Опознаване на личния потенциалLEGO® SERIOUS PLAY® methodology за разширяване на професионалния потенциал на личността
6796212 - personal identity, fingerprint with barcode, vector

Животът и работата ни днес изискват постоянни трансформации от нас – променят се ролите ни, задачите, средата, обстоятелствата, възможностите…

Многомерното мислене, в което влизаме с моделите от блокчета LEGO® разширява:

 • разпознаването на същинската ни идентичност като професионалисти;
 • осъзнаването на видимата и невидимата част от нея;
 • прозренията на скрития потенциал за професионално развитие, който често остава под тежестта на оперативните задачи.

Tова приложение на LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP) действа като катализатор на хора с висока саморефлексия и желание за растеж като личности и професионалисти. Ще ви подтикне да бъдете искрени със себе си – такъв, какъвто сте и такъв, какъвто си мислите, че сте в настоящия момент.

Работилницата ще ви даде нова гледна точка и отговори на въпроси като:

 • Как са свързани и каква е синергията между ваша професионална роля и вашата професионална идентичност?
 • Какво от вашата професионална идентичност е видимо и включено ползотворно в ежедневната ви работа?
 • Какво от вашия експертен и личностен потенциал все още е в сянка и може да бъде отключено така, че да даде нов тласък на вашето професионално развитие, който да бъде в синхрон с вас като личности?

Работилницата е включена и в "Серията работилници за личностно израстване", където предоставяме възможността да разширите и надградите уменията си в областта на себепознанието, личния потенциал, взаимодействието с другите хора и с материалния свят. Целта е да ви дадем практични стъпки и инструменти, които трайно и успешно да ви подпомогнат в този процес. Вижте и другите работилници от серията тук >>

Работилницата ще се проведе на 14 септември 2019 г. (събота) от 09:30 до 17:00 ч. в работното ателие на The Business Institute на ул. Жолио Кюри 23А.

При интерес или възникнали въпроси и съмнения дали това преживяване е подходящо за вас - свържете се с нас на +359 88 2924710, office@thebusinessinstitute.eu.

В безрискова игрова среда, заедно с малък брой участници, чрез строене на модели със специални LEGO® SERIOUS PLAY®  материали, се визуализират различни, дори противоположни, подходи към личната идентичност. Ползата е в разнообразните гледни точки, визия за силните и потенциални личностни страни, така че всеки участник да припознае себе си на 100% в същинската идентичност и потенциал, който носи в себе си и иска да изгражда.

Предоставя идеи и подход практическа помощ за личностно развитие. Представлява ефектен (и запомнящ се) подход да предразположим всеки да погледне дълбоко в себе си.

По време на работилницата принципите на: поставено предизвикателство-задача, игра-строене (мислене чрез ръцете), разказване на истории (storytelling), се използват като средство за споделяне и тълкуване на преживяното, като инструмент за оформянето на конкретни действия за нашето личностно, социално и културно развитие.

LEGO SERIOUS PLAY е мощен метод за структуриране на сложни и многомерни системи и/или ситуации с цел генериране на ясни решения, основани на “колективно знание”, изгражда устойчиво споделено виждане и ангажираност към действие.

Този метод активира многомерното мислене, което разширява значимо нашия капацитет за осмисляне и генериране на решения. Работата с LEGO  блокчета действа като катализатор – използват се за изграждане на структури и символи в комбинации от задачи. Методът включва мощни инструменти като метафори и истории, които отключат неочакванo задълбочени процеси, резултати и знание, както за участниците поотделно, така и за групата.

Основава се на подход, при който всеки участва и всеки може да допринесе в дискусията за постигане на решение и резултат. Методологията на LSP опростява дискусията по сложни проблеми и подтиква към прозрения, положителни промени и конкретни действия.

LSP се използва от много организации за решаване на сложни проблеми и се основава на задълбочени изследвания в теорията на обучението и психологията на знанието.

Методологията е в развитие повече от 20 години, като в последните 10 набира популярност в бизнес среда и в топ университетите по света. В LEGO SERIOUS PLAY, има заложени множество концепции и методики, основани на научни изследвания:

 • Constructivism (Piaget 1951)
 • Constructionism (the subsequent version, Harel and Papert 1991)
 • Complex adaptive systems theory (Holland 1995)
 • Autopoietic organizational epistemology (von Krogh and Roos 1994; 1995 Weick 2000)

За използването на LEGO SERIOUS PLAY материалите и методологията се изисква специална сертификация на фасилитатора от някоя от оторизираните за целта институции.

Приложения на LEGO SERIOUS PLAY 

Основните стандартни приложения на метода LEGO® SERIOUS PLAY®  са три:

 • Решаване на конкретни бизнес въпроси/ситуации

Постига ясни, устойчиви и споделени решения, които отчитат влиянието на ключови вътрешни и външни фактори. Извежда ключови принципи в работата на всички свързани с бизнес въпроса, които водят до успешен резултат. Адресира широк спектър от бизнес въпроси – продукти, процеси, проекти, пазарни стратегии, оперативни модели, иновации – във фази на стартиране, оптимизация, ре-дизайн.

 • Развитие на екипния потенциал и екипна синергия

Цели бързо, ефективно и дълбоко да разгърне пълния потенциал на екипа - ценности, доверие, комуникация, отговорности, процеси, резултати. Извежда ключови принципи за взaимодействие между хората в екипа, които водят до магическата комбинация от добри резултати и междуличностен комфорт.

 • Развитие на потенциала на личността

Разширяване разбирането за професионалната идентичност на личността, нейната видима и невидима част. Катализира осъзнаването на неизползвания потенциал и начина, по който той да бъде “впрегнат” за кариерно развитие в синхрон с личностните специфики и развитие.

Tz.-Teneva
Цветелина Тенева

Основател и старши фасилитатор в The Business Institute. Експерт в областите бизнес моделиране, пазарни стратегии, управление на марки и маркетинг комуникации. Била е експерт в Правителствената информационна служба, последователно ПР, Марком мениджър и Маркетинг директор в Орбител. Цвети е сертифициран фасилитатор за LEGO® Serious Play® Method в Билунд, Дания.

Tz. Teneva_Lego_certificate

Работилницата ще се проведе на 14 септември 2019 г. (събота) от 09:30 до 17:00 ч. в работното ателие на The Business Institute на ул. Жолио Кюри 23А.

Условия за участие
Всеки участник потвърдил присъствие бива допуснат до LSP работилницата след подписан двустранен договор за конфиденциалност. Това е необходимо, за да може обучението да премине в абсолютно сигурна и защитена среда и с оглед на максимална полезност.

 

Early bird

260 лв.

 • до 30 август 2019 г.

Стандартна цена

290 лв.

 • 1 участник


Възможни са отстъпки при ранно записване или при двама и повече участници от една компания. Отстъпка от стандартната цена получават всички участници в предишни работилници на The Business Institute и Института за предприемачи на Сиско.