Digital Marketing for managersedit3 (1) - Copy

Новите технологии и динамиката на новата реалност променят начина, по който хората взаимодействат и помежду си, и с организациите и техните марки. Препоръките от близки или партньори вече са по-мощен комуникационен инструмент от всеки друг, който можем да измислим. Социалните медии трансформират маркетинга, потребителското преживяване и цялостния диалог между клиентите и компаниите. Вече говорим не за само за физически доказателства за бранда като част от маркетинг микса, но за “phygital” такива (комбинация от физически и дигитални бранд доказателства).

Професионалистите в областта на маркетинга се нуждаят от съвременни, но практически инструменти, които да подкрепят участието на техните марки в процеса на дигитализация и да ангажират клиентите, без в същото време да бъдат твърде интрузивни. В работилницата „Digital Marketing for managers” участниците придобиват практически опит с инструменти и методи в областта на дигиталния маркетинг. Обучението е разделено на две части – сесии, базирани на работа с практични примери и казуси (включително и на участниците) и сесии, базирани на онлайн бизнес симулацията на Харвард "Дигитален маркетинг".

За кого?

 • Предприемачи и собственици на компании, които се занимават с развитие на продукти и проекти за своя разрастващ се бизнес.
 • Маркетинг мениджъри и специалисти, които имат за цел да надградят своите умения в областта на приложното управление на дигиталния маркетинг чрез практически и интерактивен опит.
 • Професионалисти, които упражняват маркетингова роля, но им липсва формално маркетингово образование и се нуждаят от структура и практически инструменти за анализ, планиране и вземане на решения в дигиоталния свят на марките.
 • Новите маркетинг професионалисти от digital native поколенията, които практикуват активно в областта на digital marketing и доказано се учат и ангажират по-добре през преживяване и игровизация.

Работилницата "Digital Marketing for managers" е част от Серия работилници по маркетинг.

Сесиите ще се проведат онлайн в реално време през платформа Zoom.us, като се запазва изцяло тематичния фокус и практическия елемент на присъствените работилници.

При интерес към работилницата, моля оставете контактите си след натискане на бутона "Запиши се" отдолу, за да получите повече подробности и дати на провеждане.

Работилницата е базирана на два подхода: нов вид учене чрез сериозна игра - бизнес симулацията на Харвард и работа по казуси на участниците.

Предоставя:

 • структурирани концепции и практика за надграждане на компетенции по дигитален маркетинг, с възможност за тестването им веднага в безрисковата среда на сериозната игра на Харвард.
 • възможност за внасяне на казуси на участниците в част от обхвата на темите, с цел дискусия и надграждането им с помошта на фасилитатора и групата;
 • приложими инструменти за оценка на целите, резултатите, бюджетиране и устойчиво развитие на онлайн присъствието на бранда;
 • подходи за интеграция на дигитални и класически елементи от комуникационния микс, изграждане на цялостна комуникационна стратегия;
 • практически умения за използването на инструменти и платформи за социални медии, с цел дизайн, управление и оптимизация на кампании;
 • умения за оразличаване на ценна информация за потребителите за постигане на въздействие върху посланията с цел ангажиране на различни социални общности.

Работилницaтa се провежда при минимум 8 записани участници.

1
Сесии, базирани на казуси на участниците

Сесии: за повече информация, свържете се с нас.

Фасилитатор: Краси Енева, Калин Златански и Боби Петров. Повече информация за тях в таб Екип.

Фокус на сесиите са практическите дигитални инструменти, приложени в контекст на реални казуси. Чрез дискусии и прилагайки подхода data-insight-action се цели подобряване на резултатите от текущите дигитални кампании в компаниите на участниците.

Тази част от работилницата помага на участниците да надградят практическите си умения в областта на дигиталния маркетинг, за да се справят с динамиката на днешния пазар.

