Финанси за нефинансови мениджъриFnF_2

Днес всеки бизнес мери своята ефективност. И всяка ключова позиция в компанията е отговорна за управлението на финансите. Работилницата илюстрира и упражнява важните и практически приложими техники и подход за анализ, оценка и вземане на решения, свързани с финансите, с цел да улесни връзката между нефинансови и финансови експерти. „Въоръжава” с практични инструменти и реални казуси за отчитане, анализ и планиране, които са представени ясно, лесно, практично, приложимо директно в ежедневието на мениджърите нефинансисти.

Работилницата е разработена за:

 • Управители и мениджъри, които имат нужда да структурират „голямата картина” за практично управление на финанси;
 • Експерти в отдели, чиято работа изисква финансови умения – планиране, изпълнение, анализ и оценката на резултатите.

Работилницата е включена в Серия работилници по финанси, където предоставяме възможността да разширите и надградите уменията си в областта на финансите. Целта е да ви дадем практични стъпки и инструменти, които трайно и успешно да ви подпомогнат в този процес. Вижте и другите работилници от серията тук.

Ако имате интерес или въпроси как да се включите в работилницата, кликнете тук или се свържете с нас на: +359 88 2924710, office@thebusinessinstitute.eu.

След успешното завършване на тази въвеждаща във Финанси за нефинасови мениджъри работилница, участниците ще могат да:

 • разбират и структурират „голямата картина” за практично управление на финанси;
 • планират, изпълняват, анализират и оценяват финансовите резултати, свързани с тяхната експертна дейност в компанията;
 • активно да участват в разрешаването на работни казуси от тяхното ежедневие, свързани с финансови умения за нефинансисти;
 • умеят да четат и анализират финансовите отчети, да представят и защитават по-добре бизнес идеите си от финансова гледна точка.

Участниците получават и бонус комплект от допълнителни материали:

 • примери – добре представени и обяснени бизнес казуси, а когато е приложимо - допълнителни MS Excel таблици за самостоятелна работа;
 • MS Excel таблици, templates за изчисления на ROI - модели, в които може единствено да се променя и въвежда необходимата информация, като веднага стават видими анализа и оценката на проекта.

Работилницата е разделена в три тематични части. Всяка сесия включва практическа работа по конкретен бизнес казус и дискусия за решението му.

1
Как да четем финансовата информация?

 • Логика, принципи и термини

Основните финансови отчети, илюстрация на логиката и основните принципи в счетоводството. Важните термини използвани от мениджъри и инвеститори: амортизация, accruals, разходи за бъдещи периоди, cost of goods sold, оборотен капитал, gross margin, contribution, EBITDA, SG&A и др.

2
Как да анализираме и взимаме решения?

 • Връзки и анализ на финансовите отчети

Изготвяне и интерпретиране на връзките между отчетите. Паричните потоци – концепции, теоретични основи срещу примери от практиката. Прилики и разлики между нетни приходи, нетна печалба и нетен паричен поток. Анализ на отчетите.

 • Анализ на резултатите

Използвани показатели от мениджъри и инвеститори. Обръщаемост на материални запаси, събираемост на вземанията, ефективност, ликвидност, възвръщаемост, рентабилност – логика, интерпретация, сравнение и взаимовръзки.

3
Как да вземаме решения?

 • Създаване на финансова стойност и управление на резултатите

Подход и “пътеки” за създаване на финансова стойност за различните бизнеси.  Илюстрации и сравнение с различни бизнес сектори. Дискусии и упражнения по казуси.

 • Анализ и оценка на бизнес проект (business case)

Области на приложение на оценката на бизнес проекти (business case). Основни правила в оценката на проекти. Показатели и методи за оценка на инвестиционни проекти. Анализ, оценка и дискусия на инвестиционен проект. Илюстрации на анализ и оценка на бизнес казуси.

sstanoev-newphoto-1-149x150
Светлан Станоев

Основател и старши фасилитатор в The Business Institute. Ценен е заради доброто си умение за обяснява финанси на хора, които не са финансисти. Започва като консултант по преструктуриране на бизнеси в KPMG, след това е финансов директор на Орбител, както и изпълнителен директор на инвестиционния фонд “Серес”. Светлан е активен инвеститор  управлява портфейли активи (недвижими имоти, акции на щатската фондова борса), консултира клиенти за техни инвестиции, партнира с инвестиционни фондове за дялови инвестиции.

Ранно записване

415 лв.

Стандартна цена

460 лв.


Всички цени са без ДДС.

Възможни са отстъпки при ранно записване или при двама и повече участници от една компания. Отстъпка от стандартната цена получават всички участници в предишни работилници на The Business Institute и Института за предприемачи на Сиско.