Digital Marketing for managersedit3 (1) - Copy

Новите технологии и динамиката на новата реалност променят начина, по който хората взаимодействат и помежду си, и с организациите и техните марки. Препоръките от близки или партньори вече са по-мощен комуникационен инструмент от всеки друг, който можем да измислим. Социалните медии трансформират маркетинга, потребителското преживяване и цялостния диалог между клиентите и компаниите. Вече говорим не за само за физически доказателства за бранда като част от маркетинг микса, но за “phygital” такива (комбинация от физически и дигитални бранд доказателства).

Професионалистите в областта на маркетинга се нуждаят от съвременни, но практически инструменти, които да подкрепят участието на техните марки в процеса на дигитализация и да ангажират клиентите, без в същото време да бъдат твърде интрузивни. В работилницата „Digital Marketing for managers” участниците придобиват практически опит с инструменти и методи в областта на дигиталния маркетинг. Обучението е разделено на две части – сесии, базирани на работа с практични примери и казуси (включително и на участниците) и сесии, базирани на онлайн бизнес симулацията на Харвард "Дигитален маркетинг".

За кого?

 • Предприемачи и собственици на компании, които се занимават с развитие на продукти и проекти за своя разрастващ се бизнес.
 • Маркетинг мениджъри и специалисти, които имат за цел да надградят своите умения в областта на приложното управление на дигиталния маркетинг чрез практически и интерактивен опит.
 • Професионалисти, които упражняват маркетингова роля, но им липсва формално маркетингово образование и се нуждаят от структура и практически инструменти за анализ, планиране и вземане на решения в дигиоталния свят на марките.
 • Новите маркетинг професионалисти от digital native поколенията, които практикуват активно в областта на digital marketing и доказано се учат и ангажират по-добре през преживяване и игровизация.

Работилницата "Digital Marketing for managers" е част от Серия работилници по маркетинг.

Очаквайте нови дати! Сесиите ще се проведат онлайн в реално време през платформа Zoom.us, като се запазва изцяло тематичния фокус и практическия елемент на присъствените работилници.

При интерес или въпроси за работилницата, кликнете тук или се свържете с нас на +359 88 2924710, office@thebusinessinstitute.eu.

Работилницата е базирана на два подхода: нов вид учене чрез сериозна игра - бизнес симулацията на Харвард и работа по казуси на участниците.

Предоставя:

 • структурирани концепции и практика за надграждане на компетенции по дигитален маркетинг, с възможност за тестването им веднага в безрисковата среда на сериозната игра на Харвард.
 • възможност за внасяне на казуси на участниците в част от обхвата на темите, с цел дискусия и надграждането им с помошта на фасилитатора и групата;
 • приложими инструменти за оценка на целите, резултатите, бюджетиране и устойчиво развитие на онлайн присъствието на бранда;
 • подходи за интеграция на дигитални и класически елементи от комуникационния микс, изграждане на цялостна комуникационна стратегия;
 • практически умения за използването на инструменти и платформи за социални медии, с цел дизайн, управление и оптимизация на кампании;
 • умения за оразличаване на ценна информация за потребителите за постигане на въздействие върху посланията с цел ангажиране на различни социални общности.

Работилницaтa се провежда при минимум 6 записани участници.

1
Сесии, базирани на казуси на участниците

Сесии: очаквайте нови дати!

Фасилитатор: Краси Енева, Калин Златански и Боби Петров. Повече информация за тях в таб Екип.

Фокус на сесиите са практическите дигитални инструменти, приложени в контекст на реални казуси. Чрез дискусии и прилагайки подхода data-insight-action се цели подобряване на резултатите от текущите дигитални кампании в компаниите на участниците.

Тази част от работилницата помага на участниците да надградят практическите си умения в областта на дигиталния маркетинг, за да се справят с динамиката на днешния пазар.

