NDItNGIzNi05OGU3LTU0MzZhMDM4ZmQ5OQ
Васил Петров

Мениджмънт консултант с опит в сферата на управлението на проекти, Васил е бил в екипите на водещи компании от различни индустрии в Европа, Азия и САЩ. Със засилен фокус върху провокиране на идеи, създаване на концепции, управление на промени и предоставяне на резултати посредством оползотворяване на различни бизнес модели и подобряване на техники. Васил е Business Process Improvement Manager в Ingram Micro, където ръководи екип от висококвалифицирани експерти, с който съвместно работят в посока повишаване ефективността на компанията с използването на методи за подобряване на бизнес процеса (lean, six sigma и т.н.). Бил е мениджмънт консултант в Булгартабак Холдинг, Porsche Consulting Group, Taban Air.

Фасилитира работилницата Lean Management.

Operations Excellence Master Class започва на  14 май 2022 г. Програмата е съставена от две работилници от по две сесии. Сесиите се провеждат онлайн два пъти седмично - в петък (от 16:00 до 21:00 ч.) и в събота и неделя (от 9:30 до 14:30 ч.).

Работилници Дати
Process Innovations  14 и 15 май 2022 г.
Supply Chain Management  27 и 28 май 2022 г.

Early bird до 29 април 2022 г.

945 лв.

 • Всички работилници

Стандартна цена

1050 лв.

 • Всички работилници

Стандартна цена на работилница

600 лв.


Всички цени са без ДДС.

Възможни са отстъпки при ранно записване или при двама и повече участници от една компания. Отстъпка от стандартната цена получават всички участници в предишни работилници на The Business Institute.

Моля, оставете контактите си. Нашите консултанти ще се свържат с вас. Ще получите детайлна информация и консултация (без ангажимент за записване) за това как конкретните работилници могат да подкрепят вашите професионални и лични цели.