Ценообразуване и ценови промоцииPP-visual

Цената е един от ключовите и най-бързо реагиращи елементи от търговския и маркетинг инструментариум. Едновременно влияе на печалбата и на пазарното позициониране на компаниите. А в условия на ценово чувствителен пазар, често се използва като "оръжие" за пазарен успех без да се осмисля напълно ефективността на използването й. Работилницата е създадена в помощ на маркетинг специалисти, търговци и собственици на бизнес, които имат нужда да структурират и задълбочат познанията си, да са по-уверени в експертната си позиция и вземане на ефективни решения относно ценообразуването и промоциите.

По време на работилницата участниците ще изследват и работят по основните концепции, свързани с ценообразуване и ценови промоции. Целта е да придобият умения за анализ и измерване рисковете и предимствата на промоционалното ценообразуване като стратегически и тактически инструмент за увеличение на продажбите и пазарния дял. Ще обсъждат и измерват прилагането на ценови промоции при активирането на марките и как това се отразява на приходите от продажби, възвръщаемостта и стойността на марката.

Ще придобият умения за анализ и планиране на финансовото въздействие на ценовата промоция, използвайки различни KPIs. Ще работят по казуси и темплейт за анализ на критичната точка (BEP), в която осигуряваме печалба за компанията при промоционални цени, които активират продажбите.

За кого

 • Мениджъри, собственици на бизнес, търговски и маркетингови експерти, които отговарят за изграждането на ценови стратегии, ценова политика, анализ и планиране на търговски и ценови промоции на ценово чувствителен пазар.
 • Маркетинг професионалисти и търговци, които имат за цел да усъвършенстват своя опит в областта на ценовите стратегии чрез практическо и интерактивно обучение.
 • Професионалисти, които отговарят за ценовата политика в компанията си и се нуждаят от структура и практически приложими инструменти за анализ, планиране и вземане на решения за ценово позиционирне, стратегии и тактики.
 • Вземащи решения (decision-makers) в други функции - като продажби, финанси, управление на продукти, разработка на продукти или общо управление - които имат отношение към ценовата политика в компанията и се стремят да разберат по-добре елементите на маркетинговия микс.

Работилницата е включена в Серия работилници по продажби, където предоставяме възможността да разширите и надградите уменията си в областта на продажбите.

Работилницата е включена и в Brand Excellence Master Class, където участниците могат да експериментират без риск и да прилагат различни подходи и инструменти при вземане на маркетингови решения.

Работилницата ще се проведе в три работни сесии на 26 ноември и 1, 3 декември 2021 г. от 17:00 до 20:30 ч. Сесиите се провеждат онлайн в реално време през платформа Zoom.us, като се запазва изцяло тематичния фокус и практическия елемент на присъствените работилници.

Ако имате интерес или въпроси за работилницата, кликнете тук или се свържете с нас на: +359 88 2924710, office@thebusinessinstitute.eu.

При желание от страна на участниците ще имат възможност да:

 • анализират подадени от тях ценови листи,
 • работят по и да получат готов за използване темплейт за анализ на възвръщамостта от промоционални активности.

Чрез проиграване и обсъждане на реални ситуации, трудности и как да се справят с тях, участниците придобиват важен набор от знания и умения и след работилницата ще могат ефективно да:

 • управляват цените в портфолио си спрямо конкуренти, ценови сегменти, ценово чувствителен пазар;
 • вземат решения за ценови промоции и определяне на параметри за проследяване;
 • разбират и използват промоционална ценова еластичност и промоционална ценова архитектура;
 • анализират критичната точка (BEP - Break Even Point);
 • правят CVP анализ (Cost Value Profit анализ) – как промяната в цената, променливите и постоянни разходи ще се отразят на печалбата;
 • оценяват и анализират резултатите от промоционални инвестиции и активности (ROI)
 • правят анализ и оценка на търговски казуси, свързани с ценови стратегии и тактики, отстъпки и промоции при ценово чувствителен пазар;
 • разбират бизнес процесите отнасящинсе до ценови стратегии и тактики.
Daniela Yordanova

Асоцииран фасилитатор в The Business Institute. В момента Бранд мениджър в Nestlé Group за SEM регион, Даниела има богат опит в маркетинговия мениджмънт на бързообoртните стоки, особено на храни и напитки. Има предишен опит като маркетинг мениджър в Pobeda, координатор на маркетингови проекти в Coca-Cola HBC и Category&Channel Sales Development Beverages Manager в Nestle. Притежава магистърска степен по икономика, професионален сертификат от Chartered Institute of Marketing, PhD в областта на маркетинговите изследвания.

AYordanova

Антоанета Йорданова е гост-лектор в тази работилница. В момента тя заема позицията Global Market Development Manager в Британски съвет (British Council) за портфолиото от B2B езикови услуги. Добавя стойност към работилницата като споделя казуси и добри практики под формата на Q&A сесия с участниците в oбластта на B2B ценови стратегии и промоции.

Работилницата ще се проведе в три работни сесии на 26 ноември и 1, 3 декември 2021 г. от 17:00 до 20:30 ч. Сесиите ще се проведат онлайн.

Early bird до 12 ноември 2021 г.

415 лв.

Стандартна цена

460 лв.


Всички цени са без ДДС.

Възможни са отстъпки при ранно записване или при двама и повече участници от една компания. Отстъпка от стандартната цена получават всички участници в предишни работилници на The Business Institute и Института за предприемачи на Сиско.