Operations Excellence Master Class⚠️ Важна информация относно присъствените сесии

Във връзка с вирусната обстановка в страната, от 16.03 до 30.05 включително aдаптираме всички наши обучения за безопасно учене – изцяло онлайн в реално време. Смяната е единствено във формата на провеждане, като оставаме максимално верни на себе си и своите гени - практични, приложими, полезни в реалната работа и живот съдържание и дискусии.

Цената за онлайн провеждане на обученията е с 20% отстъпка!

OSMMC-Header

Оперативният мениджмънт върви с голяма отговорност и една на пръв поглед проста задача: „поддържай клиентите доволни”. Всъщност, ролята на оперативния мениджмънт се оказва доста по-комплексна и мултидисциплинарна. Успешният оперативен мениджмънт трябва не само да разбира бизнес предизвикателствата, пред които е изправена компанията, но и умее да анализира и преценява точно кога, как и над кои от тях да съсредоточи вниманието си.

Постоянната пазарна динамика, натиск от конкуренти и/или клиенти поставят сериозно изискване, критично важен фактор за успеха – вече не е достатъчно само „въвеждането на добри практики” в оперативния мениджмънт, изискват се постоянни подобрения в ефективността на оперативните процеси. Затова и бизнесът вече говори за operations excellence – как да бъдем най-добрите в това, което правим.

Независимo дали един бизнес е в сферата на производството или в услугите, темата operations excellence e, и ще става, все по-важна. Въпреки, че използваните терминология и метрики може да са различни в различните бизнес сектори, логиката, целите и подходът са сходни – всички се стремят към operations excellence.

За кого

 • Operations мениджъри, мениджъри на екипи, мениджъри на проекти, мениджъри поръчки и закупуване, мениджъри управление на веригата на доставки – всички те, които имат за цел да надградят своя опит и да усъвършенстват добрите практики в областта на приложния operations management.
 • Мениджъри, експерти в други области – продажби, финанси, разработване и управление на продукти или общо управление, които искат (трябва) да работят (още) по-ефективно с поверените им ресурси.
 • Мениджъри, които управляват дейности, процеси, екипи, но им липсват „парчета от пъзела” – подход за анализ, структуриране и реално постигане на постоянни подобрения.
 • Предприемачи и мениджъри-собственици на бизнеси, които имат нужда да структурират, подобряват, и по-добре управляват операциите на често променящия се бизнес.

Operations Excellence Master Class започва на 15 май 2020 г. 

Ако имате интерес или въпроси за работилницата, кликнете тук или се свържете с нас на: +359 88 2924710, office@thebusinessinstitute.eu.

HB-and-StratX-Copy

С какво е различен Operations Excellence Master Class?

 • Цялостното преживяване по време на майсторския клас е силно интерактивно с ясен фокус върху приложимостта.
 • Ученето чрез преживяване на базата на сериозни бизнес игри - бизнес симулации на Harvard Business Publishing - предоставят безрискова, но високо реалистична среда за изследване и тестване на причинно-следствени връзки, действия и решения.
 • Използвайки симулации с LEGO® се създава положителна нагласа и гъвкавост, свързани с чести промени в работата и процесите и тяхното приемане като възможност, а не заплаха. Влияе върху готовността и отвореното съзнание за търсене и увереност при изследване на нови възможности за подобрения.

Ползи от участието в Operations Excellence Master Class

 • Извеждане на ключови подходи и стъпки за практическа реализация и приложимост за конкретния бизнес на участниците.
 • Логиката и приложената пътна карта в майсторския клас помагат на участниците да получат цялостен холистичен подход към постигане на operations excellence – да разберат как стратегическите решения и позиционирането на компанията влияят на оперативните решения и постиганите резултати и обратното.
 • Възможност участниците сами да тестват и оценят уменията си, използвайки бизнес симулации и да надградят подготовката си за предизвикателствата в реалната бизнес среда.

Програмата е съставена от две работилници от по две сесии и продължава две седмици. Сесиите се провеждат два пъти седмично - в петък и събота, в работното ателие на The Business Institute на ул. Фредерик Жолио-Кюри 23А.

1
Process Innovations

Сесии: 15 май 2020 г. (петък) от 16:00 до 21:00 ч. и 16 май 2020 г. (събота) от 9:30 до 14:30 ч.

