Team IdentificationLSP

Доброто сработване в екипа е въпрос на време, споделени ценности, доверие и взаимодопълващи умения. Можете ли да ускорите този процес? Ние залагаме, че можете.

В екипната работа нещата, за които не се говори, обикновено имат най-голямо значение. Това, което прави ефективната екипна работа толкова трудна, често не е липсата на знание и компетентност. Трудните въпроси, зададени в правилния момент са тези, които могат да помогнат за по-доброто и по-бързото самоосъзнаване и изграждане на екипа.

В тази работилница The Business Institute прилага подходa учене през преживяване, като комбинира стъпките за самоосъзнаване на екипа чрез инструмента TEAM CANVAS и методологията на LEGO® SERIOUS PLAY® за катализиране на този процес. Повече за използваната методология може да видите по-долу...

В серия от работилници, обединени под общото заглавие Управление на екипи, The Business Institute ви предоставя възможността да разширите и надградите уменията си в областта на управление на екипи. Вижте и другите работилници от серията.

За кого

Работилницата е подходяща за новосформирани, утвърдени екипи, екипи, които добавят нови членове. Екипи – независимо дали са в рамките на един отдел или работят на междуфункционален принцип.

Ако имате интерес или въпроси за работилницата, кликнете тук или се свържете с нас на: +359 88 2924710, office@thebusinessinstitute.eu.

Преживяването в работилницата ще помогне на участниците по-добре да разберат и осъзнаят как да изградят по-ефективна екипна култура и да култивират естествената способност на хората да създават и да бъдат част от нещо по-голямо. Конкретно, участниците ще получат отговори на ключовите въпроси:

 • Какво прави екипа “екип” – цели и роли (общи и лични);
 • Защо екипът прави това, което прави – ценности и причина на съществуване;
 • Кои са членовете на екипа – техните нужди, силни и слаби страни;
 • Как екипът ще постигне това, което има нужда да постигне – дейности и правила.

В тази работилница The Business Institute прилага подходa учене през преживяване, като комбинира стъпките за самоосъзнаване на екипа чрез инструмента TEAM CANVAS и методологията на LEGO® SERIOUS PLAY® за катализиране на този процес.

 • Канава на екипа (TEAM CANVAS) е стратегически инструмент за структуриран подход към ускоряване на процеса на по-добро самоосъзнаване и изграждане на екипа като едно цяло. Канавата предоставя контекст за повишаване на сплотеността, доближаване на очакванията, ценностите, мотиваторите и целите в екипа.
 • Методологията LEGO® SERIOUS PLAY® е радикална, иновативна, изцяло базирана на процес на преживяване, който ускорява процеса на подобряване на бизнес представянето. Основава се на подход, при който всеки може да допринесе в дискусията за постигане на резултата. Работата с LEGO®  блокчета действа като катализатор – използват са за изграждане на образи, символи, структури в комбинации от задачи, като по този начин  метафорите могат да отключат неочаквани процеси, резултати и знание, както за екипа, така и за участниците по отделно.
Tz. Teneva

Цветелина Тенева

Основател и старши фасилитатор в The Business Institute. Експерт в областите бизнес моделиране, пазарни стратегии, управление на марки и маркетинг комуникации. Била е експерт в Правителствената информационна служба, последователно ПР, Марком мениджър и Маркетинг директор в Орбител. Цвети е сертифициран фасилитатор за LEGO® Serious Play® Method в Билунд, Дания.

Tz. Teneva_Lego_certificate
Early bird

310 лв.

 

   • 1 участник

Стандартна цена

340 лв.

 

   • 1 участник


Възможни са отстъпки при ранно записване или при двама и повече участници от една компания. Отстъпка от стандартната цена получават всички участници в предишни работилници на The Business Institute и Института за предприемачи на Сиско.