Учи aMBA с Трастена и Майко Мила!KV MM-Trastena-TBI

Във времена, в които учебната година е на косъм да се случи отново у дома и необходимостта от родител-до-дете-в-онлайн-класната-стая вече се превръща в позната рутина, едни от най-големите вдъхновители за децата са техните родители. Също толкова вдъхновяващи могат да бъдат родителските цели и стремежи да се учат и развиват, да надграждат уменията си и да се адаптират към промените, да управляват възможностите (си), да балансират между работа, семейство, личностно и професионална развитие, да превръщат хобито си в кауза, да сбъдват мечтите си и да ги празнуват!

Обръщайки се към майките тази есен с желание да подкрепим техните смели бизнес идеи и желание за професионално развитие, вярваме, че сред приоритетите могат да застанат и плановете за надграждане на професионални умения, знания и възможности.

Trastena и Майко Мила! разбират много добре потребността на майките – развитие в професионално и лично отношение – и тази година подкрепят 3 (три) майки със стипендия за мениджмънт програмата alternative MBA (aMBA). Стипендиите за aMBA са три: една - покриваща 90% от обучителната такса и две, покриващи 50% от таксата за обучението.

Alternative MBA (aMBA) следва подхода на класическите MBA, но адаптиран към бизнес средата в България. Това е интерактивна, основана на обмен на знания и идеи между опитни бизнес практици 9-месечна програма.

аМВА обединява мотивирани работещи хора, с различни умения, бизнеси и гледни точки, с които да обмените опит и идеи и да стигнете заедно до онези „Аха!“ моменти на бизнес прозрения. Създава безрискова среда от съмишленици за практикуване и интернализация на нови умения.

Екипът на aMBA включва фасилитатори-практици и гост-говорители с богат опит в областта на управлението на хора и екипи, предприемачеството и развиване на бизнес. Програмата цели изграждане на комплексни бизнес и мениджмънт умения, директно приложими в практиката. Съдържанието е базирано на методологии и инструменти на Stanford University, Harvard University, Business Model Foundry, Thomas International.

Всяка тема е представена през примери и прилагане на знания и умения в контекста на реални бизнес казуси на компании от българския пазар. Основен казус за дискусия и работа по време на програмата в предстоящата aMBA XVI ще представи Trastena.

16-тият випуск на aMBA започва на 28 октомври 2021 г. Програмата се състои oт два семестъра и включва 9 дисциплини. Есенният семестър се провежда в периода октомври 2021 г. – февруари 2022 г., а пролетният в периода март 2022 г. – юни 2022 г. Сесии се провеждат присъствено и онлайн в удобно за работещи време – привечер и през уикендите.

Ако се колебаете дали аМВА е за вас – прочетете какво разказват за опита си участници, преминали през програмата.

Trastena и Майко Мила! предоставят една стипендия от 90% и две стипендии от 50% за участие в двусеместриалната мениджмънт програма на The Business Institute.

14-ти випуск на aMBA започва на 28 октомври 2021 г.

Крайният срок за участие в конкурса за стипендия е 5 октомври 2021 г. Кандидатствайте тук!

Цената за участие с 90% стипендия е 440 лв. (Стандартната цена е 4400 лв.). Цената за участие с 50% стипендия е 2200 лв.

Конкурсът за стипендия включва следните етапи:

Етап 1
 • Попълнете тук формуляра за кандидатстване, не по-късно от 5 октомври 2021 г., като отговорите на няколко мотивационни въпроса.

 

Етап 2

Първа селекция – избор спрямо мотивацията на кандидатите. Втора селекция – интервюта с кандидатите. Организаторите следва да провеждат интервюта с кандидатите по телефон или на среща в работното ателие на The Business Institute.

Моля, разгледайте критериите за избор на стипендиантите по-долу.

