Серия работилници за личностно израстванеBI-CareerDev-Website-900x400-1103-2

Личностното израстване не се случва от само себе си – избираме да го постигнем чрез волята за себереализация.

Защо понякога е толкова трудно, замисляли ли сте се? Защото се опитваме да реализираме подобренията изцяло сами, без подкрепа, без връзка с група от съмишленици или структуриран подход, които да ускорят процеса.

Личностното израстване е преди всичко процес. По време на на този процес се случват подобрения в различни аспекти на живота ни - емоционални, интелектуални, професионални, физически, психически, социални.

Екипът ни от специалисти създаде серия от работилници, които с практични стъпки и инструменти трайно и успешно да подпомогнат този процес. За това съдейства и средата от съмишленици и ментори в лицето на самите фасилитатори и останалите участници.

За кого е подходяща серията работилници за личностно израстване?

 • За професионалисти, които търсят развитие не само на експертни и управленски умения, но и на личния потенциал – за да постигнат удовлетворение от себе си и работата си, като неразделна и важна част от живота им.
 • За търсещите удовлетворение от бизнеса си, не само в пазарен и материален, но и в личностен аспект - за да преоткрият силните си страни и посоката си, за да надграждат качествата си и да ги развиват.
 • За тези, които преминават през важни за тях промени, отвеждащи отвъд комфортната зона на обичайното всекидневие в работната им среда.
 • За хората, които имат нужда от “презареждане” в сигурна среда, за да преоткрият как по-добре да разгърнат потенциала си.

Ползата от тези работилници е не само да вдъхновят, но и да катализират практично приложение и видими резултати за участниците – за взаимоотношенията, работата, увереността им.

Серия от работилници за личностно израстване е съставена от логически последователни работилници с различна продължителност - от две до три работни сесии, в зависимост от темата. Първата работилница от серията започва на 2 ноември 2019 г., в работното ателие на The Business Institute на ул. Фредерик Жолио-Кюри 23А.

Ако имате интерес или въпроси как да се включите, кликнете тук или се свържете с нас на +359 882 924 710 или office@thebusinessinstitute.eu.

Знаем, че човек е уникална личност, поради което универсална стратегия за личностно израстване няма как да се намери. Всяка пътека към личностното израстване е индивидуално пътешествие. Изцяло зависи от човека, по коя пътека ще поеме, и къде ще го отведе тя.

Все пак, ето нашият набор от ключови въпроси, които да ни водят по избраната от нас пътека на собственото ни личностно израстване, и които са част от преживяването по време на работилниците за личностно израстване.

 • Къде съм сега? Преоткрий себе си и оцени своите силни страни и своя потенциал за развитие? Как другите виждат този потенциал?
 • Кои са полезните, и кои са спиращите развитието ми, навици и взаимоотношения с хората?
 • Къде искам да стигна? Какво искам да видя по различен начин и да подобря в себе си, и защо е важно за мен?
 • Как да стигна до там? Кои са важните навици и умения, които трябва да усвоя, за да постигна приоритетите си?
 • Какво и кога е реалистично да постигна? Какъв е планът ми с действия, задачи за трупане на опит от различни ситуации и моменти на саморефлексия за тях? Как реалистично ги разпределям във времето – за да започна да правя всекидневно стъпки към желаното “аз”?

Всяка работилница включва практически упражнения, иновативни методи и инструменти, работа по конкретни въпроси от участниците с дискусия за решенията им. Стъпваме върху вашите “активи” – знания, умения, опит,  и върху вашите таланти, цели, желания. С инструментите на сериозните игрикоучинг, популярни и утвърдени подходи и методологии като Business Model Canvas и LEGO® SERIOUS PLAY®, заедно ще работим за личностно израстване като осъзнат, постоянен процес на подобрение на навиците, знанията и практичните умения. По време на работилниците, фасилитаторите не целят да дават готови решения, а водят участниците по пътя на това как сами да намерят или разработят собствените си персонални отговори и решения, да поемат отговорност за всички аспекти на живота си. Целта е този процес да доведе до подобрение и удовлетворение – за вас и за другите около вас, за качеството ви на живот – в личен и професионален план.

LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP)  действа като катализатор на хора с висока саморефлексия и желание за растеж като личности, професионалисти и лидери в посока предприемане на конкретни стъпки за достигане на желаните им цели. Работилницата е в групов, но бутиков формат  и предоставя висока доза преживяване и прозрения. Това е възможно, защото LEGO SERIOUS PLAY има способността да пренася човешкия мозък от двумерното мислене, в което пребиваваме обичайно в работната си среда, в многомерно - което повишава значимо нашата способност да създаваме и приемаме знания, модели на мислене и поведение, както и да променяме тези, които притежаваме.

LSP има способността да опростява дискусиите по сложни проблеми и подтиква към прозрения, откритост, положителни промени и конкретни действия. В The Business Institute използваме методологията и в контекст на компании в страната и извън нея, за да решаваме заедно с екипите им комплексни проблеми. Радикална, иновативна, базирана на игровизация за професионални цели методология. Прилага се в следните ключови направления:

 • Решаване на бизнес задачи
 • Развитие на екипи
 • Иновации
 • Личностно израстване

Методологията е родена от търсенията на The Lego Company на методология за стратегическо планиране, стимулиране на промени и иновации. Основава се на задълбочени изследвания в теорията на обучението и психологията на знанието. Развита е в партньорство с професорите Йохан Руус и Виктор Барт. Основана е на множество научни концепции и емпирични изследвания. В развитие е повече от 20 години, като в последните 10 набира популярност със своите приложения в бизнеса.

За използването на LEGO® SERIOUS PLAY® материалите и методологията се изисква специална сертификация на фасилитатора от някоя от оторизираните за целта организации. Ако имате въпроси и нужда да разберете повече за методологията – свържете се с нас.

1
Синхрон между личността и професионалното развитие

Сесии: 2 ноември 2019 г. (събота) от 9:30 до 19:00 ч.

Фасилитатори: Цветелина Тенева. Повече информация ще намерите в таб Екип.

Работата е значима част от живота ни и личността ни. Най-малкото, защото сме ангажирани с нея толкова време, колкото спим (а понякога се оказва и повече). Когато един професионалист се обърне назад към пътеката на своето развитие и си зададе въпроса „Как стигнах до тук?”, често отговорът съдържа и външни обстоятелства, които са повлияли на едни или други решения. Има моменти в кариерното ни израстване, когато си задаваме и други въпроси:

 • „Как се чувствам с мястото на което съм и мястото, на което имам перспектива да бъда?”
 • „Настоящата ми позиция и дейност в синхрон ли са със самия/самата мен?”
 • „Каква част от потенциала, който притежавам, все още не е оползвотворен в работата ми, а бих се радвал/а да бъде?”

Ако сте (били) близо или в центъра на тези или подобни въпроси, искате да намерите вашите смислени отговори, то тези сесии са за вас.

Работилницата е основана на методологията LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP) и е уникално за индивида преживяване:

“Онагледяване на ситуациите ми и решенията им, представени по един много иновативен и забавен начин. “ – Цитат на участник в работилницата.

LSP действа като катализатор на хора с висока саморефлексия и желание за растеж като личности, професионалисти и лидери в посока предприемане на конкретни стъпки за достигане на желаните им цели.

За използването на LEGO® SERIOUS PLAY® материалите и методологията се изисква специална сертификация на фасилитатора от някоя от оторизираните за целта организации. Ако имате въпроси и нужда да разберете повече за методологията – свържете се с нас.

2
Емоционална интелигентност

Сесии: 8 ноември 2019 г. (петък) от 17:00 до 20:30 ч. и 10 ноември 2019 г. (неделя) от 9:30 до 17:00 ч.