Фасилитатор: Мила Кушева. Повече информация ще намерите в таб Екип

 Пазарните възможности генерират обем на бизнеса, а оптималните процеси са тези, които го правят печеливш! „Обект“ на тази работилница е подобряването на процеси чрез подхода на чести, малки подобрения (keizen), стъпвайки върху основните принципи на lean/agile методологиите. Чрез сериозна бизнес игра ще разкрием какво може да мотивира участниците да търсят и прилагат постоянни малки промени като ефективно средство за постигане на устойчива цялостна промяна.

Използвайки LEGO® блокчета, симулацията създава положителна нагласа и гъвкавост, свързани с чести нововъведения в работата и процесите, тяхното приемане като възможност, а не заплаха. Влияе върху готовността за търсене и увереност при изследване на нови възможности за подобрения и постигането на оптимални резултати.

 • Дефинират се критерии за качествен и количествен резултат (output) от всяка стъпка на процеса, търси се коя стъпка произвежда най-незадоволителен резултат.
 • След всяка фаза на играта се търси кои са най-бавните, най-неефективните стъпки от процеса и съответно какво влияе върху продължителността на целия процес.
 • На всяка стъпка от всеки подпроцес се идентифицират съществените причинно-следствени зависимости за иновиране на конкретната стъпка и нейното подобряване..

Тази работилница е преживяване, базирано на динамична и увлекателна симулация с LEGO® блокчета за прилагане на подход за подобряване и иновиране в процесите.

2
Supply Chain Management

Сесии: 12 юни 2020 г. (петък) от 16:00 до 21:00 ч. и 13 юни 2020 г. (събота) от 9:30 до 14:30 ч.

Фасилитатор: Емил Лечев. Повече информация ще намерите в таб Екип

Целта на управлението на веригата на доставки е ефективно да достави продуктите или услугите до клиентите, където и когато те са нужни. Правилното управление на веригата на доставки повишава конкурентоспособността на компанията и подобрява потребителското преживяване. Затова и силната верига на доставки е тази, която търси сътрудничество със своите клиенти (и вътрешни и външни). Правилното разбиране, (пре)дефиниране и управление на веригата на доставки е предпоставка за постигане на operations excellence във всяка компания.

Тази разботилница се основава на онлайн симулацията на Harvard Business Publishing „Global Supply Chain Management Simulation” и на материали на Harvard Business School Core Curriculum Operations Management Reading „Supply Chain Management”.

logo 2

3
Process Analysis

Сесии: очаквайте нови дати през есен 2020 г.

Фасилитатор: Цветослава Кьосева. Повече информация ще намерите в таб Екип

Кога може да кажем, че един процес е добре работещ? До голяма степен отговорът зависи от това „какво сме обещали да доставим на клиента” (вътрешен или външен клиент) и от това как организацията иска да се позиционира – как създава и реализира стойност. Подобренията на оперативните процеси са невъзможни без предварителен анализ на процесите, които създават, доставят и реализират стойност – както стойност за клиентите (вътрешни и външни), така и финансова стойност за компанията.

Тази разботилница се основава на материали на Harvard Business School Core Curriculum Operations Management Reading „Process Analysis”.

logo 2

4
Designing, Managing & Improving Operations

Сесии: очаквайте нови дати през есен 2020 г.

Фасилитатор: Цветослава Кьосева. Повече информация ще намерите в таб Екип

Дефинирането на веригата на доставки и анализа на процесите са само началото. (Ре)дизайна, управлението и постоянното подобрение на оперативните процеси е непрестанен процес, задължителен за компаниите, които искат да поддържат темото на растеж в сектора. Всеки процес се отличава с различни харастеристики и различни предизвикателства за управлението му, съответно различни стратегии и подход за оптимизация.

Тази разботилница се основава на онлайн симулацията на Harvard Business Publishing „Operations Management Simulation: Benihana v2” и на материали на Harvard Business School Core Curriculum.

logo 2

5
Lean Management

Сесии: очаквайте нови дати през есен 2020 г.

Фасилитатор: Васил Петров. Повече информация ще намерите в таб Екип

Всеобщо разбиране за Lean management е, че се фокусира основно върху оптимизиране на процеси и ресурси и намаляване на разходи. Постоянните подобрения – малки, но чести – търсене и минимизиране на „ненужното, излишното, разхищенията”. В основата на концепцията си обаче Lean търси как постоянно да подобрява, рафинира основните процеси и системи в организацията с цел да посрещне по-ефективно променящите се нужди на клиентите.

