Digital Marketing for managersedit3 (1) - Copy

Новите технологии и динамиката на новата реалност променят начина, по който хората взаимодействат и помежду си, и с организациите и техните марки. Препоръките от близки или партньори вече са по-мощен комуникационен инструмент от всеки друг, който можем да измислим. Социалните медии трансформират маркетинга, потребителското преживяване и цялостния диалог между клиентите и компаниите. Вече говорим не за само за физически доказателства за бранда като част от маркетинг микса, но за “phygital” такива (комбинация от физически и дигитални бранд доказателства).

Професионалистите в областта на маркетинга се нуждаят от съвременни, но практически инструменти, които да подкрепят участието на техните марки в процеса на дигитализация и да ангажират клиентите, без в същото време да бъдат твърде интрузивни. В работилницата „Digital Marketing for managers” участниците придобиват практически опит с инструменти и методи в областта на дигиталния маркетинг. Обучението е разделено на две части – сесии, базирани на работа с практични примери и казуси (включително и на участниците) и сесии, базирани на онлайн бизнес симулацията на StratX "Digital MediaPRO".

За кого?

 • Предприемачи и собственици на компании, които се занимават с развитие на продукти и проекти за своя разрастващ се бизнес.
 • Маркетинг мениджъри и специалисти, които имат за цел да надградят своите умения в областта на приложното управление на дигиталния маркетинг чрез практически и интерактивен опит.
 • Професионалисти, които упражняват маркетингова роля, но им липсва формално маркетингово образование и се нуждаят от структура и практически инструменти за анализ, планиране и вземане на решения в дигиоталния свят на марките.
 • Новите маркетинг професионалисти от digital native поколенията, които практикуват активно в областта на digital marketing и доказано се учат и ангажират по-добре през преживяване и игровизация.

Работилницата "Digital Marketing for managers" е част от Brand Excellence Master Class.

Oчаквайте новите ни ноемврийски дати скоро! Сесиите ще се проведат онлайн.

При интерес или въпроси за работилницата, кликнете тук или се свържете с нас на +359 88 2924710, office@thebusinessinstitute.eu.

Работилницата е базирана на два подхода: нов вид учене чрез сериозна игра - бизнес симулация Digital MediaPRO на StratX и работа по казуси на участниците.

Предоставя:

 • структурирани концепции и практика за надграждане на компетенции по дигитален маркетинг, с възможност за тестването им веднага в безрисковата  среда на сериозната игра Digital MediaPRO;
 • възможност за внасяне на казуси на участниците в част от обхвата на темите, с цел дискусия и надграждането им с помошта на фасилитатора и групата;
 • приложими инструменти за оценка на целите, резултатите, бюджетиране и устойчиво развитие на онлайн присъствието на бранда;
 • подходи за интеграция на дигитални и класически елементи от комуникационния микс, изграждане на цялостна комуникационна стратегия;
 • практически умения за използването на инструменти и платформи за социални медии, с цел дизайн, управление и оптимизация на кампании;
 • умения за оразличаване на ценна информация за потребителите за постигане на въздействие върху посланията с цел ангажиране на различни социални общности.

Работилницaтa се провежда при минимум 6 записани участници.

1
Сесии, базирани на казуси на участниците

Oчаквайте новите ни ноемврийски дати скоро!

Фасилитатор: Калин Златански. Повече информация за него в таб Екип.

Фокус на сесиите са практическите дигитални инструменти, приложени в контекст на реални казуси. Чрез дискусии и прилагайки подхода data-insight-action се цели подобряване на резултатите от текущите дигитални кампании в компаниите на участниците.

Тази част от работилницата помага на участниците да надградят практическите си умения в областта на дигиталния маркетинг, за да се справят с динамиката на днешния пазар.

Теми на фокус:

 • Дигитални и класически начини за комуникация - примери за успешна синергия между различни канали на комуникация, фокус върху измерване на TV + digital.
 • Подходящи дигитални канали за нашия бранд – как ги избираме; специфики на пазара в България. Практика за разпределяне на наличните канали, които бизнесите имат и използват: earned, paid, social, owned.
 • Social media платформи -  как да използваме предимствата им. Facebook, Instagram, TikTok, Spotify.
 • Инфлуенсър маркетинг. Избор на подходящи инфлуенсъри и канали за нашия бранд. Как рекламираме и комуникираме послания с тяхна помощ? Как договаряме партньорството си? Примери и дискусия за презентиране, коментиране и обсъждане на бартерни отношения.
 • Premium Display реклама. Дефиниране на Premium Display. Защо брандовете използват Premium Display и правят директни сделки с различни медийни издатели? Колко струва? Дискусия върху примери за употребата и ефективността от него.
 • Google Ads & Programmatic Buying. Дефиниране на Google Ads & Programmatic Buying. Сравнение между Google Ads, Programmatic и Premium Display. Дискусия през примери за употребата, ползите, ефективността и избора между тях.
 • Как поставяме и анализираме цели в областта на дигиталните маркетингови комуникации? Как фиксираме и управляваме бюджета си? Как поддържаме и развиваме онлайн присъствието си в дългосрочен план? ROI: oценка и планиране на база темплейт с формули, опит и налични резултати.
2
Сесии, базирани на онлайн симулацията DIGITAL MediaPro

Oчаквайте новите ни ноемврийски дати скоро!