Фасилитатори: Христо Христозов. Повече информация ще намерите в таб Екип.

Емоционална интелигентност е ключово житейско умение. Тази работилница е преживяване, което дава практични умения за управление на емоциите и за подобрение на взаимоотношенията с другите с цел постигане на високи лични и професионални резултати.

Когато става дума за щастие и успех в нашите взаимоотношения, кариера, лични цели, емоционалната интелигентност (EQ) има значение, не по-малко от развитието на интелектуалните ни способности (IQ). Защо? Защото е важно да изграждаме и развиваме взаимоотношения с другите по продуктивен начин - за нас и за тях.

Емоционалната интелигентност (EQ) е способността да разпознаваме, осъзнаваме, използваме и управляваме собствените си емоции по положителен начин, така че да намалим стреса, да комуникираме ефективно, да умеем “да влизаме в обувките на другите”, да преодоляваме по-лесно предизвикателствата и да се справяме с конфликтни ситуации.

Умения и ползи на фокус:

 • Самонаблюдение и осъзнаване как се държите към другите.
 • Как се “поставяте в обувките на другите” и приемате техните нужди и гледни точки.
 • Разпознаване как действията ви засягат другите, преди да предприемете тези действия.
 • Самооценка как реагирате в стресови ситуации.
 • Себеосъзнаване и самооценка – приемане на несъвършенствата и възползване от силните ви черти.
3
Коучинг за личностно израстване

Сесии: 22 ноември 2019 г. (петък) от 17:00 до 20:30 ч. и 23 ноември 2019 г. (събота) от 9:30 до 17:00 ч.

Фасилитатори: Елизабет Костадинов-Хубер. Повече информация ще намерите в таб Екип.

Tехниките, които участниците практикуват и усвояват в тази работилница, допълват и надграждат уменията, придобити по време на работилницата Емоционална интелигентност. Традиционното и общоприето определение за коучинг е метод, чрез който помагаш на другите да развиват нови умения и постигат цели. А тази работилницата насърчава участниците да овладеят уменията на коуч, но като първо ги прилагат, и преживяват по един нетрадиционен начин – най-напред в собственото си личностно израстване, а след това и в работата им с другите.

Каквото и да е вашето предизвикателство: лично или професионално, вече има перфектно решение за него и то се намира вътре във вас самите. По време на работилницата, фасилитаторът не цели да дава готови решения, а води участниците по пътя на това как сами да намерят или разработят собствените си персонални отговори и решения, да поемат отговорност за всички аспекти на живота си. Единственото условие това да се случи е да се фокусираме навътре към себе си, а а не някъде навън към фактори, които не зависят от нас. Ако успеем да променим себе си, то тогава неминуемо ще променим и ситуациите и хората около нас.

Участниците ще получат:

 • умения да анализират ключови житейски области, за да разберат за себе в кои от тях вече се чувстват и смятат за успешни и удовлетворени и къде е потенциалът за още подобрения и баланс на тези две области;
 • знания и умения да прилагат коучинг модели за вземане на решения, постигане на резултати и решаване на конфликти;
 • универсален коучинг подход, който могат да използват дори за представяне на годишната оценка на хора от техния екип, или по време на коучинг сесии с тях;
 • възможност да анализират критично уменията си да слушат с разбиране другите и да използват нови методи за тяхното подобрение;
 • практиктика по техники за ненасилствена комуникация, за да прилагат правилния комуникационен подход при конструктивното формиране на съответната житейска ситуация.
4
Личен бизнес модел

Сесии: 15 февруари 2020 г. (събота) от 9:30 до 19:00 ч.

Фасилитатори: Цветелина Тенева. Повече информация ще намерите в таб Екип.

В тази работилница ще продължим да работим върху пряката връзка между личността и професионалното развитие, подобно на първата работилницата от серията, но този път през значението и елементите на личния бизнес модел. “Аз като бизнес” - как създавам и доставям стойност за себе си и за другите; как да максимизирам потенциала си от знания, умения, опит и контакти, как да се възползвам от възможностите?