Етап 3

Екипите на Майко Мила! и The Business Institute ще се свържат с победителките по телефон. Те ще бъдат обявени публично на уеб страниците на Майко, Мила! и The Business Institute на 11 октомври 2021 г.

Критерии

В конкурса търсим дами, които освен извличане на максимална полза от обучението за своя бизнес и професионално развитие, ще могат да добавят и стойност с техния личен, бизнес опит и експертност по време на дискусиите с останалите участници в групата. Целта е да намерим такива участници, които пълноценно да участват в решаването на бизнес казусите и бизнес симулациите, да са екипни играчи, активно да участват в присъствените и извънаудиторийни задания.

Това е конкурс с кауза и цели да подкрепи и насърчи майки да развиват своите предприемачески и бизнес умения. В конкурса могат да се включат майки на деца до 18 г. или такива, които са в очакване на дете.

Критерии за участие в конкурса:

   • Желание и ентусиазъм за себеразвитие
   • Ориентация към резултати,
   • Пазарно разбиране и аналитичност,
   • Мотивацията им за участие в aMBA програмата,
   • Начинът, по който е подходено при описанието и отговорите на въпросите във формата за кандидатстване.

aMBA e подходяща за:

 • Експерти и мениджъри с богат практически опит, на които им предстои или вече са поели бизнес управлението на определена структура и/или екип
 • Мениджъри-собственици на компании, които са придобили немалка част от своите бизнес умения в реалната си практика, но имат нужда да ги структурират, допълнят и осъвременят
 • Професионалисти, които обмислят стартиране на бизнес въз основа на натрупания опит, експертиза и контакти – актив, който могат да вградят в бъдещо бизнес начинаниe

Израстване в Alternative MBA

Ученето в аМВА е съзнателен процес, а наученото остава трайно. Няма тайни или преки пътища, когато става дума за обучение и растеж. В аМВА ученето се свежда до два основополагащи елемента. Те зависят (и) от вас.

Първият елемент е правене и упражняване. Истинското обучение се случва, когато не просто консумирате дадена информация, а се ангажирате да правите, докато новото знание стане част от вас; да играете и преживявате нови знания и умения чрез директно приложение в симулирани и реални работни ситуации.

Вторият елемент е общността. Учите от фасилитаторите и гост-говоритлите, един от друг като участници (peer to per learning) като споделяте опит и идеи. Учите, като намирате взаимна подкрепа от съмишленици. Учите, като споделяте различни гледни точки и черпите от знанията на професионалисти от други браншове и индустрии. Заедно изграждаме колективно знание и стигаме до онези „Аха!“ моменти на бизнес прозрения.

За да създадем безрискова среда от съмишленици за практикуване и интернализация на нови умения, компании от различни индустрии предоставят свои предизвикателни ситуации за работа в програмата. Участниците са в пряк контакт с лидерите на организациите по време на работата. До сега казусо-носители в програмата са били:

caseowners2020
      • Изграждане на умения чрез преживяване

Бизнес казуси и симулации, които поставят участниците в реална среда на вземане и прилагане на решения.

      • Всяко бизнес решение в 360° холистична перспектива

В реалния бизнес един казус рядко касае само една функционална област. Затова прилагаме интердисциплинарен подход – как конкретните решения се отразяват на всички функции и обратно – как всяка функция влияе върху решенията за развитие на бизнеса.

      • Директно приложение във вашата професионална реалност

Съвременни бизнес инструменти, адаптирани за българския пазар, които скъсяват дистанцията между aMBA и вашето бизнес всекидневие.

      • Достъпна MBA програма

aMBA е вдъхновена от разговори с множество бизнес практици и експерти по човешки ресурси. Нейната достъпност е в два аспекта – заето време и балансирана такса. Гъвкавият подход на провеждане цели да бъде по-близо до спецификите на динамичния ден на хората в бизнеса. аMBA е за професионалисти, за които реално приложимите умения са по-ценни, от “тежестта” на дипломата.