Фасилитатор: Краси Енева. Повече информация за неq в таб Екип.

Тази част от работилницата е изцяло практична, базирана на сериозна бизнес игра с казус  - интегрирано управление на комуникациите на бранд от категорията на енергийните напитки. Фокусът е върху разбирането на потребителите и техния процес на вземане на решения, интегрирането на дигитални и класически елементи от комуникационния микс, за да се постигнат бизнес резултати в силно конкурентна среда.

DIGITAL MediaPRO е сериозна бизнес игра -симулация, която илюстрира медийните предизвикателства в дигиталната ера: дигитални медии, ‘digital natives’ потребители, трансформация и бързи реакции по отношение на медиа планирането и изпълнението. DIGITAL MediaPRO и казусът на енергийната напитка MOJO позволяват на участниците в симулацията да тестват задълбочено как се управляват стратегии за традиционните и дигиталните маркетингови комуникации между потребители, региони и медии, за да се постигнат високи бизнес резултати. Участниците ще използват инструменти и платформи за социални медии, за да проектират, управляват и оптимизират социални кампании, за да насърчат растежа и да позиционират своята марка на онлайн пазара и ще научат как да получат най-добрата информация за потребителите, за да въздействат върху съобщенията и да постигнат комуникационните цели за различни социални общности. Сериозната бизнес игра поставя акцент на концепциите Consumer Centricity, Consumer Engagement, Purchasing Process, Effective use of digital media, Digital ROI.

В контекста на казуса на симулацията участниците ще изпробват научените методологии, инструменти и прозрения, докато създават и оценяват цялостна дигитална стратегия.

Холистичното развиване на маркетинг нюх, критичните умения за вземане на решения, умението за работа в екип, възможност за тестване на сценарии в безрискова среда, пренос към работната практика са част от ползите от ученето с реалистична онлайн симулация-игра. Прочетете по-детайлно кои са и останалите предимства на учене чрез сериозна игра в статията тук и в това видео.

logos

KrassiEneva
Краси Енева

Асоцииран фасилитатор в The Business Institute. Понастоящем, Client Manager в Sitecore и Преподавател-асистент по “Дигитален Маркетинг” и “CRM и инструменти за анализ в дигиталния маркетинг” в СУ “Св. Климент Охридски”, Краси притежава над 9 г. опит в областите: стратегии за дигитален маркетинг, изследване на потребителското изживяване, управление на дигитални кампании, и имплементиране на различни проекти за дигитализация в Европа, Близкия Изток и Африка.

20210814-_EVB1236
Владимир Василев

Асоцииран фасилитатор в The Business Institute, в момента на позиция Marketing & Sales Мanager в "Истински мед" (by Pollenity). Влади е предпримач с опит в създаването на дигитални продукти в различни индустрии. В периода 2015-2018 е и Creative Director на рекламно студио “Shivachi”. Притежава солиден опит в продуктово развитие, създаването и управлението на брандове, креативни концепции и content marketing.

k.zlatanski
Калин Златански

В момента заема длъжността Digital Performance Manager във Vivacom. Преди това е бил Digital Analyst в GAN, както и Head of Business Development в 7Arts.bg. Дигитален професионалист с богат опит в работа по дигитална комуникация за марки като: JDE, BMW, L’Oreal, Lactalis, Groupama, LGE, Tickey и други. Практик и експерт в областите: стратегии за дигитална комуникация, медия планиране, мониторинг, анализ и оптимизиране на дигитални кампании за социалните мрежи (Facebook, Instagram, Snapchat, Tik-Tok), Google Adwords, Premium Display, Spotify и др.

Представяме малка част от обратните връзки екипа фасилитатори по темата digital marketing:

“Изключителен избор, професионални и компетентни, не просто лектори и модератори, а истински представители на новата “дигитална” генерация.”

“Good and bad policemen”- when needed, with good time management, with great knowledge and expertise which is great when you ask and receive a simple, but practical explanations. :) “

“Комуникативни, подкрепящи, компетентни. Поставяха граници, но и помагаха, когато имаше нужда.”

Работилницата ще се проведе в пет работни сесии на 10, 15, 17, 22 и 24 февруари 2022 г. Сесиите ще се проведат онлайн.

Сесии Дати
Сесии, базирани на работа по казуси на участници Oчаквайте новите ни ноемврийски дати скоро!
Сесии, базирани на симулацията на StratX Oчаквайте новите ни ноемврийски дати скоро!

 

Early bird до 25 януари 2021 г.

550 лв.

Стандартна цена

650 лв.


Всички цени са без ДДС.

Възможни са отстъпки при ранно записване или при двама и повече участници от една компания. Отстъпка от стандартната цена получават всички участници в предишни работилници на The Business Institute.