Business Case: Анализ и оценка на проектRoi Return On Investment Analysis Finance Concept

Маркетинг кампания, търговска промоция, наемане срещу покупка на актив, инвестиция с цел подобряване на ефективността или мащабен инвестиционен проект. Независимо дали проектът е малък, голям или мащабен, независимо дали цели повишаване на приходите (commercial case), цели оптимизиране на разходи (operations case) или става дума за инвестиционен проект (investment case) – принципите и подходът на анализ и оценка са сходни. Това са принципите и подходът за анализ и оценка на проект, или накратко business case.

Работилницата по анализ и оценка на проект е логично продължение на една от най-търсените работилници Финанси за нефинансови мениджъри. Тя усъвършенства и надгражда аналитичните умения на участниците и улеснява връзката между нефинансови и финансови експерти. “Въоръжава” с практични инструменти, templates и реални казуси за представяне, анализ и оценка на проекти (business cases).

Работилницата представя едно изцяло практично ориентирано преживяване за:

 • Нефинансови мениджъри, чиято работа изисква финансови умения – планиране, анализ и оценка на резултатите.
 • Мениджъри, търговци, маркетинг, HR или operations експерти – за всеки, от който се очаква първо да анализира, смята, сравнява и обосновава, преди да харчи.

Работилницата ще се проведе в 3 работни сесии на 12, 19 и 21 юни 2019 г. в работното ателие на The Business Institute на ул. Фредерик Жолио-Кюри 23А.

Ако имате интерес или въпроси за работилницата, кликнете тук или се свържете с нас на: +359 88 2924710, office@thebusinessinstitute.eu.

HBpub

Участниците в работилницата, допълнително от присъствените сесии, получават пълния комплект от материали на Guide to Building Your Business Case на Harvard Business Review:

 • Електронна книга HBR Guide to Building Your Business Case – лесна за четене, от практици за практици, описва стъпка по стъпка процеса на изготвяне и представяне на Business Case пред заинтересованите страни и/или спонсори.
 • Примери – два добре представени и обяснени бизнес казуса, заедно с MS Excel таблиците за изчисляване на възвръщаемостта им като проекти. Всеки от двата примера съдържа и кратко представяне с важна информация за проекта.
 • MS Excel таблици, templates за изчисления на ROI модели, в които единствено се променя и въвежда необходимата информация, като веднага могат да бъдат видими анализа и оценката на проекта.
 • Бланки, templates за представяне на проекта – готови templates (Word и PowerPoint формати), които ще подпомогнат участниците да структурират, изготвят и презентират своя проект. Включват референции и насоки свързани с HBR Guide to Building Your Business Case.

Участието в работилницата ще помогне на участниците да усъвършенстват и надградят своите практични умения и познания в следните области, свързани с анализа и оценката на проект:

 • Извеждане на релевантните парични потоци, свързани с оценка на проекта, които отчитат страничните ефекти (потънали разходи, алтернативна цена, канибализирани приходи, синергийни ефекти).
 • Изчисляване, анализ и оценка на възвръщаемостта на проекта (ROI).
 • Прилагане на подходящите методи за оценка при различните проекти (break-even point, pay back period, discounted pay back period, NPV, IRR, profitability index).
 • Упражняване на различни how-to техники с MS Excel, прилагани при изчисляването и анализа на възвръщаемостта.
 • Анализ на алтернативите, рисковете и допълнителните възможности, свързани с проекта.
 • По-добро представяне на бизнес необходимостта от проекта и свързване със стратегическите цели на компанията.

Изчисляване на оптималния размер ресусрси за проекта.

sstanoev-newphoto-1-149x150
Светлан Станоев

Основател и старши фасилитатор в The Business Institute. Ценен е заради доброто си умение за обяснява финанси на хора, които не са финансисти. Започва като консултант по преструктуриране на бизнеси в KPMG, след това е финансов директор на Орбител, както и изпълнителен директор на инвестиционния фонд “Серес”. Провежда и фасилитира и работилницата Финанси за нефинансови мениджъри.

Работилницата ще се проведе в 3 работни сесии, на 12, 19 и 21 юни  2019 г. в работното ателие на The Business Institute на ул. Жолио Кюри 23А.

Early bird

410 лв.

 

   • До 4 юни 2019 г.
   • 1 участник

Стандартна цена

460 лв.

 

   • 1 участник


Възможни са отстъпки при ранно записване или при двама и повече участници от една компания. Отстъпка от стандартната цена получават всички участници в предишни работилници на The Business Institute и Института за предприемачи на Сиско.