Управление на оборотния капитал при растежЗа “тънката граница” между управление на растежа и управлението на ликвидността.

 


 

Бизнес симулацията “Управление на оборотния капитал при растеж” е част от портфолиото на HARVARD BUSINESS Publishing. Доказано ефективна като метод за учене чрез практика в MBA програма на редица водещи университети, както и в международни  компании от цял свят.

“Сериозната игра” е насочена към бизнес практици, които имат базови разбирания за управление на финансите и целят да усъвършенстват и свържат това с ефективно управление на растежа. Конкретно, от участниците се очаква да имат добро разбиране на финансовите отчети, опит в анализа на финансови резултати и основно разбиране на ключови концепции във финансовия мениджмънт (напр. ефект на финансовата задлъжнялост, NPV).

Тази бизнес симулация надгражда “Академия по финанси за не-финансови мениджъри” - една от най-търсените бизнес работилници на The Business Institute.

Наред с присъствените сесии, участниците получават и 6-месечен онлайн достъп до симулацията. Повече информация за бизнес симулацията, можете да намерите в брошурата на Harvard Business Publishing.

Работата със симулацията се провежда в три работни сесии, в работното ателие на The Business Institute на ул. Жолио Кюри 23А.

Ако имате интерес или въпроси за работилницата, кликнете тук или се свържете с нас на: +359 88 2924710, office@thebusinessinstitute.eu.

sstanoev-newphoto-1-149x150
Светлан Станоев

Основател и старши фасилитатор в The Business Institute. Експерт в областта на стратегическото управление, сертифициран експерт за Balance Score Card. Бил е консултант по преструктуриране в KPMG,  финансов директор на Орбител, изпълнителен директор на инвестиционния фонд “Серес”.

GTz
Георги Цонев

Фасилитатор в The Business Institute. Практик и експерт в корпоративните финанси с над 13 години опит. Георги е бил старши мениджър корпоративни финанси в KPMG; участвал е в редица знакови корпоративни сделки – продажби и покупки на компании, проектно финансиране – с обща стойност от над 1 млрд. евро. Магистър по счетоводство и контрол, с АССА квалификация.

Вие сте в ролята на изпълнителен директор на компания - дистрибутор и търговец на хранителни добавки. Основната ви задача в симулацията е да търсите различни възможности за инвестиции в растеж и подобрения в паричните потоци на компанията.

Всяка от тези възможности има финансов “сценарий”, който следва да анализирате, за да оцените  ефекта им върху оборотния капитал. Пример за такива “сценарии” са:

 • Привличане на нови клиенти.
 • Предоговаряне на нови условия от доставчици.
 • Намаляване на складовите наличности.

За тази цел, следва  да разбирате взаимовръзките между отчета за приходи и разходи, баланс и отчета за паричните потоци. Въз основана това, анализирате различните възможни ефекти на всеки от “сценариите” за управлението на растежа на компанията.

Компанията работи на много ниски нива на печалба, с ограничени парични наличности и ограничени възможности за получаване на заемно финансиране. От вас ще се очаква да оптимизирате ползването на вътрешни и външни източници на паричен ресурс, като балансирате между желанието ви за растеж и нуждата да запазите приемливо ниво на ликвидност.

 • Взаимовръзките между парични потоци, стратегически опции за растеж на компанията и търсенето на подходящ избор за финансиране на растежа.
 • Сравнение и оценка на различни опции за финансиране с дълг срещу финансиране със собствени средства и ефектите им върху възвръщаемостта на капитала при различни нива на дълг.
 • Развиване на интуиция по отношение на управлението на цикъла на завъртане на парите в компанията и отражението му върху основните показатели на основната дейност.
 • Вземане на взаимно-изключващи се решения между растеж на приходи и печалба при разумно управление на оборотния капитал.
 • Добро разбиране на последствията от прекалено висока (или ниска) инвестиция в оборотен капитал, както и фокусирането изцяло върху отчета за приходите и разходи за сметка на отчета на паричните потоци и баланса.
 • Развиване на интуиция по отношение на взаимовръзките между трите основни финансови отчета и как да бъдат управлявани едновременно и оптимално.
 • Добро разбиране за “тънката граница” между управление на растежа и управлението на ликвидността.
 • Вземане на решения свързани с управление на растежа в среда на ограничен финансов ресурс.

 

Работните сесии включват:

 • Концептуална част – представяне от фасилитатора и дискусия с участниците на ключови концепции, методология и подход за решаване на съответните казуси.
 • Анализ и вземане на решения в група – работа в група по анализ на информацията и вземане на решения по съответните казуси от симулацията.
 • Дискутиране на решенията – представяне, защитаване и дискутиране на решенията с фасилитатора и останалите участници.

Участниците следва да бъдат предварително подготвени с въпроси за дискусия с фасилитатора останалите участници. Затова, ще имат предварителен достъп до симулацията преди сесиите и от тях ще се очаква предварително да се запознаят и тестват решаването на “сценариите”.

Ранно записване

410 лв.

 • 1 участник

Стандартна цена

460 лв.

 • 1 участник


Цената на един участник в симулацията “Управление на оборотния капитал при растеж” включва и индивидуален лиценз за достъп до симулацията, валиден за срок от шест месеца. Възможни са отстъпки при ранно записване или при двама и повече участници от една компания. Отстъпка от 20% от стандартната цена получават всички участници в предишни работилници на The Business Institute и Института за предприемачи на Сиско.