Серия работилници по маркетингMMMC-Header (1)

За да отговорят на новопоявилите се сложни маркетингови предизвикателства, маркетолози, бранд и продуктови мениджъри вече разглеждат проблематиките на по-малки части. Това доведе до тясна маркетинг специализация: само комуникация, само дигитален маркетинг, само управление на продукти и т.н. Като резултат, тази специализация отдалечава компаниите от холистичния, интегриран маркетинг подход. Целта на Серия работилници по маркетинг е да направи връзката между всички ключови елементи от маркетинга мениджмънта, като изследва как промяната в един маркетинг елемент влияе върху други стратегически и оперативни променливи.

Създадена на принципа на „учене чрез правене и учене чрез преживяване“,  серията работилници включва добре структурирано, всеобхватно съдържание с висока стойност. Работилниците, част от серията са силно практически ориентирани, базирани на реални казуси и примери от практиката, предназначени да предизвикат участниците да надградят своите умения, като интернализират и прилагат в собственото си професионално ежедневие основни концепции и практики.

Включените в серията работилници бизнес симулации и адаптирано съдържание на Харвард, както и сериозни игри по методологията LEGO® SERIOUS PLAY® целят да позволят на участниците да експериментират без риск и да прилагат различни подходи и инструменти при вземане на маркетингови решения. В рамките на симулациите участниците ще проучат и интегрират основните маркетингови концепции, за да създадат единна маркетингова стратегия.

За кого?

 • Маркетинг мениджъри и специалисти, които имат за цел да надградят своите умения в областта на приложното управление на маркетинга чрез практически и интерактивен опит.
 • Професионалисти, които упражняват маркетингова роля, но им липсва формално маркетингово образование и се нуждаят от структура и практически инструменти за анализ, планиране и вземане на решения.
 • Предприемачи и собственици на компании, които се занимават с развитие на продукти и проекти за своя разрастващ се бизнес.

Серия работилници по маркетинг включва четири модула, всеки състоящ се от 3 до 6 сесии. Сесиите се провеждат през седмицата от 17:00 до 20:30 ч., и в уикенд дните от 9:30 до 17:00 ч.

При интерес към серията от работилници, моля оставете контактите си след натискане на бутона "Запиши се" отдолу, за да получите повече подробности и дати на провеждане.

Участници от десетки компании се включиха вече в маркетинг работилниците: Загорка, Nova Broadcasting Group, Danone Bulgaria, Coca Cola HBC, UniCredit Bulbank, Sopharma, Захарни заводи, Carlsberg, Devin, Havas Worldwide Sofia, Каменица, Ноема, Cheque Dejeuner, Pharmastore, BILLA, Zebra paper, Bulstrad Vienna Insurance Group, Interpartners, Издателство "Просвета", Henkel Bulgaria, Сладкарници "Неделя" and many others.

Вижте какво казаха участниците за серията работилници по маркетинг. 

Ползи от Серия работилници по маркетинг

 • „Учене чрез правене“, базирано на сериозната игра LEGO® Serious Play® и бизнес симулацията на Харвард, предоставящи опит от световна класа.
 • Интерактивно и ангажиращо peer-to-peer обучение с опитни маркетингови практици – фасилитатори и гост-говорители.
 • Силни връзки с бизнес средата в България - практически дискусии и Q&A сесии с опитни специалисти.
 • Интегриран, холистичен подход - разбиране на това как стратегическите и маркетинговите решения влияят върху ефективността на компанията и нейната пазарната позиция и обратно.

Какво оразличава серията?

 • Помага на участниците да структурират практически подход от стратегическо планиране до тактическо изпълнение на маркетинговия план на компанията.
 • Предоставя палитра от подходи, инструменти и примери, приложими както за B2C, така и за B2B.
 • Разглежда казуси на участниците с цел приложение на наученето в практиката.
 • Игровизацията, постигната чрез бизнес симулациите, използвани в майсторския клас, пресъздава реална бизнес среда и дава възможност на участниците да тестват нови умения и знания, и да правят грешки  в безопасна среда.