Теми на фокус:

 • Дигитални и класически начини за комуникация - примери за успешна синергия между различни канали на комуникация, фокус върху измерване на TV + digital.
 • Подходящи дигитални канали за нашия бранд – как ги избираме; специфики на пазара в България. Практика за разпределяне на наличните канали, които бизнесите имат и използват: earned, paid, social, owned.
 • Social media платформи -  как да използваме предимствата им. Facebook, Instagram, TikTok, Spotify.
 • Инфлуенсър маркетинг. Избор на подходящи инфлуенсъри и канали за нашия бранд. Как рекламираме и комуникираме послания с тяхна помощ? Как договаряме партньорството си? Примери и дискусия за презентиране, коментиране и обсъждане на бартерни отношения.
 • Premium Display реклама. Дефиниране на Premium Display. Защо брандовете използват Premium Display и правят директни сделки с различни медийни издатели? Колко струва? Дискусия върху примери за употребата и ефективността от него.
 • Google Ads & Programmatic Buying. Дефиниране на Google Ads & Programmatic Buying. Сравнение между Google Ads, Programmatic и Premium Display. Дискусия през примери за употребата, ползите, ефективността и избора между тях.
 • Как поставяме и анализираме цели в областта на дигиталните маркетингови комуникации? Как фиксираме и управляваме бюджета си? Как поддържаме и развиваме онлайн присъствието си в дългосрочен план? ROI: oценка и планиране на база темплейт с формули, опит и налични резултати.
2
Сесии, базирани на онлайн симулацията на Харвард „Дигитален маркетинг“

Сесии: очаквайте нови дати!

Фасилитатор: Краси Енева, Калин Златански и Боби Петров. Повече информация за тях в таб Екип.

Тази част от работилницата е изцяло практична, базирана на сериозна бизнес игра с казус . Онлайн симулацията на Харвард „Дигитален маркетинг“ фокусира вниманието на участниците върху създаване на стратегия, избор и разпределение на инвестициите в различни дигитални канали (media attribution) с цел ефективни кампании. Участниците влизат в ролята на маркетинг мениджър на фитнес приложениeто „ExerciseMinder“. Предизвикателството в симулацията - да се увеличи базата данни от  абонати с 200% като същевременно се поддържа здравословна възвръщаемост на маркетинговите инвестиции (ROMI). За да реализират целта си маркетинг мениджърите имат на разположение различни видове доклади с данни,  аналитични отчети и прогнозни инструменти.

Теми, по които се работи в симулацията:

• Как да настройваме ефективни кампании в правилните канали с цел привличане и задържане на клиенти?
• Как да използваме потребителски данни, за да разработваме ефективни марком планове?
• Как да използваме анализите и да ги комбинираме с различни тестове като доза експеримент, за да създадем ефективни стратегии за разпределение на инвестициите по канали?
• Как можем постоянно да надграждаме и подобряваме кампаниите си?
• Колко струва задържането на клиентите и по какъв начин това определя устойчивостта на бизнеса? Как това се случва при бизнес модел базиран на абонаменти?
• Каква е взаимовръзката между различните канали и как те синергично влияят на клиентите?

Ползи:

Основните ползи от симулацията са, че участниците имат възможност да използват анализи при взимане на маркетингови решения, да придобият представа за сложността на интегрираните маркетингови комуникации, използвайки онлайн и офлайн медийни канали и да се научат да управляват база данни от абонати чрез ефективни стратегии за придобиване и задържане на клиенти.

Използването на данни и анализи помага на участниците да проследят ефективността на маркетинговите кампании, да идентифицират кампаниите, които работят и тези, които не са работещи, да научат за предпочитанията на клиентите за различните медийни канали, да таргетират кампаниите в правилните канали и да изберат най-добрата целева група.