За да намерим отговорите, ще използваме подходи, които ще ни помогнат да отчетем, както промените в заобикалящата ни среда, личните нужди и цели, така и мечтаните или неосъзнати и нереализирани таланти.

Ще се фокусираме върху вашите “активи” – знания, умения, опит, контакти, и върху вашите таланти, цели, желания. С инструментите на сериозните игри, популярния и утвърден Business Model Canvas и LEGO® SERIOUS PLAY®  заедно ще:

 • конструираме вашия личен бизнес модел – такъв, какъвто го виждате в момента;
 • изследваме външната гледна точка към него;
 • изведем потенциали за надграждане и развитие на личния бизнес модел;
 • набележим крачки към идеи за ре-дизайн на личния бизнес модел, който да подхожда на вашето развитие като професионалист и като личност.

За използването на LEGO® SERIOUS PLAY® материалите и методологията се изисква специална сертификация на фасилитатора от някоя от оторизираните за целта организации. Ако имате въпроси и нужда да разберете повече за методологията – свържете се с нас.

hristo-hristozov-150x150
Христо Христозов

Асоцииран фасилитатор в The Business Institute. Бизнес трейнър по ефективна комуникация, емоционална интелигентност, управление на екипи, лидерство и лична ефективност. Бил е Специалист Learning & Development в Sitel. В портфолиото му фигурират  корпоративни клиенти като Siemens, Raiffeisenbank, Vivacom, Софийска вода и др.

Фасилитира работилницата Емоционална интелигентност.

lisa-150x150
Елизабет Костадинов-Хубер

Асоцииран фасилитатор в The Business Institute. Бизнес трейнър и коуч в ефективната комуникация, лидерски умения, управление на хора и екипи, междукултурна комуникация. Говори български, английски и немски свободно. Серифициран коуч и трейнър “Rezonans Communication”. Елизабет има магистърска степен по икомоника и трейнър по икономика от Johannes Kepler Universität, Linz (Austria) със специализация човешки ресурси и експорт мениджмънт. Сега, Лиса е Маркетинг и Експорт Мениджър в Загрей (България). Фасилитира работилницата Коучинг за личностно израстване.

Фасилитира работилницата Коучинг за личностно израстване.

BMF-Lecturer-Tzvetelina-Teneva-e1465284681387
Цветелина Тенева

Основател и старши фасилитатор в The Business Institute. Експерт в областите бизнес моделиране, пазарни стратегии, управление на марки и маркетинг комуникации. Била е експерт в Правителствената информационна служба, последователно ПР, Марком мениджър и Маркетинг директор в Орбител. Цвети е сертифициран фасилитатор за LEGO® Serious Play® Method в Билунд, Дания.

Фасилитира работилниците Синхрон между личността и професионалното развитие и Личен бизнес модел.

Серия от работилници за личностно израстване е съставена от логически последователни работилници с различна продължителност - от две до три работни сесии, в зависимост от темата. Работилниците се провеждат в работното ателие на The Business Institute на ул. Фредерик Жолио-Кюри 23А.

Работилница Дати
Синхрон между личността и професионалното развитие 2 ноември 2019 г.
Емоционална интелигентност 8, 10 ноември 2019 г.
Коучинг за личностно израстване 22 и 23 ноември 2019 г.
Личен бизнес модел 15 февруари 2020 г.

Early bird

1020 лв.

 • до 18 октомври 2019 г.
 • Всички работилници
 • Възможност за разсрочено плащане

Стандартна цена

1200 лв.

 • Всички работилници
 • Възможност за разсрочено плащане

Стандартна цена на работилница

350 лв.

 • 1 работилница


Възможни са отстъпки при ранно записване или при двама и повече участници от една компания. Отстъпка от стандартната цена получават всички участници в предишни работилници на The Business Institute и Института за предприемачи на Сиско.