Серията включва четири модула, всеки състоящ се от 3 до 5 сесии. Сесиите се провеждат присъствено или онлайн, през седмицата от 17:00 до 20:30 ч., и в уикенд дните от 9:30 до 17:00 ч.

Работилниците се провеждат при минимум 8 записани участници.

1
Brand Storytelling and Creative communication

Сесии: 19, 21 юни от 17:00 до 20:30 ч. и 22 юни 2024 г. от 09:30 до 17:00 ч.

Фасилитатор: Владимир Василев. Повече информация за него в раздел Екип.

В днешния пейзаж на търговските марки, предприемачи, търговци и отговорните за комуникацията на компанията (вътрешна и външна), дори изпълнителните директори чувстват необходимостта да поемат отговорността върху създаването на историите на марките и техните компании. Работилницата е създадено, за да задоволи това професионално търсене и да ускори развитието на необходимите умения.

Основни теми, на фокус: структуриране на творческия процес, умения за разказване на истории, създаване на психологически профил, емоционално въздействие върху публиката, познаване на принципите на дизайн в рекламата, инструменти за създаване на рекламни кампании и креативни концепции.

По време на работилницата участниците ще бъдат включени в създаването, анализа и разработването на стратегии, които след това могат да използват като крайъгълен камък в професионалното си ежедневие. Използвайки канава за разказване на истории, участниците ще създадат цялостни автентични истории на марките в отговор на дадени нужди и казуси от страна на съответните целеви потребители.

Работилницата се провежда присъствено.

2
Digital Marketing for managers

Сесии: за повече информация, свържете се с нас.

Фасилитатори: Краси Енева, Калин Златански и Боби Петров. Повече информация за нея в раздел Екип.

В рамките на работилницата, базирана на бизнес симулацията на Харвард "Дигитален маркетинг", участниците влизат в ролята на маркетинг мениджър на фитнес приложениeто „ExerciseMinder“. Онлайн симулацията на Харвард „Дигитален маркетинг“ фокусира вниманието на участниците върху създаване на стратегия, избор и разпределение на инвестициите в различни дигитални канали (media attribution) с цел ефективни кампании. Предизвикателството в симулацията - да се увеличи базата данни от  абонати с 200% като същевременно се поддържа здравословна възвръщаемост на маркетинговите инвестиции (ROMI). За да реализират целта си маркетинг мениджърите имат на разположение различни видове доклади с данни,  аналитични отчети и прогнозни инструменти.

Теми, по които се работи в симулацията:

• Как да настройваме ефективни кампании в правилните канали с цел привличане и задържане на клиенти?
• Как да използваме потребителски данни, за да разработваме ефективни марком планове?
• Как да използваме анализите и да ги комбинираме с различни тестове като доза експеримент, за да създадем ефективни стратегии за разпределение на инвестициите по канали?
• Как можем постоянно да надграждаме и подобряваме кампаниите си?
• Колко струва задържането на клиентите и по какъв начин това определя устойчивостта на бизнеса? Как това се случва при бизнес модел базиран на абонаменти?
• Каква е взаимовръзката между различните канали и как те синергично влияят на клиентите?

Повече информация за симулацията тук.

3
Маркетинг мениджмънт

Сесии: 4, 11, 18, 25 април, 9 и 15 май 2024 г. от 17:00 до 20:30 ч.

Фасилитатор: Ралица Станоева. Повече информация за нея в раздел Екип.