Още ползи:
- Да покаже как стойността на получаването на представа за поведението на клиентите и потенциалните клиенти с помощта на данни ще помогне на маркетолозите да разработят по-добри маркетингови планове, които са ефективни в дългосрочен план.
- Да се покаже, че анализите трябва да се комбинират с експерименти, за да се създадат ефективни стратегии за разпределение на ресурсите.
- Да се подчертае, че маркетинговите медийни канали имат синергичен ефект върху клиентите и че маркетинг мениджърите не трябва да ги третират като независими канали без каквато и да е взаимозависимост.
- Да покаже стойността на управлението както на придобиване, така и на задържане на нови клиенти за бизнес, базиран на абонаменти / абонаментен бизнес.
- Да покаже стойността на задържането на клиенти при определяне на дългосрочната стойност на бизнеса.
- Да покаже, че кампаниите имат за цел придобиване или задържане на клиенти и трябва да бъдат ефективно насочвани/поставяни/публикувани към/в правилния канал, за да постигнат целта си.

KrassiEneva
Краси Енева

Асоцииран фасилитатор в The Business Institute. Понастоящем, Client Manager в Sitecore и Преподавател-асистент по “Дигитален Маркетинг” и “CRM и инструменти за анализ в дигиталния маркетинг” в СУ “Св. Климент Охридски”, Краси притежава над 9 г. опит в областите: стратегии за дигитален маркетинг, изследване на потребителското изживяване, управление на дигитални кампании, и имплементиране на различни проекти за дигитализация в Европа, Близкия Изток и Африка.

20210814-_EVB1236
Владимир Василев

Асоцииран фасилитатор в The Business Institute, в момента на позиция Marketing & Sales Мanager в "Истински мед" (by Pollenity). Влади е предпримач с опит в създаването на дигитални продукти в различни индустрии. В периода 2015-2018 е и Creative Director на рекламно студио “Shivachi”. Притежава солиден опит в продуктово развитие, създаването и управлението на брандове, креативни концепции и content marketing.

k.zlatanski
Калин Златански

В момента заема длъжността Digital Performance Manager във Vivacom. Преди това е бил Digital Analyst в GAN, както и Head of Business Development в 7Arts.bg. Дигитален професионалист с богат опит в работа по дигитална комуникация за марки като: JDE, BMW, L’Oreal, Lactalis, Groupama, LGE, Tickey и други. Практик и експерт в областите: стратегии за дигитална комуникация, медия планиране, мониторинг, анализ и оптимизиране на дигитални кампании за социалните мрежи (Facebook, Instagram, Snapchat, Tik-Tok), Google Adwords, Premium Display, Spotify и др.

Bobby_Petrov_ID
Боби Петров

Работи в сферата на медиите и комуникациите от 12 години. Професионалният му път започва в сферата на PR-а, а през годините се е занимавал журналистика, social media management, digital media planning и brand management. В последните 7 години планира и реализира интегрирани дигитални стратегии за брандове, които искат да скъсят пътя до своите клиенти по автентичен и ефективен начин. От март 2021 г. Боби е Managing Director на Datenwerk Bulgaria - българска агенция с австрийски корени, фокусирана върху стратегически решения и изграждане на дигитални бранд екосистеми. Води обучения по дигитален маркетинг към Нов Български Университет и IAB Bulgaria.

Представяме малка част от обратните връзки екипа фасилитатори по темата digital marketing:

“Изключителен избор, професионални и компетентни, не просто лектори и модератори, а истински представители на новата “дигитална” генерация.”

“Good and bad policemen”- when needed, with good time management, with great knowledge and expertise which is great when you ask and receive a simple, but practical explanations. :) “

“Комуникативни, подкрепящи, компетентни. Поставяха граници, но и помагаха, когато имаше нужда.”

Очаквайте нови дати! Сесиите ще се проведат онлайн в Zoom.

Сесии Дати
Сесии, базирани на работа по казуси на участници очаквайте нови дати!
Сесии, базирани на симулацията на Харвард очаквайте нови дати!

 

Early bird

585 лв.

Стандартна цена

650 лв.


Всички цени са без ДДС.

Възможни са отстъпки при ранно записване или при двама и повече участници от една компания. Отстъпка от стандартната цена получават всички участници в предишни работилници на The Business Institute.