Серия работилници за личностно израстванеBI-CareerDev-Website-900x400-1103-2

Личностното израстване не се случва от само себе си – избираме да го постигнем чрез волята за себереализация.

Защо понякога е толкова трудно, замисляли ли сте се? Защото се опитваме да реализираме подобренията изцяло сами, без подкрепа, без връзка с група от съмишленици или структуриран подход, които да ускорят процеса.

Личностното израстване е преди всичко процес. По време на на този процес се случват подобрения в различни аспекти на живота ни - емоционални, интелектуални, професионални, физически,  психически, социални и финансови.

Екипът ни от специалисти създаде серия от работилници, които с практични стъпки и инструменти трайно и успешно да подпомогнат този процес. За това съдейства и средата от съмишленици и ментори в лицето на самите фасилитатори и останалите участници.

За кого е подходяща серията работилници за личностно израстване?

 • За професионалисти, които търсят развитие не само на експертни и управленски умения, но и на личния потенциал – за да постигнат удовлетворение от себе си и работата си, като неразделна и важна част от живота им.
 • За тези, които искат да управляват личните си финанси по начин, който отговаря на техните профил, умения и цели в живота.
 • За търсещите удовлетворение от бизнеса си, не само в пазарен и материален, но и в личностен аспект - за да преоткрият силните си страни и посоката си, за да надграждат качествата си и да ги развиват.
 • За тези, които преминават през важни за тях промени, отвеждащи отвъд комфортната зона на обичайното всекидневие в работната им среда.
 • За хората, които имат нужда от “презареждане” в сигурна среда, за да преоткрият как по-добре да разгърнат потенциала си.

Ползата от тези работилници е не само да вдъхновят, но и да катализират практично приложение и видими резултати за участниците – за взаимоотношенията, работата, увереността им.

Първата работилница от серията за личностно израстване започва на 23 февруари 2019.

Ако имате интерес или въпроси как да се включите, кликнете тук или се свържете с нас на +359 882 924 710 или office@thebusinessinstitute.eu.

Личностното израстване е осъзнат, постоянен процес на подобрение на навиците, знанията и практичните умения, което да доведе до подобрение и удовлетворение – за нас и за другите около нас. Личностното развитие води до израстване, а целта на израстването е трайно подобряване на качеството ни на живот – в личен и професионален план.

Всеки човек е уникална личност, поради което универсална стратегия за личностно израстване няма как да се намери. Всяка пътека към личностното израстване е индивидуално пътешествие. Изцяло зависи от човека, по коя пътека ще поеме, и къде ще го отведе тя.

Все пак, ето нашият набор от ключови въпроси, които да ни водят по избраната от нас пътека на собственото ни личностно израстване, и които са част от преживяването по време на работилниците за личностно израстване :

 • Къде съм сега? Преоткрий себе си и оцени своите силни страни и своя потенциал за развитие? Как другите виждат този потенциал?
 • Кои са полезните, и кои са спиращите развитието ми, навици и взаимоотношения с хората и с материалния свят?
 • Къде искам да стигна? Какво искам да видя по различен начин и да подобря в себе си, и защо е важно за мен?
 • Как да стигна до там? Кои са важните навици и умения, които трябва да усвоя, за да постигна приоритетите си?
 • Какво и кога е реалистично да постигна? Какъв е планът ми с действия, задачи за трупане на опит от различни ситуации и моменти на саморефлексия за тях? Как реалистично ги разпределям във времето – за да започна да правя всекидневно стъпки към желаното “аз”?

Всяка работилница включва практически упражнения, иновативни методи и инструменти и работа по конкретни въпроси от участниците с дискусия за решенията им.

1
Лични финанси: Как да спестяваме по-добре

Може да е необичайно серия от работилници за личностно израстване да стартират с тази тема, но е ясно, че тя е важна за всички ни и доста лична, поради този факт е част от това цялостно преживяване за личностно израстване. И именно, защото вярваме, че няма изцяло еднозначно и универсално решение за управлението на личните финанси, затова подхождаме към темата персонално, но с опита от най-добрите в сферата - бизнеса. Какво ни учи управлението на финансите в бизнеса за управлението на личните финанси; как да спестяваме по най-ефективния начин за нашия личен профил, умения и цели. 

Сесии:  23 февруари 2019 от 09:30 до 17:00 ч.

С участниците извеждаме и анализираме техния личен профил на поведение преди старта на работилницата. На базата на това обсъждаме план и тактики с участниците - как най-добре да използват и да се "справят" с профила си, с цел по-добро управление на парите си. Затова работилницата предоставя и илюстрира приложението на различни методологии и инструменти за анализ, оценка и “пътна карта” за вземане на решения относно личните финанси, но въз основа на личните особености и цели на участника.