Kакви са основните «структурни единици» в маркетинг процеса и какво прави всяка от тях. Kое и как обединява всички «части» на маркетинг функцията така, че да са в унисон помежду си и със стратегията на компанията. STP модел. Практичен поглед към маркетинг проучванията. Адекватен избор на техники и подходи в зависимост от целите и наличния ресурс. Структуриране на устойчиви практики на пазарни проучвания в компаниите. Профилиране на целевите потребители. Как да открием и анализираме потребителската мотивация? Нужди, ползи и стойност за потребителя и очакван резултат. Как да изберем целевите потребители? Позициониране и кохерентност на маркетинговия микс. Kак да изградим марка въз основа на продукта? Как да развиваме и управляваме марката и взаимоотношенията с потребителите? Как да установим подходящи канали, по които да достигнем до потребителите? Комуникационни и маркетингови цели. Маркетинг в дигиталния свят - ZMOT. Дигитални канали и инструменти за наблюдение, анализ, откриване на прозрения и измерване на резултати.

4
Ценови стратегии

Сесии: за повече информация, свържете се с нас.

Фасилитатор: Антоанета Йорданова. Повече информация за нея в раздел Екип.

Цената е един от ключовите и най-бързо реагиращи елементи от търговския и маркетинг инструментариум. Едновременно влияе на печалбата и на пазарното позициониране на компаниите. А в условия на ценово чувствителен пазар, често се използва като "оръжие" за пазарен успех без да се осмисля напълно ефективността на нейното използване.

По време на работилницата участниците ще изследват и работят по основните концепции, свързани с ценообразуване и ценови промоции като стратегически и тактически инструмент за увеличение на продажбите и пазарния дял. Ще обсъждат и измерват прилагането на ценови промоции при активирането на марките и как това се отразява на приходите от продажби, възвръщаемостта и стойността на марката. Ще придобият умения за анализ и планиране на финансовото въздействие на ценовата промоция, използвайки различни KPIs. Ще работят по казуси и темплейт за анализ на критичната точка (BEP), в която се осигурява печалба за компанията при промоционални цени, които активират продажбите.

Работилницата се провежда онлайн.

ralitza stanoeva
Ралица Станоева

Професионалист и фасилитатор с богат опит в областите: пазарни стратегии, стратегически и маркетинг мениджмънт, продуктово развитие, продуктов мениджмънт, value proposition, маркетинг комуникация. Била е Мениджър “Маркетинг комуникации” в Mr. Bricolage (България, Сърбия, Македония), Изпълнителен Директор на агенция за дизайн на марки и опаковки - Design Board, Маркетинг мениджър за FIAT, Lancia и Alfa Romeo в Ауто Италия, Трейд маркетинг мениджър и Бранд мениджър в Danone. Ралица е сертифициран фасилитатор за LEGO® Serious Play® Method в Билунд, Дания.

Фасилитира работилницата Brand Management: STP strategy.

AYordanova-150x150
Антоанета Йорданова

Антоанета Йорданова е асоцииран фасилитатор и гост-говорител екперт в The Business Institute. В момента тя заема позицията Global Commercial Development Manager в Британски съвет (British Council) за портфолиото от B2B езикови услуги. Има над 10 години опит в управлението на стратегиите за бизнес развитие на портфолио от услуги на глобални пазари, основно в Европа, Южна Америка и Азия. Основният и фокус е управлението на цялостния маркетинг микс, като неразделна част от това е ценовата стратегия и адаптирането към различни пазарни специфики и конкурентна среда.
Притежава Professional Diploma in Marketing от The Chartered Institute of Marketing. Завършила е Маркетинг и Международни Икономически Отношения в Университета за Национално и Световно Стопанство в гр. София.

KrassiEneva
Краси Енева

Асоцииран фасилитатор в The Business Institute. Понастоящем, Аccount Manager в Sitecore и Преподавател-асистент в направленията "Дигитален Маркетинг" и "CRM и инструменти за анализ в дигиталния маркетинг" в СУ "Св. Климент Охридски". Притежава над осемгодишен опит в областите: стратегии за дигитален маркетинг, campaign management, имплементиране на различни проекти за дигитализация в Европа, Близкия Изток и Африка.

Фасилитира работилницата Digital Marketing for managers.

