Учи aMBA с Ikarov и Майко Мила!visual_1200x624

В The Business Institute от опит знаем, че няма умение, което жените не могат да придобият или идея, която не могат да развият - имаме си живи доказателства сред aMBA участничките, и не само. Стига да сте мотивирани, да си позволите да експериментирате и да сте готови да вложите усилия и търпение, с една дума - същото като при майчинството и отглеждането на хлапета 😉

Ikarov - иновативна българска компания за натурална козметика от чисти растителни и етерични масла - и Майко Мила! разбират много добре мечтите на майките, които след майчинство искат да се върнат към активния живот в професионално отношение и тази година ще подкрепят три целеустремени дами със стипендии за alternative MBA (aMBA). Стипендиите за aMBA са три: една - покриваща 90% от обучителната такса и две, покриващи 50% от таксата за обучението.

Alternative MBA (aMBA) следва подход на класическите MBA, но адаптиран към средата в България. Това е MBA без университет, защото е за професионалисти, за които практичните знания и умения са по-важни от "тежестта" на дипломата.

Програмата цели изграждане на комплексни бизнес и мениджмънт умения директно приложими в практиката. Съдържанието е адаптирано от подбрани български бизнес практици. Програмата е базирана на методологии и инструменти на Stanford University, Harvard University, Business Model Foundry, Thomas International и реални бизнес казуси от компании, опериращи в България. Казусоносител в предстоящата aMBA XIII е мениджърският екип на Ikarov.

aMBA започва на 24 март 2020 г. Пролетният семестър се провежда в периода: март – юни 2020 г., а есенният: септември 2020 г. – февруари 2021 г. Програмата се състои oт два семестъра и включва 8 дисциплини. Сесиите се провеждат един път в работната седмица от 17:00 до 20:30 и в събота или неделя (не всяка) от 10:00 до 13:30 или 10:00 до 17:30.

Ако се колебаете дали аМВА е за вас – прочетете какво разказват за опита си участнички, преминали през програмата.

Ikarov и Майко Мила! предоставят една стипендия от 90% и две стипендии от 50% за участие в двусеместриалната мениджмънт програма на The Business Institute.

13-ти випуск на aMBA започва на 24 март 2020 г.

Крайният срок за участие в конкурса за стипендия е 29 февруари 2020 г. Кандидатствайте тук!

Цената за участие с 90% стипендия е 440 лв. (Стандартната цена е 4400 лв.). Цената за участие с 50% стипендия е 2200 лв.

Конкурсът за стипендия включва следните етапи:

Етап 1
 • Попълнете тук формуляра за кандидатстване, не по-късно от 29 февруари 2020 г., като отговорите на няколко мотивационни въпроса.
Етап 2

Първа селекция – избор спрямо мотивацията на кандидатите. Втора селекция – интервюта с кандидатите. Организаторите следва да провеждат интервюта с кандидатите по телефон или на среща в работното ателие на The Business Institute.

Моля, разгледайте критериите за избор на стипендиантите по-долу.

Етап 3

На 5 март ще бъдат обявени трите победителки в конкурса за стипендия. Екипите на Майко Мила! и The Business Institute ще се свържат с нея по телефон. Победителките ще бъдат обявени публично на уеб страниците на Ikarov, Майко, Мила! и The Business Institute на 5 март.

Критерии

В конкурса търсим дами, които освен извличане на максимална полза от обучението за своя бизнес и професионално развитие, ще могат да добавят и стойност с техния личен, бизнес опит и експертност по време на дискусиите с останалите участници в групата. Целта е да намерим такива участници, които пълноценно да участват в решаването на бизнес казусите и бизнес симулациите, да са екипни играчи, активно да участват в присъствените и извънаудиторийни задания.

Това е конкурс с кауза и цели да подкрепи и насърчи майки да развиват своите предприемачески и бизнес умения. В конкурса могат да се включат майки на деца до 18 години или такива, които са в очакване на дете.

Критерии за участие в конкурса:

   • Желание и ентусиазъм за себеразвитие
   • Ориентация към резултати,
   • Пазарно разбиране и аналитичност,
   • Мотивацията им за участие в aMBA програмата,
   • Начинът, по който е подходено при описанието и отговорите на въпросите във формата за кандидатстване.

aMBA e подходяща за:

 • Експерти и мениджъри с практически опит, на които им предстои или вече са поели бизнес управлението на нова структура и/или екип;
 • Мениджъри-собственици на компании, предприемачи, които са придобили своите бизнес умения в реалната си практика, но имат нужда да ги структурират и осъвременят.