Класически университет Класическa MBA aMBA
Задълбочени академични познания ••• ×
Учене чрез преживяване × •• •••
Практични бизнес инструменти × •••
Дискусии с гост-говорители •• •••
Работа по реални бизнес казуси ••• •••
Обмяна на опит, бизнес контакти ••• •••
Ценова достъпност ••• × ••
Пряка приложимост в бизнеса ••• •••
Тежест на дипломата ••• ×

Ако се чудите дали aMBA и този конкурс е за Вас или имате нужда от повече информация, свържете се с нас на: +359 882 924 710.

Общи условия на конкурса „Учи aMBA с Майко Мила! и Trastena

The Business Institute в рамките на осъществяването на мениджмънт програмата alternative MBA (aMBA), в партньорство с Майко Мила! и FOX book café (Организатори) организират отворен конкурс за три стипендии (една за 90% и две за 50%) за участие в мениджмънт програмата alternative MBA.

 1. Цел на конкурса

Оказване на подкрепа за жени-майки и насърчаване възможностите им за бизнес и мениджмънт развитие, посредством участие в обучителна мениджмънт програма.

 1. Стипендия

2.1. Размер на стипендията

 • В настоящия конкурс организаторите предоставят една стипендия от 90% стипендия и две стипендии от 50% за участие в мениджмънт програмата.
 • Стипендиите се покрива от Организаторите.
 • Сума за заплащане от страна на стипендиант. Стандартната цена за участие в aMBA е в размер на 4400 лв. Сумата, която следва да заплати победителя в конкурса, спечелил 90% стипендия, е в размер на 440 лв. Сумата, която следва да заплатят двамата победители в конкурса, всеки от които спечелил 50% стипендия, е 2200 лв.

2.2. Начин и срок на плащане

 • Сумата, която се заплаща от всеки от победителите в конкурса, може да бъде разсрочена на две вноски.
 • Първата вноска следва да бъде платена не по-късно от 27.10.2021 г.
 1. Условия за участие в конкурса

3.1. В конкурса могат да се включат:

 • Български граждани над 18 г., които са майки, с деца до 18 г. или жени, които са в очакване на дете.

3.2. Географски условия за участие в конкурса:

 • В конкурса се приемат кандидатури от всички региони на Република България.
 • The Business Institute прави уточнението, че част от сесиите в програмата aMBA се провеждат онлайн, друга част - присъствено в работното ателие на The Business Institute, което се намира в гр. София, на ул. Фредерик Жолио-Кюри 23А.
 • По смисъла на гореизложената информация кандидатите е нужно да съобразят възможността си за участие в програмата, съобразно локацията на работното ателие на The Business Institute и времето, в което се провеждат присъствените сесии.
 • Организаторите не поемат разноски по пътуване и престой на победителите в конкурса.

3.3. В конкурса не могат да участват:

 • Представители и семейства на Майко Мила!, Trastena и The Business Institute.
 1. Критерии за оценка на кандидатите
 • В настоящия конкурс организаторите целят да намерят кандидати, които освен извличане на максимална полза от обучението за своя бизнес и професионално развитие, ще могат да добавят и стойност с техния личен, бизнес опит и експертност по време на дискусиите с останалите участници в групата. Целта е да се включат такива участници, които пълноценно да участват в решаването на бизнес казусите и бизнес симулациите, да са екипни играчи, активно да участват в присъствените и извънаудиторийни задания.
 • Критерии за участие в конкурса:
  • Желание и ентусиазъм за себеразвитие
  • Ориентация към резултати,
  • Пазарно разбиране и аналитичност,
  • Мотивацията им за участие в aMBA програмата,
  • Начинът, по който е подходено при описанието и отговорите на въпросите във формата за кандидатстване.
 1. Кандидатстване и подбор на кандидатите

5.1. Кандидатстване:

 • За да кандидатства, всеки участник трябва да попълни формуляра за кандидатстване, следвайки линка от раздел “Кандидатствайте тук!“ на сайта на The Business
 • Формата за кандидатстване трябва да бъде попълнена на български език.
 • Формата за кандидатстване трябва да бъде попълнена в посочения срок (виж. т. 7).
 • Участниците в конкурса автоматично получават съобщение за регистриране на формуляра за кандидатстване.
 • Организаторите не носят отговорност и не приемат жалби, свързани с комуникационни проблеми с интернет.

