Team IdentificationLSP

Доброто сработване в екипа е въпрос на време, споделени ценности, доверие и взаимодопълващи умения. Можете ли да ускорите този процес? Ние залагаме, че можете.

В екипната работа нещата, за които не се говори, обикновено имат най-голямо значение. Това, което прави ефективната екипна работа толкова трудна, често не е липсата на знание и компетентност. Трудните въпроси, зададени в правилния момент са тези, които могат да помогнат за по-доброто и по-бързото самоосъзнаване и изграждане на екипа.

В тази работилница The Business Institute прилага подходa учене през преживяване, като комбинира стъпките за самоосъзнаване на екипа чрез инструмента TEAM CANVAS и методологията на LEGO® SERIOUS PLAY® за катализиране на този процес. Повече за използваната методология може да видите по-долу...

В серия от работилници, обединени под общото заглавие Управление на екипи, The Business Institute ви предоставя възможността да разширите и надградите уменията си в областта на управление на екипи. Вижте и другите работилници от серията.

За кого

Работилницата е подходяща за новосформирани, утвърдени екипи, екипи, които добавят нови членове. Екипи – независимо дали са в рамките на един отдел или работят на междуфункционален принцип.

Работилницата се провежда в рамките на един ден (две работни сесии) от 09:00 до 18:00 ч. в работното ателие на The Business Institute на ул. Жолио Кюри 23А.

Ако имате интерес или въпроси за работилницата, кликнете тук или се свържете с нас на: +359 88 2924710, office@thebusinessinstitute.eu.

Преживяването в работилницата ще помогне на участниците по-добре да разберат и осъзнаят как да изградят по-ефективна екипна култура и да култивират естествената способност на хората да създават и да бъдат част от нещо по-голямо. Конкретно, участниците ще получат отговори на ключовите въпроси:

 • Какво прави екипа “екип” – цели и роли (общи и лични);
 • Защо екипът прави това, което прави – ценности и причина на съществуване;
 • Кои са членовете на екипа – техните нужди, силни и слаби страни;
 • Как екипът ще постигне това, което има нужда да постигне – дейности и правила.

LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP)  действа като катализатор на хора с висока саморефлексия и желание за растеж като личности, професионалисти и лидери в посока предприемане на конкретни стъпки за достигане на желаните им цели. Работилницата е в групов, но бутиков формат  и предоставя висока доза преживяване и прозрения. Това е възможно, защото LEGO SERIOUS PLAY има способността да пренася човешкия мозък от двумерното мислене, в което пребиваваме обичайно в работната си среда, в многомерно - което повишава значимо нашата способност да създаваме и приемаме знания, модели на мислене и поведение, както и да променяме тези, които притежаваме.

LSP има способността да опростява дискусиите по сложни проблеми и подтиква към прозрения, откритост, положителни промени и конкретни действия. В The Business Institute използваме методологията и в контекст на компании в страната и извън нея, за да решаваме заедно с екипите им комплексни проблеми. Радикална, иновативна, базирана на игровизация за професионални цели методология. Прилага се в следните ключови направления:

 • Решаване на бизнес задачи
 • Развитие на екипи
 • Иновации
 • Личностно израстване

Методологията е родена от търсенията на The Lego Company на методология за стратегическо планиране, стимулиране на промени и иновации. Основава се на задълбочени изследвания в теорията на обучението и психологията на знанието. Развита е в партньорство с професорите Йохан Руус и Виктор Барт. Основана е на множество научни концепции и емпирични изследвания. В развитие е повече от 20 години, като в последните 10 набира популярност със своите приложения в бизнеса.

За използването на LEGO® SERIOUS PLAY® материалите и методологията се изисква специална сертификация на фасилитатора от някоя от оторизираните за целта организации. Ако имате въпроси и нужда да разберете повече за методологията – свържете се с нас.

Tz. Teneva

Цветелина Тенева

Основател и старши фасилитатор в The Business Institute. Експерт в областите бизнес моделиране, пазарни стратегии, управление на марки и маркетинг комуникации. Била е експерт в Правителствената информационна служба, последователно ПР, Марком мениджър и Маркетинг директор в Орбител. Цвети е сертифициран фасилитатор за LEGO® Serious Play® Method в Билунд, Дания.

Tz. Teneva_Lego_certificate
Early bird

315 лв.

 

   • 1 участник

Стандартна цена

350 лв.

 

   • 1 участник


Възможни са отстъпки при ранно записване или при двама и повече участници от една компания. Отстъпка от стандартната цена получават всички участници в предишни работилници на The Business Institute и Института за предприемачи на Сиско.