Целта на работилницата е да помогне на участниците да осмислят и разберат по-добре:

 • Какъв е техният личен профил по отношение на управление на личните финанси – и какъв подход към спестяване да предприемат.
 • Кои са оптималните, лично за тях, възможности и потенциал за по-добро управление на личните финанси – как да управляват разходите, как да останат с повече спестени пари.
 • Съпоставяне на индивидуалния подход към спестяване – извеждане на персонална стратегия за спестяване и инвестиции.

Детайли за работилницата вижте тук >>

2
Личен бизнес модел

Знаейки личния си профил на поведение от предходната работна сесия, сме готови за следващата крачка - да разберем как създаваме и доставяме стойност за нас и за другите; как да максимализираме потенциала си от знания, умения, опит и контакти.

Сесии: 23 март 2019 от 09:30 до 17:00 ч.

Всеки от нас – в ролята си на профeсионалист – има свой бизнес модел: създаваме някому добавена стойност, срещу което получаваме възнаграждение под финансова и/или друга форма.

Работилницата ще ви e полезна, ако търсите резултатен и иновативен начин да погледнете на своята кариера и професионално развитие. За да планирате дългосрочно и да максимализирате стойността за вас, капацитетa ви от знания, умения, опит и контакти.

С натрупването на професионален опит, често решенията за кариерно развитие и професионални завои стават комплексни, многомерни и нееднозначни - работа върху вашия личен бизнес модел ще ви помогне и за тези решения.

В този ден ще стъпим върху вашите “активи” – знания, умения, опит, контакти – и върху вашите таланти, цели, желания, за да постигнем заедно:

 • Структуриране на вашия личен бизнес модел
 • Извеждане на потенциали за надграждане
 • Идеи за ре-дизайн, за да пасне на вашето развитие като професионалист и като личност

Работилницата се основава на конкретен инструмент – адаптация на популярния и утвърден Business Model Canvas (основа на множество програми за бизнес мениджмънт и иновации в нашите програми).

Детайли за работилницата вижте тук >>

3
Емоционална интелигентност

За да превърнем намеренията си и изработените планове от първите две работилници в действие, за да взимаме информирани решения за важните неща, имаме нужда от емоционална интелигентност (ЕИ). Тази работилница дава ключови умения за управление на емоциите и за подобрение на взаимоотношенията с другите с цел постигане на високи лични и бизнес резултати.

Сесии: 29 март от 17:00 до 20:30 ч. и на 30 март 2019 от 09:30 до 17:00 ч.

Когато става дума за щастие и успех в нашите взаимоотношения, кариера, лични цели, емоционалната интелигентност (EQ) има значение, не по-малко от интелигентните ни способности (IQ). Защо? Защото е важно да изграждаме и развиваме взаимоотношения с другите по продуктивен начин - за нас и за тях.

Емоционалната интелигентност (EQ) е способността да разпознаваме, осъзнаваме, използваме и управляваме собствените си емоции по положителен начин, така че да намалим стреса, да комуникираме ефективно, да умеем “да влизаме в обувките на другите”, да преодоляваме по-лесно предизвикателствата и да се справяме с конфликтни ситуации.

Умения и ползи на фокус:

 • Самонаблюдение и осъзнаване как се държите към другите.
 • Как се “поставяте в обувките на другите” и приемате техните нужди и гледни точки.
 • Разпознаване как действията ви засягат другите, преди да предприемете тези действия.
 • Самооценка как реагирате в стресови ситуации.
 • Себеосъзнаване и самооценка – приемане на несъвършенствата и възползване от силните ви черти.

Работилницата е разделена в три сесии. Всяка сесия има за цел да упражни процеса на развиване и надграждане на емоционална интелигентност.

Детайли за работилницата вижте тук >>

4
Коучинг за личностно израстване

Коучинг техниките, които ще практикувате в тази работилница допълват и надграждат вашите ЕИ умения - как да прилагаме уменията на коуч в собственото си личностно израстване и в работата ни с другите за повече успех и удовлетворение в личния и професиналния живот.

Сесии: 12 април от 17:00 до 20:30 ч. и 13 април 2019 от 09:30 до 17:00 ч.

Тази работилница насърчава участниците да овладеят уменията на коуч, като прилагат и преживяват един нетрадиционен подход в собственото си личностно израстване и в работата им с другите. Участниците ще научат как да използват коучинг техники, за да се справят по-успешно и ефективно в комплицирани ситуации на вземане на трудни решения и/или въвеждане на промени в личния си и професионален житейски път; как да комуникират с екипа си, като прилагат коучинг подход и техники.

Всеки участник ще има възможност да упражни своите коучинг умения в група, както и ще получи обратна връзка от фасилитатора и другите участници как да усъвършенства уменията си.

