Digital Marketing for managersedit3 (1) - Copy

Новите технологии и динамиката на новата реалност променят начина, по който хората взаимодействат и помежду си, и с организациите и техните марки. Препоръките от близки или партньори вече са по-мощен комуникационен инструмент от всеки друг, който можем да измислим. Социалните медии трансформират маркетинга, потребителското преживяване и цялостния диалог между клиентите и компаниите. Вече говорим не за само за физически доказателства за бранда като част от маркетинг микса, но за “phygital” такива (комбинация от физически и дигитални бранд доказателства).

Професионалистите в областта на маркетинга се нуждаят от съвременни, но практически инструменти, които да подкрепят участието на техните марки в процеса на дигитализация и да ангажират клиентите, без в същото време да бъдат твърде интрузивни. В работилницата „Digital Marketing for Managers” участниците придобиват практически опит с инструменти и методи в областта на дигиталния маркетинг. Обучението е разделено на две части – сесии, базирани на работа с практични примери и казуси (включително и на участниците) и сесии, базирани на онлайн бизнес симулацията на StratX "Digital MediaPRO".

За кого?

 • Предприемачи и собственици на компании, които се занимават с развитие на продукти и проекти за своя разрастващ се бизнес.
 • Маркетинг мениджъри и специалисти, които имат за цел да надградят своите умения в областта на приложното управление на дигиталния маркетинг чрез практически и интерактивен опит.
 • Професионалисти, които упражняват маркетингова роля, но им липсва формално маркетингово образование и се нуждаят от структура и практически инструменти за анализ, планиране и вземане на решения в дигиоталния свят на марките.
 • Новите маркетинг професионалисти от digital native поколенията, които практикуват активно в областта на digital marketing и доказано се учат и ангажират по-добре през преживяване и игровизация.

Работилницата "Digital Marketing for managers" е част от Brand Excellence Master Class.

Работилницата ще се проведе в пет работни сесии на 10, 15, 17, 22 и 24 февруари 2022 г. Сесиите ще се проведат онлайн.

При интерес или въпроси за работилницата, кликнете тук или се свържете с нас на +359 88 2924710, office@thebusinessinstitute.eu.

Работилницата е базирана на два подхода: нов вид учене чрез сериозна игра - бизнес симулация Digital MediaPRO на StratX и работа по казуси на участниците.

Предоставя:

 • структурирани концепции и практика за надграждане на компетенции по дигитален маркетинг, с възможност за тестването им веднага в безрисковата  среда на сериозната игра Digital MediaPRO;
 • възможност за внасяне на казуси на участниците в част от обхвата на темите, с цел дискусия и надграждането им с помошта на фасилитатора и групата;
 • приложими инструменти за оценка на целите, резултатите, бюджетиране и устойчиво развитие на онлайн присъствието на бранда;
 • подходи за интеграция на дигитални и класически елементи от комуникационния микс, изграждане на цялостна комуникационна стратегия;
 • практически умения за използването на инструменти и платформи за социални медии, с цел дизайн, управление и оптимизация на кампании;
 • умения за оразличаване на ценна информация за потребителите за постигане на въздействие върху посланията с цел ангажиране на различни социални общности.

Работилницaтa се провежда при минимум 6 записани участници.

1
Сесии, базирани на казуси на участниците

Сесии: 10, 15, 17 февруари 2022 г. от 17:00 до 20:30 ч.

Фасилитатор: Калин Златански. Повече информация за него в таб Екип.

Фокус на сесиите са практическите дигитални инструменти, приложени в контекст на реални казуси. Чрез дискусии и прилагайки подхода data-insight-action се цели подобряване на резултатите от текущите дигитални кампании в компаниите на участниците.

Тази част от работилницата помага на участниците да надградят практическите си умения в областта на дигиталния маркетинг, за да се справят с динамиката на днешния пазар.

Теми на фокус:

 • Дигитални и класически начини за комуникация - примери за успешна синергия между различни канали на комуникация, фокус върху измерване на TV + digital.
 • Подходящи дигитални канали за нашия бранд – как ги избираме; специфики на пазара в България. Практика за разпределяне на наличните канали, които бизнесите имат и използват: earned, paid, social, owned.
 • Social media платформи -  как да използваме предимствата им. Facebook, Instagram, TikTok, Spotify.
 • Инфлуенсър маркетинг. Избор на подходящи инфлуенсъри и канали за нашия бранд. Как рекламираме и комуникираме послания с тяхна помощ? Как договаряме партньорството си? Примери и дискусия за презентиране, коментиране и обсъждане на бартерни отношения.
 • Premium Display реклама. Дефиниране на Premium Display. Защо брандовете използват Premium Display и правят директни сделки с различни медийни издатели? Колко струва? Дискусия върху примери за употребата и ефективността от него.
 • Google Ads & Programmatic Buying. Дефиниране на Google Ads & Programmatic Buying. Сравнение между Google Ads, Programmatic и Premium Display. Дискусия през примери за употребата, ползите, ефективността и избора между тях.
 • Как поставяме и анализираме цели в областта на дигиталните маркетингови комуникации? Как фиксираме и управляваме бюджета си? Как поддържаме и развиваме онлайн присъствието си в дългосрочен план? ROI: oценка и планиране на база темплейт с формули, опит и налични резултати.
2
Сесии, базирани на онлайн симулацията DIGITAL MediaPro

Сесии: 22 и 24 февруари 2022 г. от 17:00 до 20:30 ч.

