Business Case: Анализ и оценка на проектПродължение на работилницата Финанси за нефинансови мениджъри
Roi Return On Investment Analysis Finance Concept

Маркетинг кампания, търговска промоция, наемане срещу покупка на актив, инвестиция с цел подобряване на ефективността или мащабен инвестиционен проект. Независимо дали проектът е малък, голям или мащабен, независимо дали цели повишаване на приходите (commercial case), цели оптимизиране на разходи (operations case) или става дума за инвестиционен проект (investment case) – принципите и подходът на анализ и оценка са сходни. Това са принципите и подходът за анализ и оценка на проект, или накратко business case.

Работилницата по анализ и оценка на проект е логично продължение на работилницата Финанси за нефинансови мениджъри. По време на сесиите в Business case се усъвършенстват и надграждат аналитичните умения на участниците. Тяхната финансова компетентност улеснява връзката и съвместната им работа с финансови експерти от компанията, прави решенията по-резултатно ориентирани и аргументирани. Въоръжава” с практични инструменти, templates и реални казуси за представяне, анализ и оценка на проекти (business cases).

Работилницата представя едно изцяло практично ориентирано преживяване за:

 • Нефинансови мениджъри, чиято работа изисква финансови умения – планиране, анализ и оценка на резултатите.
 • Мениджъри, търговци, маркетинг, HR или operations експерти – за всеки, от който се очаква първо да анализира, смята, сравнява и обосновава, преди да харчи.

Работилницата е включена в Серия работилници по финанси, където предоставяме възможността да разширите и надградите уменията си в областта на финансите. Целта е да ви дадем практични стъпки и инструменти, които трайно и успешно да ви подпомогнат в този процес. Вижте и другите работилници от серията тук.

Работилницата ще се проведе онлайн в три работни сесии на: 30 март, 1, 7 април 2021 г. от 17:00 до 20:30 ч.

Онлайн работилниците се провеждат в реално време през платформа Zoom.us, като се запазва изцяло тематичния фокус и практическия елемент на присъствената работилница.

Участието в работилницата ще помогне на участниците да усъвършенстват и надградят своите практични умения и познания в следните области:

 • Извеждане на релевантните парични потоци, свързани с оценка на проекта, които отчитат страничните ефекти (потънали разходи, алтернативна цена, канибализирани приходи, синергийни ефекти).
 • Изчисляване, анализ и оценка на възвръщаемостта на проекта (ROI).
 • Прилагане на подходящите методи за оценка при различните проекти (break-even point, pay back period, discounted pay back period, NPV, IRR, profitability index).
 • Упражняване на различни how-to техники с MS Excel, прилагани при изчисляването и анализа на възвръщаемостта.
 • Анализ на алтернативите, рисковете и допълнителните възможности, свързани с проекта.
 • По-добро представяне на бизнес необходимостта от проекта и свързване със стратегическите цели на компанията.
 • Изчисляване на оптималния размер ресусрси за проекта.

Допълнително от присъствените сесии участниците в работилницата, получават пълния комплект от материали на Guide to Building Your Business Case на Harvard Business Review.

HBpub

Участниците в работилницата, допълнително от присъствените сесии, получават пълния комплект от материали на Guide to Building Your Business Case на Harvard Business Review:

 • Електронна книга HBR Guide to Building Your Business Case – лесна за четене, от практици за практици, описва стъпка по стъпка процеса на изготвяне и представяне на Business Case пред заинтересованите страни и/или спонсори.
 • Примери – два добре представени и обяснени бизнес казуса, заедно с MS Excel таблиците за изчисляване на възвръщаемостта им като проекти. Всеки от двата примера съдържа и кратко представяне с важна информация за проекта.
 • MS Excel таблици, templates за изчисления на ROI модели, в които единствено се променя и въвежда необходимата информация, като веднага могат да бъдат видими анализа и оценката на проекта.
 • Бланки, templates за представяне на проекта – готови templates (Word и PowerPoint формати), които ще подпомогнат участниците да структурират, изготвят и презентират своя проект. Включват референции и насоки свързани с HBR Guide to Building Your Business Case.
sstanoev-newphoto-1-149x150
Светлан Станоев

Основател и старши фасилитатор в The Business Institute. Ценен е заради доброто си умение за обяснява финанси на хора, които не са финансисти. Започва като консултант по преструктуриране на бизнеси в KPMG, след това е финансов директор на Орбител, както и изпълнителен директор на инвестиционния фонд “Серес”. Провежда и фасилитира и работилницата Финанси за нефинансови мениджъри. Светлан е активен инвеститор  управлява портфейли активи (недвижими имоти, акции на щатската фондова борса), консултира клиенти за техни инвестиции, партнира с инвестиционни фондове за дялови инвестиции.

Работилницата ще се проведе изцяло онлайн в три работни сесии на: 30 март, 1, 7 април 2021 г. от 17:00 до 20:30 ч. Онлайн работилниците се провеждат в реално време през платформа Zoom.us, като се запазва изцяло тематичния фокус и практическия елемент на присъствената работилница.

Early bird до 16 март 2021 г.

330 лв.

Стандартна цена

365 лв.


Всички цени са без ДДС.

Възможни са отстъпки при ранно записване или при двама и повече участници от една компания. Отстъпка от стандартната цена получават всички участници в предишни работилници на The Business Institute и Института за предприемачи на Сиско.

Моля, оставете контактите си. Нашите консултанти ще се свържат с вас. Ще получите детайлна информация и консултация (без ангажимент за записване) за това как конкретните работилници могат да подкрепят вашите професионални и лични цели.