Business Idea MandalaБизнес инструмент за визуализиране, анализ и оценка на потенциала на бизнес идеята
2013-06-06 14.39.12 - Copy (2)
Идеи много ...

Почти всеки човек е размишлявал върху конкретна идея да започне свой бизнес. Минимум по една идея. Повечето предприемачи генерират нови бизнес идеи със скорост и количества, които и те самите не могат да обработят още на ниво идея. Инвестиционни мениджъри, мениджъри развитие на нови продукти – всички те имат нуждата от модел и подход за “бързо, лесно, вкусно” оценяване и отсяване на многото идеи, които минават през тях.

Но как ги оценяваме?

Как оценяваме една нова бизнес идея? Какво да гледаме? Кои са ключовите фактори за успех на идеята? От къде идват добрите бизнес идеи? Защо някои бизнес идеи са по-успешни още в “зародиш”? Какво гледат инвеститорите, когато търсят нови идеи за финансиране? Как да “моделираме” бизнес идеята си, така че да бъде по-добре позиционирана за успех? Това ще бъдат основните теми на фокус, които ще ви помогнат да разкостите в дълбочина генезиса и факторите за успех на бизнес идеята.

Симулацията е част от майсторския клас ни по Бизнес иновации и предприемачество, който предоставя възможността да разширите и надградите уменията си в областта на иновациите и предприемачеството. Научете повече за майсторския клас тук.

Работилницaтa се провежда при минимум 8 записани участници.

При интерес към работилницата, моля оставете контактите си след натискане на бутона "Запиши се" отдолу, за да получите повече подробности и дати на провеждане.

Тази работилница ще ви даде възможност да се запознаете с, и да упражните на практика конкретен бизнес инструмент за анализ и оценка на нови бизнес идеи Business Idea Mandala. Ще бъдат представени конкретни принципи, подход и модел на оценка на бизнес идеята. Участниците в работилницата ще дискутират, анализират и оценяват “вселената” на различни бизнес идеи, включително и на своите бизнес идеи.

От участниците се очаква да бъдат подготвени с конкретни бизнес идеи, като върху някои от които ще се работи в групи по време на работилницата. Дискусиите и прилагането на практика на Business Idea Mandala по време на работата в групи ще даде възможност за много по-задълбочено осмисляне на потенциала и възможностите за “моделиране” на успеха на бизнес идеите.

Business Idea Mandala е инструмент за визуализиране, анализ и оценка на потенциала на бизнес идеята. Business Idea Mandala се вписва много логично в пълната пътна карта от генериране на идеи до моделиране на предложението за стойност и пазарен подход към клиентите. Резултатите от Business Idea Mandala обикновено са добра стартова точка за моделиране и първи хипотези за бизнес модел с Business Model Canvas (Alexander Osterwalder). След което тези хипотези и допускания се тестват на пазара, като се следва подхода и методологията Customer Development (Steve Blank).

bim

sstanoev
Светлан Станоев

Съ-основател и старши фасилитатор в The Business Institute. Започва като консултант по преструктуриране на бизнеси в KPMG, по-късно заема поста финансов директор на “Орбител”, както и изпълнителен директор на инвестиционния фонд “Серес”. Светлан е автор на бизнес инструмента “Мандала на бизнес идеята” – модел за оценка на нови и иновативни бизнес идеи, инструмент, получил признание и приложение в редица старт-ъп и иновационни инкубатори, големи утвърдени компании в България и чужбина.

tzvetelina teneva
Цветелина Тенева

Съ-oсновател и старши фасилитатор в The Business Institute. Маркетинг експерт като образование и основна професионална област, надградена в областите бизнес моделиране, пазарни стратегии, продуктово развитие и иновации. Умее да предава сложна информация по лесен и разбираем начин, често с истории и метафори. Има опит като Марком мениджър и Маркетинг директор в Орбител, а преди това - ПР експерт в Правителствената информационна служба.

Работилницaтa се провежда при минимум 8 записани участници.

За повече информация, свържете се с нас.

Стандартна цена

580 лв. без ДДС

 

      • 1 участник