Индивидуална готовност за промянаРаботилница по методологията LEGO® SERIOUS PLAY®
RFC

Живеем във време на промяна – непланирана от нас, но наложителна и съществена. Готовността за промяна е основополагаща за същинското ѝ случване. Лидерите знаят, че във времена на промяна и при въвеждането на промяна в организацията съществува по-голям риск от неуспех, в сравнение с обичайните дейности. Съпротивите срещу промяната на индивидуално и групово ниво са нормална част от функционирането на хората и организациите – малки и големи.

Любопитен факт е, че около 80% от професионалните обучения и литература са свързани с реализацията на самата промяна, а само 20% са посветени на готовността на хората и организациите за нея! Успехът в тези ситуации зависи значимо от мотивацията и готовността на лидерите и хората, които ги следват да случат промяната ефективно. “Искам да” е по-добре от “Трябва да”! За да се случи това, са нужни предпоставки на лично и екипно ниво:

 • Мотивация: желание, готовност, решимост, нагласа.
 • Ефикасност: способности, ресурси и енергия, знания, умения, поведения.

Истински добрите решения за справяне с такъв тип предизвикателства са по-слабо обвързани с даване на готови отговори, и много по-силно зависими от задаване на правилните въпроси и откриване на прозрения. По време на работилницата ще направим това чрез иновативната методология LEGO® SERIOUS PLAY® 2.0 - Real Time Change – Readiness: строене на LEGO® модели-метафори и разказване на истории.

В работилницата са включени поредица от практически ориентирани упражнения, свързани пряко с динамичната реалност на участниците – "Какво да променим, какво да не променяме?", "Как да го променим?", "Какъв е планът да реализираме промяната?".

За кого?

Работилницата е създадена, за да бъде полезна на лидери и професионалисти от различни експертни области, които:

 • искат да погледнат по нов, вдъхновяващ, но и практичен начин на настоящата променяща се динамика в работната си реалност;
 • имат интерес да достигнат до прозрения и възможни решения, за да улеснят настоящи и предстоящи трансформации;
 • търсят собствения си потенциал за активно водене и/или участие в подготовка и реализация на настоящи и/или предстоящи промени.

Предстояща сесия: 15 юни 2024 г. от 10:00 до 17:30 ч. (присъствено)

Работилницaтa се провежда при минимум 8 записани участници.

Ако имате интерес или въпроси за работилницата, кликнете тук или се свържете с нас на: +359 88 2924710, office@thebusinessinstitute.eu.

  С абонирането си за него ще може да разбирате повече за всички наши продукти, инициативи и промоции.

Преживяването в работилницата ще помогне на участниците да:

 • Разберат по-добре и осъзнаят своя потенциал като част от процеса на промяна.
 • Достигнат до по-ясно усещане за необходимите ресурси (лични и групови) с цел участие и случване на успешни промени.
 • Повишат мотивацията си за действие в полза на промяната в различните ѝ области и проявления.
 • Формулират стъпки за случване на промяната през собствената им перспектива.
 • Обменят опит, искрени прозрения и идеи с другите участници по отношение на промяната в различните ѝ проявления и положителни страни.

Методологията LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP) е силно интерактивна и ангажираща, има способността да опростява дискусиите по комплексни казуси и подтиква към прозрения, откритост, положителни промени и конкретни действия. Радикална и базирана на игровизация за професионални цели, LSP e с приложения в ключови направления като: решаване на бизнес задачи, развитие на екипи, иновации, личностно и професионално израстване.

Конкретното нейно приложение "Real Time Change – Readiness" (популярно и като LEGO® SERIOUS PLAY® 2.0) разглежда именно ситуации на промяна в организацията, при които целим хората да приемат и приоритизират позитивните страни на тази промяна, да видят себе си и своя потенциал като част от процеса, да формулират ясен план и стъпки за случване на промяната през собствената им перспектива. Всичко това – на индивидуално и/или групово ниво.

LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP)  действа като катализатор на хора с висока саморефлексия и желание за растеж като личности, професионалисти и лидери в посока предприемане на конкретни стъпки за достигане на желаните им цели. Работилницата е в групов, но бутиков формат  и предоставя висока доза преживяване и прозрения. Това е възможно, защото LEGO SERIOUS PLAY има способността да пренася човешкия мозък от двумерното мислене, в което пребиваваме обичайно в работната си среда, в многомерно - което повишава значимо нашата способност да създаваме и приемаме знания, модели на мислене и поведение, както и да променяме тези, които притежаваме.

LEGO® SERIOUS PLAY® е роден от търсенията на The Lego Company на методология за стратегическо планиране, стимулиране на промени и иновации. Основава се на задълбочени изследвания в теорията на обучението и психологията на знанието. Развита е в партньорство с професорите Йохан Руус и Виктор Барт. Основана е на множество научни концепции и емпирични изследвания. В развитие е повече от 20 години, като в последните 10 набира популярност със своите приложения в бизнеса.

За използването на LEGO® SERIOUS PLAY® материалите и методологията се изисква специална сертификация на фасилитатора от някоя от оторизираните за целта организации. Ако имате въпроси и нужда да разберете повече за методологията, свържете се с нас.

Tz.-Teneva
Цветелина Тенева

Съосновател и старши фасилитатор в The Business Institute. Професионалист и фасилитатор с богат опит в областите: маркетинг стратегии, бизнес иновации, иновативни бизнес модели, вътрешно и външно предприемачество, value proposition design; развиване на екипи и лидерство, прилагайки Participatory Leadership техники. Била е експерт в Правителствената информационна служба, последователно ПР, Марком мениджър и Маркетинг директор в Орбител. Цветелина е сертифициран фасилитатор за LEGO® Serious Play® Method в Билунд, Дания.

Tz. Teneva_Lego_certificate
ralitza stanoeva
Ралица Станоева

Старши фасилитатор в The Business Institute. Била е Мениджър “Маркетинг комуникации” в Mr. Bricolage (България, Сърбия, Македония), Изпълнителен Директор на агенция за дизайн на марки и опаковки - Design Board, Маркетинг мениджър за FIAT, Lancia и Alfa Romeo в Ауто Италия, Трейд маркетинг мениджър и Бранд мениджър в Danone. Експерт по пазарни стратегии, управление на марки и търговски маркетинг на бързооборотни стоки. Ралица е сертифициран фасилитатор за LEGO® Serious Play® Method и приложението Real Time Change - Readiness в Билунд, Дания.

Ralitza Stanoeva_LSP certificate1
Ralitza Stanoeva_LSP certification

Предстояща сесия: 15 юни 2024 г. от 10:00 до 17:30 ч. (присъствено)

The Business Institute си запазва правото да променя часове и дати на провежданите работилници, като своевременно информира за това.

Работилницaтa се провежда при минимум 8 записани участници.

Early bird до 31 май 2024 г.

315 лв.

 

   • 1 участник

Стандартна цена

350 лв.

 

   • 1 участник


Всички цени са без ДДС.

Възможни са отстъпки при ранно записване или при двама и повече участници от една компания. Отстъпка от стандартната цена получават всички участници в предишни работилници на The Business Institute.