Теми на фокус:

 • Дигитални и класически начини за комуникация - примери за успешна синергия между различни канали на комуникация, фокус върху измерване на TV + digital.
 • Подходящи дигитални канали за нашия бранд – как ги избираме; специфики на пазара в България. Практика за разпределяне на наличните канали, които бизнесите имат и използват: earned, paid, social, owned.
 • Social media платформи -  как да използваме предимствата им. Facebook, Instagram, TikTok, Spotify.
 • Инфлуенсър маркетинг. Избор на подходящи инфлуенсъри и канали за нашия бранд. Как рекламираме и комуникираме послания с тяхна помощ? Как договаряме партньорството си? Примери и дискусия за презентиране, коментиране и обсъждане на бартерни отношения.
 • Premium Display реклама. Дефиниране на Premium Display. Защо брандовете използват Premium Display и правят директни сделки с различни медийни издатели? Колко струва? Дискусия върху примери за употребата и ефективността от него.
 • Google Ads & Programmatic Buying. Дефиниране на Google Ads & Programmatic Buying. Сравнение между Google Ads, Programmatic и Premium Display. Дискусия през примери за употребата, ползите, ефективността и избора между тях.
 • Как поставяме и анализираме цели в областта на дигиталните маркетингови комуникации? Как фиксираме и управляваме бюджета си? Как поддържаме и развиваме онлайн присъствието си в дългосрочен план? ROI: oценка и планиране на база темплейт с формули, опит и налични резултати.
2
Сесии, базирани на онлайн симулацията на Харвард „Дигитален маркетинг“

Сесии: за повече информация, свържете се с нас.

Фасилитатор: Краси Енева, Калин Златански и Боби Петров. Повече информация за тях в таб Екип.

Тази част от работилницата е изцяло практична, базирана на сериозна бизнес игра с казус . Онлайн симулацията на Харвард „Дигитален маркетинг“ фокусира вниманието на участниците върху създаване на стратегия, избор и разпределение на инвестициите в различни дигитални канали (media attribution) с цел ефективни кампании. Участниците влизат в ролята на маркетинг мениджър на фитнес приложениeто „ExerciseMinder“. Предизвикателството в симулацията - да се увеличи базата данни от  абонати с 200% като същевременно се поддържа здравословна възвръщаемост на маркетинговите инвестиции (ROMI). За да реализират целта си маркетинг мениджърите имат на разположение различни видове доклади с данни,  аналитични отчети и прогнозни инструменти.

Теми, по които се работи в симулацията:

• Как да настройваме ефективни кампании в правилните канали с цел привличане и задържане на клиенти?
• Как да използваме потребителски данни, за да разработваме ефективни марком планове?
• Как да използваме анализите и да ги комбинираме с различни тестове като доза експеримент, за да създадем ефективни стратегии за разпределение на инвестициите по канали?
• Как можем постоянно да надграждаме и подобряваме кампаниите си?
• Колко струва задържането на клиентите и по какъв начин това определя устойчивостта на бизнеса? Как това се случва при бизнес модел базиран на абонаменти?
• Каква е взаимовръзката между различните канали и как те синергично влияят на клиентите?

Ползи:

Основните ползи от симулацията са, че участниците имат възможност да използват анализи при взимане на маркетингови решения, да придобият представа за сложността на интегрираните маркетингови комуникации, използвайки онлайн и офлайн медийни канали и да се научат да управляват база данни от абонати чрез ефективни стратегии за придобиване и задържане на клиенти.

Използването на данни и анализи помага на участниците да проследят ефективността на маркетинговите кампании, да идентифицират кампаниите, които работят и тези, които не са работещи, да научат за предпочитанията на клиентите за различните медийни канали, да таргетират кампаниите в правилните канали и да изберат най-добрата целева група.