5.2. Подбор на кандидатите:

 • Определянето и изборът на победителите представлява процес в 3 етапа. Във вземането на решения участват: служители на The Business Institute и представители на Майко Мила! и Trastena.

– Първи етап:  Разглеждане на кандидатурите

– Втори етап : Първа селекция – избор спрямо мотивацията на кандидатите, въз основа отговорите на въпросите и критериите от т.4

– Трети етап: Втора селекция – интервюта с кандидатите. Организаторите следва да провеждат интервюта по телефон или на среща в работното ателие на The Business Institute с подбраните от Втори етап кандидати.

– Четвърти етап: Избор и обявяване на стипендиантите от конкурса.

 1. Стипендианти/победители в конкурса
 • В конкурса ще бъдат избрани трима победители – стипендианти на конкурса.
 • Стипендиантите участват в мениджмънт програмата aMBA със стипендия от 90% или 50%.
 • Стипендиите са финансово подкрепени от Организаторите.
 • Стипендиантите следва да заплатят съответната сума за участие в мениджмънт програмата, описани в т.2.2.
 1. Етапи и срокове за провеждане на конкурса
 • Отваряне на кандидатстванията/ отваряне на платформата за кандидатстване: 10.09.2021 г.
 • Край на кандидатстванията/ затваряне на платформата за кандидатстване : до 23:59 ч. на 5.10.2021 г.
 • Обявяване на победителите: 11.10.2021 г.

8. Организаторите си запазват правото да променят или допълват настоящите общи условия.

BI-Portret-White-03

"Ако е човек, които иска да се развива, да се надгражда, да търси по-добро, да си обогати мирогледа, да срещне нови хора и нови ситуации; ако се чуди дали това, което прави е за него и иска да види други гледни точки, тоест ако иска да види “summary” на бизнеса и да опита да намери място за себе си; ако човек чете и се интересува как да стане по-добър в нещо… тогава аМВА е подходяща програма. Обаче, не е просто да дойдеш, трябва да имаш желание да се развиваш и готовност да потренираш допълнително. Трябва да има участие." 

Евгения Овчарова, Telenor - мениджър, майка на близнаци, алумни на aMBA VII. Виж пълното интервю.

IMG-175a8d27321ac1ba2825e2f4481e4a75-V

"Обучението е абсолютно новаторско за мен, не само защото си личи, че не се работи по утъпканите университетски методики, а по ориентирана към живия бизнес свят програмаНаред с реалните бизнес казуси, които решаваме в програмата и които ми дават много ценни и практични маркетингови знания, допълнителна стойност ми носи фактът, че голяма част от 17-те души в програмата на The Business Institute са млади, амбициозни хора около 30-те години. Това е страхотно, защото ми дава възможност да изляза от балона си и да видя гледните точки на новото поколение – как мисли и накъде върви."

Яна Георгиева, Germomed - стипендиантка на конкурс "Учи aMBA с AVON и Майко Мила! 2020", майка, ко-основател на първия у нас кабинет за термография, алумни на аМВА XI випуск. Виж пълното интервю.

Desi1 - Copy (2)

"Вярвам, че в aMBA новите участници ще намерят точните инструменти, практически съвети за това как да надградят, как да продължат успешно или как да създадат своя бизнес. Да не спират да учат и да се развиват."

Десислава Бояджиева, Questers - стипендиант на Майко Мила в aMBA XIII. Виж пълното интервю