Фасилитатор: Краси Енева. Повече информация за неq в таб Екип.

Тази част от работилницата е изцяло практична, базирана на сериозна бизнес игра с казус  - интегрирано управление на комуникациите на бранд от категорията на енергийните напитки. Фокусът е върху разбирането на потребителите и техния процес на вземане на решения, интегрирането на дигитални и класически елементи от комуникационния микс, за да се постигнат бизнес резултати в силно конкурентна среда.

DIGITAL MediaPRO е сериозна бизнес игра -симулация, която илюстрира медийните предизвикателства в дигиталната ера: дигитални медии, ‘digital natives’ потребители, трансформация и бързи реакции по отношение на медиа планирането и изпълнението. DIGITAL MediaPRO и казусът на енергийната напитка MOJO позволяват на участниците в симулацията да тестват задълбочено как се управляват стратегии за традиционните и дигиталните маркетингови комуникации между потребители, региони и медии, за да се постигнат високи бизнес резултати. Участниците ще използват инструменти и платформи за социални медии, за да проектират, управляват и оптимизират социални кампании, за да насърчат растежа и да позиционират своята марка на онлайн пазара и ще научат как да получат най-добрата информация за потребителите, за да въздействат върху съобщенията и да постигнат комуникационните цели за различни социални общности. Сериозната бизнес игра поставя акцент на концепциите Consumer Centricity, Consumer Engagement, Purchasing Process, Effective use of digital media, Digital ROI.

В контекста на казуса на симулацията участниците ще изпробват научените методологии, инструменти и прозрения, докато създават и оценяват цялостна дигитална стратегия.

Холистичното развиване на маркетинг нюх, критичните умения за вземане на решения, умението за работа в екип, възможност за тестване на сценарии в безрискова среда, пренос към работната практика са част от ползите от ученето с реалистична онлайн симулация-игра. Прочетете по-детайлно кои са и останалите предимства на учене чрез сериозна игра в статията тук и в това видео.

logos

KrassiEneva
Краси Енева

Асоцииран фасилитатор в The Business Institute. Понастоящем, Client Manager в Sitecore и Преподавател-асистент по “Дигитален Маркетинг” и “CRM и инструменти за анализ в дигиталния маркетинг” в СУ “Св. Климент Охридски”, Краси притежава над 9 г. опит в областите: стратегии за дигитален маркетинг, изследване на потребителското изживяване, управление на дигитални кампании, и имплементиране на различни проекти за дигитализация в Европа, Близкия Изток и Африка.

20210814-_EVB1236
Владимир Василев

Асоцииран фасилитатор в The Business Institute, в момента на позиция Marketing & Sales Мanager в "Истински мед" (by Pollenity). Влади е предпримач с опит в създаването на дигитални продукти в различни индустрии. В периода 2015-2018 е и Creative Director на рекламно студио “Shivachi”. Притежава солиден опит в продуктово развитие, създаването и управлението на брандове, креативни концепции и content marketing.

k.zlatanski
Калин Златански

В момента заема длъжностите Digital Analyst в GAN, както и Head of Business Development в 7Arts.bg. Дигитален професионалист с богат опит в работа по дигитална комуникация за марки като: JDE, BMW, L’Oreal, Lactalis, Groupama, LGE, Tickey и други. Практик и експерт в областите: стратегии за дигитална комуникация, медия планиране, мониторинг, анализ и оптимизиране на дигитални кампании за социалните мрежи (Facebook, Instagram, Snapchat, Tik-Tok), Google Adwords, Premium Display, Spotify и др.

Представяме малка част от обратните връзки екипа фасилитатори по темата digital marketing:

“Изключителен избор, професионални и компетентни, не просто лектори и модератори, а истински представители на новата “дигитална” генерация.”

“Good and bad policemen”- when needed, with good time management, with great knowledge and expertise which is great when you ask and receive a simple, but practical explanations. :) “

“Комуникативни, подкрепящи, компетентни. Поставяха граници, но и помагаха, когато имаше нужда.”

Работилницата ще се проведе в пет работни сесии на 10, 15, 17, 22 и 24 февруари 2022 г. Сесиите ще се проведат онлайн.

Сесии Дати
Сесии, базирани на работа по казуси на участници 10, 15 и 17 февруари 2022г.
Сесии, базирани на симулацията на StratX 22 и 24 февруари 2022 г.

 

Early bird до 25 януари 2021 г.

550 лв.

Стандартна цена

650 лв.


Всички цени са без ДДС.

Възможни са отстъпки при ранно записване или при двама и повече участници от една компания. Отстъпка от стандартната цена получават всички участници в предишни работилници на The Business Institute.