Тази разботилница се основава на симулация с LEGO® материали за прилагане на Lean принципите и техниките в оперативната дейност.  

Фасилитатори в програмата са практици с богат бизнес опит, които ежедневно работят в реална бизнес среда и пренасят научените уроци в програмата заедно с знания, инструменти и методологии на световни университети.

TzKyoseva_400x400
Цветослава Кьосева

Фасилитатор и практик в областта на иновациите. В момента CEO на IT компанията Methodia. Преди това, заема няколко последователни управленски длъжности в Мобилтел, включително като мениджър на Иновационния център на компанията, като в това си качество работи по проект “Иновационна лаборатория”, съвместно с Техническия Университет (ТУ) – София. Завършва с отличие MBA по иновации и предприемачество във Виенския университет. Едновременно с това е докторант в областта на комерсиализацията на технологичните иновации в ТУ- София.

Фасилитира работилниците Process Analysis и Designing, Managing & Improving Operations.

Emil-Lechev
Емил Лечев

Емил Лечев има богат опит в областта на поръчките, логистиката и управлението на операции. В момента Procurement Services Manager в Heineken. Бил е Technical and Services Buyer в Danone; Logistics and Professional Services Buyer в Heineken Zagorka; GPCO Transition Manager в Heineken. Особено интересен елемент от неговия ценен опит като фасилитатор е практическата илюстрация на различни методологии, подходи и инструменти за анализ на поръчките и за вземане на решения.

Фасилитира работилницата Supply Chain Management.

IMG_5108_Mila Kusheva_website
Мила Кушева

Мила Кушева има повече от 12 години опит в телекомуникациите, като към момента е Маркетинг директор в Теленор. За последните 5 години в Теленор Мила поема една от водещите роли, свързани с въвеждане на различни подобрения в процесите, създаване, лансиране и управление на продукти и услуги. Нейната основна роля е свързана с цялостното разработване на продукти, подобряване на потребителското преживяване, доставяне на продукта до крайния потребител или до корпоративни клиенти. Мила завършва Магистратура по Международни отношения в УНСС.

Фасилитира работилницата Process Innovations.

AAEAAQAAAAAAAALfAAAAJDIyNzgwN2U5LTg0NDItNGIzNi05OGU3LTU0MzZhMDM4ZmQ5OQ
Васил Петров

Мениджмънт консултант с опит в сферата на управлението на проекти, Васил е бил в екипите на водещи компании от различни индустрии в Европа, Азия и САЩ. Със засилен фокус върху провокиране на идеи, създаване на концепции, управление на промени и предоставяне на резултати посредством оползотворяване на различни бизнес модели и подобряване на техники. Васил е Business Process Improvement Manager в Ingram Micro, където ръководи екип от висококвалифицирани експерти, с който съвместно работят в посока повишаване ефективността на компанията с използването на методи за подобряване на бизнес процеса (lean, six sigma и т.н.). Бил е мениджмънт консултант в Булгартабак Холдинг, Porsche Consulting Group, Taban Air.

Фасилитира работилницата Lean Management.

Operations Excellence Master Class започва на 15 май 2020 г. Сесиите се провеждат два пъти седмично - в петък и в събота, в работното ателие на The Business Institute на ул. Фредерик Жолио-Кюри 23А.

Работилница Dates
Process Innovation 15, 16 май януари 2020 г.
Supply Chain Management 12, 13 юни 2020 г.

Early bird до 24 април 2020 г.

810 лв.

 • Работилница 1 и 2
 • Онлайн

1010 лв.

 • Работилница 1 и 2
 • Присъствено

Стандартна цена

900 лв.

 • Работилница 1 и 2
 • Онлайн

1125 лв.

 • Работилница 1 и 2
 • Присъствено

Стандартна цена на работилница
 • Онлайн: 460 лв.
 • Присъствено: 580 лв.


Всички цени са без ДДС.

Възможни са отстъпки при ранно записване или при двама и повече участници от една компания. Отстъпка от стандартната цена получават всички участници в предишни работилници на The Business Institute и Института за предприемачи на Сиско.