Поставянето на всeки предмет oт аMBA в практичен контекст, през призмата на настоящи бизнес казуси, позиционира този подход като алтернативен за образователната система в България.

      • Реални казуси, реални български компании

Компании от различни индустрии предоставят свои предизвикателни ситуации за работа в програмата. Участниците са в пряк контакт с лидерите на организациите по време на работата. До сега казусо-носители в програмата са били:

caseowners2020
      • Изграждане на умения чрез преживяване

Бизнес казуси и симулации, които поставят участниците в реална среда на вземане и прилагане на решения.

      • Всяко бизнес решение в 360° холистична перспектива

В реалния бизнес един казус рядко касае само една функционална област. Затова прилагаме интердисциплинарен подход – как конкретните решения се отразяват на всички функции и обратно – как всяка функция влияе върху решенията за развитие на бизнеса.

      • Директно приложение във вашата професионална реалност

Съвременни бизнес инструменти, адаптирани за българския пазар, които скъсяват дистанцията между aMBA и вашето бизнес всекидневие.

      • Достъпна MBA програма

aMBA е вдъхновена от разговори с множество бизнес практици и експерти по човешки ресурси. Нейната достъпност е в два аспекта – заето време и балансирана такса. Гъвкавият подход на провеждане цели да бъде по-близо до спецификите на динамичния ден на хората в бизнеса. аMBA е за професионалисти, за които реално приложимите умения са по-ценни, от “тежестта” на дипломата.

Класически университет Класическa MBA aMBA
Задълбочени академични познания ••• ×
Учене чрез преживяване × •• •••
Практични бизнес инструменти × •••
Дискусии с гост-говорители •• •••
Работа по реални бизнес казуси ••• •••
Обмяна на опит, бизнес контакти ••• •••
Ценова достъпност ••• × ••
Пряка приложимост в бизнеса ••• •••
Тежест на дипломата ••• ×

Ако се чудите дали aMBA и този конкурс е за Вас или имате нужда от повече информация, свържете се с нас на: +359 882 924 710.

Общи условия на конкурса „Учи aMBA с Ikarov, Майко Мила! и The Business Institute

The Business Institute в рамките на осъществяването на мениджмънт програмата alternative MBA (aMBA), в партньорство с Ikarov и Майко Мила! (Организатори) организират отворен конкурс за три стипендии (една за 90% и две за 50%) за участие в мениджмънт програмата alternative MBA.

 1. Цел на конкурса

Оказване на подкрепа за жени-майки и насърчаване възможностите им за бизнес и мениджмънт развитие, посредством участие в обучителна мениджмънт програма.

 1. Стипендия

2.1. Размер на стипендията

 • В настоящия конкурс организаторите предоставят една стипендия от 90% стипендия и две стипендии от 50% за участие в мениджмънт програмата.
 • Стипендиите се покрива от Организаторите.
 • Сума за заплащане от страна на стипендиант. Стандартната цена за участие в aMBA е в размер на 4400 лв. Сумата, която следва да заплати победителя в конкурса, спечелил 90% стипендия, е в размер на 440 лв. Сумата, която следва да заплатят двамата победители в конкурса, всеки от които спечелил 50% стипендия, е 2200 лв.

2.2. Начин и срок на плащане

 • Сумата, която се заплаща от всеки от победителите в конкурса, може да бъде разсрочена на две вноски.
 • Първата вноска следва да бъде платена не по-късно от 24.03.2019 г.
 1. Условия за участие в конкурса

3.1. В конкурса могат да се включат:

 • Български граждани над 18 години, които са майки, с деца до 18 години или жени, които са в очакване на дете.

3.2. Географски условия за участие в конкурса:

 • В конкурса се приемат кандидатури от всички региони на Република България.
 • The Business Institute прави уточнението, че присъствените сесии на мениджмънт програмата aMBA се провеждат единствено в работното ателие на The Business Institute, което се намира в гр. София, на ул. Фредерик Жолио-Кюри 23А, два пъти седмично – един път в работната седмица от 17:00 до 20:30 и в събота или неделя (не всяка) от 10:00 до 13:30 или 10:00 до 17:30.
 • По смисъла на гореизложената информация кандидатите е нужно да съобразят възможността си за участие в програмата, съобразно локацията на работното ателие на The Business Institute и времето, в което се провеждат присъствените сесии.
 • Организаторите не поемат разноски по пътуване и престой на победителите в конкурса.