След успешното завършване на тази работилница участниците ще могат да:

 • Разпознават и прилагат ключови елементи на коучинг подхода с цел ефективно въвеждане и налагане за себе си.
 • Прилагат правилния комуникационен подход при конструктивното формиране на съответната житейска ситуация.
 • Анализират критично уменията си да слушат с разбиране другите и да използват нови методи за тяхното подобрение.
 • Използват коучинг модели за вземане на решения, постигане на резултати и решаване на конфликти.

Детайли за работилницата вижте тук >>

5
Опознаване на личния потенциал

И все пак - хора сме. И заедно с професионалните си опит и умения, по един или друг начин, и повод непрекъснато се променяме - осъзнато или не.

За да бъдем успешни и устойчиви в професионалното си развитие, неизбежно е да сме честни със самите себе си и да не спираме да се oпознавамe.

Едно от приложенията на LEGO® SERIOUS PLAY® е с цел самоопознаване и развитие на личния потенциал, в този случай – в професионален план.

Сесии: 22 юни 2019 от 09:30 до 17:00 ч.

Животът и работата ни днес изискват постоянни трансформации от нас – променят се ролите ни, задачите, средата, обстоятелствата, възможностите…

Многомерното мислене, в което влизаме с моделите от блокчета LEGO® разширява:

 • разпознаването на същинската ни идентичност като професионалисти;
 • осъзнаването на видимата и невидимата част от нея;
 • прозренията на скрития потенциал за професионално развитие, който често остава под тежестта на оперативните задачи.

Tова приложение на LEGO SERIOUS PLAY (LSP) действа като катализатор на хора с висока саморефлексия и желание за растеж като личности и професионалисти. Ще ви подтикне да бъдете искрени със себе си – такъв, какъвто сте и такъв, какъвто си мислите, че сте в настоящия момент.

Повече за работилницата и LEGO® SERIOUS PLAY® методологията, вижте тук >>

sstanoev-newphoto-1-149x150
Светлан Станоев

Основател и старши фасилитатор в The Business Institute. Ценен е заради доброто си умение за обяснява финанси на хора, които не са финансисти. Започва като консултант по преструктуриране на бизнеси в KPMG, след това е финансов директор на Орбител, както и изпълнителен директор на инвестиционния фонд “Серес”. Провежда и фасилитира и работилницата Лични финанси: Как да спестяваме по-добре.

hristo-hristozov-150x150
Христо Христозов

Асоцииран фасилитатор в The Business Institute. Бизнес трейнър по ефективна комуникация, емоционална интелигентност, управление на екипи, лидерство и лична ефективност. Бил е Специалист Learning & Development в Sitel. В портфолиото му фигурират  корпоративни клиенти като Siemens, Raiffeisenbank, Vivacom, Софийска вода и др. Фасилитира работилницата Емоционална интелигентност.

lisa-150x150
Елизабет Костадинов-Хубер

Асоцииран фасилитатор в The Business Institute. Бизнес трейнър и коуч в ефективната комуникация, лидерски умения, управление на хора и екипи, междукултурна комуникация. Говори български, английски и немски свободно. Серифициран коуч и трейнър “Rezonans Communication”. Елизабет има магистърска степен по икомоника и трейнър по икономика от Johannes Kepler Universität, Linz (Austria) със специализация човешки ресурси и експорт мениджмънт. Сега, Лиса е Маркетинг и Експорт Мениджър в Загрей (България). Фасилитира работилницата Коучинг за личностно израстване.

BMF-Lecturer-Tzvetelina-Teneva-e1465284681387
Цветелина Тенева

Основател и старши фасилитатор в The Business Institute. Експерт в областите бизнес моделиране, пазарни стратегии, управление на марки и маркетинг комуникации. Била е експерт в Правителствената информационна служба, последователно ПР, Марком мениджър и Маркетинг директор в Орбител. Цвети е сертифициран фасилитатор за LEGO® Serious Play® Method в Билунд, Дания. Фасилитира работилницата Опознаване на личния потенциал.

Серия за личностно израстване е съставена от логически последователни работилници с различна продължителност - от две до три работни сесии, в зависимост от темата.

Работилница Дати
Лични финанси: Как да спестяваме по-добре 23 февруари 2019
Личен бизнес модел 23 март 2019
Емоционална интелигентност 29 и 30 март 2019
Коучинг за личностно израстване 12 и 13 април 2019
Опознаване на личния потенция 22 юни 2019

Стандартна цена за 5 работилници

1500 лв.

 • 1 участник

Стандартна цена за 4 работилници

1200 лв.

 • 1 участник

 


Възможни са отстъпки при ранно записване или при двама и повече участници от една компания. Отстъпка от стандартната цена получават всички участници в предишни работилници на The Business Institute и Института за предприемачи на Сиско.