Leadership and Team Management Simulation



Симулация на HARVARD Business Publishing
TM_v1_1

Симулацията „Leadership and Team Management“ е от портфолиото на HARVARD Business Publishing.

Тази бизнес симулация предоставя възможност на участниците за изцяло реално и практично преживяване с цел изучаване и упражняване на уменията за изграждане и ръководене на успешни екипи.

Симулацията използва изкачването на връх Еверест като контекст за развитие и надграждане на умения в областта на груповата динамика и лидерството. Тя предоставя на участниците серия от предизвикателства, изискващи анализ на сложни проблеми и вземане на трудни решения.

Основните теми в обучителната бизнес игра са:

 • Изграждане, участие и ръководене на успешни екипи.
 • Решаване на проблеми и вземане на решения в трудни ситуации при наличие на различна информация и противоположни интереси между членовете на екипа.
 • Подобряване на уменията за вземане на решения в екип.
 • Разбиране за значението на избрания лидерски подход за изхода от ситуации, характеризиращи се с недостиг на време, натиск на средата и конкуренцията.
 • Постигане на баланс от екипите и техните лидери между краткосрочни и дългосрочни цели.

Допълнително информация за бизнес симулацията, можете на намерите в брошурата и сайта на Harvard Business Publishing Leadership and Teamwork Simulation: Everest.

Симулацията е част от Leadership Excellence Master Class на The Business Institute, който предоставя възможността да разширите и надградите уменията си в областта на управлението на екипи. Научете повече за майсторския клас тук.

Предстоящи сесии: 28 и 29 май 2024 г. от 16:00 до 19:30 ч. (присъствено)

Симулацията се провежда при минимум 10 записани участници.

При интерес към работилницата, моля оставете контактите си след натискане на бутона "Запиши се" отдолу, за да получите повече подробности и дати на провеждане.

В тази симулация участниците играят роля в екип алпинисти, който анализира информацията за средата, ресурсите и целите. Симулацията среща участниците с редица предизвикателства и е фокусирана върху това как екипите вземат решения в критични ситуации при неравномерно разпределена информация сред членовете на екипа и различни индивидуални цели на всеки член от екипа. Вземат се решения относно комуникации, ефективното разпределение на запасите, които оказват влияние (положително или отрицателно) върху сигурността и успеха на екипа.

По време на шест дневното изкачване всеки алпинист се изправя пред предизвикателства, свързани с атмосферните условия, здравословното състояние и разпределението на наличните ресурси. Уменията за споделяне на информация и вземане на екипни решения определят дали участниците ще постигнат напредък, ще оцелеят по време на експедицията и ще осъществят целите си.

Практични умения на фокус:

 • Анализиране и вземане на екипни решения в екстремни ситуации при недостиг на информация, ресурси, време.
 • Разбиране как са взаимносвързани уменията за комуникация на цели и информация и за прилагането на различни лидерски подходи с ефективността и успеха на екипа.
 • Реакция на неочквани събития и вземане на решения в условия на несигурност.

В контекста на концептуалните сесии с фасилитатора, работата със симулацията, и материалите за подготовка, ще дадат възможност на участниците за реално преживяване, в което те ще могат да упражнят и демонстрират следните умения:

 • Изграждане и управление на екипи, подобряване на процеса на екипни решения, включително при противоречиви интереси и различна информация на отделните членове.
 • Влияние на различните лидерски стилове върху представянето на екипа.
 • Изграждане, мотивиране и водене на високоефективни екипи.
 • Задълбочено разбиране на груповата динамика и лидерството.
 • Как лидерските стилове и подходи въздействат върху екипното представяне в ситуации на високо напрежение, недостиг на време и заплахи/натиск от/на конкуренцията.
 • Вземане на ефективни решения и решаване на проблеми в тежки/трудни ситуации, когато членовете на екипа имат различна информация и противоположни интереси.
 • Стратегии за подобряване на екипното вземане на решение.
 • Вземане на решения от екипа и лидерите при конфликт между краткосрочните и дългосрочни цели.
Tzvetelina Teneva
Цветелина Тенева

Основател и старши фасилитатор в The Business Institute. Експерт в областите бизнес моделиране, пазарни стратегии, управление на марки и маркетинг комуникации. Била е експерт в Правителствената информационна служба, последователно ПР, Марком мениджър и Маркетинг директор в Орбител.

ralitza stanoeva
Ралица Станоева

Фасилитатор в The Business Institute. Опитът й е като мениджър “Маркетинг комуникации” в Мосю Бриколаж (България, Сърбия, Македония), изпълнителен директор на агенция за дизайн на марки и опаковки - Design Board, Маркетинг мениджър за FIAT, Lancia и Alfa Romeo в Ауто Италия, Трейд маркетинг мениджър и Бранд мениджър в Danone. Експерт по пазарни стратегии, управление на марки и търговски маркетинг на бързооборотни стоки.

Предстоящи сесии: 28 и 29 май 2024 г. от 16:00 до 19:30 ч. (присъствено)

The Business Institute си запазва правото да променя часове и дати на провежданите работилници, като своевременно информира за това.

Симулацията се провежда при минимум 10 записани участници.

Early bird до 18 март 2024 г.

585 лв.

Стандартна цена

650 лв.


Всички цени са без ДДС. Цената на един участник в симулацията “Leadership and Team Management” включва и индивидуален лиценз за достъп до симулацията с валиден за срок от шест месеца.

Възможни са отстъпки при ранно записване или при двама и повече участници от една компания. Отстъпка от стандартната цена получават всички участници в предишни работилници на The Business Institute.

  С абонирането си за него ще може да разбирате повече за всички наши продукти, инициативи и промоции.