Ценообразуване и ценови промоцииPP-visual

Цената е един от ключовите и най-бързо реагиращи елементи от търговския и маркетинг инструментариум. Едновременно влияе на печалбата и на пазарното позициониране на компаниите. А в условия на ценово чувствителен пазар, често се използва като "оръжие" за пазарен успех без да се осмисля напълно ефективността на използването й. Работилницата е създадена в помощ на маркетинг специалисти, търговци и собственици на бизнес, които имат нужда да структурират и задълбочат познанията си, да са по-уверени в експертната си позиция и вземане на ефективни решения относно ценообразуването и промоциите.

По време на работилницата участниците ще изследват и работят по основните концепции, свързани с ценообразуване и ценови промоции. Целта е да придобият умения за анализ и измерване рисковете и предимствата на промоционалното ценообразуване като стратегически и тактически инструмент за увеличение на продажбите и пазарния дял. Ще обсъждат и измерват прилагането на ценови промоции при активирането на марките и как това се отразява на приходите от продажби, възвръщаемостта и стойността на марката.

Ще придобият умения за анализ и планиране на финансовото въздействие на ценовата промоция, използвайки различни KPIs. Ще работят по казуси и темплейт за анализ на критичната точка (BEP), в която осигуряваме печалба за компанията при промоционални цени, които активират продажбите.

За кого

 • Мениджъри, собственици на бизнес, търговски и маркетингови експерти, които отговарят за изграждането на ценови стратегии, ценова политика, анализ и планиране на търговски и ценови промоции на ценово чувствителен пазар.
 • Маркетинг професионалисти и търговци, които имат за цел да усъвършенстват своя опит в областта на ценовите стратегии чрез практическо и интерактивно обучение.
 • Професионалисти, които отговарят за ценовата политика в компанията си и се нуждаят от структура и практически приложими инструменти за анализ, планиране и вземане на решения за ценово позиционирне, стратегии и тактики.
 • Вземащи решения (decision-makers) в други функции - като продажби, финанси, управление на продукти, разработка на продукти или общо управление - които имат отношение към ценовата политика в компанията и се стремят да разберат по-добре елементите на маркетинговия микс.

Работилницата е включена в Серия работилници по продажби, където предоставяме възможността да разширите и надградите уменията си в областта на продажбите.

Работилницата е включена и в Brand Excellence Master Class, където участниците могат да експериментират без риск и да прилагат различни подходи и инструменти при вземане на маркетингови решения.

Работилницата ще се проведе в три работни сесии на 6, 8 и 10 юни 2022 г. от 17:00 до 20:30 ч. Сесиите се провеждат онлайн в реално време през платформа Zoom.us, като се запазва изцяло тематичния фокус и практическия елемент на присъствените работилници.

Работилницaтa се провежда при минимум 6 записани участници.

Ако имате интерес или въпроси за работилницата, кликнете тук или се свържете с нас на: +359 88 2924710, office@thebusinessinstitute.eu.

При желание от страна на участниците ще имат възможност да:

 • анализират подадени от тях ценови листи,
 • работят по и да получат готов за използване темплейт за анализ на възвръщамостта от промоционални активности.

Чрез проиграване и обсъждане на реални ситуации, трудности и как да се справят с тях, участниците придобиват важен набор от знания и умения и след работилницата ще могат ефективно да:

 • управляват цените в портфолио си спрямо конкуренти, ценови сегменти, ценово чувствителен пазар;
 • вземат решения за ценови промоции и определяне на параметри за проследяване;
 • разбират и използват промоционална ценова еластичност и промоционална ценова архитектура;
 • анализират критичната точка (BEP - Break Even Point);
 • правят CVP анализ (Cost Value Profit анализ) – как промяната в цената, променливите и постоянни разходи ще се отразят на печалбата;
 • оценяват и анализират резултатите от промоционални инвестиции и активности (ROI)
 • правят анализ и оценка на търговски казуси, свързани с ценови стратегии и тактики, отстъпки и промоции при ценово чувствителен пазар;
 • разбират бизнес процесите отнасящинсе до ценови стратегии и тактики.
Daniela Yordanova

Асоцииран фасилитатор в The Business Institute. В момента Бранд мениджър в Nestlé Group за SEM регион, Даниела има богат опит в маркетинговия мениджмънт на бързообoртните стоки, особено на храни и напитки. Има предишен опит като маркетинг мениджър в Pobeda, координатор на маркетингови проекти в Coca-Cola HBC и Category&Channel Sales Development Beverages Manager в Nestle. Притежава магистърска степен по икономика, професионален сертификат от Chartered Institute of Marketing, PhD в областта на маркетинговите изследвания.

AYordanova

Антоанета Йорданова е гост-лектор в тази работилница. В момента тя заема позицията Global Market Development Manager в Британски съвет (British Council) за портфолиото от B2B езикови услуги. Добавя стойност към работилницата като споделя казуси и добри практики под формата на Q&A сесия с участниците в oбластта на B2B ценови стратегии и промоции.

Работилницата ще се проведе в три работни сесии на 6, 8 и 10 юни 2022 г. от 17:00 до 20:30 ч. Сесиите ще се проведат онлайн.

Работилницaтa се провежда при минимум 6 записани участници.

Early bird до 27 май 2022 г.

415 лв.

Стандартна цена

460 лв.


Всички цени са без ДДС.

Възможни са отстъпки при ранно записване или при двама и повече участници от една компания. Отстъпка от стандартната цена получават всички участници в предишни работилници на The Business Institute.