20210814-_EVB1236
Владимир Василев

Асоцииран фасилитатор в The Business Institute, в момента на позиция Marketing & Sales Мanager в "Истински мед" (by Pollenity). Влади е предпримач с опит в създаването на дигитални продукти в различни индустрии. В периода 2015-2018 е и Creative Director на рекламно студио “Shivachi”. Притежава солиден опит в продуктово развитие, създаването и управлението на брандове, креативни концепции и content marketing.  

Фасилитира работилницата Brand Storytelling and Creative Communication.

 

Daniela Yordanova
Даниела Йорданова

Асоцииран фасилитатор в The Business Institute. В момента Бранд мениджър в Nestlé Group за SEM регион, Даниела има богат опит в маркетинговия мениджмънт на бързообoртните стоки, особено на храни и напитки. Има предишен опит като маркетинг мениджър в Pobeda, координатор на маркетингови проекти в Coca-Cola HBC и Category&Channel Sales Development Beverages Manager в Nestle. Притежава магистърска степен по икономика, професионален сертификат от Chartered Institute of Marketing, PhD в областта на маркетинговите изследвания.

k.zlatanski-150x150
Калин Златански

В момента заема длъжността Digital Performance Manager във Vivacom. Преди това е бил Digital Analyst в GAN, както и Head of Business Development в 7Arts.bg. Дигитален професионалист с богат опит в работа по дигитална комуникация за марки като: JDE, BMW, L’Oreal, Lactalis, Groupama, LGE, Tickey и други. Практик и експерт в областите: стратегии за дигитална комуникация, медия планиране, мониторинг, анализ и оптимизиране на дигитални кампании за социалните мрежи (Facebook, Instagram, Snapchat, Tik-Tok), Google Adwords, Premium Display, Spotify и др.

Bobby_Petrov_ID
Боби Петров

Работи в сферата на медиите и комуникациите от 12 години. Професионалният му път започва в сферата на PR-а, а през годините се е занимавал журналистика, social media management, digital media planning и brand management. В последните 7 години планира и реализира интегрирани дигитални стратегии за брандове, които искат да скъсят пътя до своите клиенти по автентичен и ефективен начин. От март 2021 г. Боби е Managing Director на Datenwerk Bulgaria - българска агенция с австрийски корени, фокусирана върху стратегически решения и изграждане на дигитални бранд екосистеми. Води обучения по дигитален маркетинг към Нов Български Университет и IAB Bulgaria.

Серията включва четири модула, всеки състоящ се от 3 до 5 сесии. Сесиите се провеждат присъствено или онлайн, през седмицата от 17:00 до 20:30 ч., и в уикенд дните от 9:30 до 17:00 ч.

Работилници Дати
Brand Storytelling and Creative Communication 19, 21 юни от 17:00 до 20:30 ч. и 22 юни 2024 г. от 09:30 до 17:00 ч. (присъствено)
Digital Marketing for managers За повече информация, свържете се с нас.
Маркетинг мениджмънт 4 април (присъствено), 11 април (онлайн), 18 април (присъствено), 25 април (онлайн), 9 май (онлайн) и 15 май (присъствено) 2024 г. от 17:00 до 20:30 ч.
Ценови стратегии За повече информация, свържете се с нас.

The Business Institute си запазва правото да променя часове и дати на провежданите работилници, като своевременно информира за това.

Early bird

990 лв.

 • 2 работилници по избор
 • 3 работилници по избор - 1350 лв.

Стандартна цена

1100 лв.

 • 2 работилници по избор
 • 3 работилници по избор - 1500 лв.

Стандартна цена на работилница

550 лв.

 • Storytelling and Creative Communication
 • Ценови стратегии

750 лв.

 • Маркетинг мениджмънт

650 лв.

 • Digital Marketing for managers


Всички цени са без ДДС.

Възможни са отстъпки при ранно записване или при двама и повече участници от една компания. Отстъпка от стандартната цена получават всички участници в предишни работилници на The Business Institute.

Моля, оставете контактите си. Нашите консултанти ще се свържат с вас. Ще получите детайлна информация и консултация (без ангажимент за записване) за това как конкретните работилници могат да подкрепят вашите професионални и лични цели.