3.3. В конкурса не могат да участват:

 • Представители и семейства на Майко Мила!, Ikarov и The Business Institute.
 1. Критерии за оценка на кандидатите
 • В настоящия конкурс организаторите целят да намерят кандидати, които освен извличане на максимална полза от обучението за своя бизнес и професионално развитие, ще могат да добавят и стойност с техния личен, бизнес опит и експертност по време на дискусиите с останалите участници в групата. Целта е да се включат такива участници, които пълноценно да участват в решаването на бизнес казусите и бизнес симулациите, да са екипни играчи, активно да участват в присъствените и извънаудиторийни задания.
 • Критерии за участие в конкурса:
  • Желание и ентусиазъм за себеразвитие
  • Ориентация към резултати,
  • Пазарно разбиране и аналитичност,
  • Мотивацията им за участие в aMBA програмата,
  • Начинът, по който е подходено при описанието и отговорите на въпросите във формата за кандидатстване.
 1. Кандидатстване и подбор на кандидатите

5.1. Кандидатстване:

 • За да кандидатства, всеки участник трябва да попълни формуляра за кандидатстване, следвайки линка от раздел “Кандидатствайте тук!“ на сайта на The Business http://www.thebusinessinstitute.eu/bg/uchi-amba-s-ikarov-i-maiko-mila/#apply/
 • Формата за кандидатстване трябва да бъде попълнена на български език.
 • Формата за кандидатстване трябва да бъде попълнена в посочения срок (виж. т. 7).
 • Участниците в конкурса автоматично получават съобщение за регистриране на формуляра за кандидатстване.
 • Организаторите не носят отговорност и не приемат жалби, свързани с комуникационни проблеми с интернет.

5.2. Подбор на кандидатите:

 • Определянето и изборът на победителите представлява процес в 3 етапа. Във вземането на решения участват: служители на The Business Institute и представители на Ikarov и Майко Мила!.

– Първи етап:  Разглеждане на кандидатурите

– Втори етап : Първа селекция – избор спрямо мотивацията на кандидатите, въз основа отговорите на въпросите и критериите от т.4

– Трети етап: Втора селекция – интервюта с кандидатите. Организаторите следва да провеждат интервюта по телефон или на среща в работното ателие на The Business Institute с подбраните от Втори етап кандидати.

– Четвърти етап: Избор и обявяване на стипендиантите от конкурса.

 1. Стипендианти/победители в конкурса
 • В конкурса ще бъдат избрани трима победители – стипендианти на конкурса.
 • Стипендиантите участват в мениджмънт програмата aMBA със стипендия от 90% или 50%.
 • Стипендиите са финансово подкрепени от Организаторите.
 • Стипендиантите следва да заплатят съответната сума за участие в мениджмънт програмата, описани в т.2.2.
 1. Етапи и срокове за провеждане на конкурса
 • Отваряне на кандидатстванията/ отваряне на платформата за кандидатстване: 10.02.2020 г.
 • Край на кандидатстванията/ затваряне на платформата за кандидатстване : до 23:59 ч. на 29.02.2020 г.
 • Обявяване на победител: 5.03.2019 г.
 • Публикуване на интервю с победителите

8. Организаторите си запазват правото да променят или допълват настоящите общи условия.

aMBA-Facebook-Orange-White

Какво разказват алумни на aMBA.

 • Яна Георгиева, стипендиантка на конкурс "Учи aMBA с AVON и Майко Мила! 2020", майка, ко-основател на първия у нас кабинет за термография, участник в аМВА XI випуск;
 • Евгения Овчарова, майка на близнаци, мениджър във водеща компания на българския пазар, алумни на aMBA VII випуск;
 • Костадинка Димитрова - Дина, майка, предприемач, дизайнер, проектант, маркетинг консултант, алумни на aMBA VI випуск;
 • Евгения Сарафова, майка на две деца, съосновател на Географ БГ и преподавател в СУ „Св. Климент Охридски”, алумни на aMBA V випуск.