Leadership IdentificationAAEAAQAAAAAAAAcvAAAAJDQ1YmEyMGE5LTNhNDctNGFkNy1iZjliLWE3YTlkMGFkNzk0NQ

Лидерският потенциал се намира там, където трябва - вътре в нас. Но понякога мениджърите и хората, които се занимават с управление на хора и процеси, имат съмнения:

 • Дали стилът лидерство, който практикувам е естествен за личността ми, или по инерция или целенасочено следвам нечии ценни за мен примери?
 • Това ли е най-доброто, което мога да дам като лидер в настоящия момент и среда? Мога ли да бъда още по-добър лидер и в същото време да бъда себе си?

Работилницата Leadership Identification е микс между сериозната игра, базирана на методологията LEGO® Serious Play®, и съвременните концепции за разбирането на лидерството. В защитена и безрискова симулационна среда, заедно с малък брой други подбрани участници, се визуализират различни, дори противоположни подходи към лидерството. Целта е да се получат разнообразни гледни точки, визия за силните и потенциални лидерски страни, така че всеки участник да припознае себе си на 100% в стила лидерство, който носи в себе си иска да изгражда.

За кого?

Работата с LEGO®  блокчета действа като катализатор на хора с висока саморефлексия и желание за растеж като личности и лидери в посока предприемане на конкретни стъпки за достигане на желания и автентично техен лидерски стил и среда. Работилницатае в групов, но бутиков формат и предоставя висока доза лично преживяване и прозрение по темата Аз и лидерът в мен. Това е възможно, защото LEGO® Serious Play® има способността да пренася човешкия мозък от двумерното мислене, в което пребиваваме обичайно в работна среда в многомерно - което повишава значимо нашата способност да приемаме знания и умения, да създаваме модели на мислене и поведение, както и да променя тези, които притежаваме.

Ако имате интерес или въпроси за работилницата, кликнете тук или се свържете с нас на: +359 88 2924710, office@thebusinessinstitute.eu.

Преживяването в работилницата ще помогне на участниците по-добре да разберат и осъзнаят:

 • Баланса между личните умения, нагласи и намерения и какво възможно поведение да предприемат като лидери.
 • Култура на организационната среда - съответства ли и позволява ли развиването на личния лидерски стил и роля.
 • Намират ли се на правилното място в своето професионално развитие.
 • Собствените лидерски качества - отговарят ли на очакванията в настоящата ситуация и среда - какво да се промени, за да се подобри.

В тази работилница нашият задължителен елемент “учене през преживяване” е симулация с LEGO® блокчета чрез методологията  LEGO® SERIOUS PLAY® – казус и упражнение, които ще катализират процеса на осъзнаване и диференциране на модели. Фокус са конкретните находки от упражненията, споделяне на опит и приложимост в бизнес реалността.

Методологията LEGO® SERIOUS PLAY® е радикална, иновативна, изцяло базирана на момента с преживяването, който ускорява процеса на подобряване на бизнес представянето. Основава се на подход, при който всеки може да допринесе в дискусията за постигане на резултата. Работата с LEGO®  блокчета действа като катализатор – използват са за изграждане на образи, символи, структури в комбинации от задачи, като по този начин  метафорите могат да отключат неочаквани процеси, резултати и знание, както за екипа, така и за участниците по отделно. Методологията е в развитие повече от 20 години, като в последните 10 набира популярност в бизнес среда и в топ университетите по света.

Tz. Teneva

Цветелина Тенева

Основател и старши фасилитатор в The Business Institute. Експерт в областите бизнес моделиране, пазарни стратегии, управление на марки и маркетинг комуникации. Била е експерт в Правителствената информационна служба, последователно ПР, Марком мениджър и Маркетинг директор в Орбител. Цвети е сертифициран фасилитатор за LEGO® Serious Play® Method в Билунд, Дания.

Tz. Teneva_Lego_certificate
Early bird

260 лв.

 

   • 1 участник

Стандартна цена

290 лв.

 

   • 1 участник


Възможни са отстъпки при ранно записване или при двама и повече участници от една компания. Отстъпка от стандартната цена получават всички участници в предишни работилници на The Business Institute и Института за предприемачи на Сиско.

  С абонирането си за него ще може да разбирате повече за всички наши продукти, инициативи и промоции.