Още ползи:
- Да покаже как стойността на получаването на представа за поведението на клиентите и потенциалните клиенти с помощта на данни ще помогне на маркетолозите да разработят по-добри маркетингови планове, които са ефективни в дългосрочен план.
- Да се покаже, че анализите трябва да се комбинират с експерименти, за да се създадат ефективни стратегии за разпределение на ресурсите.
- Да се подчертае, че маркетинговите медийни канали имат синергичен ефект върху клиентите и че маркетинг мениджърите не трябва да ги третират като независими канали без каквато и да е взаимозависимост.
- Да покаже стойността на управлението както на придобиване, така и на задържане на нови клиенти за бизнес, базиран на абонаменти / абонаментен бизнес.
- Да покаже стойността на задържането на клиенти при определяне на дългосрочната стойност на бизнеса.
- Да покаже, че кампаниите имат за цел придобиване или задържане на клиенти и трябва да бъдат ефективно насочвани/поставяни/публикувани към/в правилния канал, за да постигнат целта си.

KrassiEneva
Краси Енева

Асоцииран фасилитатор в The Business Institute. Понастоящем, Client Manager в Sitecore и Преподавател-асистент по “Дигитален Маркетинг” и “CRM и инструменти за анализ в дигиталния маркетинг” в СУ “Св. Климент Охридски”, Краси притежава над 9 г. опит в областите: стратегии за дигитален маркетинг, изследване на потребителското изживяване, управление на дигитални кампании, и имплементиране на различни проекти за дигитализация в Европа, Близкия Изток и Африка.

20210814-_EVB1236
Владимир Василев

Асоцииран фасилитатор в The Business Institute, в момента на позиция Marketing & Sales Мanager в "Истински мед" (by Pollenity). Влади е предпримач с опит в създаването на дигитални продукти в различни индустрии. В периода 2015-2018 е и Creative Director на рекламно студио “Shivachi”. Притежава солиден опит в продуктово развитие, създаването и управлението на брандове, креативни концепции и content marketing.

k.zlatanski
Калин Златански

В момента заема длъжността Digital Performance Manager във Vivacom. Преди това е бил Digital Analyst в GAN, както и Head of Business Development в 7Arts.bg. Дигитален професионалист с богат опит в работа по дигитална комуникация за марки като: JDE, BMW, L’Oreal, Lactalis, Groupama, LGE, Tickey и други. Практик и експерт в областите: стратегии за дигитална комуникация, медия планиране, мониторинг, анализ и оптимизиране на дигитални кампании за социалните мрежи (Facebook, Instagram, Snapchat, Tik-Tok), Google Adwords, Premium Display, Spotify и др.

Bobby_Petrov_ID
Боби Петров

Работи в сферата на медиите и комуникациите от 12 години. Професионалният му път започва в сферата на PR-а, а през годините се е занимавал журналистика, social media management, digital media planning и brand management. В последните 7 години планира и реализира интегрирани дигитални стратегии за брандове, които искат да скъсят пътя до своите клиенти по автентичен и ефективен начин. От март 2021 г. Боби е Managing Director на Datenwerk Bulgaria - българска агенция с австрийски корени, фокусирана върху стратегически решения и изграждане на дигитални бранд екосистеми. Води обучения по дигитален маркетинг към Нов Български Университет и IAB Bulgaria.

Представяме малка част от обратните връзки екипа фасилитатори по темата digital marketing:

“Изключителен избор, професионални и компетентни, не просто лектори и модератори, а истински представители на новата “дигитална” генерация.”

“Good and bad policemen”- when needed, with good time management, with great knowledge and expertise which is great when you ask and receive a simple, but practical explanations. :) “

“Комуникативни, подкрепящи, компетентни. Поставяха граници, но и помагаха, когато имаше нужда.”

Сесиите ще се проведат онлайн в Zoom.

Сесии Дати
Сесии, базирани на работа по казуси на участници За повече информация, свържете се с нас.
Сесии, базирани на симулацията на Харвард За повече информация, свържете се с нас.

 

Early bird

585 лв.

Стандартна цена

650 лв.


Всички цени са без ДДС.

Възможни са отстъпки при ранно записване или при двама и повече участници от една компания. Отстъпка от стандартната цена получават всички участници в предишни работилници на The Business Institute.