Ценови стратегииPP-visual

Цената е един от ключовите и най-бързо реагиращи елементи от маркетинг микса. Тя влияе едновременно както на печалбата, така и на пазарното позициониране на компаниите. В условия на ценово чувствителен пазар и динамична външна среда, често цената се използва като "оръжие" за пазарен успех, без да се осмисля напълно ефективността на използването й, особено в дългосрочен план. Работилницата е създадена в помощ на маркетинг специалисти, търговци и собственици на бизнес, които имат нужда да структурират и задълбочат познанията си, да затвърдят основни понятия, отнасящи се до цените, за да са по-уверени в експертната си позиция и вземане на ефективни решения относно ценообразуването и произхождащите бизнес стратегии.

По време на работилницата участниците ще изследват и работят по основните концепции, свързани с ценообразуване и ценови стратегии. Ще се запознаят с основни понятия, свързани с цената, видовете разходи, какви фактори влияят на цената, както и различни стратегии и модели за ценообразуване и нейната роля в различните етапи на жизнения цикъл на продукта. Ще придобият умения за анализ и планиране на финансовото въздействие на цената, използвайки различни KPIs и ще разгледат как тя си влияе с останалите елементи от маркетинг микса. Ще работят по казуси и темплейт за анализ на критичната точка (Break Even Point), в която осигуряваме печалба за компанията.

Основни концепции в работилницата: маркетинг микс , стойност, фиксирани и променливи разходи, break even point, ценова еластичност, четирите Cs на цената. Част от ценовите стратегии, които ще бъдат разгледани, са: обиране на каймака, премиум, freemium, икономична, стратегия за навлизане и други. Ще разгледаме и някои психологически похвати при ценообразуването.

Ще изследваме въздействието, което ценообразуването има върху бизнес ефективността като рентабилност и растеж – и как то е толкова важно за бранда, позиционирането, и решението за покупка.

Чрез различни казуси ще бъде обсъдена цената като средство за комуникация на стойност, не само за клиентите, но и за хората, които продават нашите продукти и влиянието, което тя може да има върху тяхната мотивацията. Основният фокус ще бъдат B2B и услуги, но не само, целта е разработването на рамка, която участниците да  могат да прилагат на практика в работната си действителност, без значение от сферата на дейност.

За кого?

 • Маркетинг и бранд мениджъри, които разбират, че ценообразуването има дълбок ефект върху начина, по който клиентите възприемат тяхната организация и нейните марки, продукти и услуги.
 • Мениджъри, собственици на бизнес, търговски и маркетингови експерти, които отговарят за изграждането на ценови стратегии, ценова политика на ценово чувствителен пазар при динамична икономическа среда.
 • Маркетинг професионалисти и търговци, които имат за цел да усъвършенстват своя опит в областта на ценовите стратегии чрез практическо и интерактивно обучение.
 • Професионалисти, които отговарят за ценовата политика в компанията си и се нуждаят от структура и практически приложими инструменти за анализ, планиране и вземане на решения за ценово позиционирне, стратегии и тактики.
 • Вземащи решения (decision-makers) в други функции - като продажби, финанси, управление на продукти, разработка на продукти или общо управление - които имат отношение към ценовата политика в компанията и се стремят да разберат по-добре елементите на маркетинговия микс.

Работилницата е включена в Серия работилници по продажби, където предоставяме възможността да разширите и надградите уменията си в областта на продажбите.

Работилницата е включена и в Серия работилници по маркетинг, където участниците могат да експериментират без риск и да прилагат различни подходи и инструменти при вземане на маркетингови решения.

Сесиите се провеждат онлайн в реално време през платформа Zoom.us, като се запазва изцяло тематичния фокус и практическия елемент на присъствените работилници.

Работилницaтa се провежда при минимум 8 записани участници.

При интерес към работилницата, моля оставете контактите си след натискане на бутона "Запиши се" отдолу, за да получите повече подробности и дати на провеждане.

Чрез проиграване и обсъждане на реални ситуации, трудности и как да се справят с тях, участниците придобиват важен набор от знания и умения и след работилницата ще могат ефективно да:

 • управляват цените в портфолио си спрямо конкуренти, ценови сегменти, ценово чувствителен пазар;
 • разбират и използват различни ценови стратегии
 • използват ценовата еластичност като фактор при ценообразуването
 • изчисляват критичната точка на рентабилност (продажби / разходи) (BEP - Break Even Point);
 • правят CVP анализ (Cost Value Profit анализ) – изследване между себестойността, обемите и печалбата;
 • правят анализ и оценка на търговски казуси, свързани с ценови стратегии при ценово чувствителен пазар;
 • разбират бизнес процесите отнасящи се до ценови стратегии и тактики;
 • участниците ще имат възможност да си тръгнат с редица практически съвети за определяне и комуникиране на цените към клиентите.
Daniela Yordanova
Даниела Йорданова

Асоцииран фасилитатор в The Business Institute. В момента Бранд мениджър в Nestlé Group за SEM регион, Даниела има богат опит в маркетинговия мениджмънт на бързообoртните стоки, особено на храни и напитки. Има предишен опит като маркетинг мениджър в Pobeda, координатор на маркетингови проекти в Coca-Cola HBC и Category&Channel Sales Development Beverages Manager в Nestle. Притежава магистърска степен по икономика, професионален сертификат от Chartered Institute of Marketing, PhD в областта на маркетинговите изследвания.

AYordanova
Антоанета Йорданова

Антоанета Йорданова е асоцииран фасилитатор и гост-говорител екперт в The Business Institute. В момента тя заема позицията Global Commercial Development Manager в Британски съвет (British Council) за портфолиото от B2B езикови услуги. Има над 10 години опит в управлението на стратегиите за бизнес развитие на портфолио от услуги на глобални пазари, основно в Европа, Южна Америка и Азия. Основният и фокус е управлението на цялостния маркетинг микс, като неразделна част от това е ценовата стратегия и адаптирането към различни пазарни специфики и конкурентна среда.

Притежава Professional Diploma in Marketing от The Chartered Institute of Marketing. Завършила е Маркетинг и Международни Икономически Отношения в Университета за Национално и Световно Стопанство в гр. София.

Сесиите се провеждат онлайн в реално време през платформа Zoom.us, като се запазва изцяло тематичния фокус и практическия елемент на присъствените работилници.

Работилницaтa се провежда при минимум 8 записани участници.

За повече информация, свържете се с нас.

Early Bird

495 лв.

Стандартна цена

550 лв.


Всички цени са без ДДС.

Възможни са отстъпки при ранно записване или при двама и повече участници от една компания. Отстъпка от стандартната цена получават всички участници в предишни работилници на The Business Institute.