Operations Excellence Master ClassOSMMC-Header

Време е за оптимизация! Не става дума за “рязане на разходи”, а за умен подход с фокус върху процесите, които добавят стойност, за сметка на тези, които създават ненужен излишък.

Постоянната пазарна динамика, натиск от конкуренти и/или клиенти поставят сериозно изискване, критично важен фактор за успеха – вече не е достатъчно само „въвеждането на добри практики” в оперативния мениджмънт, изискват се постоянни подобрения в ефективността на оперативните процеси. Затова и бизнесът вече говори за operations excellence – как да бъдем най-добрите в това, което правим.

Независимo дали един бизнес е в сферата на производството или в услугите, темата operations excellence e, и ще става, все по-важна. Въпреки, че използваните терминология и метрики може да са различни в различните бизнес сектори, логиката, целите и подходът са сходни – всички се стремят към operations excellence.

За кого е подходящ Operations Excellence Master Class?

 • Operations мениджъри, мениджъри на екипи, мениджъри на проекти, мениджъри поръчки и закупуване, мениджъри управление на веригата на доставки – всички те, които имат за цел да надградят своя опит и да усъвършенстват добрите практики в областта на приложния operations management.
 • Мениджъри, експерти в други области – продажби, финанси, разработване и управление на продукти или общо управление, които искат (трябва) да работят (още) по-ефективно с поверените им ресурси.
 • Мениджъри, които управляват дейности, процеси, екипи, но им липсват „парчета от пъзела” – подход за анализ, структуриране и реално постигане на постоянни подобрения.
 • Предприемачи и мениджъри-собственици на бизнеси, които имат нужда да структурират, подобряват, и по-добре управляват операциите на често променящия се бизнес.

Програмата е съставена от две работилници от по две сесии. Сесиите се провеждат онлайн - в делнични дни от 16:00 до 21:00 ч. и в събота и неделя от 9:30 до 14:30 ч или от 10:00 до 13:30 ч.

Сесиите се провеждат присъствено или онлайн в реално време през платформа Zoom.us, като се запазва изцяло тематичния фокус и практическия елемент на присъствените работилници.

При интерес към програмата, моля оставете контактите си след натискане на бутона "Запиши се" отдолу, за да получите повече подробности и дати на провеждане.

HB-and-StratX-Copy

С какво е различен Operations Excellence Master Class?

 • Цялостното преживяване по време на майсторския клас е силно интерактивно с ясен фокус върху приложимостта.
 • Ученето чрез преживяване на базата на сериозни бизнес игри - бизнес симулации на Harvard Business Publishing - предоставят безрискова, но високо реалистична среда за изследване и тестване на причинно-следствени връзки, действия и решения.
 • Споделяне на опит и ценни дискусии с останалите участници в майсторския клас и фасилитаторите.

Ползи от участието в Operations Excellence Master Class

 • Извеждане на ключови подходи и стъпки за практическа реализация и приложимост за конкретния бизнес на участниците.
 • Логиката и приложената пътна карта в майсторския клас помагат на участниците да получат цялостен холистичен подход към постигане на operations excellence – да разберат как стратегическите решения и позиционирането на компанията влияят на оперативните решения и постиганите резултати и обратното.
 • Възможност участниците сами да тестват и оценят уменията си, използвайки бизнес симулации и да надградят подготовката си за предизвикателствата в реалната бизнес среда.

Работилниците се провеждат при минимум 8 записани участници.

1
Иновиране в процесите

Сесии: 11 и 12 май 2024 г. от 10:00 до 13:30 ч.

Фасилитатор: Мила Кушева. Повече информация за нея в таб Екип

Тази работилница представя инструментите, техниките и стратегиите, от които се нуждаете, за да анализирате, оцените и обновите бизнес процесите с цел по-силно, а често и революционно въздействие върху стратегията на компанията, преживяването на клиентите и резултатите като цяло. На базата на учебен бизнес казус ще научите и приложите:

 • Ключовите елементи в бизнес процесите и коя е централната отправна точка за започване на анализ.
 • Какви са стъпките за анализ и оценка на настоящите бизнес процеси в една компания.
 • Подходи за фундаментално преосмисляне и препроектиране (реинжинеринг) на процесите.
 • Принципи на препроектиране.
 • Ефективни стъпки за внедряване на реинжинеринга.
 • Ще преминете през различни видове иновации и как те влияят върху бизнес стратегиите.
 • Как да въвеждате и внедрявате революционни подобрения и иновации в процесите.
 • Стъпки за опростяване и „изчистване “дизайна на бизнес процесите.
 • Какви методологии и инструменти се използват за прилагане на иновативни идеи в дизайна на бизнес процесите.

Резултатите са най-важният „продукт“ на препроектирането и иновациите на бизнес процесите. Чрез бизнес казуса, по който се работи по време на работилницата, на практика ще изминете пътеката до резултатите чрез реинжинеринг на процесите. Заедно с фасилитатора ще търсите отговори на ключови въпроси свързани с конкретния казус:

 • защо компанията прави това, което прави в момента;
 • защо го прави точно по този начин;
 • къде би следвало/искат мениджърите компанията да бъде.

Ще приложите стъпките на анализ на процеси, данни, анализ и оценка на стойността на промените и необходимото време, за да стигнете до препроектиране на бизнес процесите в компанията, както методите за последващото опростяване на процесите.

2
Управление веригата на доставки

Сесии: за повече информация, свържете се с нас.

Фасилитатор: Емил Лечев. Повече информация за него в таб Екип

Целта на управлението на веригата на доставки е ефективно да достави продуктите или услугите до клиентите, където и когато те са нужни. Правилното управление на веригата на доставки повишава конкурентоспособността на компанията и подобрява потребителското преживяване. Затова и силната верига на доставки е тази, която търси сътрудничество със своите клиенти (и вътрешни и външни). Правилното разбиране, (пре)дефиниране и управление на веригата на доставки е предпоставка за постигане на operations excellence във всяка компания.

Това е работилница основана на сериозна игра под формата на онлайн симулацията на Harvard Business Publishing „Global Supply Chain Management Simulation” и на материали на Harvard Business School Core Curriculum Operations Management Reading „Supply Chain Management”.  По време на симулацията участниците ще:

 • Проектират продуктовата линия на глобален производител.
 • Прогнозират търсенето и избират набор от доставчици с различни разходи, срокове за изпълнение и капацитет и разпределят производството между избраните от тях доставчици.
 • Ще тестват как може да се балансират конкуриращи се приоритети и да се създаде верига за доставки, която е достатъчно гъвкава, за да реагира бързо на променливо търсене.
 • Разберат как правилно да (пре)дефинират и управляват веригата на доставки като предпоставка за постигане на operations excellence.
 • Ще се научат как да управляват веригата на доставки, за да повишат конкурентоспособността на компанията и подобрят потребителското преживяване.
 • Ще се научат как да оценят методите за прогнозиране и да интерпретират критична прогнозна информация.

В края на всеки рунд на играта виртуалният Борд на директорите на компанията оценява представянето на участниците. Използвайки процес на динамично оценяване, базиран на действителни решения на сериозните играчи, членовете на Борда задават въпроси и преценяват представянето им. Това взаимодействие позволява на участниците да разсъждават върху собствения си избор и задълбочава разбирането им за прозренията, получени от симулацията.

logo 2

Фасилитатори в програмата са практици с богат бизнес опит, които ежедневно работят в реална бизнес среда и пренасят научените уроци в програмата заедно с знания, инструменти и методологии на световни университети.

TzKyoseva_400x400
Цветослава Кьосева

Фасилитатор и практик в областта на иновациите. В момента CEO на IT компанията Methodia. Преди това, заема няколко последователни управленски длъжности в Мобилтел, включително като мениджър на Иновационния център на компанията, като в това си качество работи по проект “Иновационна лаборатория”, съвместно с Техническия Университет (ТУ) – София. Завършва с отличие MBA по иновации и предприемачество във Виенския университет. Едновременно с това е докторант в областта на комерсиализацията на технологичните иновации в ТУ- София.

Emil-Lechev
Емил Лечев

В момента е съдружник и Business Development Manager в NR Consulting. Бил е Procurement Services Manager в Heineken, Technical and Services Buyer в Danone, Logistics and Professional Services Buyer в Heineken Zagorka, GPCO Transition Manager в Heineken. Особено интересен елемент от неговия ценен опит като фасилитатор е практическата илюстрация на различни методологии, подходи и инструменти за анализ на поръчките и за вземане на решения при избор на доставчици, преговори и взаимоотношения между клиент и доставчик.

IMG_5108_Mila Kusheva_website
Мила Кушева

Мила има повече от 12 години опит в телекомуникациите, като е била Маркетинг директор в Теленор (сега Yetel). В Теленор Мила поема една от водещите роли, свързани с въвеждане на различни подобрения в процесите, създаване, лансиране и управление на продукти и услуги. Нейната основна роля е свързана с цялостното разработване на продукти, подобряване на потребителското преживяване, доставяне на продукта до крайния потребител или до корпоративни клиенти. Мила завършва Магистратура по Международни отношения в УНСС. В момента заема ролята на Chief Marketing Officer в Smart Axiata, водещ телеком на пазара в Камбоджа.

AAEAAQAAAAAAAALfAAAAJDIyNzgwN2U5LTg0NDItNGIzNi05OGU3LTU0MzZhMDM4ZmQ5OQ
Васил Петров

Мениджмънт консултант с опит в сферата на управлението на проекти, Васил е бил в екипите на водещи компании от различни индустрии в Европа, Азия и САЩ. Със засилен фокус върху провокиране на идеи, създаване на концепции, управление на промени и предоставяне на резултати посредством оползотворяване на различни бизнес модели и подобряване на техники. Васил е Business Process Improvement Manager в Ingram Micro, където ръководи екип от висококвалифицирани експерти, с който съвместно работят в посока повишаване ефективността на компанията с използването на методи за подобряване на бизнес процеса (lean, six sigma и т.н.). Бил е мениджмънт консултант в Булгартабак Холдинг, Porsche Consulting Group, Taban Air.

Програмата е съставена от две работилници от по две сесии. Сесиите се провеждат присъствено или онлайн  - в делнични дни от 16:00 до 21:00 ч. и  събота и неделя от 9:30 до 14:30 ч. или от 10:00 до 13:30 ч.

Работилници Дати
Иновиране в процесите 11 и 12 май 2024 г. (онлайн) от 10:00 до 13:30 ч.
Управление веригата на доставки За повече информация, свържете се с нас.

Early bird

945 лв.

 • Всички работилници

Стандартна цена

1050 лв.

 • Всички работилници

Стандартна цена на работилница

600 лв.


Всички цени са без ДДС.

Възможни са отстъпки при ранно записване или при двама и повече участници от една компания. Отстъпка от стандартната цена получават всички участници в предишни работилници на The Business Institute.

Моля, оставете контактите си. Нашите консултанти ще се свържат с вас. Ще получите детайлна информация и консултация (без ангажимент за записване) за това как конкретните работилници могат да подкрепят вашите